logo1 1
podii411 травня розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі (до 150-річчя від дня народження видатного вченого)». Викладачі кафедри сьогодні продовжили серію наукових заходів, обговоривши актуальні питання гнатюкознавства. Спектр дослідницької проблематики виявився досить широким: простежено взаємини Володимира Гнатюка та Лесі Українки через їхнє шанобливо-дружнє листування (доц. Л. П. Вашків); осмислено творчу спадщину Володимира Гнатюка в контексті вивчення пісенної лірики Володимира Івасюка (доц. Л. І. Царик); 

podii5podii6

podii7окреслено жанрові ознаки фольклорної новели (доц. М. М. Данилевич), а також народної казки в дослідженнях Володимира Гнатюка (доц. С.В. Бородіца); розкрито літературознавчу рецепцію прози Агатангела Кримського у працях Володимира Гнатюка (доц. О. М. Ткачук).

Глибоко шануючи дивовижний талант всесвітньовідомого українського вченого, всі доповідачі констатували неперебутнє значення його наукової спадщини в європейському духовному просторі.

Розуміючи важливість народної творчості в бутті нації, Володимир Гнатюк апелював до сучасників та нащадків: «Цілковитий загин народної поезії означав би й загин народа». Наше завдання – впевнено формувати національну ідентичність молодих українців.
12.05.2021
 

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах