logo1 1

 1. Алексієвець Л. Володимир Гнатюк та його творча спадщина в українському національно-культурному відродженні (кін.ХІХ-поч.ХХ ст.)/ Л. Алексієвець, А. Дмитрук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 1. – С.24-32.
 2. Бірчак Б. Власні особові назви в народних оповіданнях, записаних Володимиром Гнатюком / Б. Бірчак // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 247-250.
 3. Бучко Д. Володимир Гнатюк і початки української назвознавчої науки / Д. Бучко, Г. Бучко // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 243-245.
 4. Вашків Л. Володимир Гнатюк і Хведір Вовк: епістолярний діалог / Л. Вашків // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 264–270. 
 5. Вашків Л. "Свідчу Вам, дорогий добродію, свою повну симпатію..." (Володимир Гнатюк - адресат Михайла Коцюбинського)  / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 64-70.
 6. Вільчинська Т. Лексичні особливості гаївок у записах В. Гнатюка  / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2001. – Вип. 5(1). – С. 41-45.
 7. Вільчинська Т. Оцінні назви осіб із суфіксами суб'єктивної оцінки в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком  / Т. Вільчинська // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – 1999. – С. 46-51.
 8. Гнатюк Володимир Михайлович - відомий фольклорист, етнограф, літературознавець : бібібліографічний покажчик / упоряд. : О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; Відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 67 с.
 9. Головата Л. М. Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка) / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 86–88.
 10. Гром'як Р. Деякі проблеми компаративістики в світлі наукового досвіду академіка Володимира Гнатюка / Р. Гром'як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 13-19.
 11. Губ’як Д. В. Фольклорні дослідження Тернопільщини (до історіографії проблеми) / Д. В. Губ’як, В. Д.Губ’як // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 280-290
 12. Гузар О. Володимир Гнатюк і мовні дискусії початку ХХ ст. / О. Гузар // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 212-214.
 13. Данилевич М. Деякі міркування стосовно "бачванських новел", зібраних В.Гнатюком / М. Данилевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 168-172.
 14. Заставецький Б. Географія фольклорних записів Володимира Гнатюка / Б. Заставецький // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 78-81.
 15. Зуляк І. С. Взаємини Володимира Гнатюка зі своїми дітьми: крізь призму епістолярію / І. С. Зуляк, Г. Я. Зуляк // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 206-217
 16. Зуляк І. Епістолярна спадщина Володимира Гнатюка (за матеріалами Державного архіву Тернопільської області) / Іван Зуляк // Фольклористика. Українознавство : ІХ Міжнародний конгрес україністів [С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник].  Київ : ІМФЕ, 2019. С. 95-104
 17. Зуляк І. Побутові умови і матеріальне становище Володимира Гнатюка в 1919 - 1926 роках : на основі архівних матеріалів / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народж. В. Гнатюка. – С. 26-30.
 18. Крупа Н. Пісенні записи В. Гнатюка в репертуарі товариства «Вертеп» / Н. Крупа // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 115-117.
 19. Куца О. Володимир Гнатюк і творення новочасного українства / О. Куца // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 5-13.
 20. Куца О. П. Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 6–11.
 21. Куца О. П. «Клімат фольклоризму» Володимира Гнатюка в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. П. Куца // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 67-78.
 22. Куца О. Михайло Драгоманов і Володимир Гнатюк: до проблеми взаємин / О. Куца // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 147-149.
 23. Кучма Н. Українські письменники в оцінці В. Гнатюка / Н. Кучма // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 369-373.

Наступна сторінка ⇒

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах