logo1 1

Ґерета Ігор Петрович  мистецтвознавець, фольклорист, етнограф, історик української культури, оборонець і будівничий Української церкви. Усі ці іпостасії не вичерпують феномена Ґерети важко охопити поглядом увесь той обшир творчості, який був щоденною потребою його душі. Він колекціонував не лише картини, предмети українського побуту, рідкісні книжки й мистецькі раритети, а й друзів завше талановитих, національно свідомих, людяних. І. Ґерета першим підтримав ініціативу Остапа Черемшинського і став співавтором експозиції етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у с. Велеснів Монастириського району.


 

muzej 1971

Герета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / І. П. Герета, О. С. Черемшинський. – Львів : Каменяр, 1971. – 96 с. 

переглянути

muzej 91

Герета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / І. П. Герета, О. С. Черемшинський. – 3-е вид., доп. – Львів : Каменяр, 1991. – 95 с. 

 переглянути

muzej 2006

Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / О. С. Черемшинський, В. Бачинський, Р. О. Череншинська, І. П. Герета. – 4-те вид., допов. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 95 с.

 переглянути

 

  1. Ґерета І. Володимир Гнатюк 1871-1898 [Електронний ресурс] / І. Ґерета, О. Черемшинський // Sovfarfor. – Режим доступу : https://ukr.sovfarfor.com/lteratura/468-volodymyr-gnatjuk-1871-1898.html – Назва з екрана. – Дата перегляду : 23.06.2021
  2. Ґерета І. Володимир Гнатюк: сім етюдів про вченого на його 125-річчя / І. Ґерета // Тернопілля, 1996 : регіональний річник : 5-річчю Незалежної Української Держави присвячується / упоряд.: Б. Куневич, М. Ониськів. – Тернопіль : Збруч, 1996. – Кн. 2. – С. 101–107.
  3. Ґерета І. Володимир Гнатюк і Тернопільщина / І. Ґерета // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.). – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 186-192.
  4. Ґерета І. Ідуть до музею люди / І. Ґерета // Студентський вісник. – 2001. – № 4. – С. 3-4.
  5. Ґерета І. З неопублікованої спадщини В. Гнатюка / І. Ґерета // Мовознавство. – 1971. – № 3. – С. 81–83.
  6. Ґерета І. Музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І. Ґерета // Народна творчість та етнографія. – 1969. – №4. – С. 87-90.
  7. Ґерета І. Неопублікована Гнатюкіана / І. Ґерета // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 132-133.
  8. Ґерета І. Пам′яті академіка В. Гнатюка : перша міжнародна наукова конференція у Тернополі / І. Ґерета // Тернопіль. – 1992. – №3-4. – С. 38-39.
  9. Ґерета І. П. Скарби з архіву В. М. Гнатюка / І. Ґерета // Народна творчість та етнографія. – 1973. – №6. – С. 61-65.
  10. Ґерета І. Феноменально щасливий збирач / І. Ґерета // Русалка Дністрова. – 1996.  – № 10. – С. 1-2.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах