logo1 1

  1. Іванюта І. Володимир Гнатюк – дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка / І. Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 51–54.
  2. Іванюта І. Діяльність Володимира Гнатюка в науковому товаристві ім. Шевченка / Ігор Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія.  – Тернопіль, 2001. – Вип 12. – С. 28–30.
  3. Іванюта І. Етнографічна діяльність Володимира Гнатюка // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 39–47.
  4. Іванюта І. Життєвий і творчий шлях академіка Володимира Гнатюка / І. Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 1. – С. 9-24
  5. Іванюта І. П. Наукова та громадсько-політична діяльність академіка Володимира Гнатюка в контексті українського національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст.  : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук : 07. 00. 01 / І. П. Іванюта, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці – 2002. – 15 с.
  6. Іванюта І. Наукова та громадсько-політична діяльність Володимира Гнатюка: Історіографія, проблеми та джерельна база / І. Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 3. – С.173-188.
  7. Іванюта І. П. Основні віхи життя і діяльності В. Гнатюка (кінець XIX – початок XX ст.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2001. – Вип. 14. – С.167–175.
  8. Іванюта І. Погляди В. Гнатюка на розвиток освіти в Західній Україні в кінці XIX – на початку XX ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 55–58.
  9. Іванюта І. Роль Володимира Гнатюка у національно-культурному відродженні українського народу (кінець ХІХ - початок ХХ ст) / І. Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 2. – С.34-39.
  10. Іванюта І. Суспільно-політична діяльність Володимира Гнатюка у контексті національного відродження України кінця ХІХ - початку ХХ ст. = Volodymyr Hnatiuk's social-and-political activity in the context of the ukrainian national revival / Ігор Іванюта // Українська історична біографістика: забуте і невідоме. – 2005. – Ч. 1. – С. 167-178.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах