Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Досліджує природу і властивості душі»
(до Всесвітнього дня психолога – 23 квітня)

  Очевидно, що людина, яка все життя досліджує природу і властивості душі, сама стає не зовсім звичайною. Психологів спеціально навчають вмінню володіти собою, майстерно слухати і розуміти, швидко вникати в суть проблеми і допомагати знаходити рішення. Психолог постійно вдосконалюється, вміє і любить вчитися – читає спеціальну літературу, зустрічається з колегами, займається власними дослідженнями.
Професійний психолог – не порадник і не великий вчитель, але помічник, який вміє приймати клієнта таким, яким він є і допомагає знайти вирішення проблеми.
  Бути психологом – це означає любити свою професію, постійно відкривати нове в собі і оточуючих, допомагати людям просто ставати щасливішими.

1. Алексеєва, В.  Психолог – це стан душі / В. Алексеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 14. – С. 3–4.

2. Бадалова, М. В.  Моральные суждения будущих психологов: поиск специфического / М. В. Бадалова, О. А. Кондрашихина // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 3. – С. 22–28.

3. Бардина, Л. К.  Метаморфозы моей профессии, или Профессия-психолог / Л. К. Бардина // Психология и школа. – 2004. – № 2. – С. 42–46.

4. Барна, М.  Емпатія як провідна професійно значуща якість майбутнього практичного психолога / М. Барна // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 92–95.

5. Бернацька, О.  Професійне вигорання психологів / О. Бернацька // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 38. – С. 22–25.

6. Бражникова, А. Н.  Еще раз о профессии "психолог" / А. Н. Бражникова // Психология и школа. – 2004. – № 4. – С. 31–36.

7. Вірна, Ж.  Інтернальність та індивідуальний стиль саморегуляції у професійному становленні психолога / Ж. Вірна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 192–203.

8. Власова, Ю. В.  К вопросу о профессиональном становлении личности психолога / Ю. В. Власова, О. А. Белобрыкина // Психология в вузе. – 2004. – № 2. – С. 86–99.

9. Володарская, И. А.  Проблемы формирования профилей подготовки психологов / И. А. Володарская, Н. К. Корсакова // Психология в вузе. – 2009. – № 2. – С. 21–28.

10. Гусакова, М.  Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів / М. Гусакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 191–199.

11. Дуткевич, Т. В.  Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька // Практична психологія: вступ у спеціальність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – К. : ЦУЛ, 2007. – С. 58–96.

12. Егорова, М. А.  Модель профессиональной подготовки специалиста-психолога для системы образования / М. А. Егорова // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 4. – С. 89–96.

13. Етичний кодекс психолога // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 1–8. – Вкладка.

14. Журов, В.  Релаксація як інструмент психолога / В. Журов // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 17. – С. 28–30.

15. Кальницкая, П.  Сколько стоит стать психологом / П. Кальницкая // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 54–59.

16. Карандашев, В. Н.  Психология: введение в профессию / В. Н. Карандашев. – М. : Смысл, 2000. – 288 с. – (Психология для студента).

17. Кльоц, Л. А.  Розвиток професійної самосвідомості психолога : навчальний модуль підвищення кваліфікації практичних психологів : програма тренінгу / Л. А. Кльоц // Психологічна газета. – 2008. – № 13. – С. 3–30.

18. Концепция подготовки психологов / Т. С. Шевцова, Е. Л. Доценко, В. М. Просекова, О. С. Андреева // Журнал практического психолога. – 2009. – № 1. – С. 3–59.

19. Корусь, С.  Динаміка мотивів вибору юнаками і дівчатами професії психолога / С. Корусь // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – Вип. 10. – С. 114–118.

20. Кудрявцев, В. Т.  Профессиональная и личностная позиция психолога : сапожник в сапогах / В. Т. Кудрявцев // Журнал практического психолога. – 2011. – № 1. – С. 16–27.

21. Литвак, М. Е.  Профессия – психолог / М. Е. Литвак. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 352 с. – (Образование и карьера).

22. Ліщинська, О.  Професійна деформація особистості психолога / О. Ліщинська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 13. – С. 8–9.

23. М`ясоїд, П.  Наука і практика у роботі психолога / П. М`ясоїд // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 5–75.

24. Михеев, В. А.  От проблемы феноменологического подхода в психологии к задаче введения в профессию "психолог" / В. А. Михеев // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2005. – № 2. – С. 17–32.

25. Млодик, И.  Чем психолог зарабатывает деньги?  / И. Млодик // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 50–53.

26. Модель профессионального становления психолога / Е. Л. Доценко, О. С. Андреева, В. М. Просекова, Т. С. Шевцова // Психология в вузе. – 2007. – № 3. – С. 49–76.

27. Пакуляк, Г.  Емпатійність як професійно важлива якість психолога / Г. Пакуляк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 25. – С. 55–60. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Пов'якель, Н. І.  Творчий потенціал професійного мислення психолога-практика / Н. І. Пов'якель // Обдарована дитина. – 2007. – № 9. – С. 11–16.

29. Романовська, Д.  Технології вивчення ефективного діяльності психолога / Д. Романовська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 11. – С. 5–10.

30. Савчин, М. В.  Загальна характеристика професійної діяльності психолога / М. В. Савчин, З. С. Гавриш // Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог : навчальний посібник / М. В. Савчин, З. С. Гавриш. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 76–93.

31. Савчин, М. В.  Особистість практичного психолога / М. В. Савчин, З. С. Гавриш // Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог : навчальний посібник / М. В. Савчин, З. С. Гавриш. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 207–219.

32. Смирнова, П. В.  Рефлексивная методика исследования психологических особенностей профессиональной идентичности личности на примере професии "психолог" / П. В. Смирнова // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 114–122.

33. Собкова, С.  Допоможу іншим людям : cтановлення психолога-фахівця / С. Собкова, Д. Романовська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 34. – С. 3–7.

34. Таратинова, Т.  10 порад практичному психологу : методичні рекомендації для практичних психологів-початківців / Т. Таратинова // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 33. – С. 26–31.

35. Товстонюк, Т.  Психолог – професія чоловіка чи жінки? / Т. Товстонюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 30. – С. 33–36. – Бібліогр. в кінці ст.

36. Туркова, Д.  Професійне становлення психолога / Д. Туркова // Освіта України. – 2011. – 14 січ. (№ 3/4). – С. 7.

37. Туркова, Д.  Розвиток культури наукової комунікації майбутніх психологів / Д. Туркова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 12. – С. 9–12.

38. Усатенко, О.  Супервізія як метод підвищення професіоналізму психолога-практика / О. Усатенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 168–172.

39. Фурман, А.  Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 7–13.

40. Фурман, А.  Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 118–126. – Бібліогр. в кінці ст.

41. Чепурна, Т.  Роздум-сповідь про свою професію : [професія психолог] / Т. Чепурна // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 33. – С. 8–9.

42. Червонна, Т.  Інструмент психолога – діалог / Т. Червонна // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 13. – С. 3.

43. Чибишева, О.  Психологічний супровід молодих психологів у період адаптації : техніка створення п'яти образів / О. Чибишева // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 3–7.

44. Шевчук, Л.  Імідж психолога / Л. Шевчук // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11/12. – С. 7–8.

45. Щербина, Л. Ф.  Рівні мислення психолога-практика / Л. Ф. Щербина // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 5. – С. 61–66.

Рекомендаційний список (45 дж.)
підготувала Загородна С. Ю.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort