Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Сучасні нетрадиційні методики оздоровлення»

1.    Агеевец, В. У.  Внедрение оздоровительных систем йоги в практику психофизической рекреации / В. У. Агеевец // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 5. – С. 47–49.

2.    Андрєєва, О.  Оцінка доцільності впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій в процес фізичного виховання молодших школярів / О. Андрєєва, М. Чернявський // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 17–19.

3.    Андрющенко, Л. Б.  Управление процессом интеграции спортивных и оздоровительных технологий в учебный процесс физкультурного образования студентов / Л. Б. Андрющенко // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 11. – С. 44–48.

4.    Белов, С.  Лечение... камнем / Сергей Белов // Физкультура и спорт. – 2011. – № 11. – С. 12–13.

5.    Вішнудевананда, С.  Повна ілюстрована книга з йоги / Свамі Вішнудевананда ; ред. В. К. Кульова ; пер. з англ. Є. С. Грицяка. – К. : Здоров'я, 1992. – 188 с.

6.    Воскобойнікова, Г. Л.  Валеологічні тренінги та оздоровчі технології з використанням інформаційних інновацій у освіті / Г.·Л.·Воскобойнікова // Проблеми освіти. – 2006. – Вип. 49. – С. 106–110.

7.    Гоглювата, Н.  Порівняльна ефективність програм занять аквафітнесом різної спрямованості / Н. Гоглювата // Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип. 8 : У 4 т. : Т. 3. – С. 79–82.

8.    Гоглювата, Н. О.  Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 - фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення / Наталя Олегівна Гоглювата ; НУ фізичного виховання і спорту України. – К., 2007. – 20 с.

9.    Евтеев-Вольский, И.  Йога из бабушкиного сундучка / И. Евтеев-Вольский // Физкультура и спорт. – 2009. – № 7. – С. 26–27.

10.    Жук, Г.  Підвищення рівня фізичної підготовленості у дітей 9-10 років засобами аквафітнесу / Г. Жук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 44–46.

11.    Жук, Г.  Вплив занять аквафітнесом на показники фізичного стану дітей молодшого шкільного віку / Ганна Жук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 4. – С. 41–43.

12.    Жук, Г.  Оцінка ефективності занять аквафітнесом із дітьми молодшого шкільного віку / Ганна Жук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 2. – С. 54–56. – Бібліогр. в кінці ст.

13.    Зевестер, Э.  Йога для детей / Э. Зевестер ; пер. с нем.: Н. Б. Сапронова // Лечебная физическая культура и массаж. – 2008. – № 11. – С. 31–34.

14.    Зубарева, Т. В.  Навчання пози лотоса школярів початкової школи / Т. В. Зубарева // Фізичне виховання в школах України. – 2012. – № 1. – С. 33.

15.    Иванова, О. В.  Влияние "хатха-йоги" на процесс дыхания у детей среднего школьного возраста, страдающих сколиозом ІІ степени / О. В. Иванова, М. А. Причалов // Лечебная физическая культура и массаж. – 2009. – № 7. – С. 32–36.

16.    Йога: в гармонии с душой и телом // Здоровая семья. – 2005. – № 2. – С. 16–17.

17.    Калмикова, Ю. С.  Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.03 - фізична реабілітація / Юлія Сергіївна Калмикова ; ЛДУФК. – Львів, 2010. – 22 с.

18.    Кібальник, О.  Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Кібальник // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 63–66.

19.    Кустов, О. В.  Особенности физических способностей детей, занимающихся традиционным ушу / О. В. Кустов // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 5. – С. 13–15.

20.    Ламтєва, І.  Самооздоровлення з використанням нетрадиційних методик : семінар для батьків / І. Ламтєва // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2010. – № 26. – С. 21–23.

21.    Лахманчун, Г. Е.  Эта замечательная йога, или взгляд в себя / Г. Е. Лахманчун. – М. : Физкультура и спорт, 1992. – 174 с.

22.    Мудриевская, Е. В.  Оздоровительная гимнастика хатха-йога в практике физического воспитания студенток 17-18лет / Е. В. Мудриевская // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 3. – С. 82–84.

23.    Пантелеева, Е.  Медитируйте на здоровье/ Е.·Пантелеева // Физкультура и спорт. – 2008. – № 5. – С. 22–23.

24.    Петрушин, В. И.  Йога / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина // Валеология : учеб. пособие для студ. и преподават. пед. ун-тов, вузов и колледжей / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. – М., 2003. – С. 268–275.

25.    Петрушин, В. И.  Парадоксальная дыхательная гимнастика Бутейко/ В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина // Валеология : учеб. пособие для студ. и преподават. пед. ун-тов, вузов и колледжей / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. – М., 2003. – С. 291–294.

26.    Плюкфельдер, Р.  Металл и люди / Рудольф Плюкфельдер. – М. : Физкультура и спорт, 1966. – 214 с.

27.    Прокопьев, А. Т.  Восточные системы оздоровления как средство физического воспитания студентов / А. Т. Прокопьев, М.·П.·Протодьяконова // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в ХХІ веке. – М., 2003. – С. 496–497.

28.    Ревзон, А.  Реабилитация сердца по Бутейко / А. Ревзон // Физкультура и спорт. – 2010. – № 8. – С. 12–13.

29.    Самойлович, В. А.  Використання нетрадиційних методів оздоровлення підлітків спеціальної медичної групи на уроках фізичної культури / В. А. Самойлович, Ю. Ю. Мусхаріна, Н. В. Гутарєва // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 4. – С.·46–49.

30.    Синха, П.  Йоговское лечение распространенных болезней  / Пфулгенда Синха ; пер. с англ. Л. А. Карташевой. – К. : Здоровья, 1990. – 144 с.

31.    Скорина, О. В.  Нетрадиційні методики оздоровлення учнів / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – №·4. – С. 19–24.

32.    Усачов, Ю.  Фізкультурно-оздоровчий потенціал засобів аквафітнесу / Ю. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 76–78.

33.    Хатха-йога. Чудеса без чудес / авт.-сост. С. Н. Лебедев. – М. : Советский спорт, 1992. – 56 с.

34.    Хлебопрос, Е.  Затаив дыхание : [лечебный метод К. Бутейко] / Е. Хлебопрос // Физкультура и спорт. – 2007. – № 10. – С. 14–15.

35.    Хлебопрос, Е.  Упражнения-напряжения по методу Бутейко / Е. Хлебопрос // Физкультура и спорт. – 2009. – № 8. – С. 24–25.

36.    Шеремет, І.  Фізична активність як підсистема у формуванні здорового способу життя / І. Шеремет // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець та ін. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 180–181.

37.    Ярышкина, Ю. А.  Cубъективно-авторская позиция учителя в использовании оздоровительных технологий / Ю. А. Ярышкина, В. К. Спирин // Физическая культура в школе. – 2008. – № 2. – С. 45–47.

Рекомендаційний список літератури (37 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (квітень 2012 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах