Бібліографічний список на тему:  

«Туризм та туристсько-рекреаційні ресурси Тернопільщини»

1. Андрєєва, О.   Класифікація рекреаційних занять  / О. Андрєєва, К. Пацалюк // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2007. – № 1. – С. 21-24.

2. Аршинник, Т.   ВестСайдская история : [штрихи к портретам городов] / Т. Аршинник // Мир туризма. – 2005. – № 7. – С. 64-72.

3. Баланчук, М.   Суспільно-історичні туристичні ресурси Поділля  / М. Баланчук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2(24). – С. 124-130.

4. Бейдик, О.   Суспільно-географічні аспекти взаємодії України та Євросоюзу в рекреаційно-туристській галузі  / О. Бейдик // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К., 2007. – Вип. 54. – С. 37-39.

5. Бейдик, О. О.   Світові рекреаційно-туристські ресурси  / О. О. Бейдик, Л. Л. Криницька // Український географічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 49-55.

6. Бейдик, О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореф. дис. ... докт. географ. наук / О. О. Бейдик ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2004. – 36 с.

7. Вітвіцька, М.   Туристичний сезон на Тернопіллі розпочався у Збаражі  / М. Вітвіцька // Місто. – 2010. – 28 квіт. (№ 17). – С. 19.

8. Власенко, С.   Вихідні на Тернопільщині : туризм / С. Власенко // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 79-82.

9. Галаджій, О.   З Богом до Чорткова  / О. Галаджій // Міжнародний туризм. – 2008. – № 5. – С. 136-139.

10. Герасимів, З.   Перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери на території східної частини Опілля в межах Тернопільської області  / З. Герасимів // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 133-137.

11. Горон, В.   Кремнецькі гори, мури і святині  / В. Горон // Карпати .Туризм.Відпочинок. – 2008. – № 7-8. – С. 45-59.

12. Грипась, А.   Товтри & Медобори. Атолами Поділля  / А. Грипась // Міжнародний туризм. – 2008. – № 2. – С. 140-144.

13. Дишловий, І. М.   Розвиток туризму як стимулюючий фактор оздоровлення екологічної ситуації на території  / І. М. Дишловий // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 26-27.

14. Дністровський каньйон - унікальна територія туризму  // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1(25). – С. 221-222.

15. Дутчак, С.   Обгрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Придністров'я)  / С. Дутчак // Історія української географії. – Тернопіль, 2004. – Вип. 10. – С. 57-63.

16. Заставецька, О.   Розвиток туризму в депресивному регіоні  : [Тернопільська область] / О. Заставецька, Н. Сватко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 11-12.

17. Історія української географії  : всеукр. наук.-теорет. часопис. Вип. 19 / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 131 с.

18. Касіянчик, І.   Розвиток природоохоронного і туристично-рекреаційного комплексу Заліщицького району  / І. Касіянчик // Магістр. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 18-21.

19. Козоріз, Ю.   Підземне царство Млинки  : [спелеотуризм] / Ю. Козоріз, Л. Бабюк // Карпати.Туризм.Відпочинок. – 2007. – № 12. – С. 21-26.

20. Кондратов, Н. А.   Особенности развития и современное состояние туризма в странах Северной Европы и на Европейском Севере России  / Н. А. Кондратов // География и экология в школе ХХІ века. – 2010. – № 9. – С. 11-22. – Продолж. Нач.: № 7/2010.

21. Кульова, В.   Тернопілля прагне стати туристичним  : [прес-тур на Тернопілля] / В. Кульова // Журналіст України. – 2010. – № 7. – С. 43-47.

22. Любіцева, О.   Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності  / О. Любіцева // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К., 2007. – Вип. 54. – С. 11-12.

23. Мариняк, Я.   Суспільно-географічний аналіз стану готельно-ресторанного бізнесу в Україні (на матеріалах Тернопільської області)  / Я. Мариняк // Історія української географії : Всеукр. наук.-теорет. часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 13. – С. 110-116.

24. Масловська, О.   Тернопільщина обирає "своє!"  / О. Масловська // Новости турбизнеса. – 2007. – № 11. – С. 28-31.

25. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія [Текст]. Вип. 1(25) / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 228 с.

26. Новицька, С.   Ландшафтно-екологічна оцінка території Тернопільської області для цілей рекреації  / С. Новицька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 188-198.

27. Положення про надання екскурсійних послуг та здійснення туристичного супроводу на території Тернопільської області  : затверджено рішенням Тернопільської облради від 29 квітня 2010 р. № 950 // Рада. – 2010. – № 5. – С. 3-5.

28. Рунців, О.   Демографічні чинники формування ринку туристських послуг Тернопільської області  / О. Рунців // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 157-161.

29. Рунців, О.   Історико-культурні ресурси Тернопільської області як джерела формування попиту і пропозиції на ринку туристичних послуг  / О. Рунців // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 97-103.

30. Рутинський, М.   Реалії розвитку та структурно-геопросторової організації системи дитячої рекреації в областях Карпатського реґіону на початку ХХІ століття  / М. Рутинський // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 126-133.

31. Стецько, Н.   Аналіз стану і перспективи розвитку галузі туризму Тернопільської області  / Н. Стецько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1(25). – С. 108-114.

32. Стецько, Н.   Розвиток рекреації у Тернопільській області  / Н. Стецько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 95-98.

33. Стеченко, Д. М.   Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування  : регіональні проблеми природокористування / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 72-80.

34. Туристично-рекреаційний потенціал області розвиватимуть  // Свобода. – 2010. – 8 груд. (№ 100). – С. 2.

35. Фіткайло, О.   Сучасні тенденції розвитку туристсько-екскурсійної діяльності в Україні  / О. Фіткайло // Історія української географії та картографії : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18-19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький та ін. – Тернопіль, 2010. – С. 149-151.

36. Шепетюк, С.   Методичні підходи до інтегрального аналізу кліматичних умов для рекреаційних цілей  / С. Шепетюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 98-102.

37. Шот, М.   Духовна і туристична сутність Монастирка  / М. Шот // Вільне життя. – 2010. – 6 серп. (№ 60). – С. 3.


Виконано 4.05.11 р.

Казимирович Л. А

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort