Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Уважність як властивість особистості»

1.    Білінська, Т.  Особливості уваги та оперативної зорової пам'яті осіб 21-46-річного віку / Т. Білінська // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 111–114.

2.    Блинникова, И. В.  Внимание / И. В. Блинникова // Психология ХХI века : учебник для вузов / под. ред. В. Н. Дружинина. – М., 2003. – С. 189–204.

3.    Борисова, І.  Щоб учні були уважнішими / І. Борисова // Шкільний світ. – 2006. – № 35. – С. 5–6.

4.    Вопросы психологии внимания. Вып. 2 / ред. кол. : П. И. Садчикова, Е. П. Санникова, И. В. Страхов. – Саратов : Саратовский гос. пед. ин-т, 1970. – 108 с.

5.    Гальперин, П. Я.  Экспериментальное формирование внимания / П. Я. Гальперин, С. Л. Кабыльницкая. – М. : Изд-во МГУ, 1974. – 102 с.

6.    Грушко, В. С.  Психофізіологія / В. С. Грушко. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 189 с. – (Бібліотека валеолога).

7.    Добрынин, Н. Ф.  Внимание и память / Н. Ф. Добрынин. – М. : Знание, 1958. – 32 с. – (Серия вторая ; № 6).

8.    Добрынин, Н. Ф.  Об организованности внимания / Н. Ф. Добрынин // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К., 2007. – С. 291–296.

9.    Дормашев, Ю. Б.  Психология внимания : учебник / Ю. Б. Дормашев, В. Я. Романов. – 3-е изд., исправ. – М. : МПСИ: Флинта, 2002. – 376 с.

10.    Дружинин, Б.  Внимание требует внимания / Б. Дружинин, И. Куминова // Семья и школа. – 2003. – № 11. – С. 10–11.

11.    Загальна психологія : навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук [та ін.] ; ред. О. Вербило. – К. : А.П.Н., 2002. – 464 с. – Лист МОНУ № 461 від 1.04.1998 р.

12.    Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с. – Лист МОНУ № 1/11-1564 від 07.07.2000 р.

13.    Как развивать внимание / И. Ю. Матюгин, Т. Ю. Аскоченская, И. А. Бонк, Т. Б. Слоненко. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432 с.

14.    Когнитивная психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред.:  В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.

15.    Кузікова, С. Б.  Увага / С. Б. Кузікова // Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. вузів / С. Б. Кузікова. – Суми, 2006. – С. 109–126.

16.    Леонтьев, А. Н.  Лекции по общей психологии : учеб. пособ. для студ. вузов / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 511 с.

17.    Павелків, Р. В.  Загальна психологія : підруч. для студ. вузів / Р. В. Павелків. – 2-е вид. – К. : Поліграфцентр, 2004. – 506 с.

18.    Платонов, К. К.  Занимательная психология / К. К. Платонов. – М. : Молодая гвардия, 1962. – 328 с.

19.    Практикум по психологии : учеб. пособие для студ. ун-тов, обучающихся по спец. "Психология" / под ред. : А. Н. Леонтьева, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1972. – 248 с.

20.    Сергеєнкова, О.  Що допомагає думати? : [увага] / О. Сергеєнкова // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 29/32. – С. 23–51.

21.    Увага // Психологія : навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Варій. – К., 2007. – С. 119–125.

22.    Увага: корекція і розвиток / уклад. Г.О.Колісник // Обдарована дитина. – 2009. – № 3. – С. 44–51.

23.    Хрестоматия по вниманию / под ред. А. Н. Леонтьева, А. А. Пузырея, В. Я. Романова. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 296 с.

24.    Чаркова, М. Н.  Особенности развития свойств внимания под влиянием мотивации / М. Н. Чаркова // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 2. – С. 26–34.

25.    Чуприкова, Н. И.  Как вывести психологию внимания из теоретического тупика / Н. И. Чуприкова // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 13–30.

26.    Яновский, М. И.  Внимание как критерий оценки состояния сознания / М. И. Яновский // Вопросы психологии. – 2005. – № 6. – С. 91–97.

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (12 травня 2011 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort