Рекомендаційний список літератури на тему:
«Застосування методу проектів на уроках інформатики і математики»

1.    Анісімов, Ю. Б.  Навчальні телекомунікаційні проекти в школі / Ю. Б. Анісімов // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 8. – С. 40–42.

2.    Антонова, Е. И.  Проектная деятельность в старших классах при изучении геометрии / Е. И. Антонова // Математика в школе. – 2007. – № 4. – С. 17–21.

3.    Ахмедзянова, З.  Воспитание через организацию проектной деятельности / З. Ахмедзянова // Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С. 10–14.

4.    Бабич, В.  Тиждень проектів : використання проектних та комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі / В. Бабич // Інформатика. Шкільний світ. – 2008. – № 3. – С. 22–24.

5.    Беловінцева, М.  Мій досвід використання методу проектів на уроках інформатики / М. Беловінцева // Інформатика. Шкільний світ. – 2008. – № 3. – С. 16–21.

6.    Васильченко, С. В.  Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів / С. В. Васильченко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 1. – С. 28–30.

7.    Вахляева, Л. В.  Сочетание классно-урочной системы и проектного метода в IX-XI классах / Л. В. Вахляева // Информатика и образование. – 2007. – № 8. – С. 46–49.

8.    Веліховська, А. Б.  Використання нових інформаційних технологій у вивченні математики на основі методу проектів / А. Б. Веліховська // Математика в школах України. – 2005. – № 3. – С. 2–5.

9.    Веретенникова, А. Е.  Преемственность проектной технологии в школе и вузе / А. Е. Веретенникова // Наука и школа. – 2009. – № 2. – С. 17–20.

10.    Войтович, О.  Упровадження методу проектів у виховний процес / О. Войтович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 9. – С. 33–36.

11.    Гесаль, А. В.  Метод проектів на уроках інформатики / А. В. Гесаль // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 8. – С. 28–31.

12.    Громова, Т.  Проектная деятельность в учебном процессе / Т. Громова, О. Быкова // Учитель. – 2006. – № 4. – С. 17–20.

13.    Дарморез, А.  Поворот навколо точки. Використання методу проектів, 8 клас / А. Дарморез // Математика. Шкільний світ. – 2006. – № 17. – С. 16–19.

14.    Дацків, В.  Становлення та розвиток методу творчих проектів / В. Дацків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 61–63.

15.    Дюба, І. В.  Робота над проектами як засіб соціалізації учнів / І. В. Дюба // Виховна робота в школі. – 2008. – № 5. – С. 28–36. – Проектні технології.

16.    Жиденко, Т. А.  Використання методу проектів на уроках інформатики / Т. А. Жиденко // Інформатика в школі. – 2009. – № 6. – С. 2–7.

17.    Заліщук, М. М.  Метод проектування в закладі нового типу / М. М. Заліщук // Управління школою. – 2008. – № 3. – С. 2–5. – Метод проектів.

18.    Зоненко, Н. В.  Метод проектів на уроках інформатики / Н. В. Зоненко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 4. – С. 19–20.

19.    Иванова, Л.  Проектирование в обучении : дидактические принципы / Л. Иванова // Учитель. – 2004. – № 6. – С. 11–15.

20.    Кайнова, В.  Проектна і науково-дослідницька діяльність – шлях до творчості / В. Кайнова // Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 21–22.

21.    Качеровська, Т.  Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці : історичний аспект / Т. Качеровська // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 58–61.

22.    Кондрашина, О. В.  Навчальний проект з математики у 5 класі "У царстві Нептуна" за програмою "Intel: навчання для майбутнього" / О. В. Кондрашина // Математика в школах України. – 2009. – № 35. – С. 26–30.

23.    Консультации: метод проектов / В. В. Гузеев, Н. В. Новожилова, А. В. Рафаева, Скоробогатова // Педагогические технологии. – 2007. – № 1. – С. 103–114.

24.    Корчажкина, О. М.  Реализация педагогических проектов в общеобразовательной школе / О. М. Корчажкина // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 29–36.

25.    Ліпінський, В.  Застосування технології методу проектів при підготовці і проведенні учнівських олімпіад з інформатики / В. Ліпінський, С. Петровський // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Верлань, Ю. Дорошенко, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 195–199.

26.    Малишко, В. В.  Усвідомлення учнями мети та завдань проектної діяльності / В. В. Малишко // Фізичне виховання в школах України. – 2009. – № 8. – С. 2–3.

27.    Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів / О. Карбованець, Н. Куруц, Н. Голуб, А. Майорош // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. – Ужгород, 2008. – Вип. 15. – С. 80–83.

28.    Метод проектів у сучасній освіті // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – № 5-6. – С. 8-10.

29.    Метод проектів як сучасна педагогічна технологія / Г. В. Бритикова, К. К. Медведик, О. Б. Ярцева, О. І. Амєрова // Управління школою. – 2008. – № 7. – С. 26–28.

30.    Митрохина, С. В.  Межпредметный проект как одна из форм коммуникативного обучения / С. В. Митрохина // Наука и школа. – 2007. – № 5. – С. 41–43.

31.    Момот, Ю. В.  Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти / Ю. В. Момот // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / ПДПУ ім. В. Г. Короленка ; головна редкол.: В. О. Пащенко та ін. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 184–189.

32.    Низкодубова, В. Й.  Метод проектів : [суть сучасного методу та вимоги до учнів під час роботи над проектом] / В. Й. Низкодубова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 22. – C. 29–31.

33.    Нич, С.  Як використати проектну технологію / С. Нич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 1. – С. 22–24.

34.    Обрізан, К.  Навчальний проект як прояв самостійної творчості учнів / К. Обрізан // Інформатика. Шкільний світ. – 2009. – № 13. – С. 19–24.

35.    Пуліна, А. А.  Метод проектів: історія й перспективи розвитку в сучасній системі освіти / А. А. Пуліна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 116–119.

36.    Савенков, А. И.  Проектирование и исследование в современном образовании / А. И. Савенков // Химия в школе. – 2008. – № 6. – С. 2–8.

37.    Самойленко, Н. Б.  Реалізація методу проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Н. Б. Самойленко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 4. – С. 36–37.

38.    Солодовникова, О. Н.  Метод проектов как средство реализации личностно ориентированного обучения в преподавании информатики и ИКТ / О. Н. Солодовникова // Информатика и образование. – 2007. – № 6. – С. 97–100.

39.    Хом'як, О. В.  Метод проектів у системі роботи вчителя щодо розвитку творчих здібностей школярів / О. В. Хом'як // Таврійський вісник освіти. – 2005. – № 3. – С. 83–91.

40.    Шликене, Т. Н.  Метод проектов как одно из условий повышения мотивации обучения учащихся / Т. Н. Шликене // Начальная школа. – 2008. – № 9. – С. 34–38.


Рекомендаційний список літератури включає 40 джерел
Підготувала Загородна С. (cічень 2011 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort