Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Психолого-педагогічний супровід системи проектування особистісного та соціального розвитку обдарованості»

1.    Беженар, Г. Д.  Освітнє середовище гімназії як засіб самореалізації обдарованої особистості / Г. Д. Беженар // Обдарована дитина. – 2008. – № 10. – С. 11–27.

2.    Белавина, О. В.  Одаренные дети: проблемы диагностики и адаптации / О. В. Белавина // Психологический журнал. – 2010. – № 1. – С. 41–54.

3.    Белова, Е. С.  Исследование одаренности дошкольников / Е. С. Белова // Психология и школа. – 2008. – № 1. – С. 18–21.

4.    Бех, І.  Психологічний супровід особистісного орієнтованого виховання / І. Бех // Початкова школа. – 2003. – № 3. – С. 1–6.

5.    Биржева, М. А.  Проектирование в работе с одаренными детьми младшего школьного возраста / М. А. Биржева // Начальная школа. – 2007. – № 3. – С. 42–45.

6.    Бланк, Т. В.  Обдаровані діти молодшого шкільного віку: виявлення – навчання – розвиток / Т. В. Бланк // Початкове навчання та виховання. – 2007. – № 10. – С. 2–7.

7.    Богоявленская, Д. Б.  Одаренность : понятие, виды, метод идентификации / Д. Б. Богоявленская // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2010. – № 7. – С. 40–45.

8.    Богпомочева, О. А.  Особенности образа мира у одарённых подростков / О. А. Богпомочева // Психологическая наука и образование. – 2006. – № 4. – С. 5–21.

9.    Вартанова, С. А.  Проблема одаренности на современном этапе / С. А. Вартанова // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 3-4. – С. 31–41.

10.    Васильченко, Л. І.  Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей / Л. І. Васильченко // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2007. – № 4. – С. 32–39.

11.    Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості : монографія / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2008. – 144 с.

12.    Віловата, В. І.  Робота з обдарованими учнями / В. І. Віловата // Зарубіжна література в школі. – 2007. – № 22. – С. 15–19.

13.    Водяха, С. А.  Проблемы диагностики и развития интеллектуально одаренных школьников / С. А. Водяха, Ю. Е. Аванова // Журнал практического психолога. – 2008. – № 2. – С. 23–33.

14.    Гильбух, Ю. З.  Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух. – М. : Знание, 1991. – 80 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер "Педагогика и психология"; № 9).

15.    Гільбух, Ю. З.  Розумово обдарована дитина : психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух ; пер. з рос. – К. : Віпол, 1993. – 75 с. – (Учитель і психодіагностика ; № 2).

16.    Грицюк, Т.  Підтримка обдарованості школярів / Т. Грицюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 68–69. – Біла книга: думки та доробок освітян м. Тернополя.

17.    Гудь, М.  Обдаровані діти : психолого-педагогічні аспекти роботи / М. Гудь // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2010. – № 39. – С. 2–6.

18.    Дмітрієва, О. А.  Сучасні підходи до вивчення феномену обдарованості / О. А. Дмітрієва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 1. – С. 7–10.

19.    Доровской, А. И.  Дидактические основы развития одаренности учащихся : учебное пособие / А. И. Доровской. – М. : Рос. пед. агенство, 1998. – 210 с.

20.    Загребельна, О. О.  Дослідження проявів інтелектуальної та творчої обдарованості : теоретичний аналіз / О. О. Загребельна // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 63–67.

21.    Зазимко, О. В.  Теоретичні засади визначення особистісних чинників розвитку обдарованості / О. В. Зазимко // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 2–7.

22.    Здібності. Обдарованість. Таланти : система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

23.    Івануць, О.  Роль сім'ї у процесі соціалізації обдарованих дітей / О. Івануць // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11-12. – С. 56–58.

24.    Казакова, Н.  Діагностика обдарованості в дітей молодшого шкільного віку / Н. Казакова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М.  Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – № 4. – С. 13–18.

25.    Карабаєва, І. І.  Експериментально-психологічне обстеження обдарованих дітей старшого дошкільного віку / І. І. Карабаєва // Обдарована дитина. – 2008. – № 9. – С. 33–40.

26.    Карпенко, Наталія Андріївна.  Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Наталія Андріївна Карпенко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009. – 18 с.

27.    Ковальчук, О.  Організація роботи з обдарованими дітьми / О. Ковальчук // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 23-24. – С. 30–40.

28.    Корнеєва, О.  Робота з обдарованими та здібними учнями / О. Корнеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 45. – С. 13–16.

29.    Кочерга, О.  Підтримуємо обдарованість : круглий стіл / О. Кочерга // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 3. – С. 21–23.

30.    Крутій, М.  Обдаровані діти / М. Крутій // Директор школи. Шкільний світ. – 2008. – № 47. – С. 20–25.

31.    Кузьменко, В.  Виявлення обдарованості дошкільника : змістові та організаційні особливості / В. Кузьменко // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 10–15.

32.    Кульчицька, О. І.  Діагностика рівня розвитку творчих здібностей / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 42–44.

33.    Кульчицька, О. І.  Обдарованість: природа і суть / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

34.    Кульчицька, О. І.  Соціальне середовище у розвитку обдарованості / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 25–31.

35.    Лаптєва, О. Б.  Технологія управління системою роботи з обдарованими дітьми / О. Б. Лаптєва // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 10. – С. 2–12.

36.    Лук'яненко, С.  У творчому пошуку: досвід роботи з обдарованими учнями / С. Лук'яненко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 8. – С. 169–174.

37.    Михайлик, Л. В.  Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини / Л. В. Михайлик // Обдарована дитина. – 2010. – № 4. – С. 7–11.

38.    Нечаєва, О. С.  Розвиток навичок спілкування підлітків і старшокласників з проявами інтелектуальної обдарованості / О. С. Нечаєва // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 36–40.

39.    Ніколаєва, О. М.  Програми соціально-комунікативного розвитку особистості учнів 7-9-х класів / О. М. Ніколаєва, Т. А. Голосенко, І. М. Стрельнікова // Виховна робота в школі. – 2008. – № 12. – С. 3–18.

40.    Остапчук, В.  Обдаровані діти. Які вони? : виступ шкільного психолога на консиліумі / В. Остапчук // Шкільний світ. – 2009. – № 19. – С. 9–11.

41.    Попович, О.  Обдарованість і її значимість для розвитку особистості / О. Попович // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 23-24. – С. 21–25.

42.    Ріпка, А. Й.  Нові підходи до розкриття, реалізації та розвитку потенціалу особистості обдарованої дитини / А. Й. Ріпка // Таврійський вісник освіти. – 2005. – № 3. – С. 209–214.

43.    Сербіновська, Н. В.  Психологічні труднощі обдарованих учнів / Н. В. Сербіновська // Обдарована дитина. – 2008. – № 10. – С. 36–42.

44.    Соцька, М. В.  Система психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих учнів у загальноосвітньому навчальному закладі / М. В. Соцька // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С. 39–45.

45.    Туріщева, Л. В.  Обдарований – це про що? Чи про кого? / Л. В. Туріщева // Управління школою. – 2008. – № 16. – С. 27–31.

46.     Туріщева, Л. В.  Особливості роботи з обдарованими дітьми / Л. В. Туріщева // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 1. – С. 20-1–20-8. – Вкладка. Методичний банкъ. 52-й внесок.

47.    Хоменко, З. І.  Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми / З. І. Хоменко // Обдарована дитина. – 2008. – № 3. – С. 26–29.

48.    Чепур, О. С.  Роль психолога та педагога в роботі з обдарованими дітьми / О. С. Чепур // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 12–15.

49.    Щорс, В. В.  Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в загальноосвітньому закладі / В. В. Щорс // Психологічна газета. – 2009. – № 9. – С. 19–25.

50.    Янковчук, М. М.  Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей / М. М. Янковчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 68–71.

51.    Яременко, Н.  Специфіка організації роботи з обдарованими дітьми / Н. Яременко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула та ін. – Тернопіль, 2006. – № 4. – С. 208–210.

Рекомендаційний список літератури включає 51 джерело
Підготувала Загородна С. (січень 2011 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort