Варакута Ольга Михайлівна –

креативний педагог в царині географічної науки
(до 65-річчя від дня народження)

 

   Ольга Михайлівна Варакута – український педагог, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання.
   Коло наукових інтересів: формування географічних понять, сучасний урок географії, використання новітніх технологій у формуванні географічних знань, умінь і навичок у школярів, підготовка вчителя географії до роботи в сучасній школі, формування в учнів критичного мислення на уроках географії, значення педагогічної практики у підготовці вчителя географії.

   Народилася Ольга Михайлівна 6 лютого 1959 року в селі Кокошинці, Гусятинського району, Тернопільської області. З 1976 по 1978 р. навчалася у Чортківському педагогічному училищі. У 1985 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Географія», з присвоєнням кваліфікації «Географ, економіко-географ. Викладач».
   З 1996 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Працювала піонервожатою в Монастирській восьмирічній школі, вчителем початкових класів у Малолуцькій середній школі Гусятинського району, Тернопільської області, вчителем географії у Тернопільській ЗОШ № 20 (8 років).
   З 1989 по 2001 рр. – асистент кафедри педагогіки початкового навчання Тернопільського державного педагогічного університету.
   В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (при Інституті педагогіки АПН України).
   З 2001 року працює на кафедрі економічної і соціальної географії, а з 2013 – на кафедрі географії та методики її навчання.
   З 2008 по 2018 р. – секретар НМК географічного факультету. Член вченої ради географічного факультету. Член Українського географічного товариства. Неодноразовий організатор заходів (семінари, круглі столи, онлайн-зустрічі) з вчителями географії м. Тернополя та області. Є організатором наукової студентської роботи (під її керівництвом підготовлено і захищено біля 100 дипломних і магістерських робіт; значна кількість курсових робіт; підготувала студентку до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у 2019 р. (секція географії). Член груп ліцензійних і акредитаційних справ за освітніми програмами 014.07. Середня освіта. Географія, 106 Географія. 

Сфера наукових інтересів

«Теорія і практика методичної підготовки вчителів географії засобами інтерактивних технологій»;
«Методика формування географічних понять»;
«Сучасний урок географії: традиції і новації»;
«Використання новітніх педагогічних технологій та інноваційних засобів навчання у формуванні географічних компетентностей учнів»;
«Тестовий контроль як форма вимірювання навчальних досягнень з географії»;
«Значення педагогічної практики у формуванні професійної компетентності вчителя географії»

Особисті відзнаки

1989 р. – Подяка ТДПІ ім. Я. Галана за збереження народних традицій;
1990 р. – Подяка ТДПІ ім. Я. Галана за активну участь у фольклорному ансамблі;
2011 р. – Грамота ТНПУ ім. В. Гнатюка за багаторічну сумлінну творчу працю, високий професіоналізм з нагоди Дня університету;
2012 р. – Грамота ТНПУ ім. В. Гнатюка за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм з нагоди Дня університету;
2015 р. – Грамота ТНПУ ім. В. Гнатюк за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя ТНПУ ім. В. Гнатюка;
2019 р. – Подяка управління освіти і науки Тернопільської міської ради за плідну співпрацю, високий професіоналізм, сприяння в організації методичних заходів для педагогічних працівників освітніх закладів м. Тернополя;
2019 р. – Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі наукові досягнення, успіхи у підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня університету;
2020 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів, та з нагоди 30-річчя географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка;
2021 р. – Подяка Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за проведення занять студентам геолого-географічного факультету в рамках академічної мобільності.

Стажування та підвищення кваліфікації

Пройшла міжнародне стажування у Словаччині на базі Академічного товариства ім. Міхала Балудянського 15–21 серпня 2016 р.;
Підвищення кваліфікації (стажування) з 14 березня 2019 року по 12 квітня 2019 року у національному педагогічному університеты ім. М. П. Драгоманова. (Наказ № 113 від 15.03.2019 р.)

Онлайн-курси:

1. «Про дистанційний та змішаний формат навчання» для педагогів та керівників шкіл. 2020. (50 год.) (Сертифікат виданий 05.10.2020 р.);
2. «Викладачі 4.0. Ефективні підходи до дистанційної освіти».2020 (14 год.) (Сертифікат виданий 24.12.2020 р.).

Тренінги:

1. Тренінг «Цифрова грамотність освітян» в рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні. 2020 (22 год.) (Сертифікат виданий 20.10.2020 р.);
2. Тренінг «Використання діяльнісних компонентів та онлайн комунікацій системи Moodle/ (30 год.) (Сертифікат виданий 16.03. – 05.11.2020 р.).

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1. Географія : збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / О. М. Варакута. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 192 с.

 

2. Географія. Географічний простір Землі. Зошит для практичних робіт. 11 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники. – 2021. – 32 с.

 

3. Географія. Зовнішнє незалежне оцінювання : збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / Ольга Варакута. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 192 с.

 

4. Географія. Материки і океани. 7 клас : зошит для практичних робіт / Ольга Варакута, Євдокія Швець ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 32 с.

 

5. Географія. Материки і океани. Зошит для практичних робіт. 7 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 32 с.

 

6. Географія. Регіони та країни. 10 клас : зошит для практичних робіт / Ольга Варакута, Євдокія Швець ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 24 с.

 

7. Географія. Регіони та країни. Зошит для практичних робіт. 10 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 24 с.

 

8. Географія. Україна і світове господарство. 9 клас : зошит для практичних робіт / Ольга Варакута, Євдокія Швець ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 24 с.

 

9. Географія. Україна і світове господарство. Зошит для практичних робіт. 9 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 24 с.

 

10. Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас : зошит для практичних робіт / Ольга Варакута, Євдокія Швець ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 32 с.

 

11. Географія. Україна у світі: природа, населення. Зошит для практичних робіт. 8 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 32 с.

 

12. Загальна географія : тест-контроль. 6 клас : рівень стандарту / О. Варакута, І. Дітчук, О. Заставецька ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 80 с.

 

13. Загальна географія. 6 клас : зошит для практичних робіт / Ольга Варакута, Євдокія Швець ; ред. В. Тарнопольський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 40 с.

 

14. Загальна географія. 6 клас : зошит для практичних робіт. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 48 с.

 

15. Календарно-тематичне планування. Природознавство. 5 клас. Географія. 6–11 класи (рівень стандарту, академічний рівень) / О. М. Варакута – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 160 с.

 

16. Методика навчання географії у вищій школі. Лабораторні заняття : навчальний посібник / О. М. Варакута: – Переробл. і допов. – Тернопіль : Тайп, 2019. – 52 с.

 

17. Методика навчання географії : курс лекцій / О. М. Варакута. – Вид. переробл. і допов. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 176 с.

 

18. Методика навчання географії : курс лекцій / О. М. Варакута. – Переробл. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 184 с.


19. Методика навчання географії : робочий зошит для лабораторних занять : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей / О. М. Варакута. – Переробл. і допов. – Тернопіль, 2021. – 110 с.


20. Методика формування географічних понять : методичний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.


21. Методичні рекомендації з педагогічної практики : для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" напряму підготовки 014.07. Середня освіта. Географія / О. М. Варакута ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. Кафедра географії та методики її навчання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 40 с.


22. Методичні рекомендації з педагогічної практики : для студентів географічного факультету / О. М. Варакута. – Переробл. і допов. – Тернопіль : Тайп, 2019. – 60 с.


23. Методичні рекомендації з педагогічної практики : для студентів спеціальності 014.7. Середня освіта. Географія / О. М. Варакута ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. Кафедра географії та методики її навчання. – Перероб. і допов. – Тернопіль : Тайп, 2020. – 60 с.


24. Пропедевтична педагогічна практика студентів : методичні рекомендації для студ. фак. підгот. вчителів початкових класів / О. М. Варакута, Я. П. Кодлюк, С. М. Корнієнко [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – 20 с.


25. Світові освітні тренди підготовки фахівців у вищій школі. Лабораторні заняття : навчально-методичний посібник для магістрів географічних спеціальностей / О. М. Варакута. – Тернопіль, 2019. – 30 с.


26. Усі домашні завдання. 7 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : геометрія, українська мова, німецька мова, фізика, біологія, зарубіжна література, російська мова. Ч. 2 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 976 с.


27. Усі домашні завдання. 7 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : геометрія, українська мова, німецька мова, фізика, біологія, зарубіжна література, російська мова. Ч. 2 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.


28. Усі домашні завдання. 7 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : алгебра, англійська мова, хімія, географія. Ч. 1 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.


29. Усі домашні завдання. 8 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : алгебра, німецька мова, географія, фізика, інформатика. Ч. 1 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 1248 с.


30. Усі домашні завдання. 8 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : геометрія, українська мова, англійська мова, хімія, біологія, зарубіжна література. Ч. 2 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 1248 с.


31. Усі домашні завдання. 9 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : алгебра, німецька мова, географія, фізика, зарубіжна література. Ч. 1 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 752 с.


32. Шкільна географія та методика її навчання : курс лекцій / О. М. Варакута ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Переробл. і допов. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 174 с.


***

33. Тестові завдання з географії : для вступників до Тернопільського держ. пед. ун-ту / уклад.: О. М. Варакута, І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 134 с.


34. Володимир Іванович Вернадський – засновник учення про ноосферу : матеріали студ. наук.-практ. конференції, 12 бер. 2013 р. : до 150-річчя від дня народж. / відп. за вип.: О. М. Варакута, І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 48 с.


35. Безрутченко Б. М. Ми честь своєю кров'ю зберегли / Борис Безрутченко ; упоряд. О. Варакута. – Тернопіль : Терно-Граф, 2017. – 72 с. : іл.

 

Статті у зарубіжних та вітчизняних виданнях

 

36. Вивчення теми "Глобальні проблеми людства на території України" : [урок географії] / О. Варакута, Є. Швець // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 11/12. – С. 23–26.


37. Використання навчально-ігрового тренінгу "Екстремал на практичних заняттях з курсу "Безпека життєдіяльності" / О. Варакута // Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді. – 2007. – С. 61–63.


38. Використання порталу LearningApps.org у вивченні географії / О. М. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства № 3 (випуск 3). – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 78–83.


39. Гейміфікаційні технології навчання географії у вищій школі // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства / О. М. Варакута.  – Тернопіль : Тайп, 2018. – № 2 (випуск 2). – С. 85–92.


40. Екологічна освіта та культура в курсі шкільної географії / О. Варакута // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – 2004. – С. 166–168.


41. Ідеї Степана Рудницького щодо структури і змісту географії в школі / О. М. Варакута, Х. О. Варакута // Трансформація українських наукових пошуків на грані тисячоліть. – 2018. – Вип. 7. – С. 21–25. – Бібліогр. наприкінці ст.


42. Інноваційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя географії / О. Варакута // Історія української географії та картографії. – 2010. – С. 184–186. – Біблогр. в кінці ст.


43. Майстер-клас як форма підготовки студентів-географів до професійної діяльності. Освітні й наукові виміри географії / О. М. Варакута // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Корольова. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – С. 40–44.


44. Мандруємо історико-етнографічними землями України : квест : модель позакласного заходу на занятті з методики навчання географії / О. Варакута, Т. Лукінова // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2013. – № 9. – С. 18–24. – Бібліогр. в кінці ст.


45. Методическая компетентность учителя при формировании географических понятий / О. М. Варакута // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Volume 4. – С. 167–170.


46. Національний та етнічний склад населення України. 9-й клас : [урок географії] / О. Варакута, Є. Швець // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 33. – С. 8–11.


47. Освіта і наука Тернопільської області / О. М. Варакута // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т. 2. Населення. Господарство / ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 224–245.


48. Підготовка майбутніх учителів географії до тестування учнів / О. Варакута, І. Дітчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 18. – С. 15–18.


49. Пропедевтична роль краєзнавства у формуванні географічних понять / О. Варакута // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – 2002. – Ч. 1. – С. 111–114.


50. Реалізація змісту математичної географії С. Л. Рудницького у шкільному курсі "Загальна географія" / Ольга Варакута, Богдан Заблоцький // Історія української географії та картографії. – 2007. – С. 211–212. – Бібліогр. в кінці ст.


51. Самостійна робота учнів на уроках економічної і соціальної географії України / О. Варакута // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2005. – Вип. 2, cпецвипуск. – С. 233–236.


52. Урок засвоєння нових знань з географії (теоретико-методичні рекомендації) / О. Варакута // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 23–26.


53. Уроки до теми "Територіальний поділ України" : [урок географії] / О. Варакута, Є. Швець // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 10. – С. 10–18.


54. Уроки на тему "Транспорт" : уроки економічної і соціальної географії України. (9 клас) / О. Варакута, Є. Швець // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. – С. 18–23.


55. Формування географічних компетентностей засобами ігрових технологій / О. М. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (випуск 5). – С. 88–95.


56. Формування географічних понять як спеціальноорганізований процес / О. Варакута // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 8. – С. 62–63.

 

57. Формування знаннєвого компоненту на уроках географії засобами народної творчості / Ольга Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства / Тернопільський відділ Українського географічного товариства ; редкол.: І. М. Вітенко, Л. Б. Заставецька, Є. П. Качан [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2017. – Вип. 1, № 1. – С. 60–67. – Бібліогр. наприкінці ст.


58. Формування компетентності «уміння вчитися впродовж життя» способом самостійної роботи учнів з інтернет-ресурсами під час вивчення географії / О. М. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 4 (випуск 4). – С. 81–96.


59. Формування понять "план місцевості", та "географічна карта" на уроках географії в 6 класі / О. Варакута // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 2. – С. 7–13.


60. Формування спеціалізовано-професійних компетенцій вчителя географії засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. М. Варакута // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: методологія, теорія, практика. – 2014. – С. 58–62. – Бібліогр. в кінці ст.


61. Формування універсальних навчальних дій у вивченні географії в школі / О. М. Варакута // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. – 2015. – С. 154–156. – Бібліогр. в кінці ст.


62. Художні промисли України : економічна і соціальна географія України. 9-й клас / Є. Швець, О. Варакута // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 42. – С. 12–19.


63. Шкільні краєзнавчі екскурсії у Дністровському каньйоні / О. М. Варакута // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. – 2012. – С. 187–191. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Матеріали конференцій

 

64. Військово- та професійно-прикладне спрямування фізичного виховання студентів в умовах сучасних викликів глобалізованого суспільства / О. М. Варакута // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали третього регіонального науково-практичного семінару, приуроч. 15-й річниці створення Тернопільського обласного відділення Олімпійської академії України / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Нац. олімпійський комітет України, Олімпійська академія України ; за заг. ред.: А. В. Огнистого, К. М. Огнистої. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – С. 178–179. – Бібліогр. наприкінці ст.


65. Впровадження інновацій у вивчення курсу «Методика навчання географії у вищій школі» / О. М. Варакута // Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти). – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 230–237.


66. Впровадження інновацій у вивчення курсу «Світові освітні тренди у підготовці фахівців вищої школи» / О. М. Варакута // Географічна наука у вимірах ХХІ століття : матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.) / Кафедра географії та методики її навчання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 51–55.


67. Дністровський каньйон як джерело краєзнавчо-географічних знань / О. М. Варакута // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : матеріали Міжнародної науково-прктичної конференції (16–18 травня 2009 р.) / МОН України, Головне управління з питань туризму, сім'ї, молоді та спорту, ТДОА, ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: О. В. Заставецька, О. М. Адаменко, Г. І. Денисик [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 115–118. – Бібліогр. наприкінці ст.


68. Інноваційні підходи до формування змісту географічної освіти в школі / О. М. Варакута / Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – С. 22–26.


69. Інструментарій дистанційного навчання географії в школі / О. М. Варакута // Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Ш Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15–17 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. [Елект. текст. дані]. – Суми. 2021. – С. 93–101.


70. Формування STEM-компетентностей у процесі підготовки майбутніх викладачів географії / О. М. Варакута // Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали міжнародної наукової конференції, 17–18 травня 2018 р., Тернопіль / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т пед. НАПН України, Тернопільський обл. комун. ін-т післядипломної пед. освіти, Волинський ін-т післядиплом. пед. освіти, Ун-т Кардинала Стефана Вишинського, Люблінський катол. ун-т Іоанна Павла ІІ ; ред. А. В. Степан. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 50–254. – Бібліогр. в кінці ст.


71. Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення географії / Ольга Варакута // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р. / редкол.: А. В. Кузишин, Р. Кламар, Р. Плохіх [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Пряшівський університет (Словаччина), Економічний університет в Катовіце (Польща). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 349–357. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Магістерські роботи

 

72. Баблюк Д. С. Суспільно-географічна характеристика системи освіти Хмельницького району Хмельницької області : магістерська робота : спеціальність 014.07 Середня освіта (географія) / Д. С. Баблюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2021. – 81 с.


73. Басалик Н. В. Нетрадиційні уроки у вивченні курсу "Географія материків і океанів", 7 клас : дипломна робота / Н. В. Басалик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2014.


74. Бегеш М. М. Історико-географічне значення рік (на прикладі річок басейну Дністра) : магістерська робота / М. М. Бегеш ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер.: О. М. Варакута, І. Л. Дітчук. – Тернопіль, 2017.


75. Білокрила Д. В. Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії : дипломна робота / Д. В. Білокрила ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2005.


76. Бойко Н. А. Позакласна робота з курсу "Географія. Материки і океани" як засіб поглиблення знань, умінь і навичок учнів 7 класу : дипломна робота / Н. А. Бойко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2016.


77. Буяк М. Ю. Екологічне виховання на змісті курсу "Загальна географія. 6 клас" : дипломна робота / М. Ю. Буяк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


78. Вибирана Г. І. Самостійна робота з підручником на уроках географії : дипломна робота / Г. І. Вибирана ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2007.


79. Вовна І. В. Самостійна робота на уроках економічної і соціальної географії України : дипломна робота / І. В. Вовна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2004. – 99 с.


80. Вовчук О. В. Регіональна політика країн Європейського Союзу та її вивчення у вищій школі засобами новітніх інформаційних технологій : магістерська робота / О. В. Вовчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. фак. ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2011.


81. Гавришко Г. Б. Технологія формування географічних понять в курсі "Загальна географія", 6 клас : дипломна робота / Г. Б. Гавришко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2015.


82. Гавришко М. Ю. Використання світових освітніх трендів у вивченні курсу "Географія. Регіони та країни. 10 клас" : магістерська робота / М. Ю. Гавришко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2020. – 121 с.


83. Галунка Т. Формування понять в курсі економічної і соціальної географії України : дипломна робота / Т. Галунка ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2005.


84. Гловак З. М. Система роботи з географічними картами під час вивчення географії материків і океанів : дипломна робота / З. М. Гловак ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2004. – 65 с.


85. Голодюк Т. П. Географічні основи європейської інтеграції : магістерська робота / Т. П. Голодюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер.: О. М. Варакута, І. Л. Дітчук. – Тернопіль, 2017.


86. Гордіца Ю. В. Проблемні методи навчання у формуванні географічних знань, умінь і навичок : дипломна робота / Ю. В. Гордіца ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2017.


87. Давидчук Я. І. Інтерактивні технології на уроках курсу "Географія материків і океанів", 7 клас : дипломна робота / Я. І. Давидчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2012.


88. Данилків О. Методи і засоби активізації пізнавальної діяльності на уроках загальної географії : дипломна робота / О. Данилків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2008.


89. Данів Г. В. Формування компетентності "уміння вчитися впродовж життя" способом самостійної роботи учнів під час вивчення курсу "Географія" 8 клас : магістерська робота / Г. В. Данів ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2020. – 119 с.


90. Дикун Я. В. Суспільно-географічна характеристика системи освіти Тячівського району Закарпатської області : магістерська робота / Я. В. Дикун ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2018. – 106 с.


91. Заровенна Н. В. Сучасні підходи до контролю і корекції знань з географії у вищій школі : магістерська робота / Н. В. Заровенна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2014.


92. Заяць Г. Дидактичні цілі та функції географічних карт у вивченні шкільного курсу "Фізична географія України" : дипломна робота / Г. Заяць ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2005.


93. Зітинюк Х. І. Використання інноваційних засобів навчання у вивченні курсу "Географія: регіони та країни. 10 клас" : магістерська робота / Х. І. Зітинюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2019. – 121 с.


94. Калинюк М. І. Застосування прийому Bring your own device (принесіть свої власні пристрої) у формуванні географічних компетентностей учнів (принесіть свої власні пристрої) у формуванні географічних компетентностей учнів : магістерська робота : спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) / М. І. Калинюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2022. – 103 с.


95. Кирея М. П. Розвиток критичного мислення на уроках економічної і соціальної географії України : дипломна робота / М. П. Кирея ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


96. Ковтун В. О. Географічні гуртки. Їх роль та місце у навчально-виховному процесі школи : дипломна робота / В. О. Ковтун ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2006.


97. Когут В. І. Методика формування загальногеографічних понять : магістерська робота : спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) / В. І. Когут ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2022. – 105 с.


98. Корчак С. Туристично-краєзнавча робота у школі, як засіб формування змісту географічної освіти : дипломна робота / С. Корчак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


99. Косяк М. Г. Краєзнавчий принцип навчання в курсі вивчення "Фізичної географії України", 8 клас : дипломна робота / М. Г. Косяк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2014.


100. Крук А. І. Застосування інноваційних технологій в курсі вивчення "Географії материків і океанів" у 7 класі : дипломна робота / А. І. Крук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2014.


101. Кульбаба А. В. Інноваційні моделі навчання географії та їх впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл : магістерська робота / А. В. Кульбаба ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2020. – 124 с.


102. Куца І. І. Використання проблемного підходу у формуванні знань, умінь і навичок учнів у курсі "Економічна і соціальна географія України". 9 клас : дипломна робота / І. І. Куца ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. фак. ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2011.


103. Леськів Н. Б. Дидактичний тест як засіб підвищення ефективності навчання географії в середній загальноосвітній школі : дипломна робота / Н. Б. Леськів ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2005.


104. Лукінова Т. Ю. Позакласна робота з курсу "Фізична географія України" як засіб поглиблення знань, умінь та навичок учнів 8 класу : дипломна робота / Т. Ю. Лукінова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2014.


105. Магеровська І. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами інноваційних технологій у процесі вивчення економічної і соціальної географії світу : магістерська робота / І. Магеровська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


106. Марущак Д. І. Використання краєзнавчого методу під час вивчення курсу "Загальна географія. 6 клас" : дипломна робота / Д. І. Марущак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2012.


107. Марчишин О. Я. Географічне дослідження особливих політико-територіальних утворень сучасної політичної карти світу : магістерська робота / О. Я. Марчишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. В. Варакута. – Тернопіль, 2015.


108. Масляник В. В. Навчальні ігри у вивченні курсу "Географія: Загальна географія. 6 клас : дипломна робота / В. В. Масляник ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2016.


109. Метельська Т. В. Інноваційні технології навчання географії у вищій школі : магістерська робота / Т. В. Метельська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2018. – 65 с.


110. Методичні рекомендації з педагогічної практики : для студентів географічного факультету / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; О. М. Варакута. – переробл. і допов. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 44 с.


111. Мостова М. В. Суспільно-географічна характеристика системи освіти Гусятинського району Тернопільської області : магістерська робота / М. В. Мостова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2019. – 125 с.


112. Мрикало М. М. Комплексна географо-краєзнавча характеристика села Трибухівці Бучацького району Тернопільської області : дипломна робота / М. М. Мрикало ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2013.


113. Музика У. М. Формування картографічних вмінь та навичок у шкільному курсі географії : магістерська робота / У. М. Музика ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2006.


114. Муц Л. Б. Ділова гра як засіб підготовки майбутнього вчителя географії до професійної діяльності : магістерська робота / Л. Б. Муц ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


115. Найчук М. І. Міжпредметні зв'язки у формуванні знань, вмінь і навичок з економічної і соціальної географії України : дипломна робота / М. І. Найчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2006.


116. Наконечна І. В. Використання проектних технологій у вивченні курсу "Соціально-економічна географія світу" 10 клас : дипломна робота / І. В. Наконечна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2017.


117. Новіцька Л. В. Проблемні методи навчання у вивченні курсу "Географія. Материки і океани. 7 клас" : дипломна робота / Л. В. Новіцька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2016.


118. Новомлинський А. Відомі українські географи. Їх внесок у розвиток шкільної географії : дипломна робота / А. Новомлинський ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2005.


119. Обушок С. С. Гейміфікація як один із трендів сучасної географічної освіти : магістерська робота / С. С. Обушок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2018. – 90 с.


120. Ольшанська М. Внесок відомих українських географів у розвиток шкільної географії та методики її навчання : дипломна робота / М. Ольшанська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


121. Павлюк О. Я. Формування географічних компетентностей засобами ігрових технологій : магістерська робота / О. Я. Павлюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2020. – 87 с.


122. Паславський Р. Я. Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчальному процесі з географії у вищий школі : магістерська робота / Р. Я. Паславський ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2013.


123. Патера М. М. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення курсу "Економічна і соціальна географія України" : дипломна робота / М. М. Патера ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2007.


124. Петріга Я. В. Відомі українські географи. Їх внесок у розвиток шкільної географії : дипломна робота / Я. В. Петріга ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2013.


125. Петрук О. Л. Формування географічних понять як спеціально організований процес : дипломна робота / О. Л. Петрук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2005.


126. Плекан О. В. Технологія робота з географічними картами у вивченні курсу "Географія материків і океанів" : дипломна робота / О. В. Плекан ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2012.


127. Пригода І. В. Дослідницький підхід у навчально-виховному процесі з географії в школі : дипломна робота / І. В. Пригода ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2017.


128. Римар С. А. Вплив народної творчості на засвоєння змісту географічної освіти в курсі "Географія. Загальна географія. 6 клас" : дипломна робота / С. А. Римар ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2017.


129. Рудська І. В. Тестовий контроль географічних компетентностей учнів : магістерська робота : спеціальність 014.07 Середня освіта (географія) / І. В. Рудська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2021. – 102 с.


130. Рудюк І. І. Дослідницький метод на уроках економічної і соціальної географії України : дипломна робота / І. І. Рудюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т. ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2011.


131. Скавінська О. М. Використання комп'ютерних засобів навчання в курсі шкільної географії : дипломна робота / О. М. Скавінська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2006.


132. Слободянюк Т. Ю. Географо-краєзнавча характеристика Летичівського району Хмельницької області : дипломна робота / Т. Ю. Слободянюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2014.


133. Строгуш І. Я. Диференційований підхід у формуванні географічних знань, умінь і навичок у курсі "Загальна географія" 6 клас : дипломна робота / І. Я. Строгуш ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2009.


134. Татарчук Р. С. Роль дидактичної гри у вивченні курсу "Загальна географія", 6 клас : дипломна робота / Р. С. Татарчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2013.


135. Тивонюк К. М. Використання народної творчості на уроках географії : дипломна робота / К. М. Тивонюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2012.


136. Тимків І. В. Використання світових освітніх трендів в навчально-виховному процесі з географії у вищій школі : магістерська робота / І. В. Тимків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2018. – 137 с.


137. Тимчук О. В. Тестовий контроль і перевірка знань, умінь і навичок учнів у процесі вивчення економічної і соціальної географії України : магістерська робота / О. В. Тимчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2008.


138. Фенканін Д. А. Диференційований підхід до формування в учнів знань, умінь і навичок на уроках економічної і соціальної географії України : дипломна робота / Д. А. Фенканін ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2004. – 79 с.


139. Фурман Г. П. Групові форми навчання на уроках економічної і соціальної географії України (9 клас) : дипломна робота / Г. П. Фурман ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2009.


140. Хмельовська О. М. Міжпредметні зв'язки у формуванні географічних знань в курсі економічної і соціальної географії України : дипломна робота / О. М. Хмельовська ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2004. – 60 с.


141. Цимбали О. Я. Методичні підходи до активізації пізнавальної діяльності на уроках загальної географії : дипломна робота / О. Я. Цимбали ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2010.


142. Чухрій Н. А. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення курсу "Загальна географія" : магістерська робота / Н. А. Чухрій ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2008.


143. Шимків Н. Я. Використання ментальних карт в курсі вивчення географії у вищій школі : магістерська робота / Н. Я. Шимків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2018. – 77 с.


144. Якимчук І. П. Дистанційне навчання у вивченні географічних дисциплін дистанційне навчання у вивченні географічних дисциплін : магістерська робота / І. П. Якимчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2019. – 76 с.


145. Якушевська С. А. Використання комп'ютерних засобів на уроках економічної і соціальної географії світу : дипломна робота / С. А. Якушевська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. ф-т ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2008.


146. Ящук Т. В. Навчально-виховні можливості екскурсій з географії : дипломна робота / Т. В. Ящук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, географ. фак. ; наук. кер. О. М. Варакута. – Тернопіль, 2011.

Список підготувала С. Б. Тененьська
лютий 2024 р., 146 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах