«Те що я знаю – обмежене, а те чого не знаю нескінченне»

(до 55-річчя від дня народження Струганець Любові Василівни –

професора кафедри  української мови та методики її навчання)

 

   Струганець Любов Василівна – український мовознавець і педагог, доктор філологічних наук, професор, член Наукового товариства імені Шевченка, заслужений працівник освіти України.

   Любов Василівна Струганець народилася 25 липня 1967 року в м. Тернополі. Закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут (1988). Працювала вчителем української мови і літератури в середній школі № 24 м. Тернополя. З 1989 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в аспірантурі захистила кандидатську дисертацію «Культура української мови і мовна особистість учителя» (1996).

   У 1998–2001 роках – докторант кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. У 2002 році в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію на тему «Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття».

   З липня 2003 року – завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського державного (з серпня 2004 – національного) педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2014 року завідувач кафедри української мови та методики її навчання.

   Під керівництвом Л. В. Струганець функціонує науково-дослідна лабораторія «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі»: виконано фундаментальні дослідження:

 • «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі: категоризація і прагматика» (2010–2012 рр., НДР № 0110U004099);
 • «Культуромовні і стилістичні параметри мовної діяльності соціуму (інтердисциплінарний аспект)» (2013–2015 рр., НДР № 0113U000124);
 • з 2016 року реалізація фундаментального дослідження «Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі (концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри)» (НДР № 0116U002575).

   Під керівництвом Л. В. Струганець захищено 5 кандидатських дисертацій. Любов Василівна є членом двох спеціалізованих вчених рад: К 58.053.05 у ТНПУ імені Володимира Гнатюка та К 36.053.02 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Працювала незалежним експертом Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. З 2007 року заступник голови секції «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

   У 2015–2017 роках працювала у складі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців. Член редакційної колегії 7 наукових видань. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій (Франція, Польща, Словаччина, Білорусь, Болгарія).

   Л. В. Струганець бере активну участь у реалізації обласної програми розвитку і функціонування української мови. Виступає з проблем мовної культури на методичних об’єднаннях учителів української мови і літератури міста Тернополя. Висвітлює мовні питання у регіональних ЗМІ. Очолює філологічну комісію Тернопільського обласного осередку Наукового товариства імені Шевченка. Вона започаткувала науково-дослідний проект «Мовний портрет міста Тернополя». Була учасником Громадських слухань проекту Закону України «Про розвиток і застосування мов в Україні» (2003).

   Була заступником голови журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури (Тернопіль, 2007), представником Ліги українських меценатів на загальнонаціональному етапі ХІІІ–ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

   Брала участь в експертній оцінці проекту Закону України «Про засади державної мовної політики» (2011). Учасник проекту програми TEMPUS «ELITE» («Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту») (544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES, 2014–2017), була з навчальним візитом в Університеті м. Тампере (Фінляндія) (березень 2015).

   На запрошення Університету імені Масарика в Брно (Чеська Республіка) провела навчальний курс «Культура мови» (обсягом 20 год.) студентам Інституту славістики філософського факультету (жовтень, 2017).

   Сфера її наукових інтересів: культура мови, соціолінгвістика, лексикологія і стилістика української мови, методика викладання української мови.

Відзнаки:

 • У 1998–2000 роках – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих учених);
 • У травні 2002 року Американська Рада Наукових товариств відзначила Л. В. Струганець грантом у сфері гуманітарних наук;
 • За вагомий внесок у розвиток освіти і науки відзначено:
  – грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015);
 • – грамотами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2002, 2005);
 • – грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації (2012);
 • За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України № 18/2016).

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури

 

 1. Культура української мови і мовна особистість учителя : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філолог. наук : 10.02.01 – українська мова/ Струганець Любов Василівна; Інститут української мови НАН України. – Київ, 1996. – 22 с.
 2. Культура української мови і мовна особистість учителя: дис… канд. філолог. наук: 10.02.01 – українська мова / Струганець Любов Василівна ; Інститут української мови НАН України. – Київ, 1996. – 226 с.

   У дисертації аналізуються теоретичні основи культури мови як самостійної лінгвістичної дисципліни, лінгвістична і соціально-історична суть мовної норми. Розглядаються національний і соціокультурний феномен мовної особистості, культурологічні аспекти її формування. На підставі соціологічних даних досліджується лінгвістична компетенція вчителів на рівних умовах мовної структури, характеризується мовна особистість педагога.

 1. Динаміка лексичних норм в українській лексикографії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філолог. наук : 10.02.01 – українська мова/ Струганець Любов Василівна; Інститут української мови НАН України. – Київ, 2002. – 36 с.
 2. Динаміка лексичних норм в українській лексикографії : автореф. дис… д-ра філолог. наук : 10.02.01 – українська мова/ Струганець Любов Василівна; Інститут української мови НАН України. – Київ, 2002. – 427 с.

   Дисертація присвячена визначенню динаміки лексичних норм сучасної української літературної мови на матеріалі словників ХХ століття. Охарактеризовано іманентні ознаки літературної норми і кодифікації, висвітлено процеси нормування лексики на тлі історичного контексту – періодизації української літературної мови ХХ століття.

   Уперше в українському мовознавстві репрезентовано методику використання комп’ютерного програмування для вивчення динамічних зрушень у словниковому складі. За допомогою персональної автоматизованої системи «Lingua» у вигляді моделей показано динаміку кодифікованих лексичних норм.

***

 1. Вербальний континуум української мови (семантико-стилістичний аналіз) : методичні рекомендації для здобувачів вищ. освіти фак. філології і журналістики/ Л. В. Струганець, Н. Л. Дащенко, О. П. Штонь ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В. : Вектор, 2021. – 47 с.
 2. Вербальний континуум української мови : навчальний посібник/ Л. В. Струганець, Ю. Б. Струганець ; МОН України, ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 115 с.
 3. Вербальний континуум української мови. Практикум : навчальний посібник/ Л. В. Струганець, Н. В. Данилків ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 100 с.
 4. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття : монографія / Л. Струганець. – Тернопіль : Астон, 2002. – 352 с.
 5. Динамічні процеси у лексичному складі української мови : методичні рекомендації для магістрантів фак. філол. і журналістики/ Л. В. Струганець ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 48 с.
 6. Культура мови : модульний курс: навчальний посібник для студ. філол. фак. вишів України / Л. В. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 195 с.
 7. Культура мови : словник термінів / Л. В. Струганець. – Київ : Богдан, 2000. – 88 с.
 8. Культура мови: від теорії до практики : монографія / Любов Струганець, Олександра Бобесюк, Ольга Веремчук, Ірина Заліпська, Тетяна Мельник ; за ред. Л. Струганець. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 219 с.
 9. Лексика на перетині наукових парадигм : монографія / Т. П. Вільчинська, Ю. В. Калужинська, О. В. Косович [та ін.] ; за ред. Л. Струганець. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 212 с.
 10. Мовнокомунікативна компетентність учителя-лідера : навчальний посібник / Л. Струганець ; Проект Tempus "Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту", ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Київ : НВЦ Пріоритети, 2016. – 40 с.
 11. Мовнокомунікативна компетентність учителя-лідера : навчальний посібник / Любов Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2015. – 32 с.
 12. Неологізація та архаїзація лексики української мови : методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Струганець ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 67 с.
 13. Основи наукового дослідження мовної культури соціуму : навчальний посібник / Любов Струганець, Олександра Бобесюк, Ольга Веремчук, Ірина Заліпська ; за ред. Л. Струганець ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 162 с.
 14. Практикум з культури мови : методичні рекомендації для студ. філол. фак. і фак. іноземних мов вишів України / Л. В. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – 92 с.
 15. Теоретичні основи культури мови : навчальний посібник для студ. філол. фак. вузів України / Л. В. Струганець. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 1997. – 96 с.
 16. Українська мова в національному телеефірі: моніторинг реалізації комунікативних ознак : монографія / Любов Струганець, Ольга Ленько ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : ОсадцаЮ. В., 2019. – 120 с.
 17. Українсько-англійський та англо-український словник термінів культури мови і стилістики / Л. В. Струганець, Т. С. Олійник, Н. М. Гоца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 124 с.

***

 1. Варіантність мовних засобів у сучасній українській літературній мові (соціолінгвістичний аспект) / Любов Струганець, Ольга Бігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 182–187. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Засоби підвищення мовної культури студентів / Л. В. Струганець // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 2. – С. 208–179.
 3. Зміни синтагматичних і парадигматичних відношень між лексичними одиницями сучасної української літературної мови / Л. Струганець // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – 2004. – Т. 1. – С. 41–49.
 4. Зміни соціальних конотацій лексичних одиниць української літературної мови у контексті суспільно-політичних трансформацій лінгвосоціуму / Л. Струганець // Мова і культура нації. – 2001. – С. 160–168.
 5. Комп'ютерні технології в системі мовної освіти / Л. Струганець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 5. – С. 110–116.
 6. Культура української мови і мовна особистість учителя / Л. В. Струганець // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства. – 1990. – С. 32–33.
 7. Культуромовні аспекти наукової спадщини М. Грушевського / Любов Струганець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 1997. – Вип. 5 : Михайло Грушевський – погляд із сьогодення. – С. 150–152. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Лексика поетичних творів Івана Франка в ракурсі процесів нормування української літературної мови / Л. Струганець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2007. – Вип. 1 (16). – С. 307–320.
 9. Літературна норма у мовній практиці сьогодення / Любов Струганець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2014. – Вип. 2 (24). – С. 270–273. – Рец. на кн.: Літературна норма і мовна практика : монографія / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Т. А. Коць [та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 320 с. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6491/1/Struhanets.pdf.
 10. Мовна особистість учителя як один із чинників відроджекння національної школи / Л. В. Струганець // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 2. – С. 134–136.
 11. Нові підходи до викладання курсу "Культура мови" на філологічному факультеті / Любов Струганець// Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Лінгводидактика. – 1998. – Вип. 2 (1). – С. 69–71
 12. Олена Пчілка як мовна особистість / Любов Струганець// Дивослово. – 1995. – № – С. 33–35.
 13. Особливості застосування інформаційних технологій у курсі "Культура мови" / Л. В. Струганець// Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми й перспективи. – 2010. – С.55–61
 14. Поняття "мовна особистість" в українському мовознавстві : історіографічний аспект/ Любов Струганець// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2012. – Вип. 2 (21) 2011–1 (22). – С. 172 –180. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Роль мовотворчості Івана Франка в процесі нормування лексико-семантичної системи української літературної мови / Л. Струганець// Лінгвостилістика: об'єкт – стиль, мета – оцінка. – 2007. – С. 60–68.
 16. Соціолінгвістичний аналіз мовної практики вчителів міста Тернополя / Любов Струганець// Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Лінгводидактика. – 1998. – Вип. 2 (1). – С. 90–93
 17. Соціолінгвістичні методи дослідження культуромовних проблем / Л. Струганець// Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – 1999. – С.270–273.
 18. Тенденції нормативних змін лексики сучасної української літературної мови / Любов Струганець// Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 1999. – Вип.  – С. 73–80. – Бібліогр. в кінці ст.
 19. Трактування поняття "Формування мовної особистості" у курсі "Культура мови" : [українська мова]/ Любов Струганець// Мова. Культура. Взаєморозуміння. – 2012. – Вип.  – С. 229–236. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Формування мовної особистості в сім'ї / Любов Струганець// Питання філології. – 1997. – Вип. – С. 98–100.
 21. Формування мовної особистості як культуромовна проблема / Любов Струганець// Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Українська лінгводидактика. – 1997. – Вип. 1 (1). – С. 3–6. – Бібліогр. в кінці ст.
 22. Явище омонімії у кодифікаційній практиці (динамічний аспект) / Л. Струганець// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2005. – Вип. 1 (13). – С. 275–284.

***

 1. Беднарська І. Л. Іншомовна лексика в українському політичному дискурсі (культуромовний аспект) : магістерська робота/ І. Л. Беднарська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2020. – 74 c.
 2. Бігун О. Г. Явище варіантності в сучасній українській літературній мові (культуромовний аспект) : дипломна робота / О. Г. Бігун ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2014.
 3. Брилінська О. І. Галузева термінологія в мові сучасної української газетної періодики (семантико-стилістичні, соціонормативні параметри) : магістерська робота/ О. І. Брилінська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2017.
 4. Бурик О. І. Рівень комунікативної компетенції держслужбовців міста Тернополя : магістерська робота/ О. І. Бурик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 5. Василечко І. М. Лексичні інноваційні процеси в українській мові початку ХХІ століття : магістерська робота/ І. М. Василечко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 95 с.
 6. Ващук Л. І. Українська лексика косметично-парфумерної галузі: семантика, структура, функціонування : магістерська робота/ Л. І. Ващук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 80 с.
 7. Велиган О. Б. Мовна ситуація на Тернопільщині : магістерська робота/ О. Б. Велиган ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2009.
 8. Вова М. П. Теоретичні і практичні аспекти культури української мови на сторінках фахових періодичних видань кінця ХХ– початку ХХІ століття : дипломна робота / М. П. Вова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Філолог. фак. ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2012.
 9. Волошин Н. С. Лексика сфери комп'ютерних технологій в українській мові початку XXI століття: семантика, структура, функціонування : магістерська робота/ Н. С. Волошин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2019. – 63 с. 
 10. Гарник М. В. Взаємодія функціональних стилів у лексиконі української періодики ХХІ століття : магістерська робота/ М. В. Гарник ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 86 с.
 11. Гевко Ю. П. Усне українське мовлення дітей дошкільного віку : дипломна робота/ Ю. П. Гевко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 12. Герштун К. В. Теоретико-методичні особливості реалізації соціокультурної змістової лінії в 5–11 класах : магістерська робота/ К. В. Герштун ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2019. – 80 с.
 13. Голуб О. А. Лексика сучасної української масової культури: баланс питомого та запозиченого : магістерська робота/ О. А. Голуб ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2020. – 125 с.
 14. Горбань С. П. Динаміка семантико-стилістичних характеристик лексичних одиниць української літературної мови початку XXI століття : магістерська робота/ С. П. Горбань ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2014.
 15. Данилків Н. В. Конкурування питомої та запозиченої лексики в українському спортивному дискурсі : магістерська робота/ Н. В. Данилків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2019. – 75 с.
 16. Даньо М. А. Політична метафора на шпальтах загальноукраїнських і тернопільських газет (на матеріалі публіцистичних текстів періоду виборів 2010 року) : магістерська робота/ М. А. Даньо ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 17. Деревенчук М. В. Лексика на позначення емоцій в українській прозі початку XXI століття : магістерська робота/ М. В. Деревенчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 73 с.
 18. Дружиніна О. П. Функціонування української мови у медичних установах міста Тернополя : магістерська робота/ О. П. Дружиніна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 19. Дудяк Ю. М. Функціонування неологізмів у друкованих засобах масової інформації Тернопільщини : дипломна робота/ Ю. М. Дудяк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 20. Задерей І. І. Реалізація лексичних норм української мови в освітньому дискурсі : магістерська робота/ І. І. Задерей ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 104 с.
 21. Задорожна О. М. Лексико-семантичне поле часу в українській поезії другої половини ХХ століття : магістерська робота/ О. М. Задорожна ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2004. – 85 с.
 22. Зелінська Т. О. Взаємодія функціональних стилів у лексиконі української молодіжної періодики кінця XX– початку XXI ст. : дипломна робота / Т. О. Зелінська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2013.
 23. Король І. Б. Семантико-стилістичні параметри спортивного лексикону української мови початку ХХІ століття : магістерська робота / І. Б. Король ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 88 c.
 24. Костюк Ю. М. Семантика, структура і функціонування суспільно-політичної лексики української літературної мови (на матеріалі інтернет-видань 2012–2017 рр.) : магістерська робота / Ю. М. Костюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2017.
 25. Котовська З. В. Культура мови студентів вищих навчальних закладів міста Тернополя : дипломна робота / З. В. Котовська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 26. Кравець М. М. Рівень реалізації лексичних норм української мови в учнівському мовленні : дипломна робота/ М. М. Кравець ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 27. Кривокульська О. А. Мовна ситуація і мовна політика в Україні періоду державної незалежності : дипломна робота/ О. А. Кривокульська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2007.
 28. Крупа М. Г. Концепт "свято" у мовотворчості поетів Тернопільщини : магістерська робота/ М. Г. Крупа ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 29. Кульматицька О. І. Процес неологізації у сучасній українській літературній мові : магістерська робота/ О. І. Кульматицька ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2003. – 125 с.
 30. Кульпак О. П. Зміна стилістичного статусу термінологічної лексики в сучасній українській літературній мові (функціональний аспект) : дипломна робота/ О. П. Кульпак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 31. Лега О. М. Усне українське мовлення (соціолінгвістичний аспект) : магістерська робота/ О. М. Лега ; ТДПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2003. – 79 с.
 32. Ленько О. В. Комунікативні ознаки української мови у телеефірі : магістерська робота/ О. В. Ленько ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 93 с.
 33. Лещишина Я. Б. Семантико-стилістичні процеси в українській літературній мові кінця XX початку XXI століття : магістерська робота / Я. Б. Лещишина ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2010.
 34. Луциків М. Я. Англіцизми в сучасній українській літературній мові (культуромовний аспект) : дипломна робота / М. Я. Луциків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2013.
 35. Максів О. М. Релігійна лексика в українських інтернет-виданнях початку XXI століття: семантика, структура, прагматика : магістерська робота / О. М. Максів ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2019. – 62 c.
 36. Нога М. П. Рівень реалізації граматичних норм в учнівському мовленні : дипломна робота / М. П. Нога ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філолог. фак. ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 37. Побуринна Л. С. Функціонування лексичних запозичень в українській літературній мові початку ХХІ століття (культуромовний аспект) : дипломна робота / Л. С. Побуринна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2016.
 38. Ползікова К. Політична метафора у мові українських медіа другого десятиліття ХХІ століття : магістерська робота / К. Ползікова ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2020. – 77 c.
 39. Рейтерович І. Г. Культура мови у радіо- і телепрограмах тернопільських засобів масової інформації : дипломна робота / І. Г. Рейтерович ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2011.
 40. Сендецька Д. М. Структурно-семантична організація української християнської віршованої молитви кінця ХХ – початку ХХІ ст. : дипломна робота / Д. М. Сендецька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-ту. ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2015.
 41. Стецюк І. Я. Особливості мови засобів масової інформації Тернопільщини (культуромовний аспект) : магістерська робота / І. Я. Стецюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2007.
 42. Струс С. І. Неологізація в українській літературній мові початку ХХІ століття (семантико-стилістичні та формально-структурні параметри) : дипломна робота / С. І. Струс ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2016.
 43. Франків Ж. П. Граматичні норми сучасної української літературної мови: стан і статус : магістерська робота / Ж. П. Франків ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2005.
 44. Яковлєва Ю. О. Образотворчий потенціал лексики у мові українських мас-медіа початку ХХІ століття : магістерська робота/ Ю. О. Яковлєва ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер.Л. В. Струганець. – Тернопіль, 2018. – 78 с.

***

 1. Струганець Любов Василівна [Електронний ресурс] // Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – Режим доступу: http://tnpu.edua/faculty/fililog/struganets-lyubov-vasil-vna.php?clear_cache=Y

Список підготувала С. Б. Тененьська

липень 2022 р., 88 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах