Осередок елітної освіти Волині
(до відкриття у 1805 році Вищої Волинської гімназії в м. Кременці)

 

Kremenets lyceum

   215 років заснуванню Волинської гімназії і 255 років одному із засновників навчального закладу Тадеушу Чацькому відзначають у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка. Волею випадку чи збігом обставин містечко Кременець у 19 столітті стало осередком просвітництва. У жовтні 1805 року тут відкрили гімназію, яка отримала нечувану популярність і славу ” Волинської Афіни”.

   У 1805 році з ініціативи Тадеуша Чацького (разом з Гуґо Коллонтаєм) в приміщенні колишнього колегіуму оо. Єзуїтів почала діяти Вища гімназія.
   На початку жовтня 1805 р. в урочистій обстановці була відкрита Вища Волинська гімназія.
   Заклад складався з двох відділень: нижчого (4 класи з роком навчання в кожному класі) і вищого (3 курси з двома роками навчання в кожному). У нижчих класах викладалися переважно мови, у вищих – математичні та юридичні науки і словесність.
   У 1816 році навчалось близько 600 учнів, річний дохід становив 245593 злоті 22 гроші.
   У 1819 році Вища Волинська гімназія перетворилась у ліцей з метою перетворити її на університет, хоча програма навчання залишалася незмінною, адже з самого початку свого існування ліцей був вищим навчальним закладом і значно відрізнявся від гімназії, яка надавала учням середню освіту.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1. Баженова С. Е. Кременецький ліцей – осередок романтичного регіоналізму / С. Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2003. – Т. 3. – С. 123–126. – З історії освіти.


2. Баран А. Висхідними шляхами Віллібальда Бессера : [до 230-річчя від дня народження видатного вченого, професора ботаніки і зоології Кременецького ліцею, директора Кременецького ботанічного саду] / Антоніна Баран // Вільне життя. – 2014. – 11 лип. (№ 55). – С. 3.


3. Барна Л. С. Кременецький ботанічний сад – наукова та навчальна база освітніх закладів Волино-Поділля / Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 1 (35). – С. 4–7. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/200-biolog


4. Винничук О. Т. Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки) / Винничук О. Т. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 13–18. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5233/1/Vunuthuk.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


5. Войцеховський Ю. Кременецький ліцей – осередок елітної освіти на Волині : до 200-річчя заснування навчального закладу / Ю. Войцеховський, І. Коляда, Я. Пилипчук // Історія в школі. – 2005. – № 11-12. – С. 1–7.


6. Волинські Афіни : [Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут] // Свобода. – 2012. – 21 березня (№ 20). – С. 12.


7. Волинські Афіни, 1805–1833 = Afeny Wolynskie : збірник наукових праць / під ред.: С. Маковського, В. Собчука. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 302 с.


8. Галай М. Становлення освітньої системи Другої Речі Посполитої / М. Галай // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2010. – Ч. 1. Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 115–118. – Бібліогр. в кінці ст.


9. Гладкий В. М. Система навчання і виховання в Кременецькому ліцеї / В. М. Гладкий // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 1. – С. 4–8.


10. Даниляк П. Г. Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні / П. Г. Даниляк // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 51–66.


11. Даюк Ж. Ю. Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Даюк Жанна Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 20 с.


12. Євтух М. Б. Кременецький (Волинський) ліцей / М. Б. Євтух // Енциклопедія освіти. – 2008. – С. 434.


13. Кременецький ліцей // Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – С. 179–180.


14. Курляк І. Штрихи до історії заснування Волинської гімназії Тадеушем Чацьким та Гуго Коллонтаєм / Ірина Курляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2000. – № 8. – С. 33–37. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2000/2000-8.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


15. Курляк І. Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття) : історико-педагогічний аспект : [монографія] / Ірина Курляк ; наук. ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 328 с.


16. Майборода В. К. З історії розвитку Кременецького ліцею / В. К. Майборода, Г. А. Надкринична // Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє. – 1991. – Ч. 1 : Традиції і досвід. – С. 23–25.


17. Мельник, В. І. Ботанічна наука та освіта у Волинській гімназії – Кременецькому ліцеї (1805–1833) / В. І. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 1 (50). – С. 133–146. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/biolog/2012/biol_12_1.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


18. Міхневич Л. В. Здобутки правознавців Волинського (Кременецького) ліцею / Л. В. Міхневич // Часопис Київського Університету Права. – 2014. – № 2. – С. 35–39. – Бібліогр. в кінці ст.


19. Невідомі сторінки з наукової спадщини та життя Віллібальда Бессера / В. І. Чопик, М. М. Барна, Л. С. Барна, О. К. Буковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 2 (32). – С. 154–161. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/200-biolog


20. Оболончик Н. Джерела з історії Кременецького ліцею (1920–1939 рр.) / Н. Оболончик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 1. – С. 335–342. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/195-istoria


21. Пасічник О. Крем'янецька українська гімназія в контексті автобіографічного роману Уласа Самчука "Юність Василя Шеремети" / О. Пасічник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 3. – С. 302–305. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/195-istoria


22. Прокопович Б. Волинський ліцей як осередок наукового та культурного життя Кременеччини / Б. Прокопович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 99–111. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2005/2005-5.pdf


23. Прокопович Б. Дальтонська система навчання та особливості її застосування у Волинському (Кременецькому) ліцеї / Б. Прокопович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 5. – С. 102–112. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2005/2005-5.pdf


24. Свинко Й. Вища Волинська (Крем'янецька) гімназія та ліцей: розвиток освіти й вивчення природи Волині та північного Поділля за 1805–1914 роки / Йосип Свинко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 1 (29). – С. 3–8. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/geograph/2011/2011-1.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


25. Скакальська І. Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Кременецького ліцею 20–30-х рр. XX століття / Ірина Скакальська // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 4. – С. 18–21.


26. Слободян М. Новаторські педагогічні ідеї в Кременецькому ліцеї у 20–30-ті роки ХХ століття / М. Слободян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 84–89. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2005/2005-7.pdf


27. Фицик І. Освіта як прояв самореалізації Правобережної шляхти у першій половині ХІХ ст. / Ігор Фицик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 1. – С. 37–43. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/hystory/2014_2_1.pdf


28. Чуйко С. Відродження Кременецького ліцею, особливості його розвитку та діяльності у 1920–1939 рр. / Сергій Чуйко // Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.) / С. Р. Чуйко. – Тернопіль : Ліком, 1996. – С. 52–70.


29. Чуйко С. Гуго Коллонтай – ідеолог та засновник "польського Оксфорда" в Кременці / С. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 1. – С. 83–90. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/201-pedagogika


30. Чуйко С. Кременецький ліцей в контексті ХІХ століття / Сергій Чуйко // Тернопілля, 1996. – 1996. – Кн. 2. – С. 162–167. – Бібліогр. в кінці ст.


31. Чуйко С. Кременецький ліцей: історичний екскурс та характеристика діяльності у перший період існування (1805–1833 рр.) / Сергій Чуйко // Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.) / С. Р. Чуйко. – Тернопіль : Ліком, 1996. – С. 29–47.


32. Чуйко С. Р. Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.) / Сергій Чуйко. – Тернопіль : Ліком, 1996. – 140 с.


Список підготувала І. В. Беновська
жовтень 2020 р., 32 джерела

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах