Український етномузиколог, педагог, диригент, письменник, культурно-громадський діяч

 

(до 70-річчя від дня народження Cмоляка Олега Степановича – професора, доктора мистецтвознавства та диригента-педагога)

 

Я з раннього дитинства

мріяв стати музикантом.

До безконечності любив слухати гру

сільських музикантів і насолоджуватися нею.
(Смоляк О.)


   Педагогічна діяльність Олега Степановича Смоляка принесла у світ студенства сотні наукових і методичних праць, десятки підручників та посібників, навчальні програми та методичні рекомендації.
   За останні десятиліття ювіляр поринув у літературну творчість: вірші, проза, рецензії.
   Будем сподіватись, що творча муза буде супроводжувати Олега Степановича ще багато років.

  smoljak 20 Олег Степанович народився 27 вересня 1950 року в с. Настасів Тернопільського району.
   Та про дитинство, юність та молоді роки ювіляра можна ознайомитись із видань Олега Смоляка «Автобіографічне» та Павла Смоляка «Олег Смоляк у музиці та літературі». Хотілось би зупинитись на плідній та непосильній праці Олега Степановича у Тернопільському національному педагогічному університеті, а саме поповнення його працями фонду наукової бібліотеки вузу.
   З 1981 року Олег Смоляк працював асистентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання для викладання диригентсько-хорових дисциплін. Окрім цього, він очолив художнє керівництво студентським фольклорним ансамблем пісні і танцю.
   У 1992 році Олег Степанович захистив кандидатську дисертацію на основі народних пісень Тернопільщини. Він був першим, хто захищав свою наукову роботу українською мовою.
   У 2005 році мистецтвознавець захистив докторську дисертацію та одержав диплом доктора мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 – музичне мистецтво. У 2007 отримав звання професора кафедри музикознавства, методики музичного виховання і акторської майстерності.
   За сорок років у вузі, бібліотека отримала велику кількість науково-методичних праць та літературних творів Олега Степановича Смоляка.
   У інформаційному списку представлено наукові, навчально-методичні та художні твори Олега Степановича, що знаходяться у фонді бібліотеки ТНПУ.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури


Дисертація та автореферат


1. Смоляк О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури : дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 – музичне мистецтво / Смоляк Олег Степанович ; НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т.Рильського ; наук. консультант С. Й. Грица. – Київ, 2005. – 399 с. – Бібліогр.:с. 370-399.


2. Смоляк О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 – музичне мистецтво / Смоляк Олег Степанович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2005. – 37 с.

 

Навчальні, наукові, методичні та художні книги

 

3. Смоляк О. С. Автобіографічне : нарис / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 168 с.


4. Смоляк О. С. Біленьке кроленятко : казки для дітей молодшого шкільного віку / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 114 с.


5. Смоляк О. С. Блада : містична повість / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 80 с.


6. Смоляк О. С. Вербне голосіння : етюди / Олег Смоляк. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 68 с.


7. Смоляк О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури : монографія. Ч. 1 / Олег Смоляк. – Тернопіль : Астон, 2004. – 296 с.


8. Смоляк О. С. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури : монографія. Ч. 2. (нотний додаток) / Олег Смоляк. – Тернопіль : Астон, 2001. – 392 с.


9. Смоляк, О. С. Володимир Михайлович Островський : творчий потрет : 70-річчю від дня народження присвячено / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 84 с.


10. Смоляк О. С. Загребльські придибенції : оповіді. Ч. 1. Дитинство / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 114 с.


11. Смоляк О. С. Із загреблі на околиці : оповіді. Ч. 2. Юність / Олег Смоляк ; ред. П. О. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 180 с.


12. Смоляк О. С. Народознавство. 1 клас : посібник для вчителів та учнів загальноосвітньої шк. / О. С. Смоляк. – Тернопіль : [б. в.], 1991. – 50 с.


13. Смоляк О. С. Полумисок долонь : етюди / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 52 с.


14. Смоляк О. С. Провесінь : літературні твори / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 58 с.


15. Смоляк О. С. Світлиця. 2 клас : навчальний посібник для учнів загальноосвіт. шк. / О. С. Смоляк ; ред. Л. І. Гудована ; худож. оформл. М. Б. Цибулька. – Тернопіль : Тернопіль, 1993. – 69 с.


16. Смоляк О. С. Українське народознавство. 1 клас : посібник для вчителя / О. С. Смоляк. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 64 с.


17. Смоляк О. С. Українське народознавство. 1 клас : посібник для вчителя / О. С. Смоляк. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : [б. в.], 1995. – 64 с.


18. Смоляк О. С. Українське народознавство. 2 клас : посібник для вчителя / О. С. Смоляк. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 64 с.


19. Смоляк О. С. Український дитячий музичний фольклор : підручник-хрестоматія для викладачів та учнів. Вип. 1 / О. С. Смоляк. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 80 с.


20. Смоляк О. С. Чорний понеділок : оповідання / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.


Співавторство


21. Ігнатенко М. С. Музика. 1 клас : навч. посіб. для вчителя / М. С. Ігнатенко, О. С. Смоляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 40 с.


22. Смоляк, О. Синтез мистецтв : навчально-методичний посібник / О. Смоляк, А. Баньковський, М. Василишин ; ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Факультет мистецтв. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 88 с. – 25-річчю від дня заснування факультету мистецтв присвячено.

 

Статті у наукових та літературних періодичних документах

 

23. Смоляк О. Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка : (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / Олег Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народж. В. Гнатюка. – С. 66-70. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/lit_11_32.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


24. Смоляк О. Астрофічні форми у гаївках Західного Поділля : на матеріалі пісенної парадигми "Зайчик" / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2001. – Вип. 1(6). – С. 72–80.


25. Смоляк О. Біленьке кроленятко ; Квакуся-мандрівниця ; Півники-забіяки : три казки / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2017. – № 2. – С. 140–142.


26. Смоляк О. Весільні мотиви у гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2003. – Вип. 1(10). – С. 89–98. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/193-mustetsvoznavstvo


27. Смоляк О. Гаївковий репертуар у молодіжному середовищі Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2002. – Вип. 2(9). – С. 76–81. – Музична фольклористика.


28. Смоляк О. Деякі аспекти вокально-хорової роботи Богдана Іваноньківа зі Струсівською заслуженою капелою бандуристів "Кобза" / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2006. – Вип. 1(16). – С. 56–60.


29. Смоляк О. Еволюція народномузичних форм гаївок Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2009. – Вип. 2(21). – С. 149–155. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_09_2.pdf


30. Смоляк О. Жартівливі гаївки Західного Поділля: мотивація та функція в обряді / О. Смоляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2005. – Вип. 2(14). – С. 75–80. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_05_2.pdf


31. Смоляк О. Із майбутньої книжки : [мала проза] / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2018. – № 3. – С. 40–44.


32. Смоляк О. Класифікація простої періодичності в гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2005. – Вип. 3(15). – С. 83–87.


33. Смоляк О. Композиційні елементи гаївкового обряду Західного Поділля / Олег Смоляк // Парадигматика фольклору. – 2002. – С. 62–76.


34. Смоляк О. Крамарова саджівка ; Маруся ; Ляльковий вертеп : мала проза / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2016. – № 4. – С. 24–32.


35. Смоляк О. Ладканкові типи весільних пісень Південної Волині (на матеріалі с. Липа Дубенського району Рівненської області) / О. Смоляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2007. – Вип. 1(18). – С. 128–134. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/193-mustetsvoznavstvo


36. Смоляк О. Микола Шамлі – лицар музичної культури Тернопілля / Олег Смоляк // Свобода. – 2012. – 11 січ. (№ 2). – С. 10.


37. Смоляк О. Музична стилістика гаївок зі села Богдана Лепкого : с. Поручин Бережанського району Тернопільської області / Олег Смоляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 306–309. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/literaturoznavstvo/lit_12_36.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


38. Смоляк О. На вірховіттях ронделіани Миколи Боровка : [про книгу М. Боровка "Недільне двокнижжя"] / Олег Смоляк // Українська літературна газета. – 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 15.


39. Смоляк О. Напливовий фольклор у репертуарі співаків села Соломії Крушельницької (с. Біла Тернопільського району Тернопільської області) / Олег Смоляк // Соломія Крушельницька та світовий музичний простір. – 2007. – С. 153–158. – Бібліогр. в кінці ст.


40. Смоляк О. Оліготонічні ладозвукорядні парадигми в гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2002. – Вип. 1(8). – С. 68-75.


41. Смоляк О. Основні педагогічні методи і прийоми роботи Ігоря Левенця в класі хорового диригування / Олег Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2016. – № 1(Вип. 34). – С. 106–112. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6630/1/Smoliak.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


42. Смоляк О. Передумови становлення сучасного олімпійського руху / Смоляк О. // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – Вип. 42. – С. 160–162. – Бібліогр. в кінці ст.


43. Смоляк О. Поетичні міражі Ярослава Павуляка / Олег Смоляк // Вільне життя. – 2014. – 28 листоп. (№ 96). – С. 6.


44. Смоляк О. Поетичні притоки до осені / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2018. – № 4. – С. 57–60. – Рец. на кн.: Любарська Л. Осене моя барвиста : поезії / Леся Любарська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 52 с.


45. Смоляк О. Приспівно-заспівні елементи у гаївках Західного Поділля / Олег Смоляк // Традиційна народна музична культура Західного Поділля. – 2001. – С. 5–15.


46. Смоляк О. Ритмічна форма вірша 4+4 у гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2000. – Вип. 1(4). – С. 123–128.


47. Смоляк О. Ритмічна форма вірша і мелодії 5+5 у щедрівках Західного Поділля / Олег Смоляк, Оксана Довгань // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 42–50. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_19_2.pdf.– Бібліогр. наприкінці ст.


48. Смоляк О. Символіка води у поезіях Ярослава Павуляка / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2019. – № 1. – С. 130–137.


49. Смоляк О. Тематика щедрівок Західного Поділля / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2017. – № 1. – С. 93–102.


50. Смоляк О. Тернисті дороги Ярослава Павуляка / Олег Смоляк // Свобода. – 2013. – 8 трав. (№ 34). – С. 6.


51. Смоляк О. Типи класифікаційного зіставлення силабомелодичного ритму у гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2008. – Вип. 1(19). – С. 121–126.


52. Смоляк О. Типові ладозвукорядні парадигми у гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2006. – Вип. 2(17). – С. 114–118. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/193-mustetsvoznavstvo


53. Смоляк О. Типові ритмічні форми вірша в гаївках Західного Поділля (до питання про народнопісенну регіоніку в курсі "Українська народна музична творчість") / Олег Смоляк // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І.Чайковського. – 2004. – Вип. 35. Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі : збірник статей – С. 35–46. – Бібліогр. в кінці ст.


54. Смоляк О. Трунок із поетичного саду Арсена Вікарука / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2018. – № 4. – С. 20.


55. Смоляк О. Форма колон у гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2001. – Вип. 2(7). – С. 58–66.


56. Смоляк О. Хвальна та вегетативна тематика в гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2005. – Вип. 1(13). – С. 96–102. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/193-mustetsvoznavstvo


57. Смоляк О. Християнські елементи у сюжетах гаївок Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2000. – Вип. 2(5). – С. 77–84.


58. Смоляк О. Широкооб'ємні ритмічні форми вірша у гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2009. – Вип. 1(20). – С. 136–142. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/193-mustetsvoznavstvo


59. Смоляк О. Щедрий ужинок Богдана Головина : сторінками прочитаних книг / Олег Смоляк // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 4. – С. 137–141.


60. Смоляк О. С. Гастролі української республіканської капели за кордоном у 1919–1920 роках (за матеріалами "Спогадів..." Миколи Чайковського) / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 1. – С. 76–82. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4552. – Бібліогр. в кінці ст.


61. Смоляк О. С. Збірник "Гаївки" Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 3. – С. 95–101. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_14_3.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


62. Смоляк О. С. Збірник Йосифа Роздольського-Станіслава Людкевича "Галицько-руські народні мелодії" та його оцінка українськими вченими / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 2. – С. 153–159. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_14_2.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


63. Смоляк О. С. Мобільні елементи в традиційних народних колядках і щедрівках Східного Опілля (на матеріалі пісень із сіл Мужилів, Носів, Новосілка, Завалів Підгаєцького району Тернопільської області) / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2011. – Вип. 2. – С. 125–130. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_11_2.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


64. Смоляк О. С. Музично-освітнє життя у Тернопільській гімназії від початку до 30-х років XX ст. / О. С. Смоляк // Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє. – 1991. – Ч. 1. Традиції і досвід. – С. 37–39.


65. Смоляк О. С. Роль предмету "Народознавство" в процесі навчання та виховання підростаючого покоління / О. С. Смоляк // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 1. – С. 201–203.


66. Смоляк О. С. Традиційне народне інструментальне виконавство Західного Поділля в 50–60-х роках ХХ століття / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2011. – Вип. 1. – С. 115–118. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_11_1.pdf


67. Смоляк О. С. Фольклорні засади творчості композитора Євгена Купчинського / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2012. – Вип. 1. – С. 123-127. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1953. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Матеріали про Олега Степановича Смоляка

 

68. Петраш Б. Смоляк Олег Степанович / Б. Петраш, П. Смоляк, В. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник. – 2008. – Т. 3 : П–Я. – С. 301.


69. Семеняк В. "Вербне голосіння" – тайнопис душі Олега Смоляка / Валентина Семеняк // Літературний Тернопіль. – 2019. – № 1. – С. 146–147. – Рец. на кн.: Смоляк О. Вербне голосіння : етюди / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 68 с.


70. Смоляк П. Олег Смоляк у музиці та літературі / Павло Смоляк. – Тернопіль : [б. в.], 2020. – 212 с.

 

Список підготувала І. В. Беновська
вересень 2020 р., 70 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах