Новаторство Миколи Лукаша
в історії українського художнього перекладу
(100 років від дня народження українського перекладача і лінгвіста,
політолога, дослідника творів світової літератури)

 

M Lukash   

   Народившись німим, опанувати десятки мов, самотужки реконструювати давню українську, перекладати те, що, здавалося б, не підлягає перекладу, створити словник української лайки та усе життя бути в опозиції до лицемірної влади: усе це – легендарний перекладач Микола Лукаш.

 

   Найважливіші тексти, які переклав Микола Лукаш, – «Фауст», «Декамерон», «Дон Кіхот» – це тексти, завдяки яким дуже багато людей, що навіть не дуже цікавилися українською культурою як такою, до неї навернули. Тобто це своєрідний фактор переоцінки власної ідентичності. І для Лукаша це було наче якесь програмне завдання. Він вважав, що переклад – це не просто рекодифікація, перенесення тексту з однієї мови в іншу, а своєрідна ідеологічна дія. І в час, коли йому довелося жити, це справді розцінювалося як ідеологічна дія.
   Тому він підходив до справи перекладу з максимальною серйозністю, але дуже іронічно до самого тексту і до перекладу як процесу. Якби Лукаш перекладав зараз, він би точно зібрав купу коментарів від, «лицарів непозбувної бентеги» – людей, які фіксують неправильності перекладу. Він, по суті, був не дуже «правильним» перекладачем, адже міг багато собі дозволити. Це було нетипово. Він був надзвичайно сміливим перекладачем. І такі зауваги йому закидали у всіх перекладах, що він міг не надто слідувати тексту.
   Лукаш проголошує дуже небезпечну тезу про домінування перекладача над оригіналом. Це означає, що він дає собі індульгенцію не те щоб змінювати текст, але не йти дослівно за ним. Тобто для Лукаша максимально важливим є те, що він називає цільовим текстом – текст, який він витворює, текст, який, звісно, мусить відображати оригінал, проте який дозволяє собі ширше поле для маневру.
   Перекладацька діяльність М. Лукаша – явище унікальне в історії українського художнього перекладу, у якому синтезовано як глибоке розуміння вимог до художнього перекладу, так і тих процесів, які відбувалися в українській мові, культурі загалом. Перекладацька концепція М. Лукаша спрямована на забезпечення цілісності української культурної полісистеми та повноцінного функціонування української мови. Однією з найвагоміших рис перекладів М. Лукаша є універсалізм, що виявляється в різномовності та різножанровості текстів, обраних для перекладу, різноманітності їх стилів, напрямів, літературних течій, лексичному розмаїтті.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Життя і творчість Миколи Лукаша

 

1 "Познайомся, це геніальний чоловік!.." : про Миколу Лукаша // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 8. – С. 25.


2 Бабенко В. М. Микола Лукаш – метр українського художнього перекладу / В. М. Бабенко // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 5. – С. 58-61.


3 Бондаренко С. Перший том Миколи Лукаша / Станіслав Бондаренко // Літературна Україна. – 2014. – 24 квіт. (№ 17). – С. 15.


4 Буряченко С. І. Миколаш Лукаш – віртуозний перекладач класичної літератури : [урок української літератури] / С. І. Буряченко // Все для вчителя. – 2014. – № 10. – С. 26–27.


5 Гримич Г. Оповідка про Миколу Лукаша / Галина Гримич // Українська літературна газета. – 2014. – № 25/26. – С. 5.


6 Дворніков А. Переклади Миколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень / А. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 44. – С. 47–50. – Бібліогр. в кінці ст.


7 Демченкова Н. Урок-портрет перекладача : [М.Лукаш] : дітям про іншомовну літературу / Н. Демченкова, Т. Тимошенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 7/8. – С. 11–13.


8 Джерела толерантності : каталог виставки, 2004–2005 / авт. текстів Я. Музиченко ; упоряд. каталогу А. Ленчовська. – 2-ге вид. – Амстердам ; Київ : Дух і літера, 2009. – 88 с. : іл.


9 Дзюб І. Неповторність генія : [до 20-річчя з дня смерті Миколи Лукаша] / І. Дзюб // Всесвіт. – 2008. – № 7/8. – С. 201–202.


10 Жолоб С. Такий не схожий ні на кого : [Микола Лукаш]/ С. Жолоб // Всесвіт. – 2005. – № 1/2. – С. 160–162.


11 Історія української літератури. ХХ – поч. ХХІ ст. : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : у 3 т. Т. 2 / В. І. Кузьменко, О. О. Грачковська, М. В. Кузьменко [та ін.] ; за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академвидав, 2014. – 536 с. – (Альма-матер).


12 Кальниченко О. Український внесок у світове перекладознавство / Олександр Кальниченко // Всесвіт. – 2013. – № 11/12. – С. 219–224.


13 Карпінчук Г. "Явити Сховане і мовить Несказанне" : [до 90-річчя від дня народження видатного перекладача, лексикографа, письменника Миколи Лукаша] / Г. Карпінчук, М. Корнійчук // Слово і час. – 2010. – № 2. – С. 31–34.


14 Коцюбинська М. Х. Мої обрії : [в 2 т.]. Т. 2 / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Дух і літера, 2004. – 386 с.


15 Лященко О. Поезія Р. Бернса в перекладах М. Лукаша та С. Кринського / О. Лященко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2008. – Вип. 2 (24). – С. 236–241.


16 Микитенко О. Микола Лукаш і "Всесвіт" : сторінка спогадів / О. Микитенко // Всесвіт. – 2005. – № 1/2. – С. 148–159.


17 Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу : біографічно-бібліографічний та мистецький нарис : до 90-річчя з дня народження М. Лукаша / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Б. І. Черняков [та ін.] ; за ред.: Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 408 с. – (DICTUM FACTUM).


18 Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач "Фауста" Йогана Вольфгана Гете / Ю. Наняк // Мандрівець. – 2010. – № 3. – С. 61–65.


19 Нарубина Є. Про Миколу Лукаша та інших / Є. Нарубина // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 9. – С. 173–178.


20 Наш Лукаш : до 90-річчя від дня народження : у 2 кн. Кн. 1 / упоряд. Л. Череватенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 640 с.


21 Новикова М. Лукашів "Декамерон" авторський / М. Новикова // Всесвіт. – 2007. – № 3/4. – С. 144–145.


22 Оголевець А. Людина іншого формату / Анна Оголевець // Рідний край. – 2004. – № 2 (11). – С. 116–118.


23 Олійник Н. Особливості видавничих рецензій Миколи Лукаша / Н. Олійник // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2002. – Вип. 1 (11). – С. 240–254.


24 Пам'ятник для генія : [Микола Лукаш] // Кур'єр Кривбасу. – 2010. – № 11/12. – С. 392–394.


25 Петрів О. Неординарний підхід Миколи Лукаша до перекладу творів світового мистецтва / О. Петрів // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – 2007. – Вип. 14. – С. 92–94.


26 Попович Є. Це ім'я мене зачарувало – поліглот, та ще й блискучий перекладач : [Микола Лукаш] / Є. Попович // Всесвіт. – 2009. – № 3/4. – С. 198–203.


27 Прійма О. Чудодій українського художнього слова : Микола Лукаш – взірець украънського перекладацького мистецтва / О. Прійма // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2010. – № 17. – С. 14–20.


28 П'янов В. Вирішальне слово – за Лукашем / В. П'янов // Вітчизна. – 2001. – № 1/2. – С. 107–115.


29 Радчук В. Уроки Миколи Лукаша / Віталій Радчук // Дивослово. – 2017. – № 2. – С. 42–47. – Бібліогр. в кінці ст.


30 Савчин В. Багатоголосне відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша / Валентина Савчин // Дивослово. – 2014. – № 12. – С. 38–42. – Бібліогр. в кінці ст.


31 Савчин В. З епістолярної спадщини Миколи Лукаша та Григорія Кочура / Валентина Савчин // Урок української. – 2008. – № 1/2. – С. 33–36.


32 Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка / В. Савчин // Всесвіт. – 2007. – № 3/4. – С. 146–151.


33 Савчин В. Тарас Шевченко у духовному і творчому житті Миколи Лукаша / Валентина Савчин // Всесвіт. – 2015. – № 1/2. – С. 243–250.


34 Савчин В. Р. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу / В. Р. Савчин // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 73–80.


35 Скопненко О. Паремії в мові перекладів Миколи Лукаша / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Українська мова. – 2006. – № 4. – С. 25–44.


36 Слабошпицький М. Чоловік не з нашого часу : Микола Лукаш / Михайло Слабошпицький // Київ. – 2015. – № 9/10. – С. 176–185.


37 Ткач Л. "Не біймось заглядати в словники... й у тексти, незаслужено забуті" : [про словниковий фонд Лукашевих перекладів] / Л. Ткач // Дивослово. – 2010. – № 1. – C. 37–40.


38 Ткач Л. Агатагел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, О. Федунович-Швед // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 33–39.


39 Ткаченко В. Велет українського красного письменства як незламний оборонець рідної мови : [М. О. Лукаш] / В. Ткаченко // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2010. – № 17. – С. 1, 3–13.


40 Харчук Р. "В час мого скону не закривайте балкона" : до 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша / Р. Харчук // Дивослово. – 2009. – № 12. – С. 52–54.


41 Хоменко Ю. М. М. Лукаш у становленні української школи художнього перекладу / Ю. М. Хоменко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Сер. Філологічні науки. – 2004. – С. 131–135.


42 Черняков Б. "Возведення в звання поета" : вступ і поновлення Миколи Лукаша в Спілці письменників України / Б. Черняков // Вітчизна. – 2001. – № 9/10. – С. 139–145.


Переклади Миколи Лукаша

 

43 Лукаш М. О. Від Боккаччо до Аполлінера : переклади / Микола Лукаш. – Київ : Дніпро, 1990. – 510 с. – (Майстри поетичного перекладу).


44 Аполлінер Г. Пісня нелюбого : поезії / Гійом Аполлінер ; пер. з фр. М. Лукаша // Всесвіт. – 1970. – № 7. – С. 121–123.


45 Аполлінер Г. Поезії / Гійом Аполлінер ; пер. з фр. М. Лукаша. – Харків : Фоліо, 2014. – 255 с.


46 Аполлінер Г. Поезії / Гійом Аполлінер ; пер. з фр. М. Лукаша // Всесвіт. – 1972. – № 8. – С. 123–130, 171–189.


47 Бернс Р. Поезії / Р. Бернс ; пер. М. Лукаша, В. Мисика. – Київ : Дніпро, 1965. – 207 с.


48 Боккаччо Д. Декамерон / Джованні Боккаччо ; пер. з іт. М. Лукаша ; передм. Р. Хлодовського ; післям. Д. Наливайка ; приміт. М. Томашевського. – Київ : Дніпро, 1985. – 662 с. – (Вершини світового письменства ; т. 55).


49 Боккаччо Дж. Декамерон / Джованні Боккаччо ; пер. з іт. М. Лукаша. – Київ : Дніпро, 1964. – 664 с.


50 Буєвський Б. М. Вітру журба [Ноти] : цикл романсів на вірші Поля Верлена : для голосу з симфонічним оркестром : партитура з додаванням клавіру / Б. М. Буєвський ; пер. з фр. М. Лукаша. – Київ : Муз. Україна, 1982. – 48 с.


51 Верлен П. Поезії / Поль Верлен ; пер. з фр.: М. Рильського, М. Лукаша, Г. Кочура ; худож.-оформ. С. І. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2014. – 192 с.


52 Гарсіа Лорка Ф. Лірика / Фредерік Гарсіа Лорка ; пер. з ісп., прим. М. Лукаша. – Київ : Дніпро, 1969. – 320 с.


53 Гете Й. В. Фауст : трагедія / Й. В. Гете ; пер. з нім. М. Лукаша. – Харків : Фоліо, 2003. – 400 с. – (Бібліотека світової літератури).


54 Лопе де Вега Собака на сіні ; Овеча криниця : п'єси / Лопе де Вега ; пер. з ісп. М. Лукаша. – Київ : Знання, 2017. – 304 с. – (Скарби ; № 9).


55 Монолог Сігізмунда : із драми П. Кальдерона "Життя – це сон" / пер. з ісп. М. Лукаша // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури. – 2000. – № 1. – С. 126–127.


56 Родарі Д. У небі і на землі : вірші : для мол. шк. віку / Джанні Родарі ; пер. з іт. Г. Кочура, М. Лукаша. – Київ : Веселка, 1990. – 80 с.


57 Сервантес_Сааведра М. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі = El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha : роман / Мігель де Сервантес_Сааведра ;. пер. з ісп М. Лукаша ; [післям. Г. Кочура]. – Київ : Дніпро, 1995. – 703 с.


58 Флобер Г. Пані Боварі ; Проста душа / Гюстав Флобер ; пер. з фр. М. Лукаша, М. Гайдая ; передм. Д. С. Наливайка ; приміт. Б. Б. Буніч-Ремізова ; худож.-іл. Л. Д. Киркач ; худож.-оформл. Б. П. Бублик, С. І. Правдюк. – Харків : Фоліо, 2005. – 399 с. – (Бібліотека світової літератури).


59 Флобер Г. Пані Боварі: побут провінції : роман / Гюстав Флобер ; пер. з фр. М. Лукаша. – Київ : Знання, 2017. – 384 с. – (Скарби ; № 4).


60 Флобер Г. Твори : в 2 т. Т. 1. Пані Боварі ; Саламбо : романи / Гюстав Флобер ; пер. з фр. М. Лукаша, Д. Паламарчука ; передм. Т. Якимовича ; прим. Б. Буніча-Ремізова. – Київ : Дніпро, 1987.


61 Шіллер Ф. Лірика / Ф. Шіллер ; пер. з нім. М. Лукаша ; передм. Г. Кочура. – Київ : Дніпро, 1967. – 195 с.


Підготувала І. В. Беновська 
грудень 2019 р., 61 джерело

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах