«Соціальна психологія дитячої субкультури»
(до Всеукраїнського дня психолога)


   Субкультура – соціальне угрупування, яке об'єднане тим, що кожен з його представників себе до нього зараховує (тобто ідентифікує). Члени такого угрупування можуть формувати групи безпосереднього спілкування (компаніїsyb kyltyra, клуби, тусовки), але їхній зв'язок одне з одним може відбуватися і віртуально, завдяки захопленню одним героєм. Наприклад, субкультура «толкієністів», які грають в рольові ігри за мотивами фентезі-повістей Толкієна найчастіше мають власні клуби, а «поттеромани» (фанати Гаррі Поттера), як одна з наймолодших субкультур, ще тільки формується, то її прихильники згуртовані тільки віртуально завдяки книжкам Джоан Роулінг.

   Представники різноманітних субкультур намагаються показати свою індивідуальність, сказати сірій масі: «Я – особистість», кинути виклик світу з його нескінченними буднями та вистроюванням усіх в один рядок. Все більше підлітків кожного дня у всіх країнах світу приймають ту чи іншу субкультуру. Тому необхідно знати про це культурне явище, розуміти його та бути готовим зустрітися з представниками у реальному житті.
   Кожен представник чи носій субкультури приймає норми, цінності, картину світу, стиль життя та інше – за зразок свого існування. Але паралельно з цим існують і зовнішні атрибути, які свідчать про приналежність до певного угрупування, як наприклад: жаргон (сленг), зачіска, одяг, зовнішній вигляд та ін. Наприклад, для хіпі характерне довге волосся, а для панків – вистрижена голова зі смужкою волосся посередині, яка називається «ірокез». Чи от інша ілюстрація – скінхеди своїм взуттям вважають тільки черевики фірми «Dr. Martins», а байкери не визнають черевиків і воліють навіть влітку ходити в шкіряних чоботях, і бажано з кованою підошвою.
    Загалом можна виділити 5 головних характеристик молодіжних субкультур:
1. Специфічний стиль життя і поведінки;
2. Наявність власних норм, цінностей, картини світу, які відповідають вимогам певних соціальних категорій молоді;
3. Протиставлення себе решті суспільства;
4. Зовнішня атрибутика, яка має символічне значення;
5. Ініціативний центр, який генерує тексти.
   Сучасна наука виводить навіть певну класифікацію. В короткому викладі їхня типологія виглядає так:
- романтико-ескапітські субкультури (хіпі, толкієністи, байкери;
- гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери;
- кримінальні (гопники, скінхеди;
- анархо-нігілістичні (панки та інші);
   Неформальний спосіб життя притаманний людям підліткового віку. А належність до тієї чи іншої субкультури – це своєрідний спосіб продемонструвати дорослим свої власні погляди на життя. Тим більше, що підліткам взагалі характерне протиставлення себе дорослим. І тому тинейджери об’єднуються з іншими однодумцями та демонструють те, що у них є власні життєві позиції. Зазвичай бажання належати до певної субкультури з віком зникає. До цього потрібно ставитися лише як до одного з етапів життя. А батькам таких підлітків не реагувати бурхливо на таке волевиявлення їхніх дітей. Між іншим, практично всі підлітки проходять через певні групи, хай то якісь гуртки, секції чи ті ж неформальних рухи. У психології навіть вважається, що це сприятиме їхньому подальшому нормальному розвитку.
   Багато людей упереджено ставляться до представників молодіжних субкультур, зовсім не знаючи, що більшість з них не мають ні найменшого відношення до криміналу, сатанізму. А навпаки – це звичайні у спілкуванні підлітки, більшість з яких початківці-музиканти, письменники, художники та досить обдаровані люди. Вони виступають проти деяких чинних правил і для цього збираються в групи, створюючи тим самим свою маленьку систему (зі своїм одягом та законами).
   Кожен має право бути індивідуальним. І молодіжні організації існували завжди, лише самовиражалися по-різному.

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Абраменкова В. В.  Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В. В. Абраменкова. – Москва : – Воронеж : МПСИ, НПО МОДЭК, 2000. – 416 с.


2.    Духова Л. И.  Субкультура учителя как социально-педагогическое явление / Л. И. Духова ; науч. ред. Л. С. Подымова. – Курск : Курский государственный университет, 2006. – 301 с.

 

***


3.    Абраменкова В. В.  Подростковая субкультура как пространство самореализации / В. В. Абраменкова // Мир психологии. – 2008. – № 1. – С. 175–188.


4.    Александрова Е.  Образовательное пространство: на перекрёстке субкультур / Е. Александрова // Народное образование. – 2009. – № 8. – С. 234–238.


5.    Баева И.  Психология молодёжной субкультуры: риск и перспективы роста / И. Баева // Социальная педагогика. – 2010. – № 2. – С. 117–125.


6.    Бедненко Г.  К вопросу о психологии и социальной функции молодежных субкультур / Г. Бедненко // Журнал практического психолога. – 2013. – № 2. – С. 102–114. – Библиогр. в конце ст.


7.    Бессонова Т. И.  Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте / Т. И. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 31–34.


8.    Борисова Л. М.  Молодіжні субкультури / Л. М. Борисова, О. В. Ущапівська // Психологічна газета. – 2010. – № 10. – С. 26–32.


9.    Бошкевич М.  Вплив молодіжних субкультур на соціалізацію підлітка / Мар'яна Бошкевич // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2010. – Вип. 22. – С. 102–106. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Брояко Н.  Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України / Надія Брояко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2017. – № 1. – С. 43–47. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8214/1/Broiako.pdf.


11.    Бурцева І.  Чуваки та ньюз-мейкери на Україні: запозичена нація чи рулез? / І. Бурцева // Країна знань. – 2010. – № 5. – С. 46–47.


12.    Буяк Б.  Молодіжна субкультура: суть поняття та витоки практичного становлення / Б. Буяк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 15 листопада 2007 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 3–10. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Верещак І.  Ми не хочемо бути такими, як усі, багнеться бути яскравими індивідуальностями : [«неформали»] / Іванна Верещак // Молодь України. – 2012. – № 76/77. – С. 6.


14.    Глосарій «Молодіжні субкультури» // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 8. – С. 17–19.


15.    Голуб О.  Чого чекати від сучасних підлітків? : популярні молодіжні субкультури / Ольга Голуб // Соціальний педагог. – 2018. – № 2. – С. 20–22. – Бібліогр. в кінці ст.


16.    Горбунова Н. В.  На зустріч із дитинством : український фольклор як один із компонентів дитячої субкультури / Н. В. Горбунова // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 168–174.


17.    Готи: страшне, сумне і невеселе // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 6. – С. 33–34.


18.    Гриценко В. В.  Молодое поколение вынужденных переселенцев: восприятие агрессивного воздействия наркогенной субкультуры / В. В. Гриценко // Психологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 19–29.


19.    Гуз Ю.  Графіті / Юлія Гуз // Дніпро. – 2015. – № 4/6. – С. 142–149.


20.    Деркач Н.  Субкультури як спосіб міжособистісної та міжкультурної комунікації / Наталія Деркач // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2010. – Ч. 1 : Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 54–56.


21.    Зелінська М.  Ставлення старших підлітків до молодіжних субкультур / М. Зелінська // Магістр. – 2016. – Вип. 24. – С. 101–103. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Иванова Н. В.  Особенности и значение детской субкультуры / Н. В. Иванова // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 31–36.


23.    Кімакович І.  «Життєвий світ» і «фольклор» («дотеоретичний досвід», «народне знання»): до питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур / Ірина Кімакович // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 5. – С. 38–47. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Корженко А. Л.  Молодежная субкультура как альтернативная форма социализации личности в юношеском воздасте / А. Л. Корженко // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 80–89.


25.    Кузик О.  До проблеми вивчення гендерної субкультури підлітків / О. Кузик // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2008. – Вип. 16. – С. 169–172.


26.    Кумсков С. В.  Влияние спортивных и околоспортивных субкультур на молодежные сообщества / С. В. Кумсков // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 3. – С. 12–14.


27.    Кухар В.  Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 276–280. – Бібліогр. в кінці ст.


28.    Кухар В.  Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 87–92. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Кухар В.  Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 123–127. – Бібліогр. в кінці ст.


30.    Кухар В.  Субкультура панків : становлення і розвиток у світовому та українознавчому вимірах / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 108–112. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Кухар В.  Теоретико-методологічні аспекти вивчення поняття «субкультура» і його складової «молодіжна субкультура» в українознавчому вимірі / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 132–136. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Кухар В.  Явище субкультури хіпі в світі і на українських теренах / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 4. – С. 135–141. – Бібліогр. в кінці ст.


33.    Лисенко Ю. О.  «Молодіжна субкультура» як соціально-педагогічне поняття / Ю. О. Лисенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 12–18.


34.    Литвин А.  Методолого-соціологічний аналіз понять про субкультуру молоді та стиль життя / Анатолій Литвин // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 13. – С. 44–49. – Бібліогр. в кінці ст.


35.    Локшин В.  Педагогічні аспекти моди як форма субкультури / В. Локшин // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 38–39.


36.    Михайленко О. В.  Молодіжні субкультури / О. В. Михайленко, Р. О. Севрук // Фізика в школах України. – 2013. – № 6. – С. 20-9–20-16. – Бібліогр. в кінці ст. – Вкладка : Актуальні діалоги, № 5.


37.    Молодіжна субкультура – складова розвитку підлітка: що таке «субкультура»? Види та характерні особливості молодіжних субкультур // Позакласний час. – 2009. – № 19/20. – С. 123–132.


38.    Ніколіца Ю.  Субкультури в Інтернеті / Ю. Ніколіца // Соціальний педагог. – 2014. – № 1. – С. 44–56.


39.    Окаринський В.  «Балагульщина» (балагульство) 1830–1850-х рр. як контркультурний рух і попередник молодіжних субкультур новітнього часу / В. Окаринський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 1. – С. 148–154.


40.    Окаринський В.  Яндрус, антек, махабунда та інші. Українська і локальні рецепції субкультури «батярів» на тлі конструювання модерного міту батярів і старої маргінальности (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) / Володимир Окаринський // Україна–Європа–Світ. – 2016. – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 215–237. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7263/1/Okarynskyi.pdf.


41.    Охріменко О.  Субкультури крізь призму соціальних мереж / Олена Охріменко // Соціальний педагог. – 2014. – № 2. – С. 37–38.


42.    Понкин И.  Просто «безобидные» готы : [молодіжна субкультура] / И. Понкин // Социальная педагогика. – 2009. – № 3. – С. 111–120.


43.    Попова К.  Субкультура емо: гендерний аспект / К. Попова // Гендерні компетенції студентської молоді. – 2008. – С. 83–85.


44.    Проявление девиации в подростковой субкультуре // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 3–19.


45.    Пустовалов С. Ж.  Давні меблі як елемент субкультури знаті / С. Ж. Пустовалов, Л. О. Чухрай // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Теорія та історія культури. – 2008. – Т. 75 : Археологія й давня культура – С. 43–50.


46.    Радзієвський В.  До загальної теорії субкультур / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2017. – № 7/8. – С. 44–45. – Бібліогр. наприкінці ст.


47.    Радзієвський В.  До окремих питань освітньої реформи і субкультур: актуальні рефлексії : [реформи у системі освіти] / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 2–9.


48.    Радзієвський В.  До субкультурної теорії цивілізації / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 2/3. – С. 32–36.


49.    Радзієвський В.  Молодіжні субкультури України: невідкладні проблеми розвитку / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 4. – С. 27–32.


50.    Радзієвський В.  Провідні резонансні субкультури як другий майн стрим у культурі і як важливі показники стану суспільства / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 40–43.


51.    Радзієвський В.  Теорія субкультур у системологічному аспекті культурології: виховний аспект / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 46–48.


52.    Радзієвський В.  Теорія субкультур у системологічному аспекті культурології: виховний аспект / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 38–40. – Закінч. Поч.: № 7/8.


53.    Радзієвський В.  Якою має бути «українська» Україна, або провідні субкультури і суспільство : історико-культурологічний нарис / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 1. – С. 32–39. – Бібліогр. наприкінці ст.


54.    Розманова Т.  Элитарные субкультуры / Т. Розманова // Народное образование. – 2009. – № 4. – С. 271–276.


55.    Сидор І.  Вплив субкультур на процес соціалізації молоді : на прикладі Великої Британії / І. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 143–145.


56.    Сіткар В.  Гендерні особливості моди як форми підліткової субкультури / Віктор Сіткар // Гендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи. – 2010. – С. 136–138.


57.    Сіткар В.  Дитяча програма новин як модель демократії, суспільної свідомості та входження в субкультуру / Віктор Сіткар // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 730–732. – Бібліогр. в кінці ст.


58.    Сіткар В.  Дитячі пустощі в контексті субкультури: гендерний аспект / Віктор Сіткар // Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії. – 2011. – С. 396–403. – Бібліогр. в кінці ст.


59.    Сіткар В. І.  Аеробіка та фітнес як специфічні форми молодіжної субкультури у формуванні здорового способу життя студентської молоді / В. І. Сіткар // «Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді». – 2009. – С. 178–181. – Бібліогр. в кінці ст.


60.    Сіткар В. І.  Дитяча та молодіжна субкультури в контексті онтогенетичного аспекту формування духовної особистості / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2011. – Т. 13, ч. 4. – С. 358–364. – Бібліогр. в кінці ст.


61.    Сіткар В. І.  Особливості сприймання дорослими дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Акмеологія в Україні: теорія і практика. – 2010. – № 1. – С. 98–104.


62.    Сіткар В. І.  Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд психолога / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 9. – С. 11–14.


63.    Сіткар В. І.  Пустощі як форма сміхового простору дитячої субкультури : гендерна парадигма / В. І. Сіткар // Гендерна освіта в Україні : світоглядні та праксеологічні аспекти реалізації. – 2011. – С. 65–73. – Бібліогр. в кінці ст.


64.    Сіткар В. І.  Соціогенез пустощів як форма субкультури дітей : [«важкі» діти] / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 13–17. – Бібліогр. в кінці ст.


65.    Скоряк А.  Ярмарок на Полтавщині в економічному і субкультурному вимірах / Анна Скоряк // Берегиня. – 2011. – № 2. – С. 33–52. – Бібліогр. в кінці ст.


66.    Слющинський Б.  Глобалізація та субкультури. Теоретичні засади соціологічного аналізу / Б. Слющинський // Віче. – 2008. – № 24. – С. 15–18.


67.    Соколова-Сербская Л.  Молодёжные субкультуры / Л. Соколова-Сербская, В. Сороковникова // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 86–89.


68.    Стойків А.  Сталкерська контркультура на тлі постіндустріального суспільства в Україні / А. Стойків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 72–73. – Бібліогр. наприкінці ст.


69.    Суворова И. Ю.  Влияние культуры на формированое неформальных молодежных объединений / И. Ю. Суворова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 4. – С. 15–18.


70.    Улятовська Є.  Дитяча субкультура як фактор соціалізації особистості молодшого школяра / Євгенія Улятовська // Школа першого ступеня: теорія і практика. – 2002. – Вип. 4. – С. 117–128. – Бібліогр. в кінці ст.


71.    Щорс В. В.  Субкультура – новітня цінність у сучасному суспільстві / В. В. Щорс // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 1. – С. 24–28.

 

Список підготувала М. Л. Папай
квітень 2019 р., 71 джерело.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort