«Соціальна психологія дитячої субкультури»
(до Всеукраїнського дня психолога)


   Субкультура – соціальне угрупування, яке об'єднане тим, що кожен з його представників себе до нього зараховує (тобто ідентифікує). Члени такого угрупування можуть формувати групи безпосереднього спілкування (компаніїsyb kyltyra, клуби, тусовки), але їхній зв'язок одне з одним може відбуватися і віртуально, завдяки захопленню одним героєм. Наприклад, субкультура «толкієністів», які грають в рольові ігри за мотивами фентезі-повістей Толкієна найчастіше мають власні клуби, а «поттеромани» (фанати Гаррі Поттера), як одна з наймолодших субкультур, ще тільки формується, то її прихильники згуртовані тільки віртуально завдяки книжкам Джоан Роулінг.

   Представники різноманітних субкультур намагаються показати свою індивідуальність, сказати сірій масі: «Я – особистість», кинути виклик світу з його нескінченними буднями та вистроюванням усіх в один рядок. Все більше підлітків кожного дня у всіх країнах світу приймають ту чи іншу субкультуру. Тому необхідно знати про це культурне явище, розуміти його та бути готовим зустрітися з представниками у реальному житті.
   Кожен представник чи носій субкультури приймає норми, цінності, картину світу, стиль життя та інше – за зразок свого існування. Але паралельно з цим існують і зовнішні атрибути, які свідчать про приналежність до певного угрупування, як наприклад: жаргон (сленг), зачіска, одяг, зовнішній вигляд та ін. Наприклад, для хіпі характерне довге волосся, а для панків – вистрижена голова зі смужкою волосся посередині, яка називається «ірокез». Чи от інша ілюстрація – скінхеди своїм взуттям вважають тільки черевики фірми «Dr. Martins», а байкери не визнають черевиків і воліють навіть влітку ходити в шкіряних чоботях, і бажано з кованою підошвою.
    Загалом можна виділити 5 головних характеристик молодіжних субкультур:
1. Специфічний стиль життя і поведінки;
2. Наявність власних норм, цінностей, картини світу, які відповідають вимогам певних соціальних категорій молоді;
3. Протиставлення себе решті суспільства;
4. Зовнішня атрибутика, яка має символічне значення;
5. Ініціативний центр, який генерує тексти.
   Сучасна наука виводить навіть певну класифікацію. В короткому викладі їхня типологія виглядає так:
- романтико-ескапітські субкультури (хіпі, толкієністи, байкери;
- гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери;
- кримінальні (гопники, скінхеди;
- анархо-нігілістичні (панки та інші);
   Неформальний спосіб життя притаманний людям підліткового віку. А належність до тієї чи іншої субкультури – це своєрідний спосіб продемонструвати дорослим свої власні погляди на життя. Тим більше, що підліткам взагалі характерне протиставлення себе дорослим. І тому тинейджери об’єднуються з іншими однодумцями та демонструють те, що у них є власні життєві позиції. Зазвичай бажання належати до певної субкультури з віком зникає. До цього потрібно ставитися лише як до одного з етапів життя. А батькам таких підлітків не реагувати бурхливо на таке волевиявлення їхніх дітей. Між іншим, практично всі підлітки проходять через певні групи, хай то якісь гуртки, секції чи ті ж неформальних рухи. У психології навіть вважається, що це сприятиме їхньому подальшому нормальному розвитку.
   Багато людей упереджено ставляться до представників молодіжних субкультур, зовсім не знаючи, що більшість з них не мають ні найменшого відношення до криміналу, сатанізму. А навпаки – це звичайні у спілкуванні підлітки, більшість з яких початківці-музиканти, письменники, художники та досить обдаровані люди. Вони виступають проти деяких чинних правил і для цього збираються в групи, створюючи тим самим свою маленьку систему (зі своїм одягом та законами).
   Кожен має право бути індивідуальним. І молодіжні організації існували завжди, лише самовиражалися по-різному.

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Абраменкова В. В.  Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В. В. Абраменкова. – Москва : – Воронеж : МПСИ, НПО МОДЭК, 2000. – 416 с.


2.    Духова Л. И.  Субкультура учителя как социально-педагогическое явление / Л. И. Духова ; науч. ред. Л. С. Подымова. – Курск : Курский государственный университет, 2006. – 301 с.

 

***


3.    Абраменкова В. В.  Подростковая субкультура как пространство самореализации / В. В. Абраменкова // Мир психологии. – 2008. – № 1. – С. 175–188.


4.    Александрова Е.  Образовательное пространство: на перекрёстке субкультур / Е. Александрова // Народное образование. – 2009. – № 8. – С. 234–238.


5.    Баева И.  Психология молодёжной субкультуры: риск и перспективы роста / И. Баева // Социальная педагогика. – 2010. – № 2. – С. 117–125.


6.    Бедненко Г.  К вопросу о психологии и социальной функции молодежных субкультур / Г. Бедненко // Журнал практического психолога. – 2013. – № 2. – С. 102–114. – Библиогр. в конце ст.


7.    Бессонова Т. И.  Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте / Т. И. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 31–34.


8.    Борисова Л. М.  Молодіжні субкультури / Л. М. Борисова, О. В. Ущапівська // Психологічна газета. – 2010. – № 10. – С. 26–32.


9.    Бошкевич М.  Вплив молодіжних субкультур на соціалізацію підлітка / Мар'яна Бошкевич // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2010. – Вип. 22. – С. 102–106. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Брояко Н.  Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України / Надія Брояко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2017. – № 1. – С. 43–47. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8214/1/Broiako.pdf.


11.    Бурцева І.  Чуваки та ньюз-мейкери на Україні: запозичена нація чи рулез? / І. Бурцева // Країна знань. – 2010. – № 5. – С. 46–47.


12.    Буяк Б.  Молодіжна субкультура: суть поняття та витоки практичного становлення / Б. Буяк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 15 листопада 2007 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 3–10. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Верещак І.  Ми не хочемо бути такими, як усі, багнеться бути яскравими індивідуальностями : [«неформали»] / Іванна Верещак // Молодь України. – 2012. – № 76/77. – С. 6.


14.    Глосарій «Молодіжні субкультури» // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 8. – С. 17–19.


15.    Голуб О.  Чого чекати від сучасних підлітків? : популярні молодіжні субкультури / Ольга Голуб // Соціальний педагог. – 2018. – № 2. – С. 20–22. – Бібліогр. в кінці ст.


16.    Горбунова Н. В.  На зустріч із дитинством : український фольклор як один із компонентів дитячої субкультури / Н. В. Горбунова // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 168–174.


17.    Готи: страшне, сумне і невеселе // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 6. – С. 33–34.


18.    Гриценко В. В.  Молодое поколение вынужденных переселенцев: восприятие агрессивного воздействия наркогенной субкультуры / В. В. Гриценко // Психологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 19–29.


19.    Гуз Ю.  Графіті / Юлія Гуз // Дніпро. – 2015. – № 4/6. – С. 142–149.


20.    Деркач Н.  Субкультури як спосіб міжособистісної та міжкультурної комунікації / Наталія Деркач // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2010. – Ч. 1 : Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 54–56.


21.    Зелінська М.  Ставлення старших підлітків до молодіжних субкультур / М. Зелінська // Магістр. – 2016. – Вип. 24. – С. 101–103. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Иванова Н. В.  Особенности и значение детской субкультуры / Н. В. Иванова // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 31–36.


23.    Кімакович І.  «Життєвий світ» і «фольклор» («дотеоретичний досвід», «народне знання»): до питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур / Ірина Кімакович // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 5. – С. 38–47. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Корженко А. Л.  Молодежная субкультура как альтернативная форма социализации личности в юношеском воздасте / А. Л. Корженко // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 80–89.


25.    Кузик О.  До проблеми вивчення гендерної субкультури підлітків / О. Кузик // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2008. – Вип. 16. – С. 169–172.


26.    Кумсков С. В.  Влияние спортивных и околоспортивных субкультур на молодежные сообщества / С. В. Кумсков // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 3. – С. 12–14.


27.    Кухар В.  Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 276–280. – Бібліогр. в кінці ст.


28.    Кухар В.  Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 87–92. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Кухар В.  Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 123–127. – Бібліогр. в кінці ст.


30.    Кухар В.  Субкультура панків : становлення і розвиток у світовому та українознавчому вимірах / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 108–112. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Кухар В.  Теоретико-методологічні аспекти вивчення поняття «субкультура» і його складової «молодіжна субкультура» в українознавчому вимірі / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 132–136. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Кухар В.  Явище субкультури хіпі в світі і на українських теренах / Вікторія Кухар // Українознавство. – 2012. – № 4. – С. 135–141. – Бібліогр. в кінці ст.


33.    Лисенко Ю. О.  «Молодіжна субкультура» як соціально-педагогічне поняття / Ю. О. Лисенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 12–18.


34.    Литвин А.  Методолого-соціологічний аналіз понять про субкультуру молоді та стиль життя / Анатолій Литвин // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 13. – С. 44–49. – Бібліогр. в кінці ст.


35.    Локшин В.  Педагогічні аспекти моди як форма субкультури / В. Локшин // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 38–39.


36.    Михайленко О. В.  Молодіжні субкультури / О. В. Михайленко, Р. О. Севрук // Фізика в школах України. – 2013. – № 6. – С. 20-9–20-16. – Бібліогр. в кінці ст. – Вкладка : Актуальні діалоги, № 5.


37.    Молодіжна субкультура – складова розвитку підлітка: що таке «субкультура»? Види та характерні особливості молодіжних субкультур // Позакласний час. – 2009. – № 19/20. – С. 123–132.


38.    Ніколіца Ю.  Субкультури в Інтернеті / Ю. Ніколіца // Соціальний педагог. – 2014. – № 1. – С. 44–56.


39.    Окаринський В.  «Балагульщина» (балагульство) 1830–1850-х рр. як контркультурний рух і попередник молодіжних субкультур новітнього часу / В. Окаринський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 1. – С. 148–154.


40.    Окаринський В.  Яндрус, антек, махабунда та інші. Українська і локальні рецепції субкультури «батярів» на тлі конструювання модерного міту батярів і старої маргінальности (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) / Володимир Окаринський // Україна–Європа–Світ. – 2016. – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 215–237. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7263/1/Okarynskyi.pdf.


41.    Охріменко О.  Субкультури крізь призму соціальних мереж / Олена Охріменко // Соціальний педагог. – 2014. – № 2. – С. 37–38.


42.    Понкин И.  Просто «безобидные» готы : [молодіжна субкультура] / И. Понкин // Социальная педагогика. – 2009. – № 3. – С. 111–120.


43.    Попова К.  Субкультура емо: гендерний аспект / К. Попова // Гендерні компетенції студентської молоді. – 2008. – С. 83–85.


44.    Проявление девиации в подростковой субкультуре // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 3–19.


45.    Пустовалов С. Ж.  Давні меблі як елемент субкультури знаті / С. Ж. Пустовалов, Л. О. Чухрай // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Теорія та історія культури. – 2008. – Т. 75 : Археологія й давня культура – С. 43–50.


46.    Радзієвський В.  До загальної теорії субкультур / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2017. – № 7/8. – С. 44–45. – Бібліогр. наприкінці ст.


47.    Радзієвський В.  До окремих питань освітньої реформи і субкультур: актуальні рефлексії : [реформи у системі освіти] / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 2–9.


48.    Радзієвський В.  До субкультурної теорії цивілізації / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 2/3. – С. 32–36.


49.    Радзієвський В.  Молодіжні субкультури України: невідкладні проблеми розвитку / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 4. – С. 27–32.


50.    Радзієвський В.  Провідні резонансні субкультури як другий майн стрим у культурі і як важливі показники стану суспільства / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 40–43.


51.    Радзієвський В.  Теорія субкультур у системологічному аспекті культурології: виховний аспект / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 46–48.


52.    Радзієвський В.  Теорія субкультур у системологічному аспекті культурології: виховний аспект / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 38–40. – Закінч. Поч.: № 7/8.


53.    Радзієвський В.  Якою має бути «українська» Україна, або провідні субкультури і суспільство : історико-культурологічний нарис / Віталій Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 1. – С. 32–39. – Бібліогр. наприкінці ст.


54.    Розманова Т.  Элитарные субкультуры / Т. Розманова // Народное образование. – 2009. – № 4. – С. 271–276.


55.    Сидор І.  Вплив субкультур на процес соціалізації молоді : на прикладі Великої Британії / І. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 143–145.


56.    Сіткар В.  Гендерні особливості моди як форми підліткової субкультури / Віктор Сіткар // Гендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи. – 2010. – С. 136–138.


57.    Сіткар В.  Дитяча програма новин як модель демократії, суспільної свідомості та входження в субкультуру / Віктор Сіткар // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 730–732. – Бібліогр. в кінці ст.


58.    Сіткар В.  Дитячі пустощі в контексті субкультури: гендерний аспект / Віктор Сіткар // Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії. – 2011. – С. 396–403. – Бібліогр. в кінці ст.


59.    Сіткар В. І.  Аеробіка та фітнес як специфічні форми молодіжної субкультури у формуванні здорового способу життя студентської молоді / В. І. Сіткар // «Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді». – 2009. – С. 178–181. – Бібліогр. в кінці ст.


60.    Сіткар В. І.  Дитяча та молодіжна субкультури в контексті онтогенетичного аспекту формування духовної особистості / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2011. – Т. 13, ч. 4. – С. 358–364. – Бібліогр. в кінці ст.


61.    Сіткар В. І.  Особливості сприймання дорослими дитячої субкультури / В. І. Сіткар // Акмеологія в Україні: теорія і практика. – 2010. – № 1. – С. 98–104.


62.    Сіткар В. І.  Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд психолога / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 9. – С. 11–14.


63.    Сіткар В. І.  Пустощі як форма сміхового простору дитячої субкультури : гендерна парадигма / В. І. Сіткар // Гендерна освіта в Україні : світоглядні та праксеологічні аспекти реалізації. – 2011. – С. 65–73. – Бібліогр. в кінці ст.


64.    Сіткар В. І.  Соціогенез пустощів як форма субкультури дітей : [«важкі» діти] / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 13–17. – Бібліогр. в кінці ст.


65.    Скоряк А.  Ярмарок на Полтавщині в економічному і субкультурному вимірах / Анна Скоряк // Берегиня. – 2011. – № 2. – С. 33–52. – Бібліогр. в кінці ст.


66.    Слющинський Б.  Глобалізація та субкультури. Теоретичні засади соціологічного аналізу / Б. Слющинський // Віче. – 2008. – № 24. – С. 15–18.


67.    Соколова-Сербская Л.  Молодёжные субкультуры / Л. Соколова-Сербская, В. Сороковникова // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 86–89.


68.    Стойків А.  Сталкерська контркультура на тлі постіндустріального суспільства в Україні / А. Стойків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 72–73. – Бібліогр. наприкінці ст.


69.    Суворова И. Ю.  Влияние культуры на формированое неформальных молодежных объединений / И. Ю. Суворова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 4. – С. 15–18.


70.    Улятовська Є.  Дитяча субкультура як фактор соціалізації особистості молодшого школяра / Євгенія Улятовська // Школа першого ступеня: теорія і практика. – 2002. – Вип. 4. – С. 117–128. – Бібліогр. в кінці ст.


71.    Щорс В. В.  Субкультура – новітня цінність у сучасному суспільстві / В. В. Щорс // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 1. – С. 24–28.

 

Список підготувала М. Л. Папай
квітень 2019 р., 71 джерело.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах