«Аутизм: міфи і реальність»
(до Всесвітнього дня поширення інформації пpо проблеми аутизму)

 

   aytuzmАутизм (грец. autos – «сам»; аутизм – «занурення в себе») – розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації, і повторюваною поведінкою, існують складнощі у взаємодії із зовнішнім світом, з цього приводу виникають порушення в соціалізації. Людина з аутизмом типово уникає спілкування: усяке порушення повсякденного розпорядку й стереотипів виявляється йому трагедією; проте інтелект у таких людей не завжди понижений, часто виявляються так звані «острівці знання» – області, у яких здібності хворого досягають нормального або навіть геніального рівня.

   Уперше терміном «аутистичний» почав користуватися Єйген (Ойген) Блейлер у 1908 році для опису втечі від соціального життя, яка спостерігалась у дорослих, хворих на шизофренію. Цю самостійну проблему вперше описав доктор Лео Каннер у 1943 році у своїй ранній праці «Аутистичні порушення емоційного контакту».
    Пізніше, Каннер і Аспергер, у 1952 році, зі всіх ознак як ключові складові аутизму Каннер виділив тільки дві: «Крайнє відчуження і нав'язливе прагнення до збереження одноманітності обстановки». Інші симптоми він розглядав або як вторинні відносно цих двох і ними спричинені (наприклад, послаблення комунікації), або як неспецифічні для аутизму (наприклад, стереотипії).
    Нині деякі фахівці вважають, що аутизм – це не хвороба, а симптоматика, яку назвали одним словом. Природа цього явища понині не вивчена, як із явищем боротись теж ніхто не знає. Аутизмом зараз називають усе, чому ще не знайшлось пояснення. Хоч у дітей, хворих на аутизм, перевіряють усе, – нічого не знаходять; проте, проблема, зі своєрідною чіткою симптоматикою, існує як така.
    Проте фахівці, які працюють з аутичними дітьми найбільш раннього віку (раннє втручання) відзначають, що правильний підхід дозволяє з першого погляду «ненавчених» аутистів навіть повертати в коло однолітків для подальшої соціалізації і навчання.
    Серед дітей з розладами аутистичного спектра є також такі, які вважаються обдарованими в тій чи іншій сфері діяльності поряд з тим, що діяльність, яка не збігається з цим колом інтересів, ігнорується.
    Останні дослідження вказують, що аутизм усе частіше відносять до розряду захворювань через проблеми в довкіллі: забруднені або неякісні їжа, ліки, повітря, вода, позбавлення організму потрібних мікроелементів, вміст токсинів у навколишньому просторі, тобто, все, що оточує людину може нести у собі потенційну небезпеку – і виступати джерелом проблеми виникнення аутизму.
На сьогодні в Україні діагноз аутизм може виставити тільки дитячий психіатр. Через це найбільш використовуваний засіб для лікування аутичних дітей – медикаментозний. Проте у всьому світі корекцією розладів спектра аутизму займається мультидисциплінарна команда: лікарі, психологи, психотерапевти, логопеди. Існує велика кількість альтернативних методик, але їх ефективність не підтверджена науковими дослідженнями.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури


1.    Лобанова А. С.  Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти : підручник для студ. вищ. навч. закл / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова. – Київ : Каравела, 2017. – 468 с.


2.    Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 8. Дитина з аутизмом / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – Київ : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта).


3.    Скрипник Т. В.  Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом : методичні рекомендації / Т. В. Скрипник. – Київ : Пед. думка, 2008. – 72 с.


4.     Скрипник Т. В.  Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з аутизмом : науково-методичний посібник / Т. В. Скрипник ; Ін-т спеціальної педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2008. – 104 с.


5.    Сухіна І.  Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; за ред. І. В. Сухіної. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с.


6.    Яковлева Л. М.  Психологічний супровід дітей-аутистів / Л. М. Яковлева. – Київ : Редакції загальнопед. газет, 2013. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").


***


7.    Акішина С. В.  "Діти дощу" : [особливі люди – аутисти] / С. В. Акішина // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 16/18. – С. 60–61.


8.    Астапов В. М.  Понятие синдрома раннего детского аутизма / В. М. Астапов // Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии : учебное пособие для слушателей спецфак. по переподготовке работников народного образования по направлению "Психология" / В. М. Астапов. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – С. 114–116.


9.    Астапов В. М.  Психологические особенности аутичного ребенка / В. М. Астапов // Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии : учебное пособие для слушателей спецфак. по переподготовке работников народного образования по направлению "Психология" / В. М. Астапов. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – С. 116–119.


10.    Аутизм: без майбутнього чи все-таки... / підгот. Наталя Плохотнюк // Голос України. – 2012. – 16 жовт. (№ 194). – С. 14.


11.    Балабан М.  Як навчати "дитину дощу" : [діти-аутисти] / Марина Балабан // Освіта України. – 2014. – 12 трав. (№ 17/18). – С. 13.


12.    Бирюкова И. В.  Аутентичное движение и мудрость тела / И. В. Бирюкова // Журнал практического психолога. – 2005. – № 3. – С. 29–39.


13.    Білик Т. П.  Соціальна адаптація дітей з розладом аутистичного спектру : колективний міні-проект / Білик Тетяна Петрівна // Нива знань. – 2018. – № 4. – С. 55–58.


14.    Болденкова Ю. В.  Ігрова діяльність в корекційній роботі з дітьми-аутистам / Ю. В. Болденкова // Педагогіка здоров'я. – 2012. – С. 352–353. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Борович Р. Р.  Шляхи розв'язання проблем раннього дитячого аутизму / Р. Р. Борович // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 122–132. – Бібліогр. в кінці ст.


16.    Головко Н.  Особливості психолого-педагогічної взаємодії з дітьми-аутистами / Н. Головк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – Вип. 34. – С. 59–61. – Бібліогр. наприкінці ст.


17.    Головченко С. М.  Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці / С. М. Головченко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 3. – С. 242–247. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Губарєва Н. В.  Аутичні діти в звичайній школі : з досвіду спілкування й роботи педагога / Н. В. Губарєва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 4. – C. 31–37.


19.    Для тих, хто "у спектрі" : [особливості інклюзивного навчання дітей-аутистів] // Освіта України. – 2015. – 20 квіт. (№ 16). – С. 12–13.


20.    Зайченко Г. Д.  Діагностичний етап роботи вчителя-логопеда в таборі інтенсивної корекції для сімей, що виховують дітей із порушеннями аутичного спектра / Г. Д. Зайченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2012. – № 4. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Климась Д. Г.  Развитие регуляции эмоций у детей 6–10 лет с расстройствами аутистического спектра / Д. Г. Климась, М. К. Бардышевская // Вестник Московского университета Сер. 14. Психология. – 2007. – № 2. – С. 47–58.


22.    Коваль О. С.  Робота з батьками, які мають дітей з синдромом аутизму, синдромом аспергера, порушеннями уваги та рухової розгальмованості / О. С. Коваль // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2012. – № 3. – С. 35–39. – Бібліогр. в кінці ст.


23.    Крет Я.  Корекція психомоторного розвитку в дітей з раннім дитячим аутизмом / Я. Крет // Роль фізичної культури як вагомого фактора покращення стану здоров'я населення і модифікації стилю життя. – 2006. – С. 34–38.


24.    Кулик В.  Аутичні діти: які вони? / Володимир Кулик // Дефектолог. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 4–6.


25.    Кулик Н.  Діти з Марса : [аутисти] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2016. – 4 квіт. (№ 13). – С. 14–15.


26.    Кулик Н.  Загадки аутизму немає / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – 29 лют. (№ 7/8). – С. 18.


27.    Кулик Н.  Лікнеп для початківців : як організувати у дошкільних навчальних закладах освітній процес для дітей з аутизмом? / Наталія Кулик // Освіта України. – 2015. – 9 лют. (№ 6). – С. 12–13.


28.    Куцолапська А.  Неконтактні діти : комунікативна система в роботі з дітьми з раннім дитячим аутизмом / Альона Куцолапська // Психолог дошкілля. – 2017. – № 4. – С. 1–16 [вкладка].


29.    Куцолапська А.  Системи альтернативної комунікації : використання карток ПЕКС (pecs) у роботі з дітьми з раннім дитячим аутизмом / Альона Куцолапська // Дефектолог. – 2018. – № 2. – С. 23–37.


30.    Лавренюк А.  Корекція легких ступенів вираження аутизму засобами фізичного виховання / А. Лавренюк // Молода спортивна наука України. – 2001. – Т. 2, вип. 5. – С. 140–142.


31.    Лаевська Н.  Засоби допоміжної та альтернативної комунікації. Види мов, які полегшують соціальну комунікацію дитини : [аутизм] / Наталія Лаевська, Віта Дорошенко // Психолог. – 2018. – № 13/14. – С. 36–49. – Бібліогр.: с. 48.


32.    Лаєвська Н.  Процес соціалізації. Діти молодшого шкільного віку з раннім дитячим аутизмом у сучасному суспільстві / Наталія Лаєвська, Віта Дорошенко // Психолог. – 2018. – № 11/12. – С. 64–77. – Бібліогр. наприкінці ст.


33.    Лебедева Е. И.  Понимание намерений в ситуации обмана детьми с типичным развитием и аутизмом / Е. И. Лебедева // Психологический журнал. – 2007. – № 1. – С. 83–89. – Психология развития.


34.    Лещук Г. В.  Особливості комунікативної взаємодії соціального працівника з дітьми із розладами аутистичного спектру / Г. В. Лещук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Тернопіль, 29-30 листопада 2016 р.) / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Інститутт педагогіки і психології ; [за заг. ред.: В. А. Поліщук, С. М. Калаур, Г. І. Слозанської]. – Тернопіль : [Вектор], 2016. – С. 80–84. – Бібліогр. в кінці ст.


35.    Луциків С.  Проблема діагностики та корекційної роботи з аутичними дітьми / Софія Луциків // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2010. – Ч. 1 : Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 66–69. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Недозим І.  Створення індивідуальної програми розвитку в контексті інклюзивного навчання дитини з аутизмом / Інна Недозим // Практичний психолог. – 2014. – № 9. – С. 44–50.


37.    Недозим І. В.  Дорослі з розладами аутичного спектра: проблеми і практика Ірландської асоціації для осіб з аутизмом. Община Dunfirth / І. В. Недозим // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2012. – № 4. – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.


38.    Островська К. О.  Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму / К. О. Островська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 5. – С. 52–56.


39.    Павлюк Т. В  обіймах аутизму: особливі діти : [заняття для практичних психологів дитячого дошкільного закладу] / Тетяна Павлюк // Психолог дошкілля. – 2013. – № 9. – С. 20–22.


40.    Пряжникова Е. Ю.  Роль социальной работы с детими с ранним детским аутизмом / Е. Ю. Пряжникова // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 1. – С. 92–99.


41.    Рябченко В.  Аутодеструкція і аутоагресія в дитячому й підлітковому віці / В. Рябченко // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 13/15. – С. 61–64.


42.    Сергиенко Е. А.  Понимание обмана детьми дошкольного возраста в норме и при аутизме / Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева // Психологический журнал. – 2003. – № 4. – С. 54–66.


43.    Скриниченко О.  Корекційна робота з аутичними дітьми / Олена Скриниченко\ // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2012. – № 12. – С. 50–51.


44.    Скрипник Т.  Аутична дитина в дитсадку : організація психолого-педагогічного супроводу / Тетяна Скрипник // Дошкільне виховання. – 2014. – № 12. – С. 10–13.


45.    Скрипник Т.  Діти з аутизмом: настав час об'єднувати зусилля / Тетяна Скрипник, Анна Бірюкова // Освіта. – 2015. – 6/13 трав. (№ 20/21). – С. 11.


46.    Скрипник Т.  Концепція навчання та розвитку дітей із розладами аутичного спектра / Тетяна Скрипник // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 2. – С. 7–11.


47.    Скрипник Т.  Підтримати, допомогти, спрямувати : корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми / Тетяна Скрипник // Дошкільне виховання. – 2015. – № 5. – С. 12–15.


48.    Скрипник Т.  Ресурси середовища для дітей з аутизмом / Тетяна Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3/4. – С. 84–97.


49.    Скрипник Т.  Розлади аутичного спектра / Тетяна Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3/4. – С. 78–83.


50.    Скрипник Т.  Система занять корекційно- розвивального напряму для дітей з аутизмом /Тетяна Скрипник // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 35–37.


51.    Скрипник Т.  Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти / Тетяна Скрипник // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 6–9.


52.    Скрипник Т. В.  Системна психокорекція дітей з розладами аутичного спектра / Т. В. Скрипник // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – 2012. – Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – С. 388–398. – Бібліогр. в кінці ст.


53.    Скрипник Т. В.  Уроки фізичної культури для дітей з аутизмом / Т. В. Скрипник, О. В. Ковбасюк // Фізичне виховання в рідний школі. – 2014. – № 3. – С. 18–20.


54.    Слово на літеру "А", або Все, що варто знати про аутизм // Школа. – 2017. – № 9. – С. 66–73.


55.    Смірнова В. О.  Календарний план корекційно-відновлювальної роботи для дітей з аутичними розладами : рівень комбінації слів / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 7–9.


56.    Тарасова Т.  Ранній дитячий аутизм : проблеми діагностики та корекції / Т. Тарасова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 34. – С. 30–33.


57.    Тарнавська Ю.  Проблемна поведінка в дітей із розладами аутичного спектра / Юлія Тарнавська // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 3. – С. 44–48. – Бібліогр. в кінці ст.


58.    У групі дитина з аутичним розладом. 5 порад музичному керівнику : корекційна робота : пам'ятка // Музичний керівник. – 2018. – № 2. – С. 28–29.


59.    Чоп Л.  Навчання грамоти дітей з аутизмом / Лариса Чоп // Дефектолог. – 2015. – № 8. – С. 19–22.


60.    Шинкаренко В.  Не покинуті напризволяще : поступова інтеграція дітей з аутизмом у загальноосвітній простір / Віра Шинкаренко // Освіта України. – 2012. – 24 груд. (№ 52). – С. 7.


61.    Шуліменко Л.  Досвід роботи з соціальної адаптації та розвитку дітей-аутистів у загальноосвітній школі / Ліна Шуліменко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 55–57.


62.    Юдіна О. В.  Інклюзивна форма навчання дітей з розладами спектру аутизму – інноваційна складова системи спеціальної освіти / О. В. Юдіна // Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика. – 2012. – С. 241–247. – Бібліогр. в кінці ст.


63.    Як подружитися з "особливою" дитиною : корекційна робота : пам'ятка // Музичний керівник. – 2018. – № 3. – С. 35–37.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
квітень 2019 р., 63 джерела

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах