«Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг»

(100 років з часу урочистого проголошення на Софійському майдані в Києві
Універсалу про об’єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну)

 

22 sobornist   22 січня українці відзначають День соборності. Свято встановлене на честь проголошення Першої Незалежності IV Універсалом Української Центральної Ради у 1918 році, а вже через рік, у той же день, на Софійському майдані в Києві, відбулось офіційне об’єднання – Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу.

 «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка». Фактично, саме цей день є Днем Незалежності України.
   Переговори щодо об’єднання ініціювали саме лідери Західноукраїнської Народної Республіки. Та ініціатива ця не була якимсь спонтанним рішенням, адже існував цілий об’єднавчий рух, який ставив собі за мету соборність Української держави. У період радянського режиму, День соборності не святкувався і вважався «контрреволюційним святом», а всі офіційні згадки про нього ретельно знищувались. Перше офіційне та масштабне святкування відбулось аж у 1939 році, в столиці Карпатської України – місті Хуст. На той час ці землі знаходились у складі Чехословаччини, а День соборності став найбільш масовим заходом українців за 20 років. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. У сучасній Україні, на державному рівні, вперше відзначали це свято після прийняття Указу Президента України Леоніда Кучми «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року.
   Головна традиція Дня соборності України – живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили так символічно продемонструвати державну єдність. Він протягувався з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Тоді ж у Празі українці утворили «живий ланцюг» з нагоди Дня соборності України. З 2000-х років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж моста Патона, котрий пролягає між правим та лівим берегами міста, таким чином символізуючи об’єднання Сходу та Заходу України. Також у різних містах України влаштовують символічний живий ланцюг, в знак поваги до цього свята. Усі охочі долучитись до дійства беруть із собою державні жовто-блакитні прапори, та просто приєднуються, ставши частинкою ланцюга. Сьогодні в Києві, в день 100-ліття соборності України, на мосту Патона пройде патріотична акція, під час якої учасники традиційно об’єднають живим ланцюгом два береги Дніпра.
   17 січня 2019 року Національний банк України в рамках серії «Відродження української державності» ввів у обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень – «100 років Акту об’єднання – соборності українських земель», тираж якої становить 40 тисяч.

 

Бібліографічний список літератури

 

1.    Грабовський С.   Нариси з історії Українського державотворення : навчальний посібник для студ. вузів та учнів стариших класів / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Генеза, 1995. – 607 с.

 

2.    За державу : в 30-ліття ІV Універсалу. – [Б. м.] : Сурма, 1948. – 32 с.


3.    Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 : уряди, постаті / О. Аркуша, З. Баран, О. Боднар [та ін.] ; упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 350 с.

 

4.    Корновенко С. В.   Українська революція : історичні портрети / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 288 с.

 

5.    Корновенко С. В.   Українська революція : навчальний посібник для студ. іст. фак. вузів / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 432 с.

 

6.    Олесіюк Т.   Соборна Україна  : наукові розвідки і спомини / Тиміш Олесіюк. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2004. – 640 с.

    

7.    Панфілова Т. О.   Українська народно-трудова партія: боротьба за державну незалежність і соборність України. 1919–1924 роки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук : 07.00.01 – історія України / Панфілова Тетяна Олександрівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2004. – 31 с.

 

8.    Рубльов О. С.   Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939) : монографія / О. С. Рубльов ; відп. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2004. – 648 с.

 

9.    Рудницький С. Л.   Чому ми хочемо самостійної України? / С. Л. Рудницький. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.

 

10.    Сергійчук В. І.   Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920 роках / Володимир Іванович Сергійчук. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1999. – 412 с.

 

11.    Собор св. Юра 22 січня 1989 року : документи і спогади / упоряд. І. Калинець ; передм. І. Паславський. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 136 с., [6] арк. іл.

 

12.    Солдатенко В. Ф.   Українська революція : історичний нарис : монографія / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с.

 

13.    Україна соборна : збірник наукових статей. Вип. 1. – Київ : Інститут історії України, 2004. – 379 с.

 

14.    Українська революція і державність (1917–1920 рр.) / Т. А. Бевз, Д. В. Вендєнєєв, І. Л. Гошуляк [та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 247 с.

 

15.    Чотири універсали / упоряд. В. Д. Конашевич. – Київ, 1990. – 16 с. – (Сторінки історії)

 

16.    Шевчук В. П.   Історія української державності : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.


***

 

17.    Антонюк Т.   Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції / Тетяна Антонюк // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 34–47. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

18.    Бевз Т.   Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Т. Бевз // Історичний журнал. – 2010. – № 1/3. – С. 14–26. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

19.    Бевз Т.   Соборницько-державницькі стремління української еміграції / Тетяна Бевз // Мандрівець. – 2012. – № 5. – С. 27–32. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

20.    Бегей І. І.   Юліан Бачинський – провісник ідеї незалежності й соборності України / І. І. Бегей // Вісник Київського університету. Філософія. Політологія. – 2002. – № 47. – С. 20–30.

 

21.    Білоусько О.   Українська революція 1917–1921 рр. / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України. – 2014. – № 3. – С. 4–6.

 

22.    Бойко О.   Збирання українських земель у єдиній Соборній державі в часи Української революції / Олена Бойко // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 24–28. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

23.    Василик І.   Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. – 1919 р.) / І. Василик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 122–135. – Бібліогр. наприкінці ст.


24.    Великочний В.   Українська соборність 1918–1919 рр.: від перших історико-мемуарних праць до сучасних парадигм історіографії / В. Великочний // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 32–38.

 

25.    Верстюк В.   Українська революція 1917 –1921рр. : сучасний дискурс української історіографії / Владислав Верстюк // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 8–11.

 

26.         Гладкий Я.   Кость Левицький: штрихи до політичного портрета / Ярослав Гладкий // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 8. – С. 51–52. – Бібліогр. наприкінці ст.


27.    Галицька-Дідух Т.   Зовнішньополітична діяльність урядів УНР і ЗУНР у контексті соборницької концепції (1919–1921 рр.) / Т. Галицька-Дідух // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 1. – С. 37–41.

           
28.    Горбань О. В.   Злука УНР і ЗУНР / О. В. Горбань // Все для вчителя. – 2012. – № 3/4. – С. 36. – Бібліогр. наприкінці ст.

          
29.    Гошуляк І.   Величний день Злуки : соборність України / Іван Гошуляк // Історичний календар. ’99 : науково-популярний та літературний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : [Б. в.], 1998. – Вип. 5. – С. 18–20.

 

30.    Гошуляк І.   День соборності України / Іван Гошуляк // Історичний календар. 2002. – 2002. – Вип. 8. – С. 11–12.

            
31.    Гошуляк І.   Закарпатці горнулися до неньки-України : соборність України / Іван Гошуляк // Історичний календар. ’99 : науково-популярний та літературний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : [Б. в.], 1998. – Вип. 5. – С. 18.

 

32.    Гошуляк І.   Зародження і розвиток ідеї соборності в українській суспільно-політичній думці дореволюційного періоду / Іван Гошуляк // Історичний журнал. – 2004. – № 6/7. – С. 71–89. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

33.    Гошуляк І.   Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту Злуки / Іван Гошуляк // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 4–27. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
34.    Дацків І.   Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції / І. Дацків // Університет. – 2009. – № 1. – С. 61–70. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

35.    Дацків І.   Проблема соборності України на Брестських переговорах 1918 р. / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20–26. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

36.    Дацків І.   Соборність українських земель в контексті Брестського миру 1918 р. / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10–17. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
37.    Конарєва Л.   Боротьба за суверенну державу триває : [День соборності України] / Лариса Конарєва // Урядовий кур’єр. – 2016. – 22 січня (№ 13). – С. 1, 4.

 

38.    Кононенко П.   До скарбниці українознавства : історична пам’ять, українська соборність та політична нація у дослідженнях Мая Панчука / П. Кононенко, О. Калакура // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 22–26. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

39.    Костюк С.   Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / С. Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12–16. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

40.    Кубів С.   Українська революція 1917–1921 рр. і відновлення української державності / Степан Кубів // Право України. – 2017. – № 11. – С. 16–17.

 

41.    Лавренюк С.   «Ой, що в Софійському заграли дзвони, затремтіли...» : [до Дня Соборності України] / Сергій Лавренюк // Голос України. – 2017. – 21 січня (№ 12). – С. 1, 4–5.
             
42.    Литвин В.   Єдність нації : [22січня – День соборності України] / В. Литвин // Віче. – 2006. – № 3/4. – С. 34–39. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

43.    Літошенко Ю. В.   Біополярність України – фактор соборності українського народу / Ю. В. Літошенко // Грані. – 2014. – № 6. – С. 100–105. – Бібліогр. наприкінці ст.
             
44.    Любовець О.   Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917–1920  рр.) / О. Любовець // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 3–13. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
45.    Мусій О.   Найголовніша цінність : [День соборності України] / Олег Мусій // Голос України. – 2016. – 22 січня (№ 11). – С. 4.

 

46.    Наконечна Л.   «Однині воєдино...» : [День соборності України] / Людмила Наконечна // Голос України. – 2016. – 22 січня (№ 11). – С. 4.

 

47.    Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра : [День соборності України] // Голос України. – 2016. – 22 січнч (№ 11). – C. 1, 4–5.

 

48.    Полутренко М.   «Нам Злуку дарував Господь» / Марія Полутренко // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 20–22. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

49.    Полянський О.   Соборність України : історичний аспект / О. Полянський // Тернопілля 98/99. – Тернопіль :Збруч, 2002. – Кн. 4. – С. 119–121.

 

50.    «Разом із власної волі з 1919 року» : Акт Злуки // Урядовий кур’єр. – 2019. – 16 січня (№ 9). – С. 2.

 

51.    Реєнт О.   Ідея соборності України і спроби її реалізації в ХІХ–ХХ ст. / О. Реєнт // Історія України. Шкільний світ. – 2005. – № 37. – С. 1–6. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

52.    Реєнт О.   Ідея соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст. : духовне та культурне підгрунття / Олександр Реєнт // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 4–8. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

53.    Сич О.   День Злуки українських земель 22 січня 1919 р. Історія і роздуми про уроки : доповідь на святковому банкеті в Чикаго 22.01.2006 року / О. Сич // Визвольний шлях. – 2006. – № 1. – С. 6–15. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
54.    Солдатенко В. Ф.   Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 75–87. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

55.    Солдатенко В. Ф.   Осінь 1919 р.: доля об’єднаного фронту / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 11–28. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
56.    Стопчак М.   Політичні суперечності урядів УНР і ЗУНР (ЗОУНР) у повоєнній та новітній українській історіографії / М. Стопчак // Історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 55–65. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

57.    Стрельський Г.   Українська революція 1917–1920 років очима В. К. Винниченка / Геннадій Стрельський // Історія в школі. – 2017. – № 5/6. – С. 21–31. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
58.    Томчишин Ю.   Свято соборності та єдності на річці Збруч / Юля Томчишин // Місто. – 2011. – 26 січня (№ 4). – С. 2.
              
59.    Українська державна Злука: документальні витоки // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 1. – С. 34–35. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
60.    Українська революція 1917–1921 років : 100 років боротьби / за матеріалами Українського інституту національної пам’яті // Чумацький шлях. – 2017. – № 2. – С. 4–6.
              
61.    Українська революція 1917–1921 рр. Рецепція істориків і сучасників подій / підгот. Людмила Черкаська // Історія України. – 2017. – № 9. – С. 30–31.

 

62.    Філь Є.   Соборність нашої неньки-України / Євген Філь // Свобода. – 2019. – 18 січня (№ 6). – С. 1.

 

63.    Цаль А.   Документальна виставка до 93-ї річниці проголошення Акту злуки українських земель / А. Цаль // Рада. – 2012. – № 1. – С. 49–50. – Бібліогр. наприкінці ст.
              
64.    Чорна С.   Обороняючи власну землю, гідність і минуле : [День соборності України] / Світлана Чорна // Голос України. – 2016. – 22 січня (№ 11). – С. 5.

 

65.    Якимович Б.   Західно-Українська Народна Республіка / Богдан Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович. – Львів : [Ощипок М. М.], 2014. – С. 62–69.

Список підготувала Н. І. Пельо
січень 2019 р., 65 джерел.

   

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах