Скарбниця вітчизняної науки
(100 років з часу заснування Національної академії наук України)


  NASЦьогоріч Національна академія наук України святкує столітній ювілей. 

Національна академія наук України (НАНУ) заснована установчими зборами при уряді гетьмана Скоропадського П.П. 27-го листопада 1918-го року і є однією з найстаріших академій на пострадянському просторі. Першим президентом Академії було обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям Вернадського В. І. Її історія включає в себе ряд найважливіших і яскравих наукових досягнень.

   У період з 1918-го по 1921-й рік носила назву «Українська академія наук» (УАН). З 1921-го по 1936-й - «Всеукраїнська академія наук» (ВУАН), з 1936-го по 1991-й вона називалася «Академією наук Української РСР» (АН УРСР), з набуттям суверенітету і незалежності України в період з 1991-го по 1993-й рік була перейменована як «Академія наук України» (АН України), а з 1994-го року знайшла свою теперішню назву – «Національна академія наук України» (НАНУ).
  Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

1    National Academy of Sciences of Ukraine, 1918–2008 : 90-th Anniversary of its Foundation. – Kyiv : KMM Publishers, 2008. – 576 p.


2    Алєксєєнко І. Р.  Видавництво "Наукова думка" Національної академії наук України / І. Р. Алєксєєнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 64–67.


3    Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник / авт.-упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Березовська, О. В. Січова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко, О. В. Березовська, Г. В. Боряк [та ін.] ; НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2008. – 448 с.


4    Бар'яхтар В. Г.  30 років роботи в команді Патона : [до 100-річчя НАН України та її президента] / Бар'яхтар Віктор Григорович // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 11. – С. 103–109.


5    Вергунов В. А.  Внесок академіка В. І. Вернадського у становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 155-річчя від дня народження) / В. А. Вергунов // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.


6    Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю Національної Академії наук України // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 46–49.


7    Гармасар В. Г.  Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР / В. Г. Гармасар // Наука та наукознавство. – 2018. – № 2. – С. 121–132. – Бібліогр. наприкінці ст.


8    Головна обсерваторія України // Чумацький шлях. – 2010. – № 1. – С. 2–5.


9    Дацків Л.  Діяльність інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки / Людмила Дацків // Україна–Європа–Світ. – 2014. – Вип. 14. – С. 350–357. – Бібліогр. в кінці ст.


10    Діденко Ю. В.  Динаміка відображення української академічної періодики в електронному просторі / Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 12. – С. 66–71.


11    Добко Т. В.  Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – 376 с.


12    Довгий С. О.  Про діяльність Національного центру «Мала академія наук України» : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р. / Довгий Станіслав Олексійович // Вісник Національної Академії наук України. – 2016. – № 4. – С. 47–52.


13    Екологічні аспекти наукових досліджень / Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Левчук, В. Бойко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 9. – С. 24–36.


14    Єльська Г. В.  Міжнародне співробітництво Національної академії наук України / Ганна Валентинівна Єльська // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 17–19.


15    Захарова Н.  Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр. / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 35–43.


16    Інформаційні матеріали щодо винахідницької діяльності в установах Національної академії наук України // Наука та інновації. – 2008. – № 6. – С. 106–108.


17    Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – 142 с.


18     Історія Національної академії наук України, 1951–1955 : у 2 ч. Ч. 1. Документи і матеріали / НАНУ, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, Т. В. Брязкало, Г. В. Індиченко ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. А. Вергунов [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 884 с. – (Джерела з історії науки в Україні).


19    Історія Національної академії наук України, 1951–1955 : у 2 ч. Ч. 2. Додатки / НАНУ, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, Г. В. Індиченко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. А. Вергунов [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 916 с. – (Джерела з історії науки в Україні).


20    Кавуненко Л. П.  Можливості електронного доступу до наукових журналів НАН України / Л. П. Кавуненко, О. П. Костриця // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 10–15. – Бібліогр. в кінці ст.


21    Калініна А.  Розумні розваги для науковців і їхніх родин : з історії Київського будинку вчених НАН України / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 1. – С. 23–29.


22    Ківа Д. С.  ДП "Антонов" і розвиток співробітництва з Національною академією наук України / Дмитро Семенович Ківа // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 20–26.


23    Косско Т. Г.  Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України / Т. Г. Косско // Наука та інновації. – 2014. – № 3. – С. 98–101. – Бібліогр. в кінці ст.


24    Кошечко В. Г.  Про виконання цільової комплексної програми НАН України "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва" : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 груд. 2016 р. / Кошечко Вячеслав Григорович ; пілгот. О. О. Мележик // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 23–29.


25    Кулаковська Т.  Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – С. 17–25.


26    Кунах В. А.  Розвиток генетики в Національній академії наук України : до 90-річчя від часу заснування Української Академії Наук / В. А. Кунах. – Київ : Академперіодика, 2009. – 102 с.


27     Ландшафтознавство в інституті географії Національної Академії Наук України / В. Т. Гриневецький, В. С. Давидчук, Л. М. Шевченко [та ін.] // Український географічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 3–12. – Бібліогр. в кінці ст.


28    Летичевський О. А.  Високонадійні системи математичного забезпечення : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 груд. 2016 р. / Летичевський Олександр Адольфович ; пілгот. О. О. Мележик // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 30–36.


29    Литвин В. М.  Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України / В. М. Литвин // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 19–23.


30    Литвиненко Л. М.  Наукові досягнення радіоастрономії у вирішенні прикладних завдань : виступ академіка НАН України / Л. М. Литвиненко // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 30–32.


31    Лобанова Л. С.  Роль Национальной академии наук Украины в развитии инновационной экономики / Л. С. Лобанова // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 62–65.


32    Лобунець Л. Г.  Результати моніторингу наукових досліджень в установах відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010–2015 рр. / Л. Г. Лобунець // Наука та наукознавство. – 2017. – № 1. – С. 60–69. – Бібліогр. наприкінці ст.


33    Локтєв В.  Фундамент природознавства : сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України / В. Локтєв, Л. Пономаренко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 24–29.


34    Малолєтова Н.  Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 20–30. – Бібліогр. в кінці ст.


35    Матвєєва Л. В.  М. П. Василенко та його роль в утворенні Української Академії наук / Л. В. Матвєєва // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. – № 6. – С. 34–38.


36    Матвєєва Л. В.  Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору / Л. В. Матвєєва // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 38–46.


37    Матюшенко І. Ю.  Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова, С. І. Князєв // Наука та інновації. – 2017. – № 2. – С. 5–26. – Бібліогр. в кінці ст.


38    Мележик О. О.  Інформаційне повідомлення про журнал "Вісник Національної академії наук України" / О. О. Мележик // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 34–35.


39    Мриглод О. І.  Українська наукова академічна періодика: ступінь "видимості" / О. І. Мриглод // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 36–44. – Бібліогр. в кінці ст.


40    Наука інноваціям : [до 90-річчя Національної академії наук України] // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – C. 18–20.


41    Наукові школи Секції фізико-технічних і математичних наук Національної академії наук України // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 10–12.


42    Наумовець А.  Фундаментальні науки та виклики сьогодення / А. Наумовець // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 11. – С. 10–24. – До 90-річчя НАН України.


43    Наумовець А. Г.  Внесок Національної Академії наук України в інноваційний розвиток України / Наумовець Антон Григорович // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 19–24.


44    Национальная академия наук Украины, 1918–2008 : к 90-летию со дня основания / редкол.: Б. Е. Патон, А. П. Шпак, А. Г. Наумовец [и др.]. – Киев : Изд-во КММ, 2008. – 670 с.


45    Національна академія наук – основне джерело фундаментальних знань в Україні : доповідь президента Нац. академії наук України акад. НАН України Б. Є. Патона // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 5–8.


46    Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Книга 1. 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НАН України, 2018. – 948 с. – (Джерела з історії науки в Україні).


47    Національна академія наук України : каталог. – Київ : Март, 2003. – 198 с.


48    Новітнє становлення Національної Академії наук – знаковий фактор розвитку українського суспільства // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 7. – С. 17–19.


49    Онищенко О. С.  85 років Національної Академії наук України: історія формування вітчизняного комплексу фундаментальної науки / О. С. Онищенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 1. – С.15–22.


50    Онопрієнко В.  Ефект взаємодії : реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії / В. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 11. – С. 25–34.


51    Онопрієнко В.  Панорамний огляд наукових досліджень : "Доповідям Національної академії наук України" - 70 років! / В. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 8. – С. 50–51.


52    Онопрієнко М.  Етапи й напрями розвитку прикладних і технічних галузей НАН України / М. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 1. – С. 16–22.


53    Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : збірник нормативних та методичних документів / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Січова, О. В. Березовська [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2017. – 308 с.


54    Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України / О. М. Хіміч, В. П. Івлічев, І. А. Мальчевський [та ін.] // Наука та інновації. – 2018. – № 1. – С. 53–66. – Бібліогр. наприкінці ст.


55    Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної Академії наук України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. – № 7. – С. 10–18.


56    Палієнко В. П.  Геоморфологія в Національній академії наук України / В. П. Палієнко, Р. О. Спиця, О. Б. Багмет // Український географічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 3–15. – Бібліогр. наприкінці ст.


57    Палій В. М.  Інститут геологічних наук Національної академії наук України: історія та сучасність / В. М. Палій, С. Б. Шехунов // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 46–49.


58    Патон Б. Є.  Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи : доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 18 квіт. 2013 р. / Б. Є. Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 6–26.


59    Патон Б. Є.  Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки / Борис Євгенович Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 8–16.


60    Патон Б. Є.  Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями подальшої роботи в сучасних умовах : доповідь президента НАН України / Б. Є. Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 6–18.


61    Патон Б. Є.  Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2011 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України, 12 квіт. 2012 р. / Б. Є. Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 5. – С. 6–16.


62    Патон Б. Є.  Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 року / Патон Борис Євгенович // Вісник Національної Академії наук України. – 2016. – № 5. – С. 8–16.


63    Патон Б. Є.  Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи / Б. Є. Патон // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 3–27.


64    Патон Б. Є.  Про діяльність Національної академії наук України у 2009–2014 роках і основні завдання наступного періоду : доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 квіт. 2015 р. / Патон Борис Євенович // Вісник Національної Академії наук України. – 2015. – № 5. – С. 15–21.


65    Періодичні видання Національної академії наук України, 2011 рік = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011 / упоряд.: А. І. Радченко, М. В. Язвинська. – Київ : [Академперіодика], 2011. – 628 с.


66    Періодичні видання Національної академії наук України, 2012 рік = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2012 / упоряд.: М. В. Язвинська. – Київ : Академперіодика, 2012. – 680 с.


67    Періодичні видання Національної академії наук України, 2014 рік = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014 / упоряд. М. В. Язвинська. – Київ : Академперіодика, 2014. – 696 с.


68    Підсумки діяльності Національної академії наук України за 2006 - 2011 рр. та основні завдання на перспективу : доповідь віце-президента Академії, М. Д. Безуглого // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 6–18.


69    Полушкіна Т.  Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя незалежності / Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006. – Вип. 85/86. – С. 37–41.


70    Походня І. К.  НАН України – провідний центр матеріалознавства / І. К. Походня // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – №1. – С. 32–36.


71    Президент Національної академії наук України – Борис Євгенович Патон // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 3–5.


72    Президія Національної академії наук України.  Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2018 році : розпорядження 25.07.2018 року, № 411 : [перелік науково-технічних проектів] / Президія Національної академії наук України. // Наука та інновації. – 2018. – № 5. – С. 19–23.


73    Про діяльність Західного наукового центру // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 11. – С. 3–13.


74    Про діяльність Національної академії наук України у 2007 році та підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань розвитку України : доповідь президента НАН України акад. Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 17 квітня 2008 р. // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 6. – С. 6–14.


75    Про основні підсумки діяльності Національної Академії Наук України в 2004–2008 роках // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 7. – С. 6–16.


76    Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України : доповідь президента НАН України акад. НАНУ Б. Є. Патона // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 7. – С. 6–18.


77    Про підсумки діяльності Національної Академії наук України в 2002 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України акад. Б. Є. Патона // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. – № 7. – С.7–17.


78    Про підсумки звітного періоду та основні завдання НАН України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (12 травня 2005 р.) // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 7. – С. 6–15.


79    Про розширення співпраці НАН України з Малою академією наук України : постанова Президії НАН України від 11. 11. 2009, № 293 / Президент НАН України акад. Б. Є. Патон, гол. уч. секретар НАН України акад. А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 2. – С. 29–32. – Дод.: список учених НАН України, які здійснюють наук.-метод. керівництво МАН України.


80    Радченко А.  Електронний путівник і координатор : завдання та функції інформаційного ресурсу Науково-видавничої ради НАН України "Наукові публікації і видавнича діяльність" / А. Радченко, О. Радченко // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 36–39.


81    Радченко А.  Періодичні видання Національної академії наук України: фрагмент історії / А. Радченко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – С. 39.


82    Радченко А. І.  Зарубіжна видавнича наукова продукція Національної академії наук України (1995–2012 рр.) / А. І. Радченко, Ю. В. Діденко // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 75–82.


83    Радченко А. І.  Про науковий журнал, ВАК України та наукометричні системи : до питання про вимоги до наукових періодичних фахових видань / А. І. Радченко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 45–52.


84    Розвиток досліджень з проблем кріобіології та кріомедицини в Національній академії наук України / А. М. Гольцев, О. Ф. Дембновецький, В. І. Бойко [та ін.] // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 54–61.


85    Романенко В. Д.  Гидробиологические исследования континентальных водоемов в Национальной академии наук Украины. К 90-летию Академии наук Украины / В. Д. Романенко, В. И. Юришинец // Гидробиологический журнал. – 2008. – № 5. – С. 3–16.


86    Руденко Л. Г.  Головні наукові досягнення Інституту географії НАН України та оцінка їхньої готовності до впровадження у практичну діяльність суспільства / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 5–8.


87    Сердюк А. М.  Стратегія співпраці НАН і НАМН України : виступ академіка НАМН України / А. М. Сердюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 33–37.


88    Ситник К.  Перший президент Української академії наук : з нагоди 145-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського / К. Ситник // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 44–54.


89    Ситник К. М.  Віковічні події в історії Інституту ботаніки імені Миколи Холодного НАН України : до 90-річчя Інституту / К. М. Ситник // Український ботанічний журнал. – 2011. – Т. 68, № 1. – С. 3–20.


90    Січова О. В.  Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України / О. В. Січова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 78–85. – Бібліогр.в кінці ст.


91    Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004–2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України до 90-річчя Національної академії наук України / В. М. Литвин, О. С. Онищенко, В. М. Гесць [та ін.] ; редкол.: В. М. Литвин, О. С. Онищенко, В. М. Гесць [та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2008. – 372 с.


92    Співробітництво НАН України з університетами: стан і перспективи : доповідь віце-президента НАН України акад. України В. Д. Походенка // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 11. – С. 18-21.


93    Співробітництво Національної академії наук України і компанії Томсон Рейтер – програма підвищення конкурентоспроможності українських наукових установ та наукових видань : [меморандум про взаєморозуміння] // Наука та інновації. – 2016. – № 6. – С. 85–88.


94    Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій / Г. А. Дороніна, О. Г. Луговськой, Ю. І. Мушкало, Ю. О. Храмов // Наука та наукознавство. – 2018. – № 1. – С. 92–113. – Бібліогр.: с. 110–111.


95    Сторіжко В. Ю.  Програма наукового приладобудування НАН України / В. Ю. Сторіжко // Наука та інновації. – 2010. – № 5. – С. 5–6.


96    Тимошенко Ю.  Не може бути динамічного розвитку країни без об'єднання можливостей науки і влади / Ю. Тимошенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 2. – С. 3–7.


97    Тимошенко Ю. В.  Наука – дороговказ розвитку всіх сфер суспільного життя / Ю. В. Тимошенко ; Прем'єр-міністр України Ю. В. Тимошенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 11–12.


98    Україна. Національна академія наук.  Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання "Винахідник року Національної академії наук України" в 2010 році : постанова Президії НАН України, 11.05.2001 № 146 / Україна. Національна академія наук ; Б. Є. Патон, А. Г. Загородній // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 5–10.


99    Україна. Національна академія наук.  Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова Президії НАН України, 16.02.2011 № 48 / Україна. Національна академія наук ; Б. Є. Патон, А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 57-61.


100    Україна. Національна академія наук.  Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова Президії НАН України, 16.02.2011 № 49 / Україна. Національна академія наук ; Б. Є. Патон, А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 62-64.


101    Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків / О. Созінов, О. Левчук, О. Дембновецький, Ф. Пацюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 12. – С. 30–37.


102    Шемшученко, Ю.  Всією душею поклопотався про заснування Української Академії наук. : [Микола Прокопович Василенко] : до 100-річчя Національної Академії наук / Юрій Шемшученко // Українська культура. – 2018. – № 2. – С. 68–71.


103    Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, присвячена 25-й річниці незалежності України : [виступи] / підгот. О. О. Мележик // Вісник Національної Академії наук України. – 2016. – № 9. – С. 3–55.


104    Ющенко В. А.  Національна академія наук України з її багатими традиціями і могутнім потенціалом здатна відповісти на виклики новітнього часу / В. А. Ющенко ; Президент України В.А. Ющенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 9–10.


105    Яременко Л.  Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації / Л. Яременко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 127–138.


106    Яцків Я. С.  Діяльність Національної академії наук України у видавничій галузі за 2015 рік / Я. С. Яцків // Наука та інновації. – 2016. – № 3. – С. 12–13.

 

Список підготувала І. В. Беновська 
листопад 2018., 106 джерел.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort