Грані літературознавчої творчості
Вашків Лесі Петрівни
кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії і методики української та світової літератури ТНПУ ім. В. Гнатюка
(до 55-річного ювілею)

   ВАШКІВ Леся Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національногоvawkiv педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Народилася 17.03.1963 року в м. Тернополі. Закінчила у 1984 році з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, у 1993 році – аспірантуру Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію «Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі».
   Коло наукових інтересів – письменницький епістолярій українських письменників другої половини ХІХ століття, літературна критика, дитяча література, історія українського театру та драматургії.
   Автор понад 100 літературознавчих наукових праць.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Вашків Леся Петрівна : [коротка біографічна довідка] // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 41–43.


2.    Епістолярна критика Лесі Українки: види, форми вияву, функції / Л. Вашків // З його духа печаттю : збірник наукових праць на пошану І. Денисюка / упоряд. М. Легкий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Т. 1. – С. 70–76.


3.    Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук : 10.01.02 / Вашків Леся Петрівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 24 с.


4.    Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : дис.. … канд. філологічних наук : 10.01.02 / Вашків Леся Петоівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 192 с.


5.    Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : монографія / Л. П. Вашків. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 135 с.


6.    Історія української літератури другої половини ХІХ ст. : матеріали до курсу / Л. П. Вашків, І. В. Добрянська. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 90 с.


7.    Українська література. 10 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Пеленчук ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 416 с.


8.    Українська література. 10 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Пеленчук ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 352 с.


9.    Українська мова Робочий зошит. 2 клас : у 2 ч. Ч. 2 / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 48 с. – (Бібліотека вчителя).


10.    Українська мова. Зошит для списування : 2 клас / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 32 с.


11.    Українська мова. Конспекти уроків : 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / Л. П. Вашків, Н. Я. Кордуба, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 264 с. – (Бібліотека вчителя).


12.    Українська мова. Конспекти уроків : 4 клас : до підручсника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик О. І. Мельничайко / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 240 с. – (Бібліотека вчителя).


13.    Українська мова. Конспекти уроків. 3 клас / Л. П. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 278 с. – (Бібліотека вчителя).


14.    Українська мова. Робочий зошит. 2 клас / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 48 с. – (Бібліотека вчителя).


15.    Українська мова. Робочий зошит. 2 клас : у 2 ч. Ч. 1 / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 64 с. – (Бібліотека вчителя).


16.    Уроки позакласного читання. 2 клас : посібник для вчителя / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, М. А. Івануць. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 56 с. – (Рідна мова в рідній школі).


17.    Уроки позакласного читання. 3 клас : посібник для вчителя / Л. П. Вашків, М. А. Івануць, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 64 с.


18.    Уроки позакласного читання. 3 клас : посібник для вчителя / М. А. Івануць, Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 64 с. – (Рідна мова в рідній школі).


19.    Уроки позакласного читання. 4 клас : посібник для вчителя / Л. П. Вашків, М. А. Івануць, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 80 с.


20.    Уроки української мови. 2 клас : посібник для вчителя : до підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик) / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 272 с. – (Бібліотека вчителя).


***


21.    "Свідчу Вам, дорогий добродію, свою повну симпатію..." (Володимир Гнатюк – адресат Михайла Коцюбинського) / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2(10). – С. 64–70.


22.    "Слово, моя ти єдиная зброє..." : [до дня народження Лесі Українки] / Леся Вашків // Свобода. – 1997. – № 23. – С. 2.


23.    [Передмова] / Л. Вашків // Золото серця / В. Мацюк. – Тернопіль : Чумацький Шлях, 1999. – С. 3–4.


24.    “Я маю платити добром Україні…” : [передмова] / Л. Вашків // Світ починався з любові : поезії / В. Вихрущ. – Тернопіль : Збруч, 1995. – С. 5–9.


25.    «...Я віддала б життя ради тебе» (Листи Л. Українки до матері) / Л. Вашків // Нова хата. – 1992. – № 3/4.


26.    «Земля» Ольги Кобилянської як об’єкт літературознавчих студій Павла Филиповича / Л. Вашків, А. Вашків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 545/546 : Слов’янська філологія. – С. 167–170.


27.    «Ментальне поле» і феномен «української душі» у романі «Гори говорять!» Уласа Самчука / С. Бородіца, Л. Вашків // Філологічний дискурс. – 2015. – Вип. 2. – С. 10–14.


28.    «Місцин тут доволі для роздумів...» / Л. Вашків // Studia methodologica. – Вип. 12. – 2002. – С. 126–128. – Рец. на кн.: Василь Махно. Плавник риби / Василь Махно. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002.


29.    «Слово о полку Ігоревім» у художній візії Б. Лепкого / Л. Вашків, М. Данилевич // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 2–3 листопада 2007 р.) / за ред.: М. Ткачука, М. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 43–48.


30.    «Шукає кожен в цьому світі місця…» (Поезія Левка Крупи) : [передмова] / Леся Вашків // Марева легке крило : вибрані поезії / Левко Крупа ; упоряд.: Наталії Дащенко, Марії Крупи. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 3–10.


31.    Literaturwissenschaftliche und Literaturkritische Ansätze von Sergij Jefremov bei der Analyse von Juriy Bojko-Blochin / L. Waschkiw // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : sammelband / redigiert von D. Blochyn. – München, 2016. – 9. Band. – S. 223–228.


32.    Авторська візія Першої світової війни в повісті-поемі «Поза межами болю» О. Турянського / Л. Вашків, С. Бородіца // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні : матеріали Міжнародної навукової канф. / прадм. і ўклад. С. Л. Гараніна ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 267–272.


33.    Барокові та відфольклорні елементи у романі Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / Л. П. Вашків, Л. Джумак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2(20). – С. 41–55.


34.    Був оптимістом з натури : [до 70-річчя від дня народження В. М. Гладкого] / Л. П. Вашків // Вільне життя. – 1997. – № 70. – С. 2.


35.    Вивчення статті Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине» на уроках української літератури в старших класах / Л. П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. акад. Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 269–273.


36.    Використання модерації у сучасному навчальному процесі / Л. П. Вашків, О. П. Вашків // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 117–122.


37.    Використання письменницьких листів при вивченні оглядових тем на уроках української літератури у 10 класі / Л. П. Вашків // Освітянин. – 1998. – № 2(32). – С. 22–24.


38.    Виховання естетичного ставлення до праці при вивченні творчості О. П. Довженка / Л. П. Вашків // Формування у школярів естетичного ставлення до праці : тези науково-практичної конференції / відп. ред. Л. В. Суходольська ; редкол.: Е. Я. Палихата, В. М. Чайка, Б. Б. Щавурський. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1995. – С. 22–24.


39.    Володимир Гнатюк і Хведір Вовк: епістолярний діалог / Леся Вашків // Теорія літератури, компаративістика, україністика : збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упоряд.: М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 258–265. – (Studia methodologica ; вип. 19).


40.    Володимиру Вихрущу – 65 / Л. П. Вашків // Подільське слово. – 1999. – № 12. – С. 1. ; Ровесник. – 1999. – № 10. – С. 5–9.


41.    До питання про особливості літературно-критичних оцінок у листах Лесі Українки / Л. П. Садова // Співець мужності і краси : тези доповідей науково-практичного семінару, присвяченого 115-річчю з дня народження Лесі Українки (21–22 березня 1986 року) / відп.. ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк : ЛДПУ, 1986. – С. 51–52.


42.    Елементи літературної критики у листах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / Л. П. Вашків // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства : тези й матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1990. – С. 51–53.


43.    Епістола. Епістолографія. Епістолярна критика / Л. П. Вашків // Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – Київ : Академія, 1997. – С. 235–237.


44.    Епістола. Епістолографія. Епістолярна критика / Л. П. Вашків // Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – Київ : Академія, 2007. – С. 241–244.


45.    Епістолярна літературна критика Пантелеймона Куліша / Л. Вашків // Наукові записки. Сер. Літературознавство / за ред. акад. Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997/. – Вип. 1. – С. 18–24. – Бібліогр. в кінці ст.


46.    Естетичні функції пейзажу в романі Уласа Самчука «Волинь» / Л. Вашків // Наукові записки. Сер. Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1(21). – С. 24–34.


47.    Жанр віршової гуморески у творчій практиці Степана Руданського / Л. П. Вашків // Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : збірник наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.) / голов. ред. О. П. Новик. – Бердянськ, 2017. – С. 150–151.


48.    Жанр передмови у літературознавчій практиці Богдана Лепкого / Л. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнародної наукової конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки» / за ред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 47. – С. 217–229.


49.    З Його духа печаттю... / Л. Вашків // Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Т. 1. – С. 70–75.


50.    З’ясування особливостей поетичної мови при вивченні лірики М. Рильського у VI класі / Леся Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Українська лінгводидактика. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – № 2(1). – С. 96–99.


51.    Засоби розкриття дитячої психології у романі Уласа Самчука «Куди тече та річка» / Л. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 1(6). – С. 28–35.


52.    І лебедина пісня, і спомин… : [про В. П. Вихруща // Свобода. – 2001. – 13 берез. (№ 25). – С. 3.


53.    Казкова творчість Марка Вовчка у контексті українсько-французьких літературних взаємин / Л. Вашків // Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : матеріали ІІІ Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 1996. – Т. І, ч. II. – С. 56–59.


54.    Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів / Л. П. Вашків, О. П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 192–196. – Бібліогр. в кінці ст.


55.    Класики білоруського відродження у критичній рецепції Михайла Драй-Хмари / Л. П. Вашків // Гісторыя беларускай літаратуры : стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15–16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2017. – С. 349–354.


56.    Кололітературні елементи у змісті й методиці літературної освіти / Л. П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 105–109.


57.    Леся Українка / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 класу загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 243–276.


58.    Леся Українка / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 277–318.


59.    Листи І. Франка до Андрія Чайковського (спроба аналізу) / Леся Вашків // Тернопіль. – 1991. – № 3. – С. 48–49.


60.    Листи Л. Глібова як вияв його літературно-критичних поглядів / Л. Садова // Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета (квітень 1987 р.) : тези доповідей. – Ніжин, 1987. – С. 9–10.


61.    Листи Лесі Українки до матері / Л. Вашків // Наше слово. – Варшава. – 1996. – № 14.


62.    Листування І. Я. Франка з молодими авторами як зразок наставницької критики / Л. П. Садова // Іван Франко – письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : тези доповідей обласної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Великого Каменяра. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський ДПІ ім. В. Стефаника, 1986. – С. 49–50.


63.    Література для дітей / Вашків Леся // Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – Київ : Академія, 2007. – С. 398–399.


64.    Література для дітей / Л. П. Вашків // Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – Київ : Академія, 1997. – С. 409–410.


65.    Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 166–173.


66.    Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 185–192.


67.    Літературно-критичні оцінки у щоденнику та листах Т. Г. Шевченка (форми і способи їх вияву) / Л. Садова // Збірник праць двадцять сьомої наукової шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1988. – С. 160–167.


68.    Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова в оцінці Юрія Бойка-Блохина / Л. П. Вашків // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : Sammelband / redigiert von D. Blochyn. – München, 2016. – 9. Band. – S. 223–228.


69.    Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова в оцінці Юрія Бойка-Блохина / Л. П. Вашків // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : збірник наукових праць / уклад. і заг. ред. Д. Блохін. – Мюнхен, 2016. – Т. 9. – С. 223–228.


70.    Максим Богданович і білоруська література у дослідженнях професора І. О. Денисюка / Л. П. Вашків // Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (Мінск, 25–26 лістапада 2011 года). – Мінськ : «Права і эканоміка», 2011. – С. 3–6.


71.    Микола Вороний / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 277–288.


72.    Микола Вороний / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 319–332.


73.    Михайло Драй-Хмара як рецензент творів Максима Багдановіча у виданні інституту білоруської культури / Л. П. Вашків // Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, (Мінск, 10 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2017. – С. 72–77.


74.    Михайло Старицький / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 83–96.


75.    Михайло Старицький / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 96–111.


76.    Модерація як інтерактивна навчальна технологія / О. П. Вашків, Л. П. Вашків // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіонального науково-практичного семінару, (20–21 трав. 2008 р.) / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 90–93.


77.    Народ і інтелігенція в мислетворчості Івана Франка та Лесі Українки / Л. Вашків, М. Данилевич // Рецептивні моделі творчості Івана Франка : збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.] ; за ред. проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 232–242.


78.    Новітні підходи у формуванні конкурентного фахівця / О. О. Вашків, Л. П. Вашків // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 479–480.


79.    Огляд літератури останньої третини ХІХ століття / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 9–15.


80.    Огляд літератури останньої третини ХІХ століття / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 12–17.


81.    Основи критичної рефлексії в епістолярній спадщині І. С. Нечуя-Левицького / Л. Садова // Творча індивідуальність І. С. Нечуя-Левицького і літературний процес : тези республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження письменника. – Черкаси, 1988. – С. 58–59.


82.    Особливості вивчення творів Олени Пчілки на уроках читання в початкових класах / Л. П. Вашків // Сучасна початкова школа: проблеми, пошуки, знахідки : матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1996. – С. 28–30.


83.    Оцінка діяльності українських молодіжних товариств Лесею Українкою (на матеріалі епістолярної спадщини) / Л. Вашків // Духовні скарби українського народу в житті молоді : збірник статей і матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю тернопільського товариства «Вертеп» 24–25 лютого 1994 р / відп. ред.: М. Г. Чорнописький, П. М. Шимків, Н. М. Шимків. – Тернопіль : Чумацький шлях, 1994. – С. 205–208.


84.    Оцінка ролі цензури у розвитку літературного процесу кінця 19 – початку 20 століття на Україні (за письменницькими листами) / Л. П. Вашків // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : матерыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22–23 лістапада 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2016. – С. 112–117.


85.    Поетика літературної казки Богдана Лепкого / Леся Вашків, Анастасія Вашків // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнародної наукової конференції, (Тернопіль, 2–3 листопада 2007 р.) / за ред.: М. Ткачука, М. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 53–57.


86.    Поетична шевченкіана Богдана Лепкого на уроках української літератури в сучасній школі / Леся Вашків // Творчість Б. Лепкого в контексті європейської культури XX ст. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника / відпов. за вип., ред. Н. М. Поплавськ ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 374–378. – Бібліогр. в кінці ст.


87.    Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка / Л. Вашків, С. Бородіца // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 26–33.


88.    Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка / Л. Вашків, С. Бородіца // Філологічний дискурс. – 2017. – Вип. 6. – С. 26–33.


89.    Проблеми літературної критики в епістолярії І. С. Нечуя-Левицького / Леся Вашків // Питання філології / під ред. С. Є. Панцьо ; редкол.: О. Д. Гнідан, Р. Т. Гром'як, М. П. Ткачук [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 7–12. – Бібліогр. в кінці ст.


90.    Проблеми літературної критики в епістолярній спадщині І. Я. Франка / Л. Садова // Українське літературознавство. – Львів : ЛДУ, 1988. – Вип. 50. – С. 24–31.


91.    Проблеми літературної критики в листуванні О.Кобилянської / Л. Вашків // Творчість О. Кобилянської у контексті української та світової літератури : тези республіканської наукової конференції. – Чернівці, 1988. – С. 40–41.


92.    Пути совершенствования подготовки учитилей начальных классов в педагогических вузах / Л. П. Вашкив, З. М. Онышкив, О. П. Онышкив // Материалы научно-практической конференции «Подготовка учителя начальных классов: опыт, прблемы, перспективы». – Смоленск : СГПУ, 2000. – С. 29–34.


93.    Риси творчого портрета Михайла Старицького / Л. П. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 42. – С. 60–67.


94.    Спогади про Вчителя / Леся Садова-Вашків // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / упоряд.: З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 464-472.


95.    Тарас Шевченко і білоруська література / Марія Данилевич, Леся Вашків // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 106–109. – Рец. на кн.: Духоуныя спектры агню. Тарас Шаучэнка і беларуская літаратура пачатку XX ст. : манаграфія. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 191 с.


96.    Творчий портрет Бориса Грінченка / Л. Вашків, А. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Література : збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філолог. наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 78–87.


97.    Тема Другої світової війни у малій прозі Олександра Довженка / Л. Вашків // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Мыжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавыка 2016 г.). – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 244–247.


98.    Українська мова : робочий зошит : в 2 ч. Ч. 2 : 2 клас / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 48 с.


99.    Українська мова : робочий зошит : в 2 ч. Ч. 1 : 2 клас / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 64 с.


100.    Українська мова. Конспект уроків : 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / Л. П. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 288 с.


101.    Українська мова. Конспекти уроків. 4 клас : до підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 239 с. – (Бібліотека вчителя).


102.    Українська мова. Конспекти уроків. 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської : [посібник] / Л. П. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 263 с. – (Бібліотека вчителя).


103.    Українське літературне життя крізь призму епістолярію Ольги Кобилянської / Л. Вашків // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці : Книги – XXI, 2004. – Вип. 216/217 : Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське : до 140-річчя від дня народження. – С. 37–42.


104.    Фольклорний мотив про Бондарівну в літературній інтерпретації Івана Карпенка-Карого та Янки Купали / Л. П. Вашків, М. М. Данилевич // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук. канф. : да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, (Мінск, 25–26 верасня 2012 г.) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 17–24.


105.    Фразеологія Лепкого та Харчука / Л. П. Вашків // Вільне життя. – 2013. – 8 лист. (№ 90). – С. 5.


106.    Художня та літературно-критична творчість Івана Верхратського в оцінці І. Франка / Л. П. Вашків // Матеріали національної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження І. Верхратського. – Тернопіль, 1996.

 

107.    Цензура як фактор гальмування природнього розвитку літературного процесу на Україні кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі листів українських письменників) / Л. Вашків // Slavica Tarnopolencia : збірник пам'яті професора К. К. Трофимовича. – Тернополь : Збруч, 1994. – Вип. № 1. – С. 109–113.


108.    Шаўчэнкаўскі код / Л. П. Вашків, М. М. Данилевич // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 24 черв. (№ 25). – С. 7.


109.    Шевченківська перейнятість всенародною трагедією як центральна проблема кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» / Леся Вашків, Анастасія Вашків // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць : мат. Міжнар. наук канферэнцыі : да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова, (Мінск, 29 студз. 2014 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 176–179.


110.    Шевченківський код презентації національної дійсності та білоруська література початку ХХ століття / Л. Вашків, М. Данилевич // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 468–474.


111.    Яків Щоголів: до проблеми літературознавчого осмислення // Л. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – № 1(13), вип. ХІІІ. – С. 28–34. – Бібліогр. в кінці ст.

 


***

 


112.    .Українська мова : зошит для списування : 2 кл. / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 32 с.


113.    Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача : посібник для учнів 3 класу / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 288 с.


114.    Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача : посібник для учнів 4 класу / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 288 с.


115.    Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача : посібник для учнів 2 класу / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 255 с.


116.    Позакласне читання. Барвисте коромисло. 2 клас : хрестоматія із щоденником читача / упоряд.: О. П. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 254 с.


117.    Позакласне читання. Барвисте коромисло. 2 клас. : хрестоматія із щоденником читача / упоряд.: О. П. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 288 с.


118.    Українська мова : зошит для списування : 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківськоъ / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 32 с.


119.    Українська мова : зошит для списування : 3 клас : до підручника М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 32 с.


120.    Українська мова. Конспекти уроків : 4 клас : до підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 240 с. – (Бібліотека вчителя).


121.    Українська мова. Робочий зошит : 2 клас : до підручника М. С. Вакуленка, С. Г. Дубовик / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 64 с.

 

 

Список (121 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort