Грані літературознавчої творчості
Вашків Лесі Петрівни
кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії і методики української та світової літератури ТНПУ ім. В. Гнатюка
(до 55-річного ювілею)

   ВАШКІВ Леся Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національногоvawkiv педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   Народилася 17.03.1963 року в м. Тернополі. Закінчила у 1984 році з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, у 1993 році – аспірантуру Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію «Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі».
   Коло наукових інтересів – письменницький епістолярій українських письменників другої половини ХІХ століття, літературна критика, дитяча література, історія українського театру та драматургії.
   Автор понад 100 літературознавчих наукових праць.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Вашків Леся Петрівна : [коротка біографічна довідка] // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 41–43.


2.    Епістолярна критика Лесі Українки: види, форми вияву, функції / Л. Вашків // З його духа печаттю : збірник наукових праць на пошану І. Денисюка / упоряд. М. Легкий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Т. 1. – С. 70–76.


3.    Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук : 10.01.02 / Вашків Леся Петрівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 24 с.


4.    Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : дис.. … канд. філологічних наук : 10.01.02 / Вашків Леся Петоівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 192 с.


5.    Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі : монографія / Л. П. Вашків. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 135 с.


6.    Історія української літератури другої половини ХІХ ст. : матеріали до курсу / Л. П. Вашків, І. В. Добрянська. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 90 с.


7.    Українська література. 10 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Пеленчук ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 416 с.


8.    Українська література. 10 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Пеленчук ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 352 с.


9.    Українська мова Робочий зошит. 2 клас : у 2 ч. Ч. 2 / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 48 с. – (Бібліотека вчителя).


10.    Українська мова. Зошит для списування : 2 клас / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 32 с.


11.    Українська мова. Конспекти уроків : 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / Л. П. Вашків, Н. Я. Кордуба, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 264 с. – (Бібліотека вчителя).


12.    Українська мова. Конспекти уроків : 4 клас : до підручсника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик О. І. Мельничайко / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 240 с. – (Бібліотека вчителя).


13.    Українська мова. Конспекти уроків. 3 клас / Л. П. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 278 с. – (Бібліотека вчителя).


14.    Українська мова. Робочий зошит. 2 клас / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 48 с. – (Бібліотека вчителя).


15.    Українська мова. Робочий зошит. 2 клас : у 2 ч. Ч. 1 / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. – 64 с. – (Бібліотека вчителя).


16.    Уроки позакласного читання. 2 клас : посібник для вчителя / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, М. А. Івануць. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 56 с. – (Рідна мова в рідній школі).


17.    Уроки позакласного читання. 3 клас : посібник для вчителя / Л. П. Вашків, М. А. Івануць, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 64 с.


18.    Уроки позакласного читання. 3 клас : посібник для вчителя / М. А. Івануць, Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 64 с. – (Рідна мова в рідній школі).


19.    Уроки позакласного читання. 4 клас : посібник для вчителя / Л. П. Вашків, М. А. Івануць, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 80 с.


20.    Уроки української мови. 2 клас : посібник для вчителя : до підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик) / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 272 с. – (Бібліотека вчителя).


***


21.    "Свідчу Вам, дорогий добродію, свою повну симпатію..." (Володимир Гнатюк – адресат Михайла Коцюбинського) / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2(10). – С. 64–70.


22.    "Слово, моя ти єдиная зброє..." : [до дня народження Лесі Українки] / Леся Вашків // Свобода. – 1997. – № 23. – С. 2.


23.    [Передмова] / Л. Вашків // Золото серця / В. Мацюк. – Тернопіль : Чумацький Шлях, 1999. – С. 3–4.


24.    “Я маю платити добром Україні…” : [передмова] / Л. Вашків // Світ починався з любові : поезії / В. Вихрущ. – Тернопіль : Збруч, 1995. – С. 5–9.


25.    «...Я віддала б життя ради тебе» (Листи Л. Українки до матері) / Л. Вашків // Нова хата. – 1992. – № 3/4.


26.    «Земля» Ольги Кобилянської як об’єкт літературознавчих студій Павла Филиповича / Л. Вашків, А. Вашків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 545/546 : Слов’янська філологія. – С. 167–170.


27.    «Ментальне поле» і феномен «української душі» у романі «Гори говорять!» Уласа Самчука / С. Бородіца, Л. Вашків // Філологічний дискурс. – 2015. – Вип. 2. – С. 10–14.


28.    «Місцин тут доволі для роздумів...» / Л. Вашків // Studia methodologica. – Вип. 12. – 2002. – С. 126–128. – Рец. на кн.: Василь Махно. Плавник риби / Василь Махно. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002.


29.    «Слово о полку Ігоревім» у художній візії Б. Лепкого / Л. Вашків, М. Данилевич // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 2–3 листопада 2007 р.) / за ред.: М. Ткачука, М. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 43–48.


30.    «Шукає кожен в цьому світі місця…» (Поезія Левка Крупи) : [передмова] / Леся Вашків // Марева легке крило : вибрані поезії / Левко Крупа ; упоряд.: Наталії Дащенко, Марії Крупи. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 3–10.


31.    Literaturwissenschaftliche und Literaturkritische Ansätze von Sergij Jefremov bei der Analyse von Juriy Bojko-Blochin / L. Waschkiw // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : sammelband / redigiert von D. Blochyn. – München, 2016. – 9. Band. – S. 223–228.


32.    Авторська візія Першої світової війни в повісті-поемі «Поза межами болю» О. Турянського / Л. Вашків, С. Бородіца // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні : матеріали Міжнародної навукової канф. / прадм. і ўклад. С. Л. Гараніна ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 267–272.


33.    Барокові та відфольклорні елементи у романі Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / Л. П. Вашків, Л. Джумак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2(20). – С. 41–55.


34.    Був оптимістом з натури : [до 70-річчя від дня народження В. М. Гладкого] / Л. П. Вашків // Вільне життя. – 1997. – № 70. – С. 2.


35.    Вивчення статті Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине» на уроках української літератури в старших класах / Л. П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. акад. Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 2. – С. 269–273.


36.    Використання модерації у сучасному навчальному процесі / Л. П. Вашків, О. П. Вашків // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 117–122.


37.    Використання письменницьких листів при вивченні оглядових тем на уроках української літератури у 10 класі / Л. П. Вашків // Освітянин. – 1998. – № 2(32). – С. 22–24.


38.    Виховання естетичного ставлення до праці при вивченні творчості О. П. Довженка / Л. П. Вашків // Формування у школярів естетичного ставлення до праці : тези науково-практичної конференції / відп. ред. Л. В. Суходольська ; редкол.: Е. Я. Палихата, В. М. Чайка, Б. Б. Щавурський. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1995. – С. 22–24.


39.    Володимир Гнатюк і Хведір Вовк: епістолярний діалог / Леся Вашків // Теорія літератури, компаративістика, україністика : збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упоряд.: М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 258–265. – (Studia methodologica ; вип. 19).


40.    Володимиру Вихрущу – 65 / Л. П. Вашків // Подільське слово. – 1999. – № 12. – С. 1. ; Ровесник. – 1999. – № 10. – С. 5–9.


41.    До питання про особливості літературно-критичних оцінок у листах Лесі Українки / Л. П. Садова // Співець мужності і краси : тези доповідей науково-практичного семінару, присвяченого 115-річчю з дня народження Лесі Українки (21–22 березня 1986 року) / відп.. ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк : ЛДПУ, 1986. – С. 51–52.


42.    Елементи літературної критики у листах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / Л. П. Вашків // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства : тези й матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1990. – С. 51–53.


43.    Епістола. Епістолографія. Епістолярна критика / Л. П. Вашків // Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – Київ : Академія, 1997. – С. 235–237.


44.    Епістола. Епістолографія. Епістолярна критика / Л. П. Вашків // Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – Київ : Академія, 2007. – С. 241–244.


45.    Епістолярна літературна критика Пантелеймона Куліша / Л. Вашків // Наукові записки. Сер. Літературознавство / за ред. акад. Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997/. – Вип. 1. – С. 18–24. – Бібліогр. в кінці ст.


46.    Естетичні функції пейзажу в романі Уласа Самчука «Волинь» / Л. Вашків // Наукові записки. Сер. Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1(21). – С. 24–34.


47.    Жанр віршової гуморески у творчій практиці Степана Руданського / Л. П. Вашків // Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : збірник наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.) / голов. ред. О. П. Новик. – Бердянськ, 2017. – С. 150–151.


48.    Жанр передмови у літературознавчій практиці Богдана Лепкого / Л. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнародної наукової конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки» / за ред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 47. – С. 217–229.


49.    З Його духа печаттю... / Л. Вашків // Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Т. 1. – С. 70–75.


50.    З’ясування особливостей поетичної мови при вивченні лірики М. Рильського у VI класі / Леся Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Українська лінгводидактика. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – № 2(1). – С. 96–99.


51.    Засоби розкриття дитячої психології у романі Уласа Самчука «Куди тече та річка» / Л. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 1(6). – С. 28–35.


52.    І лебедина пісня, і спомин… : [про В. П. Вихруща // Свобода. – 2001. – 13 берез. (№ 25). – С. 3.


53.    Казкова творчість Марка Вовчка у контексті українсько-французьких літературних взаємин / Л. Вашків // Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : матеріали ІІІ Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 1996. – Т. І, ч. II. – С. 56–59.


54.    Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів / Л. П. Вашків, О. П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. – № 1. – С. 192–196. – Бібліогр. в кінці ст.


55.    Класики білоруського відродження у критичній рецепції Михайла Драй-Хмари / Л. П. Вашків // Гісторыя беларускай літаратуры : стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15–16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2017. – С. 349–354.


56.    Кололітературні елементи у змісті й методиці літературної освіти / Л. П. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 105–109.


57.    Леся Українка / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 класу загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 243–276.


58.    Леся Українка / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 277–318.


59.    Листи І. Франка до Андрія Чайковського (спроба аналізу) / Леся Вашків // Тернопіль. – 1991. – № 3. – С. 48–49.


60.    Листи Л. Глібова як вияв його літературно-критичних поглядів / Л. Садова // Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета (квітень 1987 р.) : тези доповідей. – Ніжин, 1987. – С. 9–10.


61.    Листи Лесі Українки до матері / Л. Вашків // Наше слово. – Варшава. – 1996. – № 14.


62.    Листування І. Я. Франка з молодими авторами як зразок наставницької критики / Л. П. Садова // Іван Франко – письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : тези доповідей обласної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Великого Каменяра. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський ДПІ ім. В. Стефаника, 1986. – С. 49–50.


63.    Література для дітей / Вашків Леся // Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – Київ : Академія, 2007. – С. 398–399.


64.    Література для дітей / Л. П. Вашків // Літературознавчий словник-довідник / редкол.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – Київ : Академія, 1997. – С. 409–410.


65.    Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 166–173.


66.    Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 185–192.


67.    Літературно-критичні оцінки у щоденнику та листах Т. Г. Шевченка (форми і способи їх вияву) / Л. Садова // Збірник праць двадцять сьомої наукової шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1988. – С. 160–167.


68.    Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова в оцінці Юрія Бойка-Блохина / Л. П. Вашків // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : Sammelband / redigiert von D. Blochyn. – München, 2016. – 9. Band. – S. 223–228.


69.    Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова в оцінці Юрія Бойка-Блохина / Л. П. Вашків // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : збірник наукових праць / уклад. і заг. ред. Д. Блохін. – Мюнхен, 2016. – Т. 9. – С. 223–228.


70.    Максим Богданович і білоруська література у дослідженнях професора І. О. Денисюка / Л. П. Вашків // Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (Мінск, 25–26 лістапада 2011 года). – Мінськ : «Права і эканоміка», 2011. – С. 3–6.


71.    Микола Вороний / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 277–288.


72.    Микола Вороний / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 319–332.


73.    Михайло Драй-Хмара як рецензент творів Максима Багдановіча у виданні інституту білоруської культури / Л. П. Вашків // Інстытут беларускай культуры : здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнар. круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры, (Мінск, 10 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2017. – С. 72–77.


74.    Михайло Старицький / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 83–96.


75.    Михайло Старицький / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 96–111.


76.    Модерація як інтерактивна навчальна технологія / О. П. Вашків, Л. П. Вашків // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіонального науково-практичного семінару, (20–21 трав. 2008 р.) / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 90–93.


77.    Народ і інтелігенція в мислетворчості Івана Франка та Лесі Українки / Л. Вашків, М. Данилевич // Рецептивні моделі творчості Івана Франка : збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.] ; за ред. проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 232–242.


78.    Новітні підходи у формуванні конкурентного фахівця / О. О. Вашків, Л. П. Вашків // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 479–480.


79.    Огляд літератури останньої третини ХІХ століття / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 9–15.


80.    Огляд літератури останньої третини ХІХ століття / Л. П. Вашків // Українська література : підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – С. 12–17.


81.    Основи критичної рефлексії в епістолярній спадщині І. С. Нечуя-Левицького / Л. Садова // Творча індивідуальність І. С. Нечуя-Левицького і літературний процес : тези республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження письменника. – Черкаси, 1988. – С. 58–59.


82.    Особливості вивчення творів Олени Пчілки на уроках читання в початкових класах / Л. П. Вашків // Сучасна початкова школа: проблеми, пошуки, знахідки : матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1996. – С. 28–30.


83.    Оцінка діяльності українських молодіжних товариств Лесею Українкою (на матеріалі епістолярної спадщини) / Л. Вашків // Духовні скарби українського народу в житті молоді : збірник статей і матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю тернопільського товариства «Вертеп» 24–25 лютого 1994 р / відп. ред.: М. Г. Чорнописький, П. М. Шимків, Н. М. Шимків. – Тернопіль : Чумацький шлях, 1994. – С. 205–208.


84.    Оцінка ролі цензури у розвитку літературного процесу кінця 19 – початку 20 століття на Україні (за письменницькими листами) / Л. П. Вашків // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : матерыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22–23 лістапада 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2016. – С. 112–117.


85.    Поетика літературної казки Богдана Лепкого / Леся Вашків, Анастасія Вашків // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнародної наукової конференції, (Тернопіль, 2–3 листопада 2007 р.) / за ред.: М. Ткачука, М. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 53–57.


86.    Поетична шевченкіана Богдана Лепкого на уроках української літератури в сучасній школі / Леся Вашків // Творчість Б. Лепкого в контексті європейської культури XX ст. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника / відпов. за вип., ред. Н. М. Поплавськ ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 374–378. – Бібліогр. в кінці ст.


87.    Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка / Л. Вашків, С. Бородіца // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 26–33.


88.    Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка / Л. Вашків, С. Бородіца // Філологічний дискурс. – 2017. – Вип. 6. – С. 26–33.


89.    Проблеми літературної критики в епістолярії І. С. Нечуя-Левицького / Леся Вашків // Питання філології / під ред. С. Є. Панцьо ; редкол.: О. Д. Гнідан, Р. Т. Гром'як, М. П. Ткачук [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 7–12. – Бібліогр. в кінці ст.


90.    Проблеми літературної критики в епістолярній спадщині І. Я. Франка / Л. Садова // Українське літературознавство. – Львів : ЛДУ, 1988. – Вип. 50. – С. 24–31.


91.    Проблеми літературної критики в листуванні О.Кобилянської / Л. Вашків // Творчість О. Кобилянської у контексті української та світової літератури : тези республіканської наукової конференції. – Чернівці, 1988. – С. 40–41.


92.    Пути совершенствования подготовки учитилей начальных классов в педагогических вузах / Л. П. Вашкив, З. М. Онышкив, О. П. Онышкив // Материалы научно-практической конференции «Подготовка учителя начальных классов: опыт, прблемы, перспективы». – Смоленск : СГПУ, 2000. – С. 29–34.


93.    Риси творчого портрета Михайла Старицького / Л. П. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 42. – С. 60–67.


94.    Спогади про Вчителя / Леся Садова-Вашків // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / упоряд.: З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 464-472.


95.    Тарас Шевченко і білоруська література / Марія Данилевич, Леся Вашків // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 106–109. – Рец. на кн.: Духоуныя спектры агню. Тарас Шаучэнка і беларуская літаратура пачатку XX ст. : манаграфія. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 191 с.


96.    Творчий портрет Бориса Грінченка / Л. Вашків, А. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Література : збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філолог. наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 78–87.


97.    Тема Другої світової війни у малій прозі Олександра Довженка / Л. Вашків // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Мыжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавыка 2016 г.). – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 244–247.


98.    Українська мова : робочий зошит : в 2 ч. Ч. 2 : 2 клас / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 48 с.


99.    Українська мова : робочий зошит : в 2 ч. Ч. 1 : 2 клас / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 64 с.


100.    Українська мова. Конспект уроків : 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / Л. П. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 288 с.


101.    Українська мова. Конспекти уроків. 4 клас : до підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 239 с. – (Бібліотека вчителя).


102.    Українська мова. Конспекти уроків. 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської : [посібник] / Л. П. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 263 с. – (Бібліотека вчителя).


103.    Українське літературне життя крізь призму епістолярію Ольги Кобилянської / Л. Вашків // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці : Книги – XXI, 2004. – Вип. 216/217 : Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське : до 140-річчя від дня народження. – С. 37–42.


104.    Фольклорний мотив про Бондарівну в літературній інтерпретації Івана Карпенка-Карого та Янки Купали / Л. П. Вашків, М. М. Данилевич // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук. канф. : да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, (Мінск, 25–26 верасня 2012 г.) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 17–24.


105.    Фразеологія Лепкого та Харчука / Л. П. Вашків // Вільне життя. – 2013. – 8 лист. (№ 90). – С. 5.


106.    Художня та літературно-критична творчість Івана Верхратського в оцінці І. Франка / Л. П. Вашків // Матеріали національної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження І. Верхратського. – Тернопіль, 1996.

 

107.    Цензура як фактор гальмування природнього розвитку літературного процесу на Україні кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі листів українських письменників) / Л. Вашків // Slavica Tarnopolencia : збірник пам'яті професора К. К. Трофимовича. – Тернополь : Збруч, 1994. – Вип. № 1. – С. 109–113.


108.    Шаўчэнкаўскі код / Л. П. Вашків, М. М. Данилевич // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 24 черв. (№ 25). – С. 7.


109.    Шевченківська перейнятість всенародною трагедією як центральна проблема кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» / Леся Вашків, Анастасія Вашків // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць : мат. Міжнар. наук канферэнцыі : да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова, (Мінск, 29 студз. 2014 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 176–179.


110.    Шевченківський код презентації національної дійсності та білоруська література початку ХХ століття / Л. Вашків, М. Данилевич // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 468–474.


111.    Яків Щоголів: до проблеми літературознавчого осмислення // Л. Вашків // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – № 1(13), вип. ХІІІ. – С. 28–34. – Бібліогр. в кінці ст.

 


***

 


112.    .Українська мова : зошит для списування : 2 кл. / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 32 с.


113.    Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача : посібник для учнів 3 класу / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 288 с.


114.    Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача : посібник для учнів 4 класу / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 288 с.


115.    Барвисте коромисло. Хрестоматія для позакласного читання із щоденником читача : посібник для учнів 2 класу / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 255 с.


116.    Позакласне читання. Барвисте коромисло. 2 клас : хрестоматія із щоденником читача / упоряд.: О. П. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 254 с.


117.    Позакласне читання. Барвисте коромисло. 2 клас. : хрестоматія із щоденником читача / упоряд.: О. П. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 288 с.


118.    Українська мова : зошит для списування : 3 клас : до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківськоъ / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 32 с.


119.    Українська мова : зошит для списування : 3 клас : до підручника М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 32 с.


120.    Українська мова. Конспекти уроків : 4 клас : до підручника М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / упоряд.: Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 240 с. – (Бібліотека вчителя).


121.    Українська мова. Робочий зошит : 2 клас : до підручника М. С. Вакуленка, С. Г. Дубовик / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 64 с.

 

 

Список (121 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах