Ейдетика – мистецтво ефективного сприйняття

 

Основejdetukaні цілі методики ейдетики:
- розвиток зорової і тактильної пам’яті, образного мислення, уяви, уваги, мови;
- активізація ресурсів пізнавальних процесів;
- стимулювання ініціативності;
- виховання впевненості в собі, а також боротьба зі страхом перед незвіданим;
- виявлення і розвиток здібностей
   У сучасному освітньому просторі все більше популярності набуває впровадження інноваційних освітніх технологій. Вони сприяють гуманізації процесу навчання, його особистісному орієнтуванню, оптимізації взаємодії з вихованцями.
   Ейдетика (від грецького ейдос – образ). Це напрямок психологічної науки, який визначає ейдетизм як різновид образної пам`яті і можливості його практичного застосування у різних сферах життя людини. Як допомогти дитині запам`ятовувати необхідну інформацію і вчасно пригадувати її? Як пробуджувати інтерес, спонукати до мовленевої активності, дарувати відчуття успіху? На ці запитання відповідає ейдетика.
   Ейдетика – це не тільки розвиток уваги, уяви, пам`яті, різних видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу. Вона залучає всі аналізатори дитини: дозволяє не лише побачити, а й помацати, почути, скуштувати, понюхати; подає нове через добре знайомі дітям образи.
   Методика ейдетики – пам’ять без меж на основі образного сприйняття дійсності і образного мислення.
   «Ейдетика» пропонує будувати роботу з дітьми на основі:
- вільних асоціацій, пов`язаних з предметними образами;
- колірних асоціацій;
- асоціацій, пов`язаних з геометричними формами;
- тактильних асоціацій;
- предметних асоціацій;
- асоціацій, викликаних друдлами;
- звукових асоціацій;
- смакових асоціацій;
- нюхових асоціацій.
    Використання технік ейдетики дозволяє говорити про те, що навчання стає найбільш природним і гармонійним по відношенню до закладеного самою природою процесу розвитку людського мозку. Тут мінімізується психологічна напруга, а запам'ятовування і засвоєння інформації стає невимушеним, захоплюючим і необтяжливим. У підсумку значно підвищується працездатність, захопленість предметом і з'являється виразне бажання «згорнути нові гори».
    Використання прийомів ейдетики у щоденній роботі є надзвичайно ефективним, до того ж, цікавим способом саморозвитку та формування мислення, пам’яті, мовлення, креативності у дорослих та дітей.
    Можливості ейдетики  великі: це не тільки розвиток уваги, уяви, пам’яті, різних видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Антошко І. Ейдетика на уроках англійської мови / І. Антошко, Н. Дерябіна // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 46/47. – С. 60–63. ; English language & culture. – 2012. – № 4. – С. 4–5.


2.    Антощук Є. Вчити чи навчати? / Є. Антощук // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 37. – С. 25–27.


3.    Антощук Є. Українська школа ейдетики / Є. Антощук // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 5. – С. 5–7. ; Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 4–9.


4.    Антощук Є. Як навчитися забувати / Є. Антощук // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 1. – С. 15–16.


5.    Безрукова С. Використання елементів ейдетики під час вивчення теорії літератури / Світлана Безрукова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 24–25.


6.    Безрукова С. Теорія літератури – це цікаво! Використання елементів ейдетики у вивченні літературознавчих понять / Світлана Безрукова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 31–34. – Бібліогр. в кінці ст.


7.    Безсмертна Н. І. Впровадження методів ейдетики у процес навчання та виховання учнів / Н. І. Безсмертна // Обдарована дитина. – 2012. – № 9. – С. 15–23.


8.    Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини : [досвід школи № 318 м. Києва] / А. Бесєдіна // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – C. 61–62.


9.    Білуха В. В. Ейдетика на допомогу логопеду / В. В. Білуха // Логопед. – 2011. – № 12. – С. 23/29. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Богосвятська А. М. Методи ейдетики на уроках СЛ / Анна-Марія Богосвятська // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2011. – № 47/48. – С. 40-43.


11.    Брушневська І. М. Ейдетика вчить, як зі звуками дружить / І. М. Брушневська // Логопед. – 2012. – № 10. – С. 16–23.


12.    Верещак Л. Б. Розвиваємо мовлення дітей дошкільного віку засобами ейдетики / Л. Б. Верещак // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 30–32.


13.    Гаджилова О. В. Математика, ейдетика, мнемотехніка / О. В. Гаджилова // Математика в школах України. – 2017. – № 6. – С. 6–9.


14.    Гайдаєнко М. Варто тільки захотіти – вище себе полетіти! : ейдетика – дивовижна реальність / Марина Гайдаєнко // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 28. – С. 28–30.


15.    Гончарук О. В. Навчання + ейдетика – цікаво, швидко, назавжди / О. В. Гончарук, О. В. Нечипоренко // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 11. – С. 12–17.


16.    Гришко Т. Г. Учим запоминать на основе придуманного образа : обучение младших школьников различным способам усвоения правильного написания словарных слов / Т. Г. Гришко // Русская словесность в школах Украины. – 2011. – № 6. – С. 24–25.


17.    Димарчук Т. В. Використання методики ейдотехніки на уроках основ економіки / Т. В. Димарчук // Економіка в школах України. – 2009. – № 2. – С. 39–41.


18.    Добрянська Н. У світі казкової ейдетики : техніки ейдетики в початковій школі / Надія Добрянська // Початкова освіта. – 2016. – № 13. – С. 35–47. – Додатки.


19.    Ейдетичний напрям у психології. Е. Йєнш // Історія психології ХХ століття : навчальний посібник для студ. вищих закладів освіти, що навч. за спец. "Психологія" / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Київ : Либідь, 1998. – С. 233–236.


20.    Забара Л. Ейдетика як метод розвитку пам'яті / Людмила Забара // Початкова освіта. – 2015. – № 1. – С. 13–14.


21.    Калачикова О. Ейдетика – метод виховання позитивного мислення молодших школярів / Олена Калачикова // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 33. – С. 17–19. ; Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 55–57.


22.    Коваленко Г. Упровадження інноваційних технологій на сучасному уроці музичного мистецтва / Галина Коваленко, Тетяна Касьяненко // Учитель музичного мистецтва. – 2014. – № 10. – С. 4–9.


23.    Ковальова О. ТРВЗ – педагогіка та ейдетика в роботі словесників : методичні рекомендації щодо впровадження / Олена Ковальова // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2011. – № 19/20. – С. 42–44.


24.    Конончук Н. Ейдетика у навчанні літератури : конспект уроку за твором Івана Малковича "Свічечка букви Ї" : 8 клас : [урок української літератури] / Надія Конончук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 3. – С. 33–36.


25.    Круподер Н. І. Ейдетика як засіб розвитку пам'яті дитини дошкільного віку / Круподер Наталія Іванівна // Нива знань. – 2015. – № 2. – С. 39–40.


26.    Кулініч О. Використання елементів ейдетики на уроках біології / О. Кулініч // Біологія. Шкільний світ. – 2008. – № 34/35. – С. 18–20.


27.    Марців О. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди : методи ейдетики на уроках / Ольга Марців // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2012. – № 30/31. – С. 23–26.


28.    Мовчан Н. М. Ейдетика і формування правильної вимови звуків / Н. М. Мовчан // Логопед. – 2015. – № 10. – С. 2–9.


29.    Назаревич Л. Вивчення української мови як іноземної: прийоми та методи ейдетики / Леся Назаревич // Studia Methodologica. – 2015. – Issue 40 : пам'яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром'яка (1937–2014). – С. 240–244. – Бібліогр. в кінці ст.


30.    Назаревич Л. Т. Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної / Л. Т. Назаревич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 163–168. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Назарук В. Эйдетические формы обучения / В. Назарук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 4. – С. 56–58.


32.    Неводнича Є. Ейдетика на службі навчального процесу / Є. Неводнича // Фізика. Шкільний світ. – 2009. – № 27. – С. 9–11.


33.    Недозірна Г. І. Розвиток пам'яті та творчого мислення методами ейдетики в початковій школі / Г. І. Недозірна // Обдарована дитина. – 2013. – № 2. – С. 8–17. ; Обдарована дитина. – 2013. – № 3. – С. 9–14.


34.    Нестеренко О. В. Цикл уроків мови в 5 класі. Принципи "Школи Ейдетики" / О. В. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 31. – С. 16–21.


35.    Нечипоренко О. Ейдетика – шлях самореалізації / Олена Нечипоренко // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 43. – С. 19–22.


36.    Нечипоренко О. Методи ейдетики : [прикметник : урок української мови в початковій школі] / Олена Нечипоренко // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 17–20.


37.    Нечипоренко О. Програма спецкурсу "Ейдетика у звичайному класі" / Олена Нечипоренко // Початкова освіта. – 2014. – № 13. – С. 24–28.


38.    Нечипоренко О. Таємниці ейдетики / Олена Нечипоренко // Початкова освіта. – 2014. – № 13. – С. 4–15.


39.    Нечипоренко О. Таємниці ейдетики : матеріали для вчителів, які мають намір допомогти своїм учням у навчанні / Олена Нечипоренко // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 16–17.


40.    Нікітіна А. Ейдетика – мистецтво ефективного сприйняття / Анастасія Нікітіна // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 20. – С. 34–35.


41.    Поганої пам'яті не буває / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2011. – 17 жовт. (№ 79/80). – С. 10.


42.    Приходченко К. Метод ейдетики як розвивальна технологія / Катерина Приходченко // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 48–50.


43.    Собко Л. Розвиваємо асоціативне мислення : дидактичні ігри з використанням прийомів ейдетики / Л. Собко // Палітра педагога. – 2017. – № 3. – С. 20–21.


44.    Сорока С. В. Вчитися потрібно граючись : майстер-клас / Світлана Василівна Сорока / Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 5. – С. 63–65. – Бібліогр. в кінці ст.


45.    Уліщенко В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образно! : ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефективної суб'єкт-суб'єктної взаємодії під час вивчення літератури / В. Уліщенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 28–38.


46.    Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб'єктному навчанні української літератури : практико-орієнтований аспект / Віолетта Уліщенко // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 33–38. – Бібліогр.: с. 37.


47.    Уткіна Л. Ейдетика на уроках української літератури / Л. Уткіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 54–55.


48.    Федій О. А. Технології ейдетики у логопедичній роботі : [види естетотерапії природними та ігровими засобами] / О. А. Федій // Естетотерапія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – Київ : ЦУЛ, 2012. – С. 249–251.


49.    Цуркан Н. Ейдетика як метод розвитку пам'яті в учнів початкової школи / Наталія Цуркан // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 44–46.


50.    Швидка педагогічна допомога від "Школи ейдетики" : уривок з книжки Є. Антощука "8 уроків з техніки ефективного запам'ятовування" // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 31–47.


***


51.    Васько А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.


52.    Денега З. Д. Використання ейдетичних символів під час формування фонематичної компетентності дошкільників із ФФНМ / З. Д. Денега, О. Гац, Н. Попова // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 5–8.


53.    Крива Н. Л. Вчимо вірші з радістю : [розвиток пам'яті у дошкільнят] / Н. Л. Крива // Обдарована дитина. – 2010. – № 7. – С. 31–40. ; Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12–15.


54.    Пащенко О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24–26.


55.    Пащенко О. Ейдетика – що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – С. 16–17.


56.    Пащенко О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20–22.


57.    Пащенко О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16–18.


58.    Пащенко О. Ейдетика на щодень : [ейдетичні методи роботи з дітьми на прогулянці] / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – C. 24–25.


59.    Пащенко О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24–26.


60.    Пащенко О. Розвиток пам'яті в дошкільнят / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 5. – С. 24–25.


61.    Пащенко О. Тактильні та предметні асоціації / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 1. – С. 24–25.


62.    Шах М. Розвиток пам'яті дошкільників : ейдетичні методи / Марина Шах // Психолог дошкілля. – 2017. – № 6. – С. 4–8.


63.    Яковчук Г. Ейдетика для розвитку творчих здібностей / Галина Яковчук // Музичний керівник. – 2017. – № 6. – С. 10–21.

 

Підготувала С. Б. Тененьська (63 джерела)
(лютий 2018 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort