ГНАТЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ –
етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач, громадсько-культурний діяч
Бібліографія публікацій (2008–2017 рр.)

 

gnatjykВін прагнув зберегти зернину,
Яка несла в собі ідею
Буттєвості, життя народу.
Історію та дух свободи
На рідній батьківській землі.
Він прагнув донести з імли
До свіжого простору краю
Живеє слово, думку вдалу,
Які би щиро, нелукаво
Збудили пам’ять.
І постала б у хаті отчій своя правда,
А сила й воля простолюду
Піднесли б дух всього народу.
Від витоків минулих днів
І до сьогоднішніх часів
Єдиний би постав ланцюг,
Де українська щира пісня
                                                    Забула би про всі облизні,
                                                    А над колоссям золотистим
                                                   Лилася б щиро та іскристо
                                                   Народна дума, рідне слово, —
                                                   Ось була мрія Гнатюкова!
                                                   Тож хай не затиха ніколи
                                                   Вкраїнська пісня, рідне слово.
                                                   Історія знаходить місце,
                                                   Де є народ живий і пісня.
                                                                             Ольга КОВЕЛЬСЬКА.


    Серед видатних учених, уродженців Тернопільщини, чільне місце належить Володимирові Михайловичу Гнатюкові. Феномен цієї людини можна зрозуміти, звернувшись до тієї багатої спадщини, яку він залишив, і проаналізувавши різні напрями його громадської діяльності – видатний фольклорист, етнограф, мовознавець, літературознавець, історик, журналіст, редактор, книговидавець, перекладач, соціолог, демограф.
   Гнатюк дуже виважено підійшов до всебічного й планомірного дослідження українських теренів, передусім західноукраїнських земель, шляхом створення мережі численних збирачів фольклору, організації наукових експедицій, наукового опрацювання та видання зібраного.
   Володимир Гнатюк гідний представник української науки в світовій фольклористиці, яка, завдяки саме йому, прийняла й визнала українську народну поетичну творчість за одну з найбагатших і найбільш поетичних. Таким чином українська фолкльористика стала міжнародним добром.  Разом з тим В. Гнатюк визначився ще й тим, що завжди і всюди виступав за єдність і соборність українських земель і українського народу, а це для формування соборницької свідомості українців, що жили під різними окупаціями й витворювали відмінні форми життя і способи думання, мало велике значення. Незважаючи на величезний вклад у збереження для нащадків найкращих зразків фольклорного мистецтва, імя видатного науковця залишається невідомим пересічному українцю... А ми маємо памятати своїх героїв!

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Єржабкова Б.  Листування І. Франка, В. Гнатюка та О. Кобилянської з чеськими науковцями / Б. Єржабкова // Діалог культур. Україна – Чехія – Німеччина : [в 2 кн.] / Бланка Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 2. – С. 115–133. – Бібліогр. в кінці ст.


2.    Мушинка М.  Володимир Гнатюк : життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 384 с.


3.    Буда В. А.  Діалектизми в етнографічних описах роману Петра Шекерика-Доникового "Дідо Иванчік" / В. А. Буда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 46–50. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


4.    Вільчинська Т.  Мовна об'єктивізація дохристиянських вірувань українського народу : на прикладі концепту "бог" / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 282–290. – Бібліогр. в кінці ст.


5.    Вони прославляли та прославляють... Тернопільщину : [короткі біографічні дані відомих тернопільських діячів: письменників, педагогів, меценатів, науковців, діячів мистецтва, громадських активістів, зокрема В. Гнатюка] // Позакласний час. – 2010. – № 12. – С. 55–60, 69–74.


6.    Галушка М.  Творча співпраця Володимира Гнатюка і Михайла Коцюбинського / Марія Галушка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» : до 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка. – С. 15–19. – Бібліогр. в кінці ст.


7.    Головата Л. М.  Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка) / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 86–88. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


8.    Голубець О. М.  Збірник Володимира Гнатюка "Гаївки" як джерело фольклорної традиції кінця ХІХ – поч. ХХ століття / О. М. Голубець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 263–267. – Бібліогр. в кінці ст.


9.    Гоменюк О.  Лексико-семантична група назв флори в пісенних записах Володимира Гнатюка: семантико-стилістичний аспект / Олена Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 276–279. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Гонтар Т.  Особливості спілкування Володимира Гнатюка з представниками української інтелігенції / Тетяна Гонтар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 20–25. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Зуляк І. С.  Побутові умови і матеріальне становище Володимира Гнатюка в 1919–1926 роках : на основі архівних матеріалів / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 26–30. – Бібліогр. в кінці ст.


12.    Карпенко С. Д.  Роль Володимира Гнатюка у формуванні українського казкознавства / С. Д. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 24–29. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Качкан В.  За традицією Володимира Гнатюка : осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан – Параска Плитка / Володимир Качкан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 30–39.


14.    Коваль-Фучило І.  До сторіччя виходу фольклорного збірника Іларіона Свенціцького та Володимира Гнатюка / Ірина Коваль-Фучило // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 6. – С. 51–57.


15.    Кузьменко О.  Психологія поведінки українців в народних оповіданнях про Першу світову війну (за польовими матеріалами з архіву В. Гнатюка) / О. Кузьменко // Studia Methodologica. – 2008. – Вип. 25 : Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 233–236.


16.    Кузьменко О. М.  Морфологія рекрутських та жанрових пісень у записах Володимира Гнатюка : історична зміна парадигми / Тетяна Кузьменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 54–59. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Куца О. П.  Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 6–11. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Лісняк С.  Мовознавчі проблеми у листуванні Володимира Гнатюка / Стефанія Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2012. – Вип. 2(21) 2011–1(22) 2012. – С. 180–188. – Бібліогр. в кінці ст. 2 (21) 2011–1 (22) 2012


19.    Маслій М.  Володимира Гнатюка комуністи вважали націоналістом номер два. Першим був Михайло Грушевський : [про етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі] / Михайло Маслій // Нова Тернопільська газета. – 2013. – 16–22 січ. (№ 2). – С. 5.


20.    Мельничайко В. Я.  Голос В. Гнатюка в дискусії про літературну мову на початку ХХ століття / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 29–32. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Мисик В.  С. Крушельницька і В. Гнатюк у творчій спадщині Ігоря Герети / Володимир Мисик // Україна–Європа–Світ. – 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 407–410. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Мушинка М.  Володимир Гнатюк у моєму житті / Микола Мушинка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 8–15.


23.    Олексій К. Б.  Функціональне навантаження оцінної лексики в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / К. Б. Олексій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 328–334. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Ониськів М.  «Тіні забутих предків» (за мотивами досліджень Миколи Грицюти) : [про взаємини В. Гнатюка з М. Коцюбинським] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 11 лип. – С. 6 : іл. О. Кульчицької до повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».


25.    Панасевич Х.  Володимир Гнатюк запрошує : [про музей В. Гнатюка у с. Велесневі Монастирського району] / Х. Панасевич // Тернопільський оглядач. – 2008. – № 16. – С. 14–15 : фотогр.


26.    Панчук Г. Д.  Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського / Г. Д. Панчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 32–35. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


27.    Пацай Т.  Наукові зв'язки членів етнографічної комісії НТШ з радянськими науковими інституціями: зародження, розвиток, розрив / Тамара Пацай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. – Вип. 1, ч. 3. – С. 141–145.


28.    Сабат Г.  До проблеми фольклористичних студій Івана Франка та Володимира Гнатюка / Галина Сабат // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 159–165. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Смоляк О.  Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка : (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / Олег Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 66–70. – Бібліогр. в кінці ст.


30.    Смоляк О. С.  Збірник "Гаївки" Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 3. – С. 95–101. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Ступінська Г.  Народознавча діяльність Володимира Гнатюка у контексті історії української фольклористики / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 71–75. – Бібліогр. в інці ст.


32.    Ступінська Г.  Семантико-текстологічне поле коломийок у студіях Володимира Гнатюка / Галина Ступінська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). – 2008. – Вип. 19/20. – С. 128–130. – Бібліогр. в кінці ст.


33.    Ткачук О.  Сидір Воробкевич у рецепції Володимира Гнатюка / Олександр Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 289–290.


34.    Черемшинська Р.  Великий слов'янський вчений : [Володимир Михайлович Гнатюк] / Романа Черемшинська // Вільне життя. – 2016. – 3 черв. (№ 43). – С. 6.


35.    Черемшинська Р.  Володимир Гнатюк – видавець повісті "Забобон" Леся Мартовича / Романа Черемшинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 84–86. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Черемшинська Р.  Корифей української музики ; Володимир Гнатюк і Станіслав Людкевич ; Зустріч зі Станіславом Людкевичем / Романа Черемшинська, Остап Черемшинський // Літературний Тернопіль. – 2015. – № 2. – С. 133–138.


37.    Черемшинська Р.  Портрет Гнатюка роботи Бойчука : до 135-річчя від дня народження художника / Романа Черемшинська // Слово Просвіти. – 2017. – 30 лист. – 6 груд. (№ 48). – С. 14.


38.    Черемшинська Р.  Тарас Шевченко в житті Володимира Гнатюка / Романа Черемшинська // Слово Просвіти. – 2017. – 11–17 трав. (№ 19). – С. 5.


39.    Черемшинський О.  Автографи автора «Собору» : [про автографи О. Гончара, зібрані в музеї В. Гнатюка у с. Велесневі] / О. Черемшинський // Тернопіль. – 2008. – № 3. – С. 118–121 : фотогр.


40.    Черемшинський О.  Великий слов'янський учений : 140 років від дня народження Володимира Гнатюка / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2011. – 13 трав. (№ 37). – С. 5.


41.    Черемшинський О.  "Видання гарненькі... : про дружбу та співпрацю Лесі Українки і Володимира Гнатюка / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2012. – № 4. – С. 120–123.


42.    Черемшинський О.  Володимир Гнатюк і Симон Петлюра / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2009. – 17 лип. – С. 6.


43.    Черемшинський О.  Володимир Гнатюк у житті Володимира Івасюка / О. Черемшинський // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 2. – С. 133–134.


44.    Черемшинський О.  Гнатюк і Пулюй : [взаємини двох учених мовою музейних документів] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2010. – 19 лют. – С. 5.


45.    Черемшинський О.  "Його новели – як найкращі народні пісні" : 140-річчя від дня народження Володимира Гнатюка і Василя Стефаника / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 174–181. – Бібліогр. в кінці ст.


46.    Черемшинський О.  "Його новели – як найкращі народні пісні" : 140-річчя від дня народження Володимира Гнатюка і Василя Стефаника / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 4. – С. 130–133.


47.    Черемшинський О.  ... І я почав збирати матеріали про Володимира Гнатюка : [про збір матеріалу та експонатів для етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у Велесневі] / Остап Черемшинський // Вільне життя. – 2011. – 17 черв. (№ 48). – С. 6.


48.    Черемшинський О.  Дружба і співпраця Лесі Українки та Володимира Гнатюка на полі української культури / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 80–84. – Бібліогр. в кінці ст.


49.    Черемшинський О.  Микола Гоголь у житті Володимира Гнатюка / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2009. – 27 берез. – С. 5.


50.    Черемшинський О.  Мистецька Шевченкіана домівки Володимира Гнатюка ; "Кобзар" Тараса Шевченка" / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 25–28.


51.    Черемшинський О.  Михайло Драгоманов у житті Володимира Гнатюка : 170-річчя від дня народження видатного українського вченого / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2011. – 23 верес. (№ 75). – С. 6.


52.    Черемшинський О.  Наші славні земляки – Василь Сімович і Володимир Гнатюк : [про дружбу двох учених-краян та їх ушанування у Велеснівському музеї] / О. Черемшинський // Свобода. – 2010. – 12 берез. – С. 12.


53.    Черемшинський О.  Тарас Шевченко у житті Володимира Гнатюка ; Перше і останнє прижиттєве видання "Кобзаря" Тараса Шевченка ; Десять світлин Т. Шевченка ; На поклін до Тараса / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 2. – С. 17–21.


54.    Черемшинський О.  Теплота чуття : Володимир Гнатюк та Іван Нечуй-Левицький / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 5.


55.    Черемшинський О.  Шевченкіана Володимира Гнатюка / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 6.


56.    Черемшинський О.  Щира дружба і співпраця Володимира Гнатюка і Богдана Лепкого / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 123–126. – Бібліогр. в кінці ст.


57.    Черемшинський О.  Як зацвіла «Червона рута» : [М. Івасюк – про роль ученого, фольклориста В. Гнатюка в становленні його сина – композитора Володимира] / О. Черемшинський // Свобода. – 2009. – 27 лют. – С. 8 : фотогр.


58.    Шот Г.  «Феноменально щасливий збирач» Володимир Гнатюк / Г. Шот // Славетне гроно Тернопілля : навчальний посібник з літератури рідного краю / Г. Шот. – Тернопіль, 2008. – С. 26–3  : фотогр.


59.    Шумська В.  Дослідник фольклорних скарбів українців : 145 років від дня народження та 90 років з дня смерті відомого етнографа, фольклориста, журналіста, перекладача, літературознавця та громадсько-політичного діяча, академіка Володимира Гнатюка / Віра Шумська, Олег Гаврилюк // Вільне життя. – 2016. – 6 трав. (№ 35). – С. 3.


60.    Якель Р.  Наукова спадщина, яка надихає : [В. Гнатюк] / Роман Якель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» : до 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка. – С. 87–89.


61.    Ятищук О.  Народна демонологія як елемент етнографічних досліджень В. Гнатюка / Оксана Ятищук // Україна–Європа–Світ. – 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 260–267. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Список (61 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська
2017 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах