ГНАТЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ –
етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач, громадсько-культурний діяч
Бібліографія публікацій (2008–2017 рр.)

 

gnatjykВін прагнув зберегти зернину,
Яка несла в собі ідею
Буттєвості, життя народу.
Історію та дух свободи
На рідній батьківській землі.
Він прагнув донести з імли
До свіжого простору краю
Живеє слово, думку вдалу,
Які би щиро, нелукаво
Збудили пам’ять.
І постала б у хаті отчій своя правда,
А сила й воля простолюду
Піднесли б дух всього народу.
Від витоків минулих днів
І до сьогоднішніх часів
Єдиний би постав ланцюг,
Де українська щира пісня
                                                    Забула би про всі облизні,
                                                    А над колоссям золотистим
                                                   Лилася б щиро та іскристо
                                                   Народна дума, рідне слово, —
                                                   Ось була мрія Гнатюкова!
                                                   Тож хай не затиха ніколи
                                                   Вкраїнська пісня, рідне слово.
                                                   Історія знаходить місце,
                                                   Де є народ живий і пісня.
                                                                             Ольга КОВЕЛЬСЬКА.


    Серед видатних учених, уродженців Тернопільщини, чільне місце належить Володимирові Михайловичу Гнатюкові. Феномен цієї людини можна зрозуміти, звернувшись до тієї багатої спадщини, яку він залишив, і проаналізувавши різні напрями його громадської діяльності – видатний фольклорист, етнограф, мовознавець, літературознавець, історик, журналіст, редактор, книговидавець, перекладач, соціолог, демограф.
   Гнатюк дуже виважено підійшов до всебічного й планомірного дослідження українських теренів, передусім західноукраїнських земель, шляхом створення мережі численних збирачів фольклору, організації наукових експедицій, наукового опрацювання та видання зібраного.
   Володимир Гнатюк гідний представник української науки в світовій фольклористиці, яка, завдяки саме йому, прийняла й визнала українську народну поетичну творчість за одну з найбагатших і найбільш поетичних. Таким чином українська фолкльористика стала міжнародним добром.  Разом з тим В. Гнатюк визначився ще й тим, що завжди і всюди виступав за єдність і соборність українських земель і українського народу, а це для формування соборницької свідомості українців, що жили під різними окупаціями й витворювали відмінні форми життя і способи думання, мало велике значення. Незважаючи на величезний вклад у збереження для нащадків найкращих зразків фольклорного мистецтва, імя видатного науковця залишається невідомим пересічному українцю... А ми маємо памятати своїх героїв!

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Єржабкова Б.  Листування І. Франка, В. Гнатюка та О. Кобилянської з чеськими науковцями / Б. Єржабкова // Діалог культур. Україна – Чехія – Німеччина : [в 2 кн.] / Бланка Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 2. – С. 115–133. – Бібліогр. в кінці ст.


2.    Мушинка М.  Володимир Гнатюк : життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 384 с.


3.    Буда В. А.  Діалектизми в етнографічних описах роману Петра Шекерика-Доникового "Дідо Иванчік" / В. А. Буда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 46–50. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


4.    Вільчинська Т.  Мовна об'єктивізація дохристиянських вірувань українського народу : на прикладі концепту "бог" / Тетяна Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 282–290. – Бібліогр. в кінці ст.


5.    Вони прославляли та прославляють... Тернопільщину : [короткі біографічні дані відомих тернопільських діячів: письменників, педагогів, меценатів, науковців, діячів мистецтва, громадських активістів, зокрема В. Гнатюка] // Позакласний час. – 2010. – № 12. – С. 55–60, 69–74.


6.    Галушка М.  Творча співпраця Володимира Гнатюка і Михайла Коцюбинського / Марія Галушка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» : до 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка. – С. 15–19. – Бібліогр. в кінці ст.


7.    Головата Л. М.  Опрацювання простого ускладненого речення на краєзнавчому матеріалі (з життя і творчості Володимира Гнатюка) / Л. М. Головата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 86–88. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


8.    Голубець О. М.  Збірник Володимира Гнатюка "Гаївки" як джерело фольклорної традиції кінця ХІХ – поч. ХХ століття / О. М. Голубець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 263–267. – Бібліогр. в кінці ст.


9.    Гоменюк О.  Лексико-семантична група назв флори в пісенних записах Володимира Гнатюка: семантико-стилістичний аспект / Олена Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 276–279. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Гонтар Т.  Особливості спілкування Володимира Гнатюка з представниками української інтелігенції / Тетяна Гонтар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 20–25. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Зуляк І. С.  Побутові умови і матеріальне становище Володимира Гнатюка в 1919–1926 роках : на основі архівних матеріалів / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 26–30. – Бібліогр. в кінці ст.


12.    Карпенко С. Д.  Роль Володимира Гнатюка у формуванні українського казкознавства / С. Д. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 24–29. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Качкан В.  За традицією Володимира Гнатюка : осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан – Параска Плитка / Володимир Качкан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 30–39.


14.    Коваль-Фучило І.  До сторіччя виходу фольклорного збірника Іларіона Свенціцького та Володимира Гнатюка / Ірина Коваль-Фучило // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 6. – С. 51–57.


15.    Кузьменко О.  Психологія поведінки українців в народних оповіданнях про Першу світову війну (за польовими матеріалами з архіву В. Гнатюка) / О. Кузьменко // Studia Methodologica. – 2008. – Вип. 25 : Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 233–236.


16.    Кузьменко О. М.  Морфологія рекрутських та жанрових пісень у записах Володимира Гнатюка : історична зміна парадигми / Тетяна Кузьменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 54–59. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Куца О. П.  Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 6–11. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Лісняк С.  Мовознавчі проблеми у листуванні Володимира Гнатюка / Стефанія Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2012. – Вип. 2(21) 2011–1(22) 2012. – С. 180–188. – Бібліогр. в кінці ст. 2 (21) 2011–1 (22) 2012


19.    Маслій М.  Володимира Гнатюка комуністи вважали націоналістом номер два. Першим був Михайло Грушевський : [про етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі] / Михайло Маслій // Нова Тернопільська газета. – 2013. – 16–22 січ. (№ 2). – С. 5.


20.    Мельничайко В. Я.  Голос В. Гнатюка в дискусії про літературну мову на початку ХХ століття / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 29–32. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Мисик В.  С. Крушельницька і В. Гнатюк у творчій спадщині Ігоря Герети / Володимир Мисик // Україна–Європа–Світ. – 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 407–410. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Мушинка М.  Володимир Гнатюк у моєму житті / Микола Мушинка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 8–15.


23.    Олексій К. Б.  Функціональне навантаження оцінної лексики в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / К. Б. Олексій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 328–334. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Ониськів М.  «Тіні забутих предків» (за мотивами досліджень Миколи Грицюти) : [про взаємини В. Гнатюка з М. Коцюбинським] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 11 лип. – С. 6 : іл. О. Кульчицької до повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».


25.    Панасевич Х.  Володимир Гнатюк запрошує : [про музей В. Гнатюка у с. Велесневі Монастирського району] / Х. Панасевич // Тернопільський оглядач. – 2008. – № 16. – С. 14–15 : фотогр.


26.    Панчук Г. Д.  Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського / Г. Д. Панчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 32–35. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


27.    Пацай Т.  Наукові зв'язки членів етнографічної комісії НТШ з радянськими науковими інституціями: зародження, розвиток, розрив / Тамара Пацай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. – Вип. 1, ч. 3. – С. 141–145.


28.    Сабат Г.  До проблеми фольклористичних студій Івана Франка та Володимира Гнатюка / Галина Сабат // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 159–165. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Смоляк О.  Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка : (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / Олег Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 66–70. – Бібліогр. в кінці ст.


30.    Смоляк О. С.  Збірник "Гаївки" Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні / О. С. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 3. – С. 95–101. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Ступінська Г.  Народознавча діяльність Володимира Гнатюка у контексті історії української фольклористики / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 71–75. – Бібліогр. в інці ст.


32.    Ступінська Г.  Семантико-текстологічне поле коломийок у студіях Володимира Гнатюка / Галина Ступінська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство). – 2008. – Вип. 19/20. – С. 128–130. – Бібліогр. в кінці ст.


33.    Ткачук О.  Сидір Воробкевич у рецепції Володимира Гнатюка / Олександр Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 289–290.


34.    Черемшинська Р.  Великий слов'янський вчений : [Володимир Михайлович Гнатюк] / Романа Черемшинська // Вільне життя. – 2016. – 3 черв. (№ 43). – С. 6.


35.    Черемшинська Р.  Володимир Гнатюк – видавець повісті "Забобон" Леся Мартовича / Романа Черемшинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 84–86. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Черемшинська Р.  Корифей української музики ; Володимир Гнатюк і Станіслав Людкевич ; Зустріч зі Станіславом Людкевичем / Романа Черемшинська, Остап Черемшинський // Літературний Тернопіль. – 2015. – № 2. – С. 133–138.


37.    Черемшинська Р.  Портрет Гнатюка роботи Бойчука : до 135-річчя від дня народження художника / Романа Черемшинська // Слово Просвіти. – 2017. – 30 лист. – 6 груд. (№ 48). – С. 14.


38.    Черемшинська Р.  Тарас Шевченко в житті Володимира Гнатюка / Романа Черемшинська // Слово Просвіти. – 2017. – 11–17 трав. (№ 19). – С. 5.


39.    Черемшинський О.  Автографи автора «Собору» : [про автографи О. Гончара, зібрані в музеї В. Гнатюка у с. Велесневі] / О. Черемшинський // Тернопіль. – 2008. – № 3. – С. 118–121 : фотогр.


40.    Черемшинський О.  Великий слов'янський учений : 140 років від дня народження Володимира Гнатюка / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2011. – 13 трав. (№ 37). – С. 5.


41.    Черемшинський О.  "Видання гарненькі... : про дружбу та співпрацю Лесі Українки і Володимира Гнатюка / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2012. – № 4. – С. 120–123.


42.    Черемшинський О.  Володимир Гнатюк і Симон Петлюра / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2009. – 17 лип. – С. 6.


43.    Черемшинський О.  Володимир Гнатюк у житті Володимира Івасюка / О. Черемшинський // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 2. – С. 133–134.


44.    Черемшинський О.  Гнатюк і Пулюй : [взаємини двох учених мовою музейних документів] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2010. – 19 лют. – С. 5.


45.    Черемшинський О.  "Його новели – як найкращі народні пісні" : 140-річчя від дня народження Володимира Гнатюка і Василя Стефаника / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 174–181. – Бібліогр. в кінці ст.


46.    Черемшинський О.  "Його новели – як найкращі народні пісні" : 140-річчя від дня народження Володимира Гнатюка і Василя Стефаника / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 4. – С. 130–133.


47.    Черемшинський О.  ... І я почав збирати матеріали про Володимира Гнатюка : [про збір матеріалу та експонатів для етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у Велесневі] / Остап Черемшинський // Вільне життя. – 2011. – 17 черв. (№ 48). – С. 6.


48.    Черемшинський О.  Дружба і співпраця Лесі Українки та Володимира Гнатюка на полі української культури / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 80–84. – Бібліогр. в кінці ст.


49.    Черемшинський О.  Микола Гоголь у житті Володимира Гнатюка / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2009. – 27 берез. – С. 5.


50.    Черемшинський О.  Мистецька Шевченкіана домівки Володимира Гнатюка ; "Кобзар" Тараса Шевченка" / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 25–28.


51.    Черемшинський О.  Михайло Драгоманов у житті Володимира Гнатюка : 170-річчя від дня народження видатного українського вченого / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2011. – 23 верес. (№ 75). – С. 6.


52.    Черемшинський О.  Наші славні земляки – Василь Сімович і Володимир Гнатюк : [про дружбу двох учених-краян та їх ушанування у Велеснівському музеї] / О. Черемшинський // Свобода. – 2010. – 12 берез. – С. 12.


53.    Черемшинський О.  Тарас Шевченко у житті Володимира Гнатюка ; Перше і останнє прижиттєве видання "Кобзаря" Тараса Шевченка ; Десять світлин Т. Шевченка ; На поклін до Тараса / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 2. – С. 17–21.


54.    Черемшинський О.  Теплота чуття : Володимир Гнатюк та Іван Нечуй-Левицький / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 5.


55.    Черемшинський О.  Шевченкіана Володимира Гнатюка / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 6.


56.    Черемшинський О.  Щира дружба і співпраця Володимира Гнатюка і Богдана Лепкого / Остап Черемшинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2012. – Вип. 36. – С. 123–126. – Бібліогр. в кінці ст.


57.    Черемшинський О.  Як зацвіла «Червона рута» : [М. Івасюк – про роль ученого, фольклориста В. Гнатюка в становленні його сина – композитора Володимира] / О. Черемшинський // Свобода. – 2009. – 27 лют. – С. 8 : фотогр.


58.    Шот Г.  «Феноменально щасливий збирач» Володимир Гнатюк / Г. Шот // Славетне гроно Тернопілля : навчальний посібник з літератури рідного краю / Г. Шот. – Тернопіль, 2008. – С. 26–3  : фотогр.


59.    Шумська В.  Дослідник фольклорних скарбів українців : 145 років від дня народження та 90 років з дня смерті відомого етнографа, фольклориста, журналіста, перекладача, літературознавця та громадсько-політичного діяча, академіка Володимира Гнатюка / Віра Шумська, Олег Гаврилюк // Вільне життя. – 2016. – 6 трав. (№ 35). – С. 3.


60.    Якель Р.  Наукова спадщина, яка надихає : [В. Гнатюк] / Роман Якель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» : до 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка. – С. 87–89.


61.    Ятищук О.  Народна демонологія як елемент етнографічних досліджень В. Гнатюка / Оксана Ятищук // Україна–Європа–Світ. – 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 260–267. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Список (61 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська
2017 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort