Доля вченого – у долі України
(до 140-річчя від дня народження Степана Рудницького –
українського географа, академіка)

rydnuckuj
   Степан Рудницький — визначний український географ і картограф, засновник і директор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії, вчений, який заклав фундамент географічної науки в Україні, розробив українську географічну термінологію.
   Рудницький перший створив українську національну географію всіх українських земель. Він був піонером у створенні загального курсу «Географії України» і належав до грона вчених-географів, девізом яких було: «В огонь підемо, горіти будемо, але від своїх переконань не відмовимось».
   Цією плеядою міг би пишатись будь-який народ: академіки Степан Рудницький, Юрій Полянський, професори Геринович та Кубійович, доктори географії Дольницький та Іваничук. Більшість з них пройшла тернистими дорогами більшовицького ГУЛАГу. А імена і науковий спадок цих подвижників української географічної науки належало забути…
    Ім’я академіка Степана Львовича Рудницького – видатного українського географа довгий час було викреслено з наукового вжитку, як і багатьох інших постатей України, які зробили величезний вклад у вітчизняну та світову духовну скарбницю.
   Ми можемо пишатися тим, що середню освіту видатний географ здобував у місті Тернополі, тобто С. Рудницький – до певної міри – наш земляк. Перемишль – Львів – Тернопіль – це «географічна вісь», вздовж якої складалось життя родини Рудницьких до нашого століття.
Як людина і вчений С. Рудницький формувався, виріс і творив на стику і перехресті багатьох європейських культур – польської, австрійської, німецької, чеської.
   Своєю діяльністю і науковою творчістю С. Рудницький яскраво уособлює єдність двох віток українського народу – західної і східної, адже він працював і у Львові і у Харкові, Києві і Кам’янці-Подільському, одним словом, вивчав усю соборну Україну в її етнічних межах.
   У наукових працях вчений охоплював не лише географію, але й проблеми суміжних наук – історії, астрофізики, геології, політології, етногеографії та ін. Його можна вважати першим професійним українським географом в сучасному розумінні цього слова.
   Степан Рудницький зробив значний внесок у розвиток фізичної, політичної та соціально-економічної географії України, а також історичної географії та географії населення нашої держави, картографії. Він є автором понад 150-ти наукових праць, багатьох карт. Писав українською, німецькою та польською мовами, праці видавалися також французькою, англійською, чеською, італійською, угорською, шведською мовами, що сприяло популяризації знань про Україну, її територію і народ.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури


1.    Географ-академік Степан Рудницький : видатні постаті Тернопілля / упоряд. І. Дітчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 200 с.


2.    Листування Степана Рудницького / упоряд., вступ. ст., приміт. П. Штойко. – Львів : НТШ, 2006. – 435 с. – (Українознавча бібліотека НТШ. Число 19).


3.    Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького / ред. Н. О. Радванська. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 245 с.


4.    Шаблій О. І.  Академік Степан Рудницький : фундатор української географії / О. І. Шаблій. – Львів-Мюнхен : Видавництво Львівського університету, 1993. – 223 с. – (Монографії).


***


5.    Альтгайм Л.  Роль наукової спадщини С. Рудницького у становленні і розвитку туристичного краєзнавства / Любов Альтгайм // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Бібліографія основних праць про Степана Рудницького // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 33-40.


7.    Бібліографія праць академіка С. Рудницького // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 24–32.


8.    Буртник В.  Доля вченого – у долі України / В. Буртник // Українські дослідники Землі / упоряд.: Н. Муніч, В. Серебрій. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. – С. 104–107.


9.    Ванда І.  Соціально-географічні ідеї у працях Степана Рудницького / Ірина Ванда, Любов Котик, Ігор Ранця // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 23–29. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Варакута О.  Реалізація змісту математичної географії С. Л. Рудницького у шкільному курсі "Загальна географія" / Ольга Варакута, Богдан Заблоцький // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 211–212. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Власюк, О.  Проблема українських етнічних територій у висвітленні Рудницького / О. Власюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 111–117.


12.    Влах М.  Степан Рудницький: розвиток суспільно-географічної термінології / Мирослава Влах // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 21–22. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Гонак М.  Дотичність Петра Франка до географії у добу наукової діяльності академіка С. Рудницького / Михайло Гонак // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 177–179.


14.    Грицевич В.  Степан Рудницький у світлі наногеографії: геопросторові кола життєвого і творчого шляху / Володимир Грицевич // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Гудзеляк І.  Вивчення зовнішньої торгівлі у працях В. Кубійовича і С. Рудницького / Ірина Гудзеляк // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 62.


16.    Дітчук І.  Пам'ятний рік Степана Рудницького в Україні / І. Дітчук // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С. 51–52.


17.    Дітчук І.  Рік пам'яті академіка Степана Рудницького в Україні: коротка хроніка подій / І. Дітчук // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 41–44.


18.    Дністрянський М.  Праці С. Рудницького і Ю. Липи в контексті європейської політико-географічної думки / Мирослав Дністрянський // Історія української географії. – Тернопіль, 2000. – Вип. 2. – С. 73–77. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Доля академіка Степагна Рудницького // Повернуті імена / Є. Гасай. – Тернопіль : [б. в.], 2002. – С. 85–90.


20.    Домащенко Л. П.  Степан Рудницький: від політичної географії до геополітики / Л. П. Домащенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2007. – Вип. 84/86. – С. 97–99.


21.    Журба І.  Сучасна концепція переходу України до сталого розвитку через призму праць академіка Степана Рудницького / І. Журба // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – Тернопіль, 2000. – С. 137–144.


22.    Заставецька Л.  Обгрунтування необхідності незалежності України у наукових працях Степана Рудницького (з досвіду викладання географії в школі) / Леся Заставецька // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 219–221. – Бібліогр. в кінці ст.


23.    Заставецька О.  Погляди академіка С. Рудницького на розвиток географічної освіти в Україні / О. Заставецька, Т. Заставецький // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 136–141.


24.    Заставецький Б.  Роль С. Рудницького та В. Кубійовича в підготовці навчальних посібників з географії України / Богдан Заставецький, Ольга Заставецька // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 46–48.


25.    Зінько Ю.  Морфологічний аналіз рельєфу України в роботах С. Рудницького та В. Кубійовича / Юрій Зінько // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 51–53.


26.     Зуб Л.  Роль антропогеографії Степана Рудницького у становленні географії населення в Україні / Лілія Зуб, Олег Садовник // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 35–37. – Бібліогр. в кінці ст.


27.    Івах Я.  Дороговкази в майбутнє академіка С. Рудницького / Ярослав Івах // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 10–12. – Бібліогр. в кінці ст.


28.    Івах, Я.  Погляд С. Рудницького на проблеми охорони природи / Ярослав Івах // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 188–189.


29.    Іщук С.  Суспільно-географічні дослідження в Україні в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ сторіччя / С. Іщук, О. Федюк // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2010. – С. 26–28. – Біблогр. в кінці ст.


30.    Кавецький І.  Українсько-польські відносини в контексті геополітичних ідей Степана Рудницького / І. Кавецький // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 116–119.


31.    Калинова О.  Український вільний університет: празький період / О. Калинова // Історія в школах України. – 2009. – № 12. – С. 29–32.


32.    Кандиба Ю.  Харківський період наукової діяльності Степана Рудницького / Ю. Кандиба // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 99–103.


33.    Карти і картосхеми, які розробляв С. Рудницький // Історія української географії. – 2007. – Вип. 16. – С. 32–33.


34.    Кисельов Ю.  Методологічні основи географічних студій Степана Рудницького в контексті сьогодення / Ю. Кисельов // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 48–51.


35.    Колтун О.  Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20–40-х рр. ХХ ст. / Оксана Колтун // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 53–56. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Корнєєв В. П.  Видатний український географ і картограф – С. Л. Рудницький : до 130-річчя від дня народження українського вченого, географа і картографа / В. П. Корнєєв // Географія. – 2008. – № 1. – С. 36–37.


37.    Костриця М.  Науково-краєзнавча діяльність С. Л. Рудницького у Харкові / Микола Костриця // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 12–17. – Бібліогр. в кінці ст.


38.    Кукурудза С.  Гімназійна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / С. Кукурудза // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 141–147.


39.    Мариняк Я.  Українська нація в творчій спадщині С. Рудницького й В. Кубійовича. Сучасні теорії нації та націоналізму / Я. Мариняк // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – Тернопіль, 2000. – С. 7–16.


40.    Муніч Н.  Рік Степана Рудницького в Україні / Н. Муніч // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 19. – С. 10–14.


41.    Мушинка М.  Доля членів сім'ї Степана Рудницького / М. Мушинка // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 19–24.


42.    Про вшанування у 2007 році пам'яті академіка Степана Рудницького (1877–1937) : рішення ради Наукового товариства імені Шевченка в Україні та президії Українського географічного товариства // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. – С. 49.


43.    Ровенчак І.  Напрямки наукової діяльності Степана Рудницького в географії культури / І. Ровенчак // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 119–121.


44.    Ровенчак І.  Наукова діяльність С. Рудницького у ділянці географічної картографії / Іван Ровенчак, Леся Цюцюра // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 197–199. – Бібліогр. в кінці ст.


45.    Розсоха А.  Педагогічний досвід С. Л. Рудницького в контексті проблем сучасної освіти України / А. Розсоха // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 130–136.  ;  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 75–82.


46.    Рудакевич І.  Обгрунтування географічної ідеї міжнародних транспортних коридорів у працях Степана Рудницького / І. Рудакевич // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2010. – С. 139–141. – Біблогр. в кінці ст.


47.    Рудакевич О.  Степан Рудницький як ідеолог українського націоналізму / О. Рудакевич // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 122–124.


48.    Рудницький С.  Проблеми географії України / С. Рудницький // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 56–89.


49.    Сампара О.  Стежками долі Рудницького : до року Степана Рудницького в Україні / О. Сампара // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 33. – С. 16–18.


50.    Свинко Й.  Місто Перемишль і Перемиське підгір'я – мала батьківщина Степана Рудницького / Й. Свинко // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 104–110.


51.    Сенейко О.  Історія формування українсько-польського державного кордону та етнічні межі / Олена Сенейко // Історія української географії. – Тернопіль, 2010. – Вип. 21. – С. 103–106. – Бібліогр. в кінці ст.


52.    Стебельський І.  Поняття географії батьківщини української діаспори Північної Америки: слідами концепції Степана Рудницького / І. Стебельський // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 110–115


53.    Сухий П.  Роль наукових поглядів Степана Рудницького в сучасних дослідженнях сільського господарства / Петро Сухий // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 29–33. – Бібліогр. в кінці ст.


54.    Хомра І.  Наукова та організаційна діяльність Степана Рудницького у ВУАН / І. Хомра // Історія української географії. – Тернопіль, 2005. – Вип. 11. – С. 37–39.


55.    Шаблій О.  Велич постаті фундатора української географії Степана Рудницького / О. Шаблій // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С. 40–47.


56.    Шаблій О.  Три життєві злами і три наукові іпостасі Степана Рудницького / О. Шаблій // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 8–16.


57.    Шаблій О.  Фундатор української національної географії академік Степан Рудницький / О. Шаблій // Історія української географії. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 23–28.


58.    Штойко П.  Харківський період життя та праці Степана Рудницького / Павло Штойко // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 197–198.


59.    Шуркала М.  Повернення в Україну спадщини Степана Рудницького та його родичів – Софії і Станіслава Дністрянських / Магда Шуркала // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський [та ін.]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 121–124.

Список (59 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort