Дослідниця українського слова
(до 60-річчя від дня народження
Ступінської Галини Федорівни, кандидата філологічних наук, доцента)


styp    Ступінська Галина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури.
   Народилася в с. Лоєва, Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області в 1956 році.
   Філологічну освіту здобувала в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника, який закінчила в 1980 році та у Тернопільському педагогічному інституті, де в 1991 році отримала кваліфікацію учителя української мови і літератури.
   У різний час вчителювала в Яблуницькій ЗОШ м. Яремче, Почапинській ЗОШ Тернопільського р-ну, ЗОШ № 24 м. Тернополя. З 1993 р. працювала асистентом кафедри методики викладання української мови та культури мовлення.
Навчалася в аспірантурі. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Фразеологія лемківського говору української мови».
   З 2003 року працює на кафедрі історії української літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, з 2014 року - на кафедрі теорії і методики української та світової літератури.
   Коло зацікавлень доц. Ступінської Г. Ф. – проблеми художнього освоєння народного світогляду, поетика фольклору, художнє моделювання світу митцем, фразеологія, образна палітра твору.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Ступінська Галина Федорівна // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2009. – С. 48–50.


Праці


1.    Бичко, З.  До питання про системність діалектної лексики / З. Бичко, Г. Ступінська // Матеріали V міжнародної наукової конференції "Семантика мови і тексту", 30 вересня – 2 жовтня 1996 р. – Ів.-Франківськ : Плай, 1996. – Ч. 1. – С. 28–29.


2.    Бородіца, С. В.  Усна народна творчість : програма курсу, плани практичних занять, список рекомендаційної літератури, самостійна робота, кредитно-модульні блоки, тести, індивідуально-дослідні завдання / С. В. Бородіца, Н. М. Поплавська, Г. Ф. Ступінська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2007. – 83 с.


3.    Витоки : матеріали фольклорної експедиції / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Л. І. Царик, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 152 с.


4.    Витоки : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 3 / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Бідованець, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 195 с.


5.    Витоки : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 4 / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: І. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 194 с. : фото.


6.   Витоки = Beginnings : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 5 / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 254 с.


7.   Витоки = Beginnigs : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 6 / ТНПУ ім. В. Гнатюка; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 254 с. : фото.


8.    Ступінська, Г.  Внутрішній монолог як засіб вираження авторської концепції Богдана Лепкого в новелі "Під Великдень" / Г. Ступінська // Мовна освіта в контексті завдань української середньої і вищої школи : матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1995. – С. 118–121.


9.    Ступінська, Г.  Гумор у фразеології лемківського говору української мови / Г. Ступінська // Świat humoru / red. naukowa: S. Gajda, D. Brzozowska. – Opole : Uniw. Opolski; Inst. Filologii Angielskiej, 2000. – S. 225–228.


10.    Ступінська, Г.  Загальна характеристика природи лемківського фраземікону / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 48–57. – Бібліогр. в кінці ст.


11.  Ступінська, Г.  Коломийки у дослідженнях Володимира Гнатюка / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2006. – Вип. 1(19). – С. 13–18.


12.    Ступінська, Г.  Компаративні фраземи зі сполучником як в лемківській говірці / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, Н. В. Гуйванюк, О. Р. Валігура [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 1998. – Вип. 1(8). – С. 28–30. – Бібліогр. в кінці ст.


13.  Ступінська, Г.  Лексико-семантична структура і граматичні особливості субстантивних фразеологічних одиниць лемківських говірок / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2005. – Вип. 1(13). – С. 284–296.


14.  Ступінська, Г.  Народознавча діяльність Володимира Гнатюка у контексті історії української фольклористики / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 71–75. – Бібліогр. в кінці ст.


15.  Ступінська, Г.  Осягнення буття в художньому дискурсі повісті Юрка Покальчука "Озерний вітер" / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 154–161.


16.    Ступінська, Г.  Пісенна творчість Дмитра Павличка – діалог із фольклорною традицією / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 162–167. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Ступінська, Г.  Поетика лемківських пісень про кохання / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2005. – Вип. 1(16). – С. 116–124.


18.    Ступінська, Г.  Своєрідність ад'єктивних фразеологічних синонімів лемківського говору / Г. Ступінська // Studia Methodologica : альманах / уклад.: С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 54–57.


19.    Ступінська, Г.  Семантико-текстологічне поле коломийок у студіях Володимира Гнатюка / Галина Ступінська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство) / редкол.: В. Г. Матвіїшин, Д. Г. Бучко, М. І. Голянич [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 19/20. – С. 128–130. – Бібліогр. в кінці ст.


20.  Ступінська, Г.  Структурно-семантичний аналіз фразеологізмів лемківських говірок із стержневою лексемою жид / Галина Ступінська // Slavica Tarnopolensia / редкол.: О. Лещак, Е. Міляновський, В. Патрика [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 1998. – Вип. 5. – С. 12–14. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Ступінська, Г.  Філософічна глибина повісті Богдана Лепкого "Крутіж" : до уроку з позакласного читання у 9 класі / Галина Ступінська // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали міжнародної наукової конференції, 2–3 лист. 2007 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; ТНЕУ ; Бережанський обл. музей Б. Лепкого ; Державний архів Тернопільської області ; за ред.: М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 212–217. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Ступінська, Г. Ф.  Фразеологічний словник лемківських говірок / Г. Ф. Ступінська, Я. В. Битківська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 464 с.


23.    Ступінська, Г. Ф.  Фразеологія лемківського говору української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ступінська Галина Федорівна ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 20 с.


24.    Ступінська, Г. Ф.  Фразеологія лемківського говору української мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Ступінська Галина Федорівна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б.в.], 2000. – 198 с.


25.    Ступінська, Г.  Семантичні ознаки прислів'їв і приказок лемківських говірок / Г. Ступінська, В. Ступінський // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 178–182.

 

Інформаційний список (25 джерел)
підготувала Днесь О. Я.
(грудень 2016)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort