Видатний мовознавець з Тернопільщини
(до 85-річчя від дня народження доктора педагогічних наук, професора
Володимира Ярославовича Мельничайка)

 

Melnychajko

   Мельничайко Володимир Ярославович (11. 11. 1931, с. Кам'янка, тепер Теребовлянського району Тернопільської обл.) – український мовознавець, доктор педагогічних наук з 1989 р., професор з 1990 р. Закінчив в 1954 р. Чернівецький університет. Учителював. З 1969 – старший викладач Чернівецького університету, в 1971–80 рр.– завідувач кафедри української мови Рівненського педагогічного інституту, з 1981 р.– доцент, завідувач кафедри української мови, а з 1983 р.– завідувач кафедри методики мови і культури мовлення Тернопільського педагогічного інституту (тепер університет).

   Сфера наукових інтересів мовознавця – синтаксис, мовлення учнів, стилістична робота в школі, позакласні і факультативні заняття з мови. Основні праці: «Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в IV–VIII класах» (1975), «Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад» (1984), «Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови» (1986), посібники для учителів «Види мовного розбору» (1997), «Уроки рідноїмови. 11-й клас» (2000).

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Два свята поряд : [інтерв'ю з ювіляром, мовознавцем, професором В. Я. Мельничайком] / розмову вела Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – № 21/22. – С. 8–10.


2.    Дем'янова, І.  Мельничайко Володимир Ярославович / І. Дем'янова // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський, Б. Мельничук, М. Ониськів [та ін.] – Тернопіль : Збруч, 2005. – Т. 2 : К–О. – С. 497.

 

3.    Ювіляр – професор В. Я. Мельничайко : короткі відомості про життя і діяльність з нагоди 75-річчя від дня народження / упоряд. Е. Я. Палихата. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 76 с.

 

Праці


1.    Златів, Л. М.  Уроки рідної мови. 7 клас : книга для вчителя / Л. М. Златів, В. Я. Мельничайко ; голов. ред. Б. Є. Будний. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2003. – 168 с.


2.    Криськів, М.  Синтаксис учнівських переказів / М. Криськів, В. Мельничайко // Дивослово. – 2011. – № 7. – С. 2–6. – Бібліогр. в кінці ст.


3.    Людина франківського духу : [Роман Теодорович Гром'як] / М. Зимомря, М. Ткачук, М. Лановик [та ін.] // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 6–7.


4.    Мельничайко, В.  "Свідоцтво могутнього, всеобіймаючого щиролюдського почуття" / Володимир Мельничайко // Рецептивні моделі творчості Івана Франка : зб. наук. праць на пошану професора Романа Гром'яка / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 321–327.


5.    Мельничайко, В.  Вивчення в школі морфемної будови слова / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – № 9/10. – С. 59–63. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Мельничайко, В.  Виполюймо мовний бур'ян : [культура українського мовлення] / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 47–52. – Бібліогр. в кінці ст.


7.    Мельничайко, В.  Власні назви у романі Л. Костенко "Берестечко" / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 13–25. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Мельничайко, В.  Гімн жертовному коханню : лінгвістичний аналіз вірша Ліни Костенко "Любов Нансена" / В. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 191–198.


9.    Мельничайко, В.  Емоційно-експресивні засоби синтаксису в поезії Тараса Шевченка періоду "трьох літ" / В. Мельничайко, М. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : зб. наук. праць / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 360–370. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Мельничайко, В.  З уявних сторінок неопалимої книги (мовна палітра першого розділу роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко) / В. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : зб. наук. праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. (27). – С. 154–159.


11.    Мельничайко, В.  Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 39–46. – Бібліогр. в кінці ст.


12.    Мельничайко, В.  Образ України в поезії Павла Вольвача / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 104–117. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Мельничайко, В.  Описові фрагменти художніх текстів як дидактичний матеріал для уроків української мови : на прикладі творів У. Самчука / В. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 8. – С. 23–28.


14.    Мельничайко, В.  Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин" / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук. конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народження Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 110–117. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Мельничайко, В.  Про граматичні синоніми при вивченні дієслова / В. Мельничайко // Урок української. – 2008. – № 1/2. – С. 43–45.


16.    Мельничайко, В.  Про граматичну синоніміку / В. Мельничайко // Урок української. – 2008. – № 1/2. – С. 30–32.


17.    Мельничайко, В.  Проблемний метод на уроках української мови / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – № 17/18. – С. 57–60. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Мельничайко, В.  Факультативні заняття з мови / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Українська лінгводидактика / редкол.: Д. Бучко, М. Вашуленко, Н. Гац [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – Вип. 1(1). – С. 46–50. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Мельничайко, В.  Щире слово від серця народного / В. Мельничайко // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 279–282.


20.    Мельничайко, В.  Що ж попереду – відродження чи самознищення? / В. Мельничайко // Мова і культура нації : науковий збірник. – Тернопіль : [Укрмедкнига], 2001. – С. 108–117.


21.    Мельничайко, В.  Яскравий вияв громадянської мужності : [Леся Українка] / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Л. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 37. – С. 45–54. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Мельничайко, В. Я.  Види мовного розбору: українська мова : довідник / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль : Богдан, 1997. – 120 с.


23.    Мельничайко, В. Я.  Голос В. Гнатюка в дискусії про літературну мову на початку ХХ століття / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Е. Бялка, К. Гуща [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Мельничайко, В. Я.  Журнал "Українська школа" в боротьбі проти денаціоналізації освіти в Галичині / В. Я. Мельничайко // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 19–21.


25.    Мельничайко, В. Я.  Кафедра української мови / В. Я. Мельничайко // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 5–8.


26.    Мельничайко, В. Я.  Курсова робота з методики викладання української мови : методичні рекомендації для студ. філол. фак. / В. Я. Мельничайко, Л. М. Головата. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – 28 с.


27.    Мельничайко, В. Я.  Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови : посібник для вчителя / В. Я. Мельничайко. – Київ : Рад. шк., 1986. – 168 с.


28.    Мельничайко, В. Я.  Мовна культура – один з показників професіоналізму вчителя / В. Я. Мельничайко // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 122–126.


29.    Мельничайко, В. Я.  Професійна спрямованість викладання лінгвістичних дисциплін / В. Я. Мельничайко // Дидактические проблемы подготовки учительских кадров : тезисы науч.-практ. конф., 27–28 сентября 1988 г. / под ред. Ю. В. Иващенко, А. Н. Ломакович. – Тернопіль : ТДПИ, 1988. – С. 175–176.

 

30.    Мельничайко, В. Я.  Професор, для якого відпочинок – це робота : [інтерв'ю з педагогом-практиком, професором ТНПУ Мельничайком В. Я.] / В. Я. Мельничайко ; спілкувалися з ювіляром: Оксана Черемшук і Наталія Дащенко // Вільне життя. – 2011. – 11 листоп. (№ 89). – С. 6.


31.    Мельничайко, В. Я.  Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в 4–8 класах / В. Я. Мельничайко. – Київ : Рад. шк., 1982. – 142 с.


32.    Мельничайко, В. Я.  Самостійна робота студентів у курсі методики української мови / В. Я. Мельничайко // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 215–217.


33.    Мельничайко, В. Я.  Співвідношення теорії і практики при вивченні синтаксису / В. Я. Мельничайко // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 9–11.


34.    Мельничайко, В. Я.  Творчі роботи на уроках української мови : конструювання, редагування, переклад : посібник для вчителів / В. Я. Мельничайко. – Київ : Рад. шк., 1984. – 223 с.


35.    Мельничайко, В. Я.  Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу / Мельничайко В. Я., Криськів М. Й. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 2. – С. 102–107. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Мельничайко, В. Я.  Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В. Я. Мельничайко, М. І. Пентелюк, Л. П. Рожило. – Київ : Рад. шк., 1982. – 216 с.


37.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова в галицьких школах за часів Австро-Угорщини і Польщі / В. Я. Мельничайко // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР (1939–1989 рр.) : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 2. – С. 29–30.


38.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова. Види мовного розбору : довідник / В. Я. Мельничайко. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2007. – 144 с.


39.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова : дидактичний матеріал для 6 класу / В. Я. Мельничайко, О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 112 с.


40.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 64 с.


41.    Мельничайко, В. Я.  Шляхи підвищення ефективності навчання рідної мови / В. Я. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 1. – С. 3–10. – Бібліогр. в кінці ст.


42.    Методика вивчення української мови в школі : посібник для вчителів / О. М. Бєляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк [та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1987. – 246 с.

 

Володимир Ярославович Мельничайко – науковий керівник і консультант дисертацій

 

1.    Гопштер, Є. А.  Формування морфологічних умінь і навичок учнів шкіл з російською мовою навчання (на базі іменних частин мови) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови / Гопштер Євгенія Антонівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т : наук. кер. В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1997. – 179 с. – Бібліогр.: с. 158–166.


2.    Дідук, Г. І.  Формування в учнів 5–7 класів уміння використовувати засоби емоційності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови / Дідук Галина Іванівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1998. – 220 с. – Бібліогр.: с. 180–198.


3.    Златів, Л. М.  Формування у студентів філологічного факультету умінь сприймати і відтворювати зміст науково-навчального тексту : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) / Златів Леся Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с.


4.    Николин, М. М.  Формування орфографічних умінь і навичок учнів в умовах диференційованого вивчення української мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання (українська мова) / Николин Микола Миколайович ; Тернопільський держ. пед. ін-т ; наук. кер. В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1996. – 181 с. – Бібліогр.: с. 171–181.

Володимир Ярославович Мельничайко – опонент дисертації


Караман, С. О.  Зміст і технологія навчання української мови в гімназії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови / Караман Станіслав Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 37 с.

Рекомендаційний список літератури (50 дж.)
підготувала Днесь О. Я. (листопад 2016)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort