pavx«Професійно-педагогічна майстерність Павха Ігора Івановича»
(до 65-річчя від д/н канд.. техн.. наук, доц. к-ри машинознавства та комп’ютерної інженерії)

 

 

 

Довідково-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Праці

 

 

1.    Павх, І. І.  Обгрунтування параметрів сепараторних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук : 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Павх, Ігор Іванович ; Луц. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2000. – 19 с.

 

2.    Павх, I. I.  Обгрунтування параметрiв сепараторних стрiчкових транспортерiв бурякозбиральних машин : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Павх, Ігор Іванович ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2000. – 149 с.

 

3.    Павх, І. І.  Особливості вивчення навчальної дисципліни "Деталі машин" у контексті вимог Болонського процесу / І. І. Павх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 76–80.

 

4.    Павх, І. І.  Теорія механізмів і машин : навчально-методичний посібник для денної та заочної форми навчання / І. І. Павх ; ТДПУ. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 77 с.

 

5.    Павх, І. І.  Особливості формування техніко-механічних понять учнями середніх шкіл / І. Павх // Трудова підготовка у ІІІ тисячолітті: зміст і технології. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 31–32.

 

6.    Павх, І. І.  Теорія механізмів і машин : навчально-методичний посібник для денної та заочної форми навчання / І. І. Павх ; ТДПУ. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 77 с.

 

7.    Павх, І. І.  Формування в учнів раціоналізаторських умінь у процесі трудового навчання / І. Павх // Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 жовт. 2007 р. / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 5–7.

 

Видання у співавторстві

 

1.    Використання комп'ютерних технологій у процесі викладання технічних дисциплін / Р. Горбатюк, І. Павх, В. Жаховський, І. Луцик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 3. – С. 184–189.

 

2.    Гевко, Р. Б.  Машини сільськогосподарського виробництва : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 251 с.

 

3.    Гевко, Р. Б.  Система машин і механізмів АПК : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, І. І. Павх. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 264 с.

 

4.    Горбатюк, Р. М.  Застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки інженерів-педагогів / Р. М. Горбатюк, І. І. Павх, І. Б. Луцик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 9. – С. 144–147.

 

5.    Горбатюк, Р. М.  Комп'ютерні технології як основа оптимізації навчального процесу / Р. М. Горбатюк, В. С. Федорейко, І. І. Павх // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 верес. / голов.. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 27–28.

 

6.    Горбатюк, Р. М.  Організація модульного контролю знань студентів з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" / Р. М. Горбатюк, І. І. Павх // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 121–125. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7.    Імітаційне комп'ютерне моделювання як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів технології та інженерів-педагогів / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, І. І. Павх, М. І. Рутило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : випуск присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 3. – С. 327–333. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Оцінка ринкової вартості та конкурентоспроможності машин і технологій : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 199 с.

 

9.    Техніко-економічне обгрунтування застосування машин, обладнання і технологій : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, Б. Б. Гладич, І. І. Павх, Т. П. Соломка. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 164 с.

 

10.    Технологічна освіта : орієнтовні тестові завдання для держ. атестації бакалаврів за спец. "Технологічна освіта", "Обслуговуюча праця". Ч. 2 / І. Й. Бочар, В. С. Федорейко, І. М. Мамус [та ін.] ; [за ред. І. Й. Бочара]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 232 с.

 

11.    Технологічна освіта : орієнтовні тестові завдання для держ. атестації бакалаврів за спец. "Технологічна освіта", "Технічна праця". Ч. 1 / І. Й. Бочар, В. С. Федорейко, Б. В. Струганець [та ін.] ; [за ред. І. Й. Бочара]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – 228 с.

 

12.    Ткаченко, І.  Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу як засіб формування навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів / І. Ткаченко, І. Павх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 3. – С. 30–34.

 

13.    Трудове навчання : орієнтовні тестові завдання для державної атестації бакалаврів за спец. "Технічна праця" і "Обслуговуюча праця" / Й. М. Гушулей, В. С. Федорейко, І. Й. Бочар [та ін.] ; за ред. І. І. Павха. – Відкоректов. і допов. вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 185 с.

 

Список підготувала Беновська І. В.

серпень 2016 (20 джерел)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort