Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

 

«Могутні крила «Просвіти»
(140 років з часу заснування товариства «Просвіти» на Тернопіллі)


   Товариство «Просвіта», створене 8 грудня 1868 р. у Львові, було одноступеневою організацією. Статут товариства 1873 року змінив структуру, первинні осередки підпорядковувалися новоутвореним філіям. З ініціативи Олександра Барвінського, викладача Тернопільської учительської семінарії за підтримки його однодумців: о. С. Навроцького, катехита семінарії, П. Левицького, професора польської гімназії, К. Горбаля, заступника учителя української мови цієї ж гімназії, В. Лучаківського, адвоката та Л. Шеховича, судового службовця.
    Установчі збори 29 червня 1876 р. ухвалили створити філію в Тернополі (перша створена в с. Боротники неподалік м. Ходорова в 1875 р.). До складу, окрім Тернопільського, входили первинні осередки Збаразького, Теребовлянського, Скалатського, Гусятинського і Чортківського повітів. Головою обрано д-ра Володимира Лучаківського, а секретарем — Олександра Барвінського, який виконував основну роботу у філії. Мешканці сіл і міст Тернопілля масово вступали в члени «Просвіти», створювалися первинні осередки, утворювалися філії: у Підгайцях (1892), Бережанах (1895), Копичинцях (1897), Теребовлі (1903), Заліщиках і Зборові (1906), Бучачі (1907), Збаражі й Чорткові (1908), Скалаті (1909), Козові (1911), Новому Селі (1912), а після Першої світової війни — в Гримайлові (1924), Мельниці-Подільській (1925), Підволочиську (1927) і Монастириську (1928). Найбільше членів «Просвіти» тоді було у Тернопільському, Збаразькому і Скалатському повітах. Філії проводили жваву культурно-освітню діяльність серед мешканців, зокрема селянства.

 

1.    "Молода Просвіта" : минуле, сьогодення, перспективи // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 26–38.


2.    "Молода Просвіта" Тернопільщини : присвячено молодим просвітянам Тернопільщини - активним учасникам Помаранчевої революції в Україні / за ред. С. Костюка ; упоряд. Б. Головин ; вступ. сл. О. Герман. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – 191 с.


3.    "Просвіта" Тернопільщини: етапи утвердження // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 39–44.


4.    Алексієвець, М.  Роль "Просвіти" у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості українства Східної Галичини / М. Алексієвець, М. Алексієвець, С. Бондаренко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 19–21. – Бібліогр. в кінці ст.


5.    Алексієвець, М. М.  Діяльність "Просвіти" у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868-1914) / М. М. Алексієвець, І. С. Зуляк. – Тернопіль, 1999. – 184 с.


6.    Андрушків, Б.  Ваша слава не вмре, не загине...: подвижники нації / Б. Андрушків, О. Погайдак // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 3. – С. 100–108.


7.    Білик, Н.  Богдан Лепкий – почесний член товариства "Просвіта" / Надія Білик // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 211–215. – Бібліогр. в кінці ст.


8.    Білик, Н.  Просвітницька діяльність Богдана Лепкого / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. С. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак, О. Добржанський [та ін.] – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 2. – С. 88–92.


9.    Василишин, О.  Кременецька "Просвіта" як осередок літературно-мистецького життя краю 90-х років ХХ століття / Олег Василишин // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 170–173. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Велет світового визнання : діяльність Богдана Лепкого у Бережанській, Львівській та Краківській філіях " Просвіти" // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 84–90.


11.    Вітражі = Vitrazhi : "Храм книги-2" : з історії Музею книги / ред. Я. Шургот. – 2-ге вид. – Тернопіль ; Бережани : Джура, 1999. – 244 с.


12.    Гарат, Р.  Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті (початок ХХ ст.) / Р. Гарат // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи : зб. наук. праць. – Київ ; Чернівці : [б. в.], 1997. – Вип. 1. – С. 139-144.


13.    Гімн "Просвіти" / сл. В. Щурата ; муз. Я. Ярославченка // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 9.


14.    Гладюк, Т.  Взаємини Просвіти і "Скали" у міжвоєнний період / Тарас Гладюк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 129–135. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Головин, Б.  Діяльність Богдана Лепкого у Бережанській , Львівській та Краківській філіях " Просвіти" / Б. Головин // Тернопілля 98–99. – Тернопіль : Збруч, 2002. – Кн. 4. – С. 64-67.


16.    Головин, Б.  Такого змістовного дійства давно не було : [кременецька "Просвіта"] / Богдан Головин // Слово Просвіти. – 2016. – 21–27 січ. (№ 3). – С. 4.


17.    Гриб, О.  Діяльність О. Барвінського у товаристві "Просвіта" / Оксана Гриб // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 191–195. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Гринчук, І.  Тернопільська "Просвіта" і родина Барвінських / Ірина Гринчук // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 185–190. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Грицан, А.  "Просвіта" і кооперативний рух на Прикарпатті у міжвоєнний період (1920–1930 рр.) / А. Грицан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 5. – С. 60–65.


20.    Груць, Г. М.  З історії товариства "Просвіта" / Г. М. Груць // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко та ін. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 25–27.


21.    Губ'як, В.  Міжнародні зв'язки просвітян Теребовлянщини з осередками товариства "Просвіта" в еміграції / Василь Губ'як // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 161–165. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Гуменюк, О.  Знищення "Просвіти" як один з методів радянізації західноукраїнських земель 1939–1941 рр. / Оксана Гуменюк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 67–69. – Бібліогр. в кінці ст.


23.    Гуцал, П.  Першовитоки тернопільської "Просвіти" / П. Гуцал // Літературний Тернопіль. – 2010. – № 4. – С. 106-109.


24.    Гуцал-Римар, Р. С.  Концертно-виконавська діяльність галицьких і подільських співацьких колективів "Просвіти" (порівняльний аналіз) / Р. С. Гуцал-Римар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; гол. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 2. – С. 132–136. – Бібліогр. в кінці ст.


25.    Дацків, І.  Діячі "Просвіти" – галицькі дипломати у захисті національних інтересів на Паризькій мирній конференції [Текст] / Ігор Дацків // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 57–64. – Бібліогр. в кінці ст.


26.    Дьяченко, Н.  Виникнення й розвиток товариства "Просвіта" в контексті відродження української національної ідеї / Наталя Дьяченко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 22–24. – Бібліогр. в кінці ст.


27.    З когорти ратоборців : до 150- річчя від дня народження В. Барвінського // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С.138–140.


28.    Заставецька, Н.  Музейний аспект діяльності "Просвіти" у Східній Галичині / Наталія Заставецька // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка = Scientific Collection : присвяч. 140–річчю НТШ і 100–літньому ювілею Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Т. 8. Музеї Тернопільщини / редкол.: Б. Андрушків, У. Безпалько, Н. Білик [та ін.]. – Тернопіль : [Терно–граф], 2013. – 544 с.


30.     Зуляк, Г.  Видавнича діяльність "Просвіти" (1868–1914 рр.) / Галина Зуляк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. –
С. 3–5. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Зуляк, І. С.  Бібліотечний абонемент "Просвіти" як важливого чинника національного поступу в Західній Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. / Іван Зуляк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики : [у 2 вип.] / редкол.: Л. О. Зашкільняк, Н. В. Зелінська,
Р. Ф. Кирчів [та ін.]. – Львів : [ЛННБУ ім. В. Стефаника], 2010. – Вип. 2 (18). – С. 112–121. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Зуляк, І. С.  Взаємини "Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 1. – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.


33.    Зуляк, І. С.  Діяльність "Просвіти" в міжвоєнний період: аналіз архівних джерел Західної України / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Баженов, П. Брицький [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1. – С. 211–215.


34.    Зуляк, І. С.  Культурно-освітня праця М. Галущинського в діяльності "Просвіти" Західної України у міжвоєнний період / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : [ТНПУ], 2005. – Вип. 2. – С. 157–162.


35.    Зуляк, І. С.  Організаційно-ідейні засади та культурно-просвітня діяльність товариства "Просвіта" в Західній Україні в міжвоєнний період / Іван Зуляк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 5–19. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Зуляк, І. С.  Особливості організації та проведення "Просвітою" святкувань у Західній Україні в міжвоєнний період / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 220–228. – Біліогр. в кінці ст.


37.    Зуляк, І. С.  Особливості розвитку і характер діяльності фахових шкіл "Просвіти" у міжвоєнний період / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : [ТНПУ], 2003. – Вип. 3. – С. 288–294.


38.    Зуляк, І. С.  Реформування організаційної структури "Просвіти" в Західній Україні у міжвоєнний період / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. С. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, П. Брицький, О. Добржанський та ін. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 1. – С. 57–66.


39.    Зуляк, І. С.  Стипендії "Просвіти" у Західній Україні міжвоєнного періоду / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 2. – С. 53–56. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Зуляк, І. С.  Театрально-аматорська діяльність осередків "Просвіти" в Західній Україні у міжвоєнний період (1919–1939) / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 3. – С. 98–105.


41.    Зуляк, І. С.  Українознавство в системі культурно-освітньої діяльності "Просвіти" в Західній Україні у міжвоєнний період / Іван Зуляк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 51–58. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


42.    Зуляк, І. С.  Участь "Просвіти" у формуванні національної свідомості українців у Східній Галичині (кінець 60-х рр. ХІХ – початок ХХ ст.) / Іван Зуляк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 1. – С. 117–125. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


43.    Зуляк, І. С.  Ювілеї "Просвіти" як одна з форм консолідації української спільноти у міжвоєнний період (до 140-річчя з часу заснування "Просвіти") / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк; редкол.: М. Алексієвець, М. Бармак, Л. Баженов [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2008. – Вип. 3. – С. 70–83.


44.    Іваськевич, І. О.  Національно-визвольний рух на Підгаєччині за часів польської окупації в 1919–1939 рр. : в перекладі з архівних документів польської поліції / І. О. Іваськевич. – Тернопіль : Джура, 2007. – 260 с.


45.    Іздепська-Новіцька, М.  Основні напрями діяльності хорових гуртків товариства "Просвіта" у Західному Поділлі у 20–30-х рр. ХХ ст. / Марія Іздепська-Новіцька // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 78–81. – Бібліогр. в кінці ст.


46.    Карпець, М.  Іван Кивелюк як просвітній діяч : 1866–1922 рр. / Микола Карпець // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 204–207. – Бібліогр. в кінці ст.


47.    Кліш, А.  Співпраця Кирила Студинського з діячами "Просвіти" : кінець ХІХ – початок ХХ ст. / Андрій Кліш // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 207–211. – Бібліогр. в кінці ст.


48.    Кобеля, А.  "Молода Просвіта" першопроходців Теребовлянщини / А. Кобеля // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 53–56.


49.    Кобрин, Н.  Принципи та форми музичної діяльності товариства "Просвіта" в Східній Галичині / Н. Кобрин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак та ін. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 3. – С. 267–274.


50.    Костюк, С.  Фонд "Просвіти" у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Рада. – 2005. – № 9. – С. 53–54.


51.    Кравчук, Л.  Кременецька "Просвіта" в 20–30-х роках ХХ ст. / Л. Кравчук, Л. Кравчук // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 51–53. – Бібліогр. в кінці ст.


52.    Крищук, Б. С.  Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Крищук Богдан Степанович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 20 с.


53.    Легкун, О.  Театрально-аматорська та музична діяльність Кременецької "Просвіти" у 1920–1942 роках / О. Легкун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 122–126.


54.    Малевич, А.  "Просвіта" на Збаражчині : історичний нарис / А. Малевич. – Збараж, 1995. – 57 с.


55.    Мищишин, І.  Просвітня діяльність українських громадських організацій релігійного спрямування (Галичина, поч. ХХ ст.) / І. Мищишин // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : науковий альманах / упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : Львів. крайове т-во "Рідна школа", 2007. – Ч. 4. – С. 219–226.


56.    Мігоцький, З.  Діяльність товариства "Просвіта" на Бережанщині : історія і сучасність / Зеновій Мігоцький // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 76–77. – Бібліогр. в кінці ст.


57.    Мудеревич, В.  Культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Чортківщині (1918–1939 рр.) [Текст] / В. Мудеревич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С. 19–22.


58.    Муц, О.  Оцінка діяльності товариства "Просвіта" у Західній Україні в націоналістичних та радянських часописах міжвоєнного періоду / Оксана Муц // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 94–99. – Бібліогр. в кінці ст.


59.    Невтомний плугатар просвітницької ниви : до 150-річчя від дня народження Олександра Барвінського // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С.63–68.


60.    Паляниця, Т.  Діяльність "Просвіти" у східних повітах Тернопільщини (ІІ половини ХІХ – І половини ХХ ст.) / Т. Паляниця // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 7. – С. 58–60.


61.    Положення Тернопільського обласного молодіжного об'єднання "Молода Просвіта" // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 11–14. – Нормативні документи.


62.    Рудюк, О.  Біля джерел «Просвіти» / О. Рудюк // Лан. Ланівеччина творча. – Тернопіль : Джура, 2001. – С. 265–267.


63.    Савак, Б.  Терниста дорога нашого відродження : до 20-річчя відновлення Денисівської "Просвіти" / Б. Савак // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 3. – С. 109–112.


64.    Скакальська, І.  Історія кременецької "Просвіти" в особах / Ірина Скакальська // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 261–266. – Бібліогр. в кінці ст.


65.    Скакальська, І.  Роль"Просвіти" у поширенні культури та освіти на Кременеччині у міжвоєнний період (1919–1939) / І. Скакальська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 5. – С. 35–38.


66.    Скоморовська, І.  Освітня діяльність бібліотек і читалень товариства "Просвіта" у Галичині (1919–1939 рр.) / Ірина Скоморовська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 330 : Педагогіка та психологія. – С. 166–173. – Бібліогр. в кінці ст.


67.    Смоляк, П. О.  Театральна діяльність осередку товариства "Просвіта" села Біла Тернопільського повіту у першій третині ХХ століття / П. О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; голов. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 170–178. – Бібліогр. в кінці ст.


68.    Сталінські репресії проти просвітян Тернопільщини // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 30–35.


69.    Сторінки історії Тернопільської " Просвіти" // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 25–30.


70.    Ступарик, Б.  Роль "Просвіти" в підвищенні освітнього рівня населення Галичини / Б. Ступарик // Школі – національне виховання молоді : вибрані статті. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 125–131.


71.    Тарнобір, Ю.  Молоді просвітяни Крем'янеччини / Ю. Тарнобір // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 43–50.


72.    Ткачук, І.  Видавничо-бібліотечна діяльність Кременецької "Просвіти" / Ірина Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 2. – С. 202–204. – Бібліогр. в кінці ст.


73.    Ткачук, І.  Театрально-аматорська діяльність осередків Кременецької "Просвіти" (1919–1939 рр.) / Ірина Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 157–159. – Бібліогр. в кінці ст.


74.    Товариство "Просвіта": минуле і сучасне // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 5–14.


75.    Уніят, В.  Просвітня діяльність Никифора Гірняка / Віктор Уніят // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 234–237. – Бібліогр. в кінці ст.


76.    Філія в Тернополі не мала собі рівних // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 22–25.


77.    Шайнер, Г.  Роль видавничої діяльності просвітніх господарських товариств та кооперативів на західноукраїнських землях у пропаганді економічних знань (кінець XIX – перша третина ХХ століття) / Г. Шайнер // Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ / гол. ред. Т. Біленко. – Дрогобич : ДДПУ, 2009. – Вип. 19 : Педагогіка. – С. 275–286.


78.    Шульський, М. Г.  Роль "Просвіти" в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині / М. Г. Шульський // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 215–222.


79.    Ярема, К.  Від 1876-го до 2016-го : [тернопільська "Просвіта"] / Казимир Ярема // Слово Просвіти. – 2016. – 21–27 січ. (№ 3). – С. 4.

Список підготувала  Беновська І. В.
(79 джерел) червень 2016

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort