«Науково-педагогічна діяльність Ятищук Оксани Василівни»
(до 55-річчя від дня народження педагога,
 кандидата історичних наук, доцента)
Ятищук

   Ятищук Оксана Василівна (3 травня 1961, м. Тернопіль) – український вчений-історик, педагог, громадсько-освітня діячка. Кандидат історичних наук, доцент.
   Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (1985).  У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Побут та звичаї українського народу у творчості

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка». Працює на кафедрі стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Авторка понад 30 наукових праць, більшість яких присвячені культурно-просвітницькій та громадській діяльності Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Ятищук Оксана Василівна : [кандидат історичних наук, доцент] // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 23–24.


2.   Ятищук, О. В.  Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України : [монографія] / Оксана Ятищук. – 2-ге вид. допов., переробл. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 176 с.


3.    Ятищук, О.  Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України : [монографія] / Оксана Ятищук. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 176 с.


4.  Ятищук, О.  Григорій Квітка-Основ’яненко – культурно-просвітницький та громадський діяч Cлобожанщини кінця ХVIII – початку XIX ст. = Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko as a cultural-enlightening and civil leader of Slobozhanshchyna in end of the ХVIII - the first half of the XIX century / Оксана Ятищук // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 61–88. – Бібліогр. в кінці ст.


5.   Ятищук, О.  Г. Ф. Квітка-Основ’яненко в історії української національної культури // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТДПІ], 1997. – Bип. 6. – С. 188–198. – Бібліогр. в кінці ст.


6.   Ятищук, О.  Г. Ф. Квітка-Основ’яненко як етнограф // Етнос, культура, нація : матеріали міжнародної наукової конференції Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського HAH України. – Дрогобич, 1999. – С. 57–62.


7.   Ятищук, О.  Головні убори українських селян кінця XVIII – початку XX cт. (на прикладі творів

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТДПУ], 2001. – Bип. 13. С. 63–66.


8.   Ятищук, О.  Діти в обрядах та віруваннях українського та філіпінського народів / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 2. – С. 204–209. – Бібліогр. в кінці ст.


9Ятищук, О.  До питання вивчення історії єврейського народу / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.]. – Тернопіль : [ТДПУ], – 2003. – Вип. 2. – С. 204–209.


10.   Ятищук, О.  Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст. / Оксана Ятищук // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 1. – С. 310–317. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


11.   Ятищук, О.  Життя і громадська діяльність Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Громяк, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 2(7). – С. 180–190.– Бібліогр. в кінці ст.


12.   Ятищук, О.  Звичаєве право та народна мораль в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2006. – Вип. 1. – С. 101–105.


13.   Ятищук, О.  Звичаєве право та народна мораль українського народу (на прикладі творів класичної української літератури) / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець,

Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2015. – Вип. 2, ч. 1. – С. 187–190. – Бібліогр. в кінці ст.


14.    Ятищук, О.  Історіографія етнографічного дослідження Слобожанщини XVIII ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. С. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, П. Брицький, [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 1. – С. 174–177.


15.    Ятищук, О.  Михайло Палій – представник української еміграції в Америці / Оксана Ятищук, Віта Лопух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія  / [за заг. ред. М. М. Алексієвця]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2008. – Вип. 2 : Українська історична біографістика: забуте і невідоме, ч. 2 : До 15-річчя історичного факакультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка – С. 167–175. – Бібліогр. в кінці ст.


16.    Ятищук, О.  Народна демонологія як елемент етнографічних досліджень В. Гнатюка / Оксана Ятищук // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець,

М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 260–267. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Ятищук, О.  Обряд сватання на Слобожанщині в твоpax Г. Квітки-Основ’яненка // Україна на шляху до незалежності і демократії : тематичний збірник праць викладачів, студентів і аспірантів історичного факультету. – Тернопіль : ТДПІ, 1996. – С. 104–110.


18.   Ятищук, О.  Парадигма українського народного костюма (на прикладі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Гром’як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10) : До 130-річчя з дня народження В. Гнатюка.  – С. 441–450.


19.   Ятищук, О. В.  Побут та звичаї українського народу в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка : [монографія] / Оксана Ятищук. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 124 с.


20.   Ятищук, О.  Проблема вивчення етнічних релігій в курсі «Релігієзнавство» / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця, А. М. Колодного. – Тернопіль : [ТДПУ], 2002. – Вип. 4 : Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання у вищій школі. – С. 89–91.


21.    Ятищук, О.  Розвиток етнографічних знань Слобідської України в XIX ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 292–296. – Бібліогр. в кінці ст.


22.   Ятищук, О.  Роль Г. Квітки-Основ’яненка у становленні й розвитку нової української літератури та української літературної мови / О. Ятищук // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 100–102.


23.     Ятищук, О.  Роль Г. Ф. Квітки-Основ’яненка у формуванні української літературної мови на народній основі // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 109–111.


24.   Ятищук, О.  Традиційна весільна обрядовість у літературній спадщині Г. Ф. Квітки-Основ’яненка // Етнологія. Фольклористика : матеріали IV Міжнародного конгресу україністів. – Кн. 1. – Одеса ; Київ : Вид-во Асоціації етнологів, 2001. – С. 298–307.


25.     Ятищук, О.  Трансформація фольклорного образу чорта в художній літературі (на матеріалі художньої прози Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) / О. Ятищук // Studia Methodologica : альманах / укладач І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25 : Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 254–257.


26.     Ятищук, О.  Українська народна кулінарія XVIII – почаку ХІХ ст. : за матеріалами художніх творів

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 194–201. – Біліогр. в кінці ст.


27.   Ятищук, О.  Фольклорно-етнографічні елементи в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» / Оксана Ятищук // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту / відпов. за вип. М. М. Алексієвець. – Тернопіль : [ТДПІ], 1994. –  Вип. 1. – С. 112–118.


28.    Ятищук, О.  Функціонування юденратів на Тернопільщині у період німецької окупації / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Ятищук, О.  Християнські обряди в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТДПУ], 2002. – Вип. 1. – С. 129–135.


30.  Ятищук, О.  Художній текст як етнографічне джерело / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – Вип. 1, ч. 1. – С. 209–214. – Бібліогр. в кінці ст.

Підготувала  Н. І. Пельо
травень 2016 р. (30 джерел).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort