«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі»
(30-річчя Чорнобильської трагедії)

 

Рекомендаційний список літератури

 

1. Аксьонова, А.  ДП "Чорнобильська АЕС" – у полі особливої уваги громадськості / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 2. – С. 36–37.

 

2. Аксьонова, А.  Із майбутнім Чорнобильської зони визначились / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 8. – С. 26–27.

 

3. Аксьонова, А.  Міжнародні проекти на майданчику Чорнобильської АЕС. Що нового? / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 6. – С. 28–30.

 

4. Аксьонова, А.  Японська і Чорнобильська зони відчуження: аналогії та особливості / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 5. – С. 26–29.

 

5. Барановська, Н. П.  Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві : до 25-річчя трагічних подій / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 123–142.

 

6. Белан, В. Ю.  Чорнобильська катастрофа – як це було і що ми маємо сьогодні / В. Ю. Белан // Екологічний вісник. – 2011. – № 6. – С. 24–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7. Бривко, М.  Чорнобильська тематика у нумізматиці / Микола Бривко // Нумізматика і фалеристика. – 2016. – № 1. – С. 15–19. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8. Висновки і рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього" // Надзвичайна ситуація. – 2011. – № 4. – С. 13–17.

 

9. Вірина, Л. А.  Тієї вогняної ночі : Чорнобильська оповідь / Л. А. Вірина. – К. : Молодь, 1989. – 192 с.  

 

10. Гордєєва, А. Д.  Порівняльна характеристика ранніх фаз розвитку подій під час аварій на Чорнобильській та "Фукусіма 1" атомних електростанціях / А. Д. Гордєєва // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 24–25.

 

11. Гоцинець, І.  Чорнобиль у поетичній картині Бориса Олійника / І. Гоцинець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 15. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12. Гощинець, І.  Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця ХХ століття / І. Гощинець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 13. – С. 4–6.

 

13. Гуманітарні наслідки аваріїї на Чорнобильській АЕС: стратегія відродження. – [Без м.в.], 2002. – 82 с.

 

14. Даєн, Л. А.  Чорнобиль – трава гірка: документальна повість : для серед. та ст. шк. віку / Л. А. Даєн. – К. : Веселка, 1988. – 176 с.     

 

15. Драч, І. Ф.  Лист до калини: поезії : для ст. шк. віку / І. Ф. Драч. – 2-ге вид., допов. – К. : Веселка, 1994. – 286 с. – (Шкільна б-ка).

 

16. Драч, І.Ф. Чорнобильська Мадонна : поема / І.Ф.Драч // Лист до калини. –2-ге вид., допов. – К. : Веселка, 1994. – С. 246–286.

 

17. Євдін, О.  Чорнобильські проблеми у полі зору науки / О. Євдін, Г. Перепелятников // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 5. – С. 48–49.

 

18. Задорожна, О.  Ословлення в поетичній мові шістдесятників впливу наслідків Чорнобильської аварії на землі України, що знаходяться поза зоною відчуження / Олександра Задорожна // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., Тернопіль, 18–22 листопада 2013 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 180–182. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19. Ковалевская, Л. А.  Чернобыльский дневник (1986–1987 гг.) : Заметки публициста / Л. А. Ковалевская. – К. : Рад. письменник, 1990. – 304 с.

 

20. Коваленко, А. П.  Чернобыль – каким его увидел мир / А. П. Коваленко, Ю. В. Рисованный. – К. : Молодь, 1989. – 176 с

 

21. Корніюк, В.  Чорнобильський реквієм / В. Корніюк // Віче. – 2011. – № 7. – С. 44.

 

22. Костін, І.  Чорнобиль. Сповідь репортера : фоторепортаж / І. Костін // Все для вчителя. – 2004. – № 12.

 

23. Кривда, М.  Потрібна єдина точка зору на чорнобильську проблему та її вирішення / Марина Кривда // Голос України. – 2015. – 6 берез. (№ 41). – С. 3.

 

24. Кугно, І.  Чорнобильсько-курський синдром / І. Кугно // Надзвичайна ситуація. – 2009. – № 8/9. – С. 36–37.

 

25. Левченко, О. Г.  Хіросіма – Нагасакі – Чорнобиль: уроки та застереження / О. Г. Левченко, Є. П. Маслов // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 3. – С. 25–26.

 

26. Лисиченко, Г. В.  Про деякі проблеми, пов'язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, та гарантування радіаційної безпеки / Г. В. Лисиченко // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 11–12.

 

27. Маховський, О.  Чорнобильські кургани. На 300 років / Олег Маховський // Пожежна та техногенна безпека. – 2014. – № 12. – С. 30–31.

 

28. Медведев, Г. У.  Чернобыльская тетрадь : документальная повесть / Г. У. Медведев. – К. : Дніпро, 1990. – 165 с. – (Романи й повісті ; № 2).

 

29. Медведев, Г.  Чернобыльская хроника / Григорий Медведев. – М. : Современник, 1989. – 240 с.

 

30. Наєнко, М. К.  Отець Антоній : чорнобильська трагікомедія ; "Фауст" : трагедія / М. К. Наєнко. – К. : Академія, 2010. – 144 с.

 

31. Моргун, В. В.  Мутагенна активність радіонуклідних забруднень ближньої зони Чорнобильської AEC у віддалені строки після аварії / В. В. Моргун, Р. А. Якимчук // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 6. – С. 463–473. – Бібліогр. в кінці ст.

 

32. Мриглод, О. І.  Реакція наукової спільноти на Чорнобильську аварію: аналіз розвитку тематики публікацій / О. І. Мриглод, Ю. В. Головач // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 7. – С. 59–69. – Бібліогр. в кінці ст.

 

33. Одинец, М. С.  Чернобыль : Дни испытаний / М. С. Одинец. – М. : Юрид. лит., 1988. – 144 с.

 

34. Олійник, Б. І.  Сім : поема / Б. І. Олійник. – К. : Рад. шк., 1988. – 91 с.

 

35. Омелянчук, І.  І крізь Чорнобиль проростає сад... / І. Омелянчук // Віче. – 2011. – № 7. – С. 48–49.

 

36. Онікієнко, І. М.  Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час Апокаліпсису / І. М. Онікієнко // Науковий збірник Кам'янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка. Сер. історична та філологічна / редкол.: Є І. Сохацька [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : КПНУ, 2009. – Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. – С. 134–138.

 

37. Плахута, В.  Початковий етап ліквідації Чорнобильської катастрофи / Віктор Плахута // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 96–99. – Бібліогр. в кінці ст.

 

38. Прістер, Б.  Проблеми радіаційного захисту населення на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Б. Прістер // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 4. – С. 3–11.

 

39. Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник. Вип. 7 /редкол.:

В. М. Шестопалов, Є. В. Соботович, В. І. Холоша [та ін.]. – К. : Вид-во Української Академії держ. упр., 2001. – 240 с.  

 

40. Радіобіологічні та радіоекологічні дослідження Чорнобильської катастрофи вченими НАН України /

Д. М. Гродзинський, О. Ф. Дембновецький, О. М. Левчук, Ф. Н. Пацюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 6. – С. 30–40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

41. Рогожкін, Б.  "На Чорнобильській атомній пожежі взагалі не було..." / Б. Рогожкін // Вітчизна. – 1992. –

№ 9. – С. 153–158.

 

42. Сидоров, В.  Чорнобильська трагедія очима ліквідаторіа : [Чорнобильська атомна трагедія – найстрашніша атомна катастрофа ХХ ст.] / В. Сидоров // Дивосвіт. – 2011. – № 2. – С. 14–17.

 

43. Соціальні та медико-біологічні особливості життєдіяльності дітей і дорослого населення, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В. І. Завадський, Б. П. Грейда, А. І. Зимовін [та ін.]. – Луцьк : Надстир'я, 1994. – 152 с.

 

44. Стоєцький, В.  Чорнобиль. Наш біль. Наша пам'ять / В. Стоєцький // Безпека життєдіяльності. – 2010. –

№ 5. – С. 12–13.

 

45. Сучасний етап мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи / С. Ю. Булигін, О. І. Бондар, О. І. Дутов, В. О. Кашпаров // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 54–57. – Бібліогр. в кінці ст.

 

46. Цушко, І.  Чорнобильська АЕС та зона відчуження сьогодні/ Ірина Цушко // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 8. – С. 28–29.

 

47. Чернобыль. Дни испытаний : книга свидетельств / [сост. В. Г. Шкода]. – К. : Рад. письменник, 1988. – 509 с.

 

48. Чернобыльский репортаж : фотоальбом / ред. Т. В. Гуськова. – М., 1988. – 153 с.

 

49. Чорнобиль і соціум. Вип.7: Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соц. груп, потерпілих від чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації / редкол.: О. В. Киричук,

С. Д. Максименко, Ю. І. Саєнко [та ін.]. – К. : Стилос, 2001. – 408 с.

 

50. Чорнобиль, 1986–1987 рр. : документи і спогади : роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи / редкол.: А. П. Шпак, І. М. Вишневський, В. В. Гончарук [та ін.] ; уклад.: В. Д. Новіков, Т. В. Желтовська,

В. Ю. Данильченко [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2004. – 564 с.

 

51. Шинкаренко, О.  Чорнобильський ліс: вогняна завіса : [лісова пожежа] / Оксана Шинкаренко // Надзвичайна ситуація. – 2015. – № 5. – С. 10–13.

 

52. Щербак, Ю. М.  Чорнобиль : документальна повість / Ю. М. Щербак. – К. : Дніпро, 1989. – 223 с. – (Романи й повісті ; № 1).

 

53. Яворівський, В. О.  Марія з полином у кінці століття : роман / В. О. Яворівський ; редкол.: В. Біленко,

А. Дімаров, О. Дмитренко [та ін.]. – К. : Дніпро, 1987. – 191 с. – (Романи й повісті ; № 11).

 

Список (53 дж.)
підготувала
Тененьська С. Б.
(квітень 2016 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort