«Відомий історик, педагог, організатор української
історичної науки»
(до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук,
професора М. М. Алексієвця)

 

    Алексієвець Микола Миронович – (10 лютого 1941, м. Дубровиця Рівненської області) – український вчений-історик, педагог. Доктор історичних наук (1987). Професор (1989). Заслужений працівник освіти України (2000). Член ВУСК (2001).
  Закінчив історичaleksijvecний факультет Київського університету (1968). Працював старшим викладачем, доцентом Тернопільського фінансово-економічного інституту (нині – ТНЕУ; 1971–1977). Від 1977 – в Тернопільському педагогічному інституті (нині ТНПУ): 1977–1993 – завідувач кафедри, проректор з навчальної роботи. Від 1993 – завідувач кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, декан історичного факультету (1994–2006).
   Автор майже 340 наукових і науково-методичних праць з проблем вітчизняної та всесвітньої історії.
   Микола Миронович є членом редакційної колегії 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл». Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (24 серпня 2012) – за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 21-ї річниці Незалежності України.

 

Довідково-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури


Мельничук, Б.  Алексієвець Микола Миронович / Богдан Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський [та ін.] – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. – Т. 1 : А–Й. – С. 34.

 

Праці

 

1.    Алексієвець, М.  Відновлення національної незалежності слов'янських країн Центральної та Південно-Східної Європи: погляд через десятиліття / М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2003. – Вип. 3 : Національно-державне відродження слов'янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – С. 14–19.

 

2.    Алексієвець, М.  Друга світова війна: погляд через 60 років / М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2005. – Вип. 2. – С. 183–186.

 

3.    Алексієвець, М.  Історична освіта в Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. Алексієвець. – Тернопіль : [ТНПУ], 2000. – Вип. 10. – С. 4–6.

 

4.    Алексієвець, М.  Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 10. – С. 72–81. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Алексієвець, М.  Наукові дослідження із всесвітньої історії в нашому університеті: стан і проблеми / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 1. – С. 77–86. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Алексієвець, М.  Наукові історичні дослідження в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: стан, проблеми і перспективи / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1. – С. 3–11.

 

7.    Алексієвець, М.  Об'єктивна необхідність наукового вивчення історії України і Польщі та їх міждержавних відносин / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. –Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 5. – С. 96–99.

 

8.    Алексієвець, М.  Про науково-дослідницьку роботу кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : до 15-ліття історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 13–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Алексієвець, М.  Роль релігії і церкви в житті українського народу : історичний аспект / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця, А. М. Колодного. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 4 (спецвип.) : Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання у вищій школі". – С. 4–8.

 

10.    Алексієвець, М.  Українська історична біографістика: досягнення та перспективи її розвитку в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка / Микола Алексієвець // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 6–10.

 

11.    Алексієвець, М.  Українська історична біографістика: нове бачення / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 4–6.

 

12.    Алексієвець, М. М.  Будівництво розвинутого соціалізму в країнах соціалістичної співдружності / М. М. Алексієвець. – Київ : Знання, 1985. – 48 с. – (Серія 4 "Міжнародна" ; № 6).

 

13.    Алексієвець, М. М.  За законами нового світу / М. М. Алексієвець ; НДР: 1949–1979. – Київ : Політвидав України, 1979. – 100 с.

 

14.    Алексієвець, М. М.  Зауваження до організації навчального процесу в кредитно-модульній системі : дискусія / М. М. Алексієвець // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ / М-во освіти і науки України. ТНПУ; за ред. В. В Грубінка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 195.

 

Видання вченого-педагога у співавторстві


1.    Алексієвець, Л.  95-річчя державного відродження слов'ян Центральної та Південно-Східної Європи / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 12. – С. 14–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.    Алексієвець, Л.  Польські землі в роки Першої світової війни / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2004. – Вип. 2. – С. 127–132.

 

3.    Алексієвець, Л. М.  Історія світової культури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 : Від Бароко до сучасності / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, О. І. Шама. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 656 с.

 

4.    Алексієвець, Л. М.  Методологія і методика наукових досліджень : навчальний посібник для студ. іст. фак. / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Пробне вид. – Тернопіль : [ТНПУ], 2008. – 130 с.

 

5.    Алексієвець, Л. М.  Науково-дослідницька діяльність студентів: організація та методика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, С. В. Бондаренко ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 132 с.

 

6.    Алексієвець, Л. М.  Польща: на шляху до НАТО та ЄС : [монографія] / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, Н. М. Чорна. – Тернопіль ; Вінниця : Вектор, 2012. – 268 с.

 

7.    Алексієвець, М.  "Американський період" наукової діяльності О. Кандиби-Ольжича / М. Алексієвець, Л. Ковалишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2006. – Вип. 1. – С. 113–118.

 

8.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 354–356. – Рец. на кн.: Мартинов, А. Ю.  Об'єднана Німеччина: від "Боннської" до "Берлінської" республіки (1990–2005 рр.) : монографія. Сер. Відкрита дослідницька концепція. – Вип. 5. – Київ : Інститут історії України НАН України. – 2006. – 447 с.

 

9.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 308–310. – Рец. на кн.: Україна в міжнародних організаціях.

 

10.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 8. – С. 310–311. – Рец. на кн.: Віднянський, С. В.  Об'єднана Європа: від мрії до реальності : історичний нарис про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395 с.

 

11.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 9 : Україна–Європа–Світ: творимо історію разом. – С. 358–359. – Рец. на кн.: Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922) : документи і матеріали / упоряд.: В. М. Даниленко, Н. В. Кравець. – Київ : Смолоскип, 2012. – 592 с.

 

12.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Федорів // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 11. – С. 338–340. – (Історія, міжнародні відносини). – Рец. на кн.: Древніцький, Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 304 с.

 

13.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, Л. Костюк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 12. – С. 307–309. – Рец. на кн.: Лазарович, В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія / Володимир Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.

 

14.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, О. Валіон // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 303–307. – Рец. на кн.: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за ред. доктора істор. наук, проф. А. І. Кудряченка. – Київ: Фенікс, 2009. – 544 с.

 

15.    Алексієвець, М.  Георгій Шарпак : видатний внесок у розвиток світової науки / М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 2. – С. 209–214. – Бібліогр. в кінці ст.

 

16.    Алексієвець, М.  Друга світова війна в історичній пам'яті : до 65-річчя Великої Перемоги / М. Алексієвець, С. Бондаренко // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 22–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

17.    Алексієвець, М.  Життєвий й творчий шлях Михайла Левицького в контексті відродження української державності / М. Алексієвець, І. Федорів // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 169–179. – Бібліогр. в кінці ст.

 

18.    Алексієвець, М.  Журнал "Киевская старина" як осередок історичної науки та культурне явище кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / Микола Алексієвець, Любов Стромилюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.]. Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 2. – С. 177–180.

 

19.    Алексієвець, М.  Зовнішня політика України в контексті сучасних цивілізаційних викликів / Микола Алексієвець, Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця – Тернопіль :ТНПУ, 2006. – Вип. 3. – С. 84–104.

 

20.    Алексієвець, М.  Історія України – органічна частина всесвітньої історії / М. Алексієвець, Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 9 : Україна–Європа–Світ: творимо історію разом. – С. 13–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

21.    Алексієвець, М.  Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – на початку 90-х років / М. Алексієвець, С. Бондаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. С. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.] – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 2. – С. 218–222.

 

22.    Алексієвець, М.  Народний рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації / М. Алексієвець, С. Бондаренко // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 356–365. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23.    Алексієвець, М.  Наука у системі реформування вищої школи в контексті закону України "Про вищу освіту" / Микола Алексієвець, Леся Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 14. – С. 33–40.

 

24.    Алексієвець, М.  Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка / Микола Алексієвець, Леся Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 15 : Присвячується 75-річчю ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – С. 41–53.

 

25.    Алексієвець, М.  Перспективи української національної історії в умовах глобалізації / Микола Алексієвець, Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 3. – С. 4–8.

 

26.    Алексієвець, М.  Причини ліквідації та політичні спроби українців відновити українську державність в період Другої світової війни / Микола Алексієвець, Ірина Федорів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 92–100.

 

27.    Алексієвець, М.  Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006–2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки / М. Алексієвець, О. Валіон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 1. – С. 126–137. – Бібліогр. в кінці ст.

 

28.    Алексієвець, М.  Роль "Просвіти" у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості українства Східної Галичини / М. Алексієвець, М. Алексієвець, С. Бондаренко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 19–21. – Бібліогр. в кінці ст.

 

29.    Алексієвець, М.  Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації / Микола Алексієвець , Леся Алексієвець , Михайло Юрій // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 14. – С. 249–264.

 

30.    Алексієвець, М.  Україна та її європейський контекст: історія та сучасність : [рецензія] / М. Алексієвець, Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 9 : Україна–Європа–Світ: творимо історію разом. – С. 351–357.

 

31.    Алексієвець, М.  Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю / М. Алексієвець, О. Парнета // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 2. – С. 155–170. – Бібліогр. в кінці ст.

 

32.    Алексієвець, М. М.  Деякі питання викладання історії і теорії світової культури та його впливу на формування учителя національної школи / М. М. Алексієвець, М. О. Федоренко // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 1. – С. 110–112.

 

33.    Алексієвець, М. М.  Діяльність "Просвіти" у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868–1914) / М. М. Алексієвець, І. С. Зуляк. – Тернопіль, 1999. – 184 с.

 

34.    Алексієвець, М. М.  Іван Горбачевський: науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність : [монографія] / М. М. Алексієвець, Т. В. Лахманюк ; наук. ред. Л. В. Баженов. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 160 с.

 

35.    Алексієвець, М. М.  Історія світової культури : навчальний посібник для студ. вузів. Ч. 1 : Від Первісності до Ренесансу / М. М. Алексієвець, О. І. Шама. – Тернопіль : Лілея, 2006. – 528 с.

 

36.    Алексієвець, М.  Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Микола Алексієвець, Леся Алексієвець. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 312 с.

 

37.    Алексієвець, М. М.  Розвиток народної освіти на Гусятинщині за роки радянської влади / М. М. Алексієвець, М. О. Алексієвець // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР, 1939–1989 рр. : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 1. – С. 47–49.

 

38.    Алексієвець, М. М.  Роль М.Грушевського у піднесенні національної свідомості українського народу (кін. ХIХ – поч. ХХ ст.) / М. М. Алексієвець, М. АлексієвецьЛ, О. П. Трум. – Тернопіль : Літопис, 2002. – 104 с.

 

39.    Алексієвець, М. М.  Самостійна робота студента з науковою та навчальною літературою / М. М. Алексієвець, М. О. Алексієвець // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 72–74.

 

40.    Алексієвець, М. М.  Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. Міжнародний науково-дослідний проект / М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 2. – С. 330–331.

 

41.    Валіон, О.  Викладацька діяльність Михайла Грушевського у Львові (кін. XIX – поч. XX ст.) / О. Валіон, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2006. – Вип. 2. – С. 122–126.

 

42.    Вовк, С.  Наука про людину XVIII ст. – джерело пошуку концептуальних засад єдиної науки / С. Вовк, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Баженов, П. Брицький [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1. – С. 170–177.

 

43.    Де котить води Збруч : путівник / М. М. Алексієвець, І. М. Боровська, М. Д. Вишневський [та ін.] ; кер. авт. колективу П. С. Коріненко. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. – 64 с.

 

44.    Культурне відродження в Україні : історія і сучасність / М. М. Алексієвець, М. М. Більчук, М. С. Бойко [та ін.] ; за ред. Т. О. Сілаєвої. – Тернопіль : Проблеми людини, 1993. – 221 с.

 

45.    Методика підготовки рефератів, курсових і дипломних робіт та їх захисту : навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / уклад.: М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець, О. М. Алексієвець ; наук. ред. В. М. Ботушанський. – Тернопіль, 2001. – 76 с.

 

46.    Терещук, Г.  Науковий чинник розвитку освіти в сучасних умовах реформування українського освітнього процесу / Г. Терещук, М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 8. – С. 43–48. – Бібліогр. в кінці ст.

 

47.    Терещук, Г.  Наукові дослідження: теорія та організація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Леся Алексієвець, Микола Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – 4-те вид., випр. та доповн. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 364 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

48.    Терещук, Г.  Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Микола Алексієвець, Леся Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 362 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

49.    Терещук, Г.  Організація та методика наукових досліджень студентів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Леся Алексієвець, Микола Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 258 с.

 

50.    Терещук, Г.  Основи наукових досліджень: теорія та методика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Микола Алексієвець, Леся Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 256 с. – (Вища освіта XXI століття).

 

51.    Тернопілля: сторінки історії / М. М. Алексієвець, М. В. Бармак, О. Я. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1995. – 163 с.

 

Алексієвець Микола Миронович – науковий керівник і консультант дисертацій

 

1.    Валіон, О. П.  Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. XIX – поч. XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Валіон Оксана Павлівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

 

2.    Мисик, В. С.  Громадсько-політична та наукова діяльність Ігоря Ґерети (1937–2002 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Мисик Володимир Святославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2012. – 223 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 179–215.

 

3.    Мисик, В. С.  Громадсько-політична та наукова діяльність Ігоря Ґерети (1937–2002 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Мисик Володимир Святославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

 

4.    Погорецький, В. А.  Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596–1647 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Погорецький Василь Антонович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2012. – 211 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 173–198.

 

5.    Погорецький, В. А.  Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596–1647 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Погорецький Василь Антонович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 18 с.

 

Алексієвець Микола Миронович – опонент дисертацій


1.    Іванова, В. О.  Військова, науково-публіцистична та громадська діяльність М. І. Драгомирова (1830–1905) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Іванова Віра Олексіївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; наук. кер. С. В. Бережна. – Х., 2014. – 239 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 167–200.

 

2.    Іванова, В. О.  Військова, науково-публіцистична та громадська діяльність М. І. Драгомирова (1830–1905) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Іванова Віра Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 15 с.

 

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (лютий 2016)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort