baran b

Асистент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Баран Б. Коли потребують найбільш незахищені: ціннісні орієнтири ГКЦ у подоланні руйнівних наслідків Першої світової війни / Б. Баран // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 231-234

2022 рік

 1. Старка В. В. Господарсько правова роль парафіяльного священика Греко-католицької церкви в соціально-економічному житті селянина Східної Галичини 1923 – 1939 рр. / В. В. Старка, Б. М. Баран // Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 21-22 вересня 2022 р.). – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2022. – Вип. 43. – С. 76-78
 2. Баран Б. М. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження господарсько-економічної діяльності Греко-католицької церкви в Східній Галичині 1923–1946 років / Б. М. Баран // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Київ, 2021. – Т. 33 (72). – № 3. – С. 186-190. DOI : https://doi.org/10.32838/2663-5984/2022/3.28
 3. Баран Б. Парафіяльний священник Греко-католицької церкви у Східній Галичині: духовний поводир та світський наставник на зламі ХІХ-ХХ ст. / Б. Баран // LEKARZ I DUCHOWNY NA PROWINCJI. Częstochowa, 2022. – Т. 5. UCZONY NA PROWINCJI. – S. 337-341
 4. Баран Б. М. Роль Греко-католицької церкви у діяльності кооперативів Східної Галичини в 1920–1939 рр. / Б. М. Баран // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Київ, 2022. – Т. 33 (72). – № 4. – С. 1-5. DOI : https://doi.org/10.32782/2663-5984/2022/4.1
 5. Баран Б. Ціннісні орієнтири греко-католицької церкви в дистрикті Галичина 1941-1944 рр. / Б. Баран // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 238–242

2021 рік

 1. Баран Б. М. Діяльність Української греко-католицької церкви та Українського Єпархіального комітету опіки над військовими сиротами у створенні та розвитку дитячих притулків у Східній Галичині в 1917-1924 рр. / Б. М. Баран, Ю. Б. Петрик // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Київ, 2021. – Том 32 (71) – № 1. – С. 8-13. DOI : https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/1.2
 2. Старка В. Знищення релігійних символів на території Східної Галичини у 1939–1953 рр. як елемент боротьби з національною пам’яттю / В. Старка, Б. Баран // Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) : колективна монографія. – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2021. – С. 359-376
 3. Баран Б. М. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941–1944 рр. / Б. М. Баран // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Київ, 2021. – Т. 32 (71). – № 4. – С. 8-12. DOI : https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/4.2
 4. Старка В. В. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941–1944 рр. / В. В. Старка, Б. М. Баран // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2021 р.). – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2021. – С. 9-13
 5. Баран Б. Соціально-економічна програма розвитку ГКЦ в Східній Галичині 20-30 рр. XX ст. / Б. Баран, В. Старка // V Таврійські історичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2-3 квітня 2021 р.). – Київ : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2021. – С. 5-9
 6. Баран Б. М. Торгівля землею як елемент економічної діяльності парафій греко-католицької церкви у Східній Галичині 1921–1939 рр. / Б. М. Баран // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХV міжнародної наукової конференції (21-22 жовтня 2021 р. м. Дніпро). Київ, 2021. С. 74-76
 7. Баран Б. Ціннісні орієнтири ГКЦ як учасника економічних процесів в Східній Галичині в 1923 – 1939 рр. / Б. Баран // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 138-141

2019 рік

 1. Баран Б. М. Податкова політика радянської влади щодо Української Греко-католицької церкви 1939–1946 років / Б. М. Баран // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХІІІ міжнародної наукової конференції (24-25 жовтня 2019 р. м. Дніпро). – Київ, 2019. – С. 69-71

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах