Boiko AКандидат технічних наук

Викладач кафедри математики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Бойко А. Р. Використання пакетів прикладних програм під час вивчення диференціальної геометрії та топології / А. Р. Бойко, Т. М. Комарецька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 31-33
  2. Кухарик О. С. Виникнення топології та деякі її застосування / О. С. Кухарик, А. Р. Бойко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 146-149
  3. Добровольська О. М. Основи організації дистанційного навчання у ЗВО із використанням LMS Moodle / О. М. Добровольська, А. Р. Бойко, Г. В. Гоменюк // Innovative development of science, technology and education : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. (November 16-18, 2023 ). – Vancouver : Perfect Publishing, 2023. – P. 288-298
  4. Бондарчук В. Р. Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя математики засобами диференціальної геометрії / В. Р. Бондарчук, А. Р. Бойко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-114
  5. Application of artificial intelligence to improve the work of educational platforms / O. Yasniy, A. Mykytyshyn, I. Didych [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (22 November 2023through 24 November 2023). – Ternopil. – 2023. – Vol. 3628. – P. 433-439. – URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

  1. Бойко А. Р. Застосування програмних засобів математичного спрямування на уроках математики / А. Р. Бойко, К. О. Марценюк, О. М. Безверхна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 172–175.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах