Prociv

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Бобик Л. Василь Барвінський: поєднання музичного мистецтва і педагогіки / Л. Бобик // Мистецька гордість Тернопільщини у минулому й сьогоденні : колективна монографія. – Тернопіль, 2023. – С. 19-34
  2. Бобик (Проців) Л. Музична освіта в Україні: євроінтеграційні перспективи / Л. Бобик (Проців) // Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2022). – Дрогобич, 2023. – С. 38-44
  3. Бобик (Проців) Л. Розвиток вищої музичної освіти в Україні: діалог європейських та вітчизняних традицій / Л. Бобик (Проців) // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 42-46
  4. Бобик (Проців) Л. Й. Теорія та історія музичної освіти  : методичні рекомендації до вивчення курсу / (Проців) Л. Й. Бобик, _[розробник]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 40 с.

2022 рік

  1. Смоляк О. С. Музичне формотворення щедрівок Західного Поділля / О. С. Смоляк, Л. Й. Проців // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2022. – Вип. 42. – С. 48-58
  2. Artistic and figurative thinking in the structure of educational activity of future masters in music art / B. Vodianyi, V. Vodiana, L. Bobyk [et al.] // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2022. – Vol. 14, Issue 2. – P. 318–329. – URL.: https://www.webofscience.com
  3. The topics of shchedrivka-songs in western podillya and their main motifs / O.Smoliak, L. Protsiv, O.Dovhan,  M.Yevhenieva // Trames-journal of the humanities and social sciences. – 2022. – Vol. 26, Issue 3. – P. 313–340. – URL. : https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2021 рік

  1. Проців Л. Й.   Музична педагогіка: курс лекцій : навчальний посібник / Уклад. Л. Й. Проців. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 98 с.

2020 рік

  1. Проців Л. Й. Історія музичної педагогіки в Україні: феномен мистецьких династій / Л. Й. Проців // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – № 5. – С. 16-23. DOI: 10.28925/2518-766X.2020.5.3

2019 рік

  1. Проців Л. Й. Історія української музичної педагогіки: віденські зустрічі / Л. Й. Проців // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. – 2019. – Вип. 4. – С. 59-65.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах