Web of Science ResearcherID:  I-8009-2018

Bystrytska

Доктор історичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Бистрицька Е. Методичні рекомендації до магістерської роботи студента ТНПУ : за освітньою програмою 031 "Релігієзнавство" / Е. Бистрицька. – Тернопіль, 2023. – 17 с.
  2. Бистрицька Е. Становлення медичного капеланства в Україні як відповідь на виклики сьогодення / Е. Бистрицька, Л. Костюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 224-227
  3. Bystrytska E. POSITION AND ACTIVITIES OF THE GREEK-CATHOLIC PARISH CLERGY OF EASTERN GALICIA IN 1914 – 1939 / E. Bystrytska, Y. Hrabets // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – С. 105-116. DOI 10.24919/2519-058X.27.281515 ; https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2021 рік

  1. Бистрицька Е. В. Релігійна система цінностей в умовах пандемії COVID-19 / Е. В. Бистрицька, Н. Волік // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 114–117.
  2. Bystrytska E. Integration of the pochaiv lavra into the structure of the russian orthodox church the 1830s / E. Bystrytska, N. Volik // Occasional papers on religion in eastern Europe. – 2021. – Vol. 41, issue 6. – P. 125-144. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000686214000005
  3. The question of the autocephalous status of the polish orthodox church in the documents of the council for the affairs of the russian orthodox church (1944-1948) / E. Bystrytska, N. Volik // Occasional papers on religion in eastern Europe. – 2021. – Vol. 41, issue 3. – P. 20–36. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000656455200003
  4. Bystrytska E. The procedural issues of the pochaiv monastery transfer to the greek russian clergy property in the second third of the XIXth century / E. Bystrytska,  L. Kostiuk // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2021. – Issue 21. – P. 41–47. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000737012100004

2020 рік

  1. Андрухів І. А. Спроби реформування російської православної церкви наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / І. А. Андрухів, Е. В. Бистрицька // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : Вектор, 2020. – С 157-145.
  2. Богайчук Н. А. Порівняльний аналіз місця і ролі жінки у сучасному українському та мусульманському суспільстві / Н. А. Богайчук, Е. В. Бистрицька // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 143-145.

 2019 рік

  1. Бистрицька Е. Правові та організаційні засади функціонування інституту капеланства в Україні / Е. Бистрицька, Н. Волік // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 27–31.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах