Web of Science ResearcherID: Q-8257-2018

Burega

Кандидат технічних наук

Асистент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бурега Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців професійної освіти / Н. В. Бурега, М. І. Рутило, Л. Н. Чорній [та ін.] // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 208-209
 2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти / Р. Горбатюк, Я. П. Замора, М. І. Рутило [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210). – С. 72-77. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471

2022 рік

 1. Замора Я. П. Компоненти формування інформаційної культури у студентів / Я. П. Замора, Н. В. Бугера // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 16-17
 2. Федорейко В. С. Основні індикатори рівня досягнень компетенцій використання цифрових технологій / В. С. Федорейко, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 257-259
 3. САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Н. В. Бурега, Я. П. Замора, М. І. Рутило [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 141 с.
 4. Горбатюк Р. Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій / Р. Горбатюк, Я. Замора, С. Сіткар, Н. Бурега // Молодь і ринок. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203). – С. 29-34. – DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584
 5. Palchyk A.O. Project-oriented approach to the study of robotics according to the concept of STEM education / A. O. Palchyk, I. B. Lutsyk, N. V. Burega // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Бурега Н. В. Генерація нової біомаси шляхом утилізації викидів біотеплогенераторів / Н. В. Бурега, С. В. Сіткар // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 35–38.
 2. Замора Я. П. Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій / Я. П. Замора, Н. В. Бурега, А. Ліннік // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 80–89.
 3. Замора Я. П. Принципи побудови інформаційно-освітнього середовища / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 27–28.
 4. Пальчик А. О. Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря / А. О. Пальчик, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Енергетика і автоматика. – Київ, 2021. – №4. – С. 88-98.
 5. Замора Я. П. Проблеми підготовки кадрів у сфері логістики / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 62-63.
 6. Замора Я. П. Рівні цифрових компетенцій викладачів ЗВО / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). – Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. – С. 141-143.
 7. The Effectiveness of Testing as a Method of Pedagogical Control of Future Specialists With Higher Education / R. Horbatiuk, S. Sitkar, T. Sitkar, S. Konovalchuk, N. Burega // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – Pereiaslav : Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2021. – Vol. 13. – P. 79-95

2020 рік

 1. Замора Я. Аналіз робочих органів технічних засобів подрібнення соломи / Я. Замора, Н. Бурега // Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ЦП КОМПРИНТ, 2020. – С. 146–148.
 2. Замора Я. П. Утилізація вуглекислоти, як спосіб генерації «нової біомаси» / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15–17 жовтня 2020 р. – Запоріжжя : Запорізька торгово-промислова палата, 2020. – С. 29-30.

 2019 рік

 1. Замора, Я. П. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом» : для магістрів напряму підготовки (015.20) “Професійна освіта. Транспорт” / Я. П. Замора, Н. В. Бурега. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 104 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах