Web of Science ResearcherID: J-1266-2018

Babiy

 

Доцент

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Позднякова А. В. Оприявлення захисних механізмів в оповіданні "Три непрочитані листи" Ірвіна Ялома / А. В. Позднякова ; наук. кер. Л. Б. Бабій // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 109-110
 2. Русіна К.-М. В. Розвиток навичок слухання учнів за допомогою онлайн ресурсів / К.-М. В. Русіна ; наук. кер. Л. Б. Бабій // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 113-115
 3. Бабій Л. Inquiry based learning – навчання на основі запиту через дослідження у сучасній гуманітаристиці / Л. Бабій // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 37-38
 4. Babii L. SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING OF ACADEMIC SUBJECTS AT TERTIARY LEVEL / L. Babii, O. Datskiv // TEACHING ENGLISH IN WARTIME: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR COMMUNITY BUILDING AND SOCIAL CHANGE : The collection includes convention papers of the reports made at The Annual National TESOL-Ukraine Convention (Lviv on May 26-28, 2023). – Lviv, 2023. – P. 10-11
 5. Олійник А. І. TEACHING ENGLISH USING ONLINE RESOURCES / А. І. Олійник, А. Р. Ярема ; наук. кер. Л. Б. Бабій // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 100-101

2022 рік

 1. Бабій Л. Роль педагогічної практики в процесі підготовки вчителя англійської мови: досвід проекту Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління» / Л. Бабій, Т. Кондратьєва // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 46-49
 2. Бабій Л. Б. Active learning strategies in clil courses / Л. Б. Бабій, О. П. Дацків // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 90-91.

2019 рік
 1. Бабій Л. Б. Pleasure of Reading : навчально-методичний посібник з домашнього читання Pleasure of Reading для студентів мовних спеціальностей факультету іноземних мов / Л. Б. Бабій, Н. С. Левчик, М. Б. Нацюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 112 с.
 2. Бабій Л. Б. Vocabulary booster : навчально-методичний посібник (доповнене видання) з практичного курсу англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов / Л. Б. Бабій, Т. Б. Кондратьєва, І. Д. Олійник. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 128 с.
 3. Серняк О. М. Vocabulary builder : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 1 курсу факультету іноземних мов / О. М. Серняк, Л. Б. Бабій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.
 4. Natsiuk M. Intercultural competence in cefr: implementation in practice / M. Natsiuk, L. Babii // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 75–81.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах