Web of Science ResearcherID: J-1174-2018

Braslavskuu

 

Начальник відділу у справах молоді

Кандида історичних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка 

НаукаУкраїни

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

  2019 рік

  1. Брославський В. Національна політика Російської імперії щодо поляків на Правобережній Україні наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст.: соціально-економічний аспект / В. Брославський // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 116–124.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах