Botcar

 

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бочар І. Вивчення особливостей надання долікарської допомоги на заняттях з культури безпеки / І. Бочар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 355-357
 2. Дизайн середовища : методичні рекомендації для магістрів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / Ю. В. Сокотов, Ю. О. Туранов, А. В. Уруський, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 64 с.
 3. Бочар І. Й. Творче мислення його особливості та засоби розвитку в майбутніх фахівців технологій / І. Й. Бочар, М. С. Алілуйко, О. Дозорців // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 117-120
 4. Технологічний практикум. Модуль 4. Механічне обробляння металів : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) / І. Й. Бочар, Ю. О. Туранов, Р. М. Монько, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 140 с.
 5. Бочар І. Й. Формування особливостей технічного мислення студентів під час вивчення основ метрології / І. Й. Бочар, В. Волинський // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 120-122

2022 рік

 1. Бочар І. Особливості інтерактивних технологій в умовах дистанційного навчання / І. Бочар, О. Бочкор // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 373–376.
 2. Kovbashyn V. The study of technological peculiarities for improvement of chemical and physico-mechanical properties of reaction-sintered ceramic materials based on molybdenum disilicide / V. Kovbashyn, I. Bochar // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль, 2022. –№ 2(106). – С. 39-46. DOI : https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.0

2021 рік

 1. Бочар І.Й. Метрологія та технічні вимірювання: методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Ч. 1/ І.Й.Бочар, Т.П.Сорока, Ю.В.Сокотов.  Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.  56 с.
 2. Бочар І. Й. Особливості вивчення «основ охорони праці» при підготовці майбутніх фахівців технологій / І. Й. Бочар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 9193.
 3. Бочар І. Й. Формування просторового мислення студентів під час вивчення основ охорони праці / І. Й. Бочар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 225–227.
 4. Горбатюк Р. М. Енергозбереження в освіті – запорука успішного розвитку українського суспільства / Р. М. Горбатюк, І. Й. Бочар // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 2427.
 5. Сорока Т. ПМетодичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Т. П. Сорока, Ю. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 28 с. 
 6. Kovbashyn V. RESEARCH OF PROPERTIES OF PROTECTIVE COATING APPLIED TO THE SURFACE OF REACTION-SINTERED CERAMIC MATERIALS / V. Kovbashyn, I. Bochar // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль, 2021. –№1(101). – С. 22-27. DOI : https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.0

2020 рік

 1. Бочар І. Й. Ефективність використання методичних розробок з «охорони праці» при підготовці фахівців сфери обслуговування / І. Й. Бочар // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці, (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.). — Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. — С. 260-261.
 2. Бочар І. Особливості використання методичних вказівок з «Основ охорони праці» при підготовці майбутніх фахівців / І. Бочар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 108-109

 2019 рік

 1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студентів педагогічних закладів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Ч. 2 : основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Бочар, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга [та ін.]. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 76 с.
 2. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації / І. В. Бочар І. Й. Гевко, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, Б. В. Струганець. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 76 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах