I-6970-2018

Byyak

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Боднарчук А. Кольороназва Gelb у німецькомовних ЗМІ / А. Бондарчук ; наук. кер. Н. Бияк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 220-224
  2. Бияк Н. Я. Комунікативно-інформативний потенціал заголовків у німецькомовній пресі / Н. Я. Бияк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 41-44
  3. Косар Д. Структурна модифікація фразеологізмів у творах австрійської письменниці Крістін Нестлінґер / Д. Косар ; наук. кер. Н. Бияк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 217-220

2022 рік

  1. Бияк Н. Я. Власні назви політиків у заголовках (на матеріалі німецькомовних онлайн-видань) // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 10-13.

2021 рік

  1. Бияк Н. Я. Урбаноніми як засіб локалізації дії художнього твору (на матеріалі роману Ґюнтера Ґрасса «Бляшаний барабан») / Н. Я. Бияк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 7–9.
    2020 рік
  2. Бияк Н. Я. Історична фонетика : навчально-методичний посібгик  для студентів напряму підготовки підготовки 014.022 Середня освіта. Moвa i літератypa (нiмецькa) / Н. Я. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 72 с.

 2019 рік

  1.  Навчально-методичний посібник з практики німецької мови „Kunst und Kultur“/ уклад. : Л. І. Маєвська, Н. Я. Бияк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.
  2. Бияк Н. Експресивні українські антропоніми у художньому переклад / Н. Я. Бияк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 8–13.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах