Batcunskuu

 

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри фізики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Басістий П. В. Використання методу моделювання у процесі навчання фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98-102.
  2. Басістий П. В. Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 46-49.
  3. Чеболда І. Ю. Н Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий // Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 року, Тернопіль). — Тернопіль : ТОКІППО, 2020. — С.66–69.

 2019 рік

  1. Бачинський Ю. Г. Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики / Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий, П. І. Чопик [та ін.] // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 182-186.
  2. Корсун І. В. Міжпредметні зв’язки як засіб формування пізнавального інтересу учнів до фізики / І. В. Корсун, Ю. Г. Бачинський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 34-36.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах