Web of Science ResearcherID: I-7311-2018

basistyi p v

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри фізики та методики її навчання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Басістий П. В. Елективні курси у профільній та допрофільній підготовці учнів / П. В. Басістий, М. О. Черкас // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 27-30
 2. Басістий П. В. Комп'ютерні симуляції на уроках фізики під час дистанційного навчання / П. В. Басістий, В. А. Магурчак // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 190-192
 3. Басістий П. В. Прийоми ефективного запам’ятовування на уроках фізики / П. В. Басістий, А. Є. Локайчук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 24-27
 4. Modeling Russian-Ukrainian War Impact on Global Food Safety. Preliminary Evaluations / O. Kovalchuk, K. Berezka, I.Danylyuk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. - Wroclaw, 2023. - Р. 382-387.  URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Басістий П. В. Аналогія між температурою та координатою та її застосування під час розв’язування задач із фізики / П. В. Басістий, Х. В. Дзюма // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C.79–81.
 2. Басістий П. В. Активізація пізнавальної діяльності старшокласників при вивченні «механіки» / П. В. Басістий, Х. В. Тимцюрак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 81–83.
 3. Басістий П. В. Навчальний фізичний експеримент і тенденції його розвитку / П. В. Басістий, П. І. Чопик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 131–134.
 4. Басістий П. В. Самостійна діяльность школярів під час розв’язування фізичних задач / П. В. Басістий, І. С. Стефанів // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 76–79.
 5. Data Mining Tools for Analysis of Dependence of Gas Consuption of the Gas Price for Housholds of the EU Memberd-States / O. Kovalchuk, L. Babala, M. Shynkaryk [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 267-271. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Басістий П. В.Завдання з фізики з технічним змістом як один із шляхів розвитку творчого мислення / П. В. Басістий, Н. Н. Семців  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 95–95.
 2. Басістий П. В. Прийоми та засоби активiзації пiзнавальної дiяльності учнiв на уроках фiзики / П. В. Басістий, М. І. Гайдук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 90–92.
 3. Басістий П. В. Формування пізнавального інтересу на уроках фізики, як елемент компетентнісного підходу / П. В. Басістий, П. І. Чопик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 73–77.
 4. Габрусєв В. Ю. Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мохун,П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 258–263.
 5. Method of Structural Identification the Interval Models of Static Objects / M. Dyvak, A. Pukas, N. Porplytsya [et al.] // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. – P. 105–110. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Басістий П. В. Використання методу моделювання у процесі навчання фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98–102.
 2. Басістий П. В. Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 46–49.
 3. Голод Ю. В. Функціональна схема приймача/передавача 12S інтерфейсу / Ю. В. Голод, О. Й. Осадчук, П. В. Басістий // Кібербезпека та комп'ютерно-інтегровані технології (КБКІТ 2020) : наукова-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів (27-29 серпня 2020, Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 122–123.
 4. Чеболда І. Ю. Н Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий //Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 року, Тернопіль). – Тернопіль : ТОКІППО, 2020. – С.66–69.
 5. Чопик П. І. Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики / П. І. Чопик, П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль, 2020. –  С. 60–62.
 6. Elgamal cryptoalgorithm on the basis of the vectormodule methodof modular exponentiation and multiplication / S. Ivasiev, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (Lviv-Slavske, Ukraine February 25-29, 2020).  – Lviv-Slavske, 2020. – P. 1–6. – URL.: https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Басістий П. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів відповідно до концепції нової української школи / П. В. Басістий, О. Й. Карабін // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 255–257.
 2. Бачинський Ю. Г. Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики / Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий, П. І. Чопик [та ін.] // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 182–186.
 3. Жук М. Д. Використання технологій «розумового дому» при проведенні лабораторних занять з фізики / М. Д. Жук, П. І. Чопик, П. В. Басістий // Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання: досвід, тенденції перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (04 квітня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 117–120.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах