Web of Science ResearcherID: М-2147-2016

BarnaO

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Researsh Gate

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Ворончак В. І. Використання прийомів гейміфікації при навчанні учнів основ кібербезпеки / В. І. Ворончак, О. В. Барна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 31-34
 2. Барна О. В. Використання технології універсального дизайну навчання на уроках інформатики у 5-6 класах / О. В. Барна, Н. Б. Халупа // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 170-172
 3. Барна О. В. Ігрові додатки для навчання основ інтернет-безпеки / О. В. Барна, В. І. Ворончак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-25
 4. Барна О. В. Переваги штучного інтелекту в освіті / О. В. Барна, Д. В. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 22-24
 5. Барна О. В. Програмне забезпечення навчання комп’ютерної графіки в базовому курсі інформатики / О. В. Барна, З. Р. Ласько // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 17-21
 6. Барна О. В. Стратегія надолуження освітніх втрат у практиці підготовки майбутніх ІТ фахівців / О. В. Барна, О. Г. Кузьмінська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 220-223

2022 рік

 1. Веб-сервіс планування робіт з використанням мережевого графа / І. Грод, Н. Балик, Я. Василенко [та ін.] // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – Т. 34, n. 2. – С. 18–24.
 2. Вибрані питання комп’ютерного моделювання процесів і явищ : колективна монографія / за ред. Н. Р. Балик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 272 с.
 3. Барна О. В. Використання платформи Mathigon в STEM-освіті / О. В. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 128–131.
 4. Барна О. В. Використання відеоматеріалів на уроках інформатики / О. В. Барна, Х. Р. Гевко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –C. 70–72.
 5. Кузьмінська О. Джерельна база: чим послуговуються керівники магістерських робіт для актуалізації напрямів досліджень / О. Кузьмінська, О. Барна // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2022 : X Міжнародна науково-практична онлайн-конференція (14-15 листопада 2022 року). – Київ : НУБіП України, 2022.
 6. Барна О. В. До питання про організацію змішаного навчання  / О. В. Барна, Л. І. Пурдик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 64–66.
 7. Морзе Н. В. Інформатика : підручник для 5 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2022. – 256 с.
 8. Морзе Н. В. Інформатика : підручник для 9 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2022. – 240 с.
 9. Барна О. В. Моделювання тактичних дій у футболі з використанням електронних таблиць Microsoft Excel / О. В. Барна, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 188–191.
 10. Барна О. В. Особливості реалізації технології мікронавчання на уроках інформатики в НУШ / О. В. Барна, Х. Р. Гевко  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 61–64.
 11. Матушевська І. А.Особливості створення навчального курсу з основ штучного інтелекту / І. А. Матушевська, О. В. Барна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 22–24.
 12. Барна О. В. Розвиток критичного мислення під час вивчення теми «інформаційна безпека» / О. В. Барна, М. В. Воробець // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 73–73.
 13. Барна О. В. Цифрові інструменти організації наукового дослідження / О. В. Барна, О. Г. Кузьмінська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 208 –211.
 14. Bibliometric analysis in determining the research directions of early career researchers / O. H. Kuzminska, M. S. Mazorchuk, O. V. Barna [et al.] // information technologies and learning tools. – 2022. – Vol. 91, Issue5. – P. 113-129. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000879900900008
 15. Morze N. The relevance of training primary school teachers computational thinking / N. Morze, O. Barna, M. Boiko // CEUR Workshop Proceedings : 6th International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-Oriented Approach, 3L-Person, 2021 Kherson1 October. – 2022. – Vol. 3104. – P. 141–153. – URL.:  https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Барна О. В. Вивчення основ штучного інтелекту в курсі інформатики /  О. В. Барна, І. А. Матушевська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021).  – Тернопіль : ТНПУ ім .В. Гнатюка, 2021. – С. 50–45.
 2. Барна О. В. Використання цифрових інструментів для проведення соціометричного дослідження / О. В. Барна, Я. В. Деренівський // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль, 2021. – С. 203–205.
 3. Барна О. В. Дидактичний потенціал функції доповненої реальності у пошуку Google на уроках природничого циклу / О. В. Барна, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 307–311.
 4. Барна О. В. Моделі та ресурсне забезпечення навчання SТЕМ-дисциплін в умовах пандемії COVID-19 / О. В. Барна, О. Кузьмінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 214–222.
 5. Барна О. В. Початки робототехніки на уроках інформатики у 4 класі / О. В. Барна // Освітня робототехніка : збірник наукових проць за матеріалами 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (01 квітня 2021 р.). – Дніпро : ЛІРА, 2021. – С. 14–18.
 6. Барна О. Реалізація міжкомпонентної інтеграції у закладах вищої освіти / О. Барна, І. Грод // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021 : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (13-14 травня 2021 року, НУБіП України, Київ). – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 153–155.
 7. Кузьмінська О. Г. Синхронний та асинхронний режими при плануванні електронного курсу: проблеми та рішення / О. Г. Кузьмінська, О. В. Барна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 220–223.
 8. Барна О. В. Формування математичної компетентності на уроках інформатики у початковій школі / О. В. Барна // Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021) : IХ міжнародна науково-методична конференція до 100-річчя ЧНПУ ім. Б. Хмельницького (9–10 квітня 2021 р.). – Черкаси : ЧНПУ ім. Б. Хмельницького, 2021.
 9. Барна О. В. Формування здатності педагога управляти інформацією: етапи та інструменти / О. В. Барна // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 32–35.
 10. Барна О. В. Цифрові інструменти формування підприємницької компетентності на уроках інформатики / О. В. Барна, О. С. Мельник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–131.
 11. Барна О. В. Цифрове математичне моделювання в STEM-освіті: огляд ресурсів / О. В. Барна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 39–42.
 12. Балик Н. Р.  Про використання цифрових технологій в навчанні студентів різних спеціальностей / Н. Р. Балик, О. В. Барна, І. М. Грод // Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2021. – С. 47–50.
 13. Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 4 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2021. – 176 с. : іл.
 14. Морзе Н. В. Інформатика. Підручник для 8 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2021. – 224 с. : іл. 
 15. Морзе Н. В. Ключі до інформатики. Інтегрований посібник для 4-го класу Нової української школи // Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2021. – 64 с. : іл.
 16. Morze N.The relevance of training primary school teachers computational thinkingN. MorzeO. BarnaM. Boiko // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 17th international conference ICTERI 2021 (Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021). – CEUR-WS, 2021. – Vol. II: Workshops. – P. 141–153.
 17. How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study / O. Kuzminska, N. Morze, M. Mazorchuk [et al.] // E-LEARNING IN THE TIME OF COVID-19. – 2021. – Vol.13. – P. 49-64. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000818004400004

2020 рік

 1. Барна О. В. Визначення готовності закладу вищої освіти до цифрової трансформації / О. В. Барна, О. Г. Кузьмінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 92–94.
 2. Барна О. В. Засоби підтримки STEM-освіти на уроках інформатики у початковій школі / О. В. Барна, О. Р. Мазуренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12-13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 60–63.
 3. Барна О. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики з інформатики / О. Барна, Г. Генсерук. – Тернопіль : ТНПУ, 2020 – 56 с.
 4. Барна О. В. Наскрізний підхід у формуванні цифрової компетентності майбутніх педагогів / О. В. Барна, Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Професійна компетентність учителя нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної інтернетконференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 85–87.
 5. Барна О. В. Підходи до формування підприємницької компетентності на уроках інформатики / О. В. Барна, О. Р. Мазуренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12-13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 9–12.
 6. Барна О. В. Побудова стратегії формування цифрової компетентності вчителя НУШ / О. В. Барна // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (28–29 травня 2020 р., м. Київ). – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – С. 78-80.
 7. Барна О. Складові моделі ідеального вчителя нової української школи / О. Барна // Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 3– 10.
 8. Барна О. В. Формування компетентності у природничих науках і технологіях засобами шкільного підручника з інформатики / О. В. Барна, Я. П. Василенко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 231–235.
 9. Барна О. В. Формування підприємницької компетентності на першому рівні базового курсу інформатики / О. В. Барна, О. Р. Мазуренок // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 94–97.
 10. Барна О. Формування ґендерної культури майбутніх учителів у процесі вивчення курсу «методика навчання інформатики»: практичний кейс / О. Барна // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 189–191.
 11. Грод І. Перетворення відеозапису професійними програмними засобами / І. Грод, О. Барна // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020 : VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (14-15 травня 2020 року, м. Київ). – 2020. – С. 171–173.
 12. Морзе Н. В. Інформатика. Підручник для 7 класів закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2020. – 176 с. : іл.
 13. Морзе Н. В. Ключі до інформатики: робочий зошит : навчальний посібник / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – Київ : Оріон, 2020. – 64 с. : іл.
 14. Морзе Н. В. Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 2. / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2020. – 160 с. : іл.
 15. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). – Херсон: Вишемирський В. С., 2020. – С. 7–9.
 16. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 17. The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context / N. Balyk, Ya. Vasylenko,  G. Shmyger, V. Oleksiuk,  O. Barna // ICT in Education, Research and Industrial Applications : Proceedings of the 16th International Conference, ICTERI 2020. Volume II: Workshops (Kharkiv, Ukraine, October 06-10). – CEUR Workshop Proceedings, 2020. – Vol. 2732. – P. 1097–1112. – URL.: https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Барна О. Веб-технології у профільному навчанні інформатики / О. Барна, Н. Божук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 7779.
 2. Барна О. Елементи студентоцентрованого цифрового навчання / О. Барна, О. Кузмінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 67–69.
 3. Балик Н. Р Кейс як один із методів підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу в освіті / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер, О. В. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 209-212.
 4. Божук Н. І. Упровадження змішаного навчання у профільному навчанні інформатики / Н. І. Божук, О. В. Барна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 143–145.
 5. Галик С. Д. Методичні аспекти роботи з підручником «Я досліджую світ» на уроках інформатики в 2 класі / С. Д. Галик, О. В. Барна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 151–154.
 6.  Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – Київ : Оріон, 2019. – 192 с.
 7. Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2019. – 176 с.
 8. Морзе Н. Ключі до інформатики: інтегрований посібник для 2-го класу Нової української школи / Н. Морзе, О. Барна, В. Вембер. – Оріон, 2019. – 64 с.
 9. Морзе Н. В. Я досліджую світ : підруч. для 2 кл. закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2019. – 160 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах