Web of Science ResearcherID: I-5135-2016

Baranovskuu

 Кандидат хімічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Горин О. І. Важливість самооцінювання для нефіктивної участі здобувачів у формуванні якості вищої освіти / О. І. Горин, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 38-40
 2. Конончук О. Б. Вплив добрива Фульвогумін на продуктивність квасолі звичайної / О. Б. Конончук, В. С. Барановський // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 49-50
 3. Тулайдан Г. М. Загальна хімія : навчальний посібник для підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями 014.06 середня освіта (хімія), 014.05 середня освіта (біолгія та здоров'я людини) та 014.15 середня освіта (природничі науки) / Г. М. Тулайдан, Б. Д. Грищук, В. С. Барановський. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 110 с.
 4. Хоменчук В. О. Збірник тестових завдань та задач з аналітичної хімії : навчальний посібник Для підготовки бакалаврів за спеціальностями 014.06 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ХІМІЯ), 014.05 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛГІЯ) та 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ) / В. О. Хоменчук, О. І. Горин, В. С. Барановський. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 148 с.
 5. Возьна Р. Каталітичне і некаталітичне дедіазоніювання тіазол-2-діазонієвих солей у присутності нуклеофілів / Р. Возьна, М. Копиняк ; наук. кер. В. Барановський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 130-133
 6. Тулайдан Г. М. Лабораторно-хімічна практика в контексті формування практичних навичок здобувачів вищої педагогічної освіти / Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 85-87
 7. Симчак Р. В. Роль курсу «Фізико-хімічні методи дослідження» у формуванні експериментальних навичок майбутніх хіміків і біологів / Р. В. Симчак, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 172-174
 8. DERIVATIVES OF UNSATURATED CARBONIC ACIDS IN ANIONARYLATION REACTIONS / M. V. Zabolotna, M. T. Chorna, B. M. Petrushka [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 280-283
 9. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF 1,4-PHENYLENEBIS[2-O-ETHYLDITHIOCARBONATO-(2-METHYL)PROPANONITRILES] / U. T. Mykolyshyn,  N. A. Pylypchuk,R. V. Symchak [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 283-286

2022 рік

 1. Барановський В. С. Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів-хіміків / В. С. Барановський, Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 67–70.
 2. Кондрич О. Реакції арилдіазонієвих солей з (2-диметиламіно)етилметакрилатом у присутності тіоціанат-аніонів / О. Кондрич, А. Опалко, М. Заболотна ; наук. кер. В. Барановський // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 112-116
 3. Симчак Р. В. Розв’язування розрахункових задач з органічної хімії як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 153–156.
 4. Environmental concentrations of Roundup in combination with chlorpromazine or heating causes biochemical disturbances in the bivalve mollusc Unio tumidus / V. Khoma, V. Martinyuk, T. Matskiv [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. – 2022. – Vol. 29, Issue 10. – P. 14131–14142. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Indication of the impact of environmental stress on the responses of the bivalve mollusk Unio tumidus to ibuprofen and microplastics based on biomarkers of reductive stress and apoptosis / V. Martyniuk, V. Khoma, T. Matskiv [et al.] // Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology. – 2022. – Vol. 261. – URL.: https://www.scopus.com
 6. PYRIDINE-2-DIAZONIUM SALTS IN ANIONARYLATION REACTIONS OF UNSATURATED CARBOXYLIC ACIDS AMIDES / D. T. Khomyn [ et al.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 9-12
 7. 2-S-IMINOTHIOCARBONATO-3-ARYLPROPANAMIDES AS BIFUNCTIONAL SYNTHONS FOR THE PREPARATION OF THIAZOLE DERIVATIVES / Lyashok D. O. [ et al.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 12-14

2021 рік

 1. Симчак Р. В. Актуальні проблеми візуалізації хімічного експерименту за допомогою онлайн-технологій і ресурсів / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 265–267.
 2. Тулайдан Г. М. Особливості використання засобів онлайн-комунікації при вивченні курсу фізичної та колоїдної хімії / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак,  В. С. Барановський / Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 247–250.
 3. Environmental concentrations of Roundup in combination with chlorpromazine or heating causes biochemical disturbances in the bivalve mollusc Unio tumidus / V. Khoma, V. Martinyuk, T. Matskiv [et al.] // Environmental science and pollution research. – 2021. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000702813600003 : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116228319&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=2b4e0d95f602a9de90b3ebae8be5b1f1
 4. Synthesis of bioactive derivatives of unsaturated dicarboxylic acids / B. M. Petrushka, A. I. Zeleniuk, R. V. Symchak [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 119–121.
 5. Practical application of anionarylation reaction for synthesis of new biologically active sybstances / R. V. Symchak, H. M. Tulaidan, V. M. Yatsiuk [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 160–163.

2020 рік

 1. Симчак Р. В. Методичні аспекти організації та проведення хімічного експерименту з органічної хімії при підготовці бакалаврів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Р. В. Симчак, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 125-127.
 2. Тулайдан Г. М. Особливості вивчення загальної та неорганічної хімії в структурі підготовки фахівців з природничих наук / Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 116-119.
 3. Лабораторний практикум з неорганічної хімії : навч. посібник / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак, Б. М. Петрушка, В. С. Барановський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 4. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 5. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії : навчальний посібник / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 105 с.
 6. Combined exposures to low roundup concentration induce thiolome response in bivalve mollusk / V. Khoma,  L. Gnatyshyna, V. Martinyuk [et al.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 72–78
 7. Synthesis of new bioactive compounds based on anionarylation products / V. S. Baranovskyi, R. V. Symchak, H. M. Tulaidan [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 124-124.
 8. The sulfamidophenylation products of unsaturated compounds. Synthesis and antimicrobial activity / Symchak R. V., Pokryshko O. V., Tulaidan H. M. [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 155-156.

 2019 рік

 1. Барановський В. С. Напрямки інтеграції хімічних дисциплін в систему підготовки учителів природничих наук / В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20-21 травня 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 76–78.
 2. Барановський В. С. Основні напрямки синтетичного використання реакцій аніонарилювання ненасичених сполук / В. С. Барановський, Б. Д. Грищук // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.) – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 31.
 3. Яцюк В. М. Продукти дедіазоніювання як модифікатори епоксидних нанокомпозитів / В. М. Яцюк, А. В. Букетов, В. С. Барановський // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.) – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 83.
 4. Аніонарилювання амідів ненасичених кислот солями 4-ацетилфенілдіазонію / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С .Барановський [et al.] // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.) – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 82.
 5. Синтез та протимікробна активність 3-арил-2-галогенобутандіових і 2-арил-2-бутендіових кислот / В. С. Барановський, Г. І. Ворона, Я. В. Олексюк [та ін.] // Fundamental and applied research in modern chemistry : collection of articles of VI International correspondence cientific-practical conference of young scientists (Nizhyn, April 24, 2019). – Nizhyn, 2019. – P. 38–41.
 6. Diazonium salts based on fluoro, sulfo and acetyl derivatives of aniline in anionarylation reactions / Yu. V. Martsenyuk, V. S. Baranovskyi, R. V.Symchak [et al.] // Book of abstracts XX International conference for students and PhD students «Modern Chemistry Problems» (Kyiv, May 15-17, 2019). – Kyiv, 2019. – P. 116.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах