Web of Science ResearcherID: K-6576-2018

corp

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційний сайт

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

ReseachGate

Scopus

 
 Бібліографія
(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Барна Микола Миколайович – відомий український вчений – ботанік, цитоембріолог, заслужений діяч науки і техніки України, педагог (до 85 – річчя від дня народження) / Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 84-92. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.12
 2. Валентина Омелянівна Шиманська – відома українська вчена-ботанік та педагог / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-21
 3. Пида С. В. В. О. Шиманська – відомий дослідник лікарських рослин західної України / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 24-27
 4. Барна М. М. Генсірук Степан Антонович – видатна постать у лісівничій науці та фітосозології (до 100-річчя від дня народження: 6.01.1923 – 23.10.2014 рр.) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 79-83. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.11
 5. Барна О. М. Значення профілактики у сфері охорони здоров’я / О. М. Барна, Л. С. Барна // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря. – Київ, 2023. – № 12 (208). – С. 2-3
 6.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 7. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 92 с.
 8. Барна М. М. Лікарські деревні рослини / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 30-34
 9. Кундік І. В. Методика реалізації проєктної технології в освітньому процесі з природничих предметів у закладах загальної середньої освіти / І. В. Кундік, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 277-279
 10. Герман О. М. Методика реалізації соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі на рівні базової середньої освіти / О. М. Герман, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 128-130
 11. Барна О. М. Місце системи громадського здоров’я у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань / О. М. Барна, Л. С. Барна // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів. – Київ : Медікс Груп, 2023. – № 8 (274). – С. 24-26
 12. Підгірна Х. А. Мобільні технології як ефективний інструмент формування мотивації до навчання сучасних школярів / Х. А. Підгірна, Л. С. Барна // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 124-126
 13. Тимків А. С. Національно-патріотичне виховання учнів в освітньому процесі з предметів природничої освітньої галузі / А. С. Тимків, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 83-85
 14. Білошицька Х. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках основ здоров’я / Х. В. Білошицька, Л. С. Барна // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 21-23
 15. Підгірна Х. А. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках біології / Х. А. Підгірна, Л. С. Барна // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 122-124
2022 рік
 1. Барна М. М. Біблійний ботанічний сад Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – осередок духовно-морального виховання майбутніх вчителів природничих дисциплін / М. М. Барна, Л. С. Барна, В. М. Яворська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 300–303.
 2. Біоетичне спрямування біологічної підготовки студентів медичного коледжу / А. В. Степанюк [та ін.] // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р.). – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2022. – С. 398-403
 3. Барна М. М. Відійшов у вічність «Хранитель Cофіївки» – видатний український учений у галузі дендрології й садовопаркового мистецтва, член-кореспондент нан України, доктор біологічних наук, професор Косенко Іван Семенович (03.12.1940 – 10.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1–2 (82). – С. 66–69. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.10
 4.  Барна М. Дендрологія : термінологічний словник / М. Барна, Н. Герц, Л. Барна. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 252 с.
 5. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 6. Барна Л. С. Здоров’язбережувальний змістовий компонент підготовки майбутніх вчителів біології та основ здоров’я / Л. С. Барна, М. М. Барна // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 23-25
 7. Німко Х. І.Особливості тестового контролю навчальних досягнень учнів з біології в умовах дистанційного навчання / Х. І. Німко, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 226–229.
 8. Барна М. М. Пам'яті видатного вченого в галузі фізіології рослин, біохімії й екології, професора Степана Степановича Костишина (07.02.1932–12.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –  № 1–2 (82). – С. 70-73. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.11
 9. Барна М. М. Пам’яті відомого українського вченого-еколога, заслуженого лісівника України, професора, академіка Лісівничої академії наук України Парпана Василя Івановича (06.01.1945 – 19.12.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, В. В. Грубінко, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 84-88. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.10
 10. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до створення здоров’язбережувального освітнього середовища у новій українській школі / Л. С. Барна, А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму. – Київ : Алатон, 2022. – Вип. 4. – С. 7-9.
 11. Яворська В. М. Підготовка майбутніх вчителів природничих дисциплін до партнерської взаємодії з учнями / В. М. Яворська, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 169-171

2021 рік
 1. Жирська Г. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Я. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 р.). – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2021. – С. 233-236.
 2. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 3. Барна М. М. Історія створення гербарію Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / M. M. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц // Гербарії ХХІ століття: досягнення та виклики : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю від заснування Національного гербарію України (KW) – Гербарію Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (1 жовтня 2021 року, Київ). – Київ : Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, 2021. –С. 99-102.
 4. Степанюк А. В. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна  // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24 – 25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242-245
 5. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 6. Барна М. М. Лемківська церква Вознесіння Господнього у Тернополі : монографія / М. М. Барна, Л. С. Барна, О. М. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2021. – 220 с.
 7. Барна Л. С. Методика використання здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти / Л. С.Барна, Я. В. Андрійчук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 1821.
 8. Барна Л. С. Методика використання методів фасилітації в освітньому процесі з курсу «Основи здоров’я» / Л. С. Барна, Н. І. Цяпута // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 2529.
 9. Барна М. М. Морфологічні ознаки декоративності деревних рослин / М. М. Барна, Л. С. Барна, В. М. Кохановський // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 2225.
 10. Морфогенез вегетативних і генеративних органів видів і гібридів родини Salicaceae Mirb. (історія дослідження): монографія / М. Барна, Л. Барна, Н. Герц, О. Мацюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 142 с.
 11. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А .В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна.  Тернопіль : Вектор, 2021. 38 с.
 12. Барна М. М. Особливості методики проведення навчальної практики з курсу «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» в умовах дистанційного навчання / М. М. Барна, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 116119.
 13. Барна М. М. Охорона рідкісних рослин Голицького ботанічного заказника (Тернопільська область) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 25-27.
 14. Степанюк А. В. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна  // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 16-25.
 15. Лечаченко С. А. Прийоми мнемотехніки і ейдетики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології / С. А. Лечаченко, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 6164.
 16. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до формування підприємницької компетентності учнів / Л. С. Барна, Х. М. Похила // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 3740.
 17. Педагогічна практика (виробнича): методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 18. Похила Х. М. Сутність та структура підприємницької компетентності учнів закладів загальної середньої освіти /  Х. М. Похила, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 129132.
 19. Барна М. М. [Рецензія]. Степан Коcтишин. Мелодія старої фісгармонії. Життя на зрізі століть / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 99–107. Рец. на кн. : Степан Костишин. Мелодія старої фісгармонії. Життя на зрізі століть. – Чернівці : Букрек, 2021. – 336 с. іл.
 20. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ Київський університет, 2021. – С. 9-11.
 21. The Future Biology Teachers Training for the Implementation of Sustainable Development Ideas in Ecological Education / H. Biletska, N. Mironova, O. Yefremova [et al.] // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies. – 2021. – Vol. 4, issue 4. – P. 229–237. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік
 1. Барна Л. С. Здоров’язберігаючі підходи до організації навчально-виховного процесу середньої загальноосвітньої школи / Л. С. Барна, М. М. Барна, К. С. Скрипник // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 172-175.
 2. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології до здійснення валеологічного супроводу навчально-виховного процесу в середній загальноосвітній школі / Л. С. Барна, М. М. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 93-95.
 3. Барна М. М. Ботанічні дослідження на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 22-26.
 4. Барна М. М. Науковий внесок професора Степана Михайловича Стойка в природоохоронну справу в Україні та Європі (до 100- річчя від дня народження) / М. М. Барна, Л. C. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 109–114.
 5. Барна М. М. Пам’яті академіка НАН україни Юрія Романовича Шеляга-Сосонка (10.01.1933 – 14.12.2019) / М. М. Барна, Л. C. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 115–118.
 6. Бринжак Н. В. Методика використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі з біології / Н. В. Бринжак, Л. С. Барна // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. —  С. 243-246.
 7. Кохановський В. М. Методичні аспекти оцінювання декоративності деревних рослин відділу Pinoрhyta за сукупністю морфологічних ознак та ознак життєздатності / В. М. Кохановський, М. М. Барна, Л. С. Барна, Т. І. Мельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». – 2020. – Вип. 1 (39). – С. 42-54.
 8. Жук А. Д. Реалізація принципу міжпредметності у навчально-виховному процесі з біології в основній школі / Жук А. Д., Барна Л. С. // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. —  С. 241-243.
 9. Ковальчук С. О. Методика розвитку творчого мислення учнів на уроках біології / С. О. Ковальчук, Л. С. Барна // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 246-248.
 10. Мороз Л. С. Технології формування здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи / Л. С. Мороз, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 168-171. 
 11. Скрипник К. С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання курсу «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» / Скрипник К. С., Барна М. М., Барна Л. С. // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. —  С. 238-240.
 12. Пида С. В. Відомий український вчений-біолог та педагог (до 85-річчя від дня народження) / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 139–144.
 13. Яра М. І. Методика використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології / М. І. Яра, Л. С. Барна // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 248-250.
 14. Методичні аспекти оцінювання декоративності деревних рослин відділу Pinoрhyta за сукупністю морфологічних ознак та ознак життєздатності / В. М. Кохановський, М. М. Барна, Л. С. Барна, Т. І. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1-2 (79). – C. 18–35.
 15. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. —  Тернопіль, 2020. —  № 1/2 (79). — С. 119–128.
 16. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 17. PhotosynQ – cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts [et al.] // E3S Web of Conferences : the International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7. – URL.: https://www.scopus.com
 18. The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context / N. Balyk, Ya. Vasylenko,  G. Shmyger, V. Oleksiuk,  O. Barna // ICT in Education, Research and Industrial Applications : Proceedings of the 16th International Conference, ICTERI 2020. Volume II: Workshops (Kharkiv, Ukraine, October 06-10). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2732. – P. 1097–1112.

2019 рік
 1. Барна Л. С. Загальна та педагогічна валеологія : практикум для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). У 2 ч. Ч 2  / Л. С. Барна.  Тернопіль : Терно-граф, 2019. − 48 с.
 2. Барна Л. С. Підготовка майбутніх учителів природничих наук до використання проектної технології навчання / Л. С. Барна, М. М. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 204-206.
 3. Барна М. М. Ботанічний біблійний сад – новий навчальний, науково-дослідний та культурно-просвітницький підрозділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні : матеріали II міжнар. наук. конф., присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна (м. Умань, 3–6 лип. 2019 р.). – Умань : Сочінський М. М., 2019. – С. 16–22.
 4. Барна М. М. Висвітлення декоративних властивостей деревних рослин у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава, 2019. – Кн. 3. – С. 223–228.
 5. Барна М. М. Внутрішньовидові категорії в декоративній дендрології / М. М. Барна, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 49–52.
 6. Барна М. М. Наукові читання, присвячені 120–річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 155–164.
 7. Барна М. М. Передумови, що передували відкриттю подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним / М. М. Барна, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 19–23.
 8. Барна М. М. Стан цитоембріологічних досліджень в Україні у ХХ та на початку ХХІ століття / М. М. Барна, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 55–59.
 9. Барна М. М. Українська школа цитології та ембріології академіка Сергія Гавриловича Навашина / М. М. Барна, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 34–38.
 10. Гаврилюк В. А. Ключові компоненти нової української школи на базовому рівні загальної середньої освіти / В. А. Гаврилюк, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 91–94.
 11. Гаврилюк В. А. Реалізація ідей нової української школи в процесі біологічної освіти / В. А. Гаврилюк, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 114–116.
 12. Новіченко Н. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів базової школи у навчально-виховному процесі з біології / Н. Г. Новіченко, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 171–174.
 13. Ромась А. В. Методичні умови розвитку критичного мислення учнів на уроках біології / А. В. Ромась, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 269–273.
 14. Ромась А. В. Формування критичного мислення школярів на уроках біології / А. В. Ромась, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 174–176.
 15. Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 186 с.
 16. Репродуктивна біологія полікарпічних видів родин Salicaceae Mirb., Aceraceae Juss., Jugladaceae A. Rich ex Kunth. Fagaceae Dumort: сучасний стан та перспективи розвитку / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 60–75.
 17. Професор університету святого Володимира Сергій Гаврилович Навашин (1857–1930) (до 160-річчя від дня народження та 120-річчя відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 7–18.
 18. Цитоембріологічні дослідження на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (до 50-річчя їх заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 48–55.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах