Web of Science ResearcherID: J-2356-2018

Barladyn

 Кандидат медичних наук

Доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

Персональні веб-ресурси:
 
  Бібліографія 
(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2023 рік
 1. Артеріальна осцилографія як показник адаптації серцево-судинної системи при активній ортопробі / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.]. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2023. – Вип.9 (169). – С. 22-26. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).04
 2. Храбра С. З. Кофеїн в спортивному харчуванні / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 190-193
 3. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврcького) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 24 с.
 4. Сучасний стан проблеми фізичної реабілітації дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.] // European scientific congress :The 10th International scientific and practical conference (October 29-31, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 53-59.
 5. Барладин О. Фізична реабілітація дітей з особливими потребами в інклюзивних закладах освіти / О. Барладин, О. Гончаренко, Р. Задорожна // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 16-20
 6. Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барландин [та ін.] // Topical aspects of modern scientific research : The 2nd International scientific and practical conference (October 26-28, 2023). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2023. – Р. 135-139
2022 рік
 1. Барладин О. Р. Клінічні практики : методичні рекомендації щодо організації та проведення реабілітаційних (клінічних) практик бакалаврів та магістрів / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 23 с.
 2. Барладин О. Р. Рухливі ігри як засіб реабілітації дітей з особливими потребами / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. В. Грушко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 42–47.
 3. Методичні рекомендації для бакалаврів денної і заочної форм навчання до атестаційного іспиту з фізичної реабілітації : спеціальність 017 Фізична культура і спорт, ОПП «Фізична реабілітація» / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 63 с.

2021 рік
 1. Динаміка рівня насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові (сатурації) після фізичного навантаження у юних спортсменів / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, І. Є. Костів, К. В. Атаманчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 206–210.
 2. Основи домедичної допомоги для керівників літніх практик: методичні рекомендації / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 22 с.
 3. Оптимізація рухового режиму жінок 21-35 років / С. З Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. В. Грушко, А. О. Станько  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 210–214.

2020 рік
 1. Використання графічних тестів в інклюзивній освіті / С. З. Храбра, В. С. Грушко, О. Р. Барладин [та ін.] // Dynamics of the development of world science : the 13th International scientific and practical conference (September 2-4, 2020). – Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 359-365.
 2. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко, С. З. Храбра, О. Д. Веремчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 1(121). – С. 14-19.

2019 рік
 1. Вплив сегментарно-рефлекторного масажу на біоелектричну активність м´язів при плечелопатковому периартрозі у хворих на дорсопатію / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, Т. Т. Гах [та ін.] // Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (17-18 жовтня 2019р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 13–15.
 2. Застосування масажу в реабілітації учасників бойових дій на сході України / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін] // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров'я» (2-3 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми : Цьома С. П. – Т. 2. – С. 31–34.
 3. Зміст і організація навчання з навчальної дисципліни «фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» у підготовці бакалавра з фізичної реабілітації / О. Барладин, Л. Вікуленко, С. Храбра [та ін.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 130–133.
 4. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до практичних занять з предмету “Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату” : для студентів факультету фізичного виховання спеціальність 016 Спеціальна освіта / О. Р. Барладин, Г. І. Фальфушинська, Л. О. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 5. Робочий зошит для підготовки до занять з навчальної дисципліни "Лікувальний масаж" : спеціальність 016 Спеціальна освіта / розроб. : Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 69 с.
 6. Робочий зошит для підготовки до занять з навчальної дисципліни "Масаж, самомасаж" / розроб. : Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 62 с.
 7. Основи масажу: спеціальність ортопедагогіка : навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 184 с.
 8. Оцінка фізичного стану спортсмена та його зміни під впливом змагальних навантажень / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини - 2019 : матеріали ІV Всеукраїнської з´їзду із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (11– 13 квітня 2019 р). – Дніпро, 2019. – С. 33–36.
 9. Фізична терапія хворих на дорсопатію (санаторно – курортний етап реабілітації) / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко [та ін.] // Матеріали науково – практичної конференції ”Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги” : збірник наукових праць. Тернопіль : ТНМУ “Укрмедкнига”, 2019. – С. 910.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах