Bilanuk

 

Кандидат економічних наук, викладач кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Алілуйко М. С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної освіти / М. С. Алілуйко, Г. Р. Гаврищак // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 107-108
  2. Бочар І. Й. Творче мислення його особливості та засоби розвитку в майбутніх фахівців технологій / І. Й. Бочар, М. С. Алілуйко, О. Дозорців // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 117-120

2022 рік

  1. Sopiha V. B. Training of students in the hotel and restaurant business during distance learning / V. T. Sopiha, H. R. Havryshchak, T. R. Soroka, M. S. Aliluiko // Information technologies and learning tools. – 2022. – Vol. 91, Issue 5. –P.170-185. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000879900900012

2021 рік

  1. Алілуйко М. С. Методичні аспекти викладання маркетингу майбутнім фахівцям готельно-ресторанної справи / М. С. Алілуйко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.85–86.

 2019 рік

  1. Алілуйко М. С. Реалії та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільщини / М. С. Алілуйко,  В. Б. Сопіга //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2019. – Вип. 27, ч 1. – С. 14–19.
  2. Алілуйко М. С.Тенденції розвитку готельних господарств та концептуальні перспективи їхнього менеджменту / М. С. Алілуйко,  В. Б. Сопіга // Інституціональна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 173–187.
  3. Сопіга В. Впровадження системи менеджменту 5S у діяльність готельно-ресторанних підприємств / В. Сопіга, М. Алілуйко // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 вересня 2019 р). – Львів, 2019. – С. 217-220.
  4. Сопіга В. Б. Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах / В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко //  Проблеми системного підходу в економіці. – Київ, 2019. – Вип 4 (72), ч. 2. – С. 114–119.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах