Web of Science ResearcherID: AAB-4541-2020

MAlexievets

 

Доктор історичних наук

Професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Алексієвець Л. Свобода, бережність, любов / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 44-45

2022 рік

 1. Алексієвець Л. Безпека і мир у ціннісному контексті сьогодення / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 32–33.

2020 рік

 1. Алексієвець М. М. Особливості та проблеми співробітництва України з НАТО (1991–2019) /  Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 8–11.
 2. Алексієвець М. Тенденції та проблеми співпраці України і Республіки Білорусь в економічній сфері у сучасних умовах (2010-2014 рр.) / М. Алексієвець, С. Василишин // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 80–91.
 3. Алексієвець Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Український історичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 126–142.
 4. Алексієвець Л. Україна–Європа–Світ: цивілізаційно-аксіологічний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 42–44.
 5. Alexiyevets L. Ukraine – the NATO: mutual relation and partnerships main stages / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Східноєвропейський історичний вісник. – 2020. – Вип. 14. – С. 175–189.
 6. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 7. Aleksiievets L. The transformation of Ukraine - nato relationships in 1991-2019: a historical aspect / L. Aleksiievets, M. Aleksiievets // UKRAINSKYI ISTORYCHNYI ZHURNAL. – 2020. – Issue 1. – P. 126-142. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000531074600008
 8. Aleksievets L. Kish Otaman of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevskyi: Historiographical Discourse / L. Aleksievets, M. Aleksievets, I. Fedoriv // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2020. – Issue 3. – P. 214-216. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000561172800016

2019 рік
 1. Алексієвець М. Історіографічний аналіз проблеми українсько-білоруських відносин (1991-2014) /  М. Алексієвець, С. Василишин // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 176–192.
 2. Alexiyevets M. Theoretical and methodological foundations of investigation of ukrainian-byelorussian relations (1991–2014) / M. Alexiyevets, S. Vasylyshyn // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 103–109.
 3. Alexiyevets L. The priorities of the ukrainian-and-polish cooperation and partnership of the modernity / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Ukraine–Europe–World. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 56–68.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах