Web of Science ResearcherID: AAB-4543-2020

LAlexievetsДоктор історичних наук

Професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Марцінів Ю. Державотворчий потенціал Української революції / Ю. Марцінів ; наук. кер. Л. Алексієвець // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 256-258
 2. Алексієвець Л. Конфлікт всередині династії Ваза як елемент державної політики / Л. Алексієвець, Т. Липка // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 220-223
 3. Алексієвець Л. Свобода, бережність, любов / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 44-45
 4. Петрик Т. Участь України у проєкті Європейського освітнього фонду «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти» / Т. Петрик ; наук. кер. Л. Алексієвець // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 253-256
 5. Alexiyevets L. THE INTERNATIONAL CONTEXT OF JAPAN’S SUPPORT FOR UKRAINE IN 2022 / L. Alexiyevets, V. Havur // Shidnij Svit, 2023. – Vol 2023, іssue 3. – P. 77 - 90. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Алексієвець Л. Безпека і мир у ціннісному контексті сьогодення / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 32–33.

2021 рік

 1. Aleksiievets L. Trade and Economic Cooperation Between Ukraine and the Republic of Belarus: Historical Discourse (1991-2020) / L. Aleksiievets, O. Valion // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2021. – Issue 4. – P. 114–126. –URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000752288900009

2020 рік
 1. Алексієвець Л. Етнічна ідентичність та її український різновид / Л. Алексієвець, М. Юрій // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 12–20.
 2. Алексієвець Л. Наука історії у сучасному світі / Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 6–7.
 3. Алексієвець Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Український історичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 126–142.
 4. Алексієвець Л. Україна–Європа–Світ: цивілізаційно-аксіологічний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 42–44.
 5. Alexiyevets L. Ukraine – the NATO: mutual relation and partnerships main stages / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Східноєвропейський історичний вісник. – 2020. – Вип. 14. – С. 175–189.
 6. Алексієвець М. М. Особливості та проблеми співробітництва України з НАТО (1991–2019) /  Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 8–11.
 7. Aleksiievets L. The transformation of Ukraine - nato relationships in 1991-2019: a historical aspect / L. Aleksiievets, M. Aleksiievets // UKRAINSKYI ISTORYCHNYI ZHURNAL. – 2020. – Issue 1. – P. 126-142. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000531074600008
 8. Aleksievets L. Kish Otaman of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevskyi: Historiographical Discourse / L. Aleksievets, M. Aleksievets, I. Fedoriv // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2020. – Issue 3. – P. 214-216. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000561172800016

2019 рік
 1. Алексієвець Л. Менталітет і його різновиди / Л. Алексієвець, М. // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 36–48.
 2. Alexiyevets L. The priorities of the ukrainian-and-polish cooperation and partnership of the modernity / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Ukraine–Europe–World. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 56–68.
 3. Alexiyevets L. Uew in the international space // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 6–8.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах