Web of Science ResearcherID:  I-7562-2018

mohun

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

  1. Karanevych M. Doomscrolling or Joyscrolling? A Study of English Lexical Innovations of 2020-2022 / M. Karanevych, O. Ivantsiv, O. Kutsa // Studies in Media and Communication : RedFame Publishing, 2024. – Vol. 12. – P. 90-101. – URL.: https://www.scopus.com

2023 рік

  1. Михалюк П. А. Відтворення англійськомовного правового дискурсу в українському перекладі / П. А. Михалюк ; наук. кер. О. В. Іванців // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 93-94
  2. Возніца О. І. Лінгвістичні особливості сучасного англійськомовного економічного дискурсу / О. І. Возніца ; наук. кер. О. В. Іванців // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 183-185
  3. Ходаковська В. І. Перекладацька трансформація «вибір варіантного відповідника» в українському перекладі оповідання Едгара По «Серце виказало» / В. І. Ходаковська ; наук. кер. О. В. Іванців // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 127-129
  4. English for Information Technology : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов освітньої програми «Англійсько-український переклад» / О. В. Іванців, Л. З. Загородня, Н. І. Пасічник [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 60 с.
  5. Куца О. І. NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A REFLECTION OF MILITARY ACTIONS IN UKRAINE / О. І. Куца, М. І. Караневич, О. В. Іванців // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 23-25

2021 рік

  1. "We are strong believers in the power of the avon brand": genre features of international cosmetics companies' e-releases / T. Yakhontova, O. Ivantsiv // Esp today-journal of english for specific purposes at tertiary leve. – 2021. – Vol. 9, Issue 2. – P. 182–205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000661189300001 : https://www.scopus.com

2020 рік

  1. Іванців О. Структурні моделі нейронаукових термінів-словосполучень англійської мови та української мов: зіставний аспект / О. Іванців //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2020. – Вип. 823 : Германська філологія. – С. 89–95.

2019 рік
  1. Іванців О. В. Феномен іміджу в сучасній лінгвістиці / О. В. Іванців // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2019. – № 12. – С. 77–80.
  2. Іванців О. В. Метафорична модель “бізнес – це рух” як засіб конструювання іміджу міжнародної косметичної компанії / О. В. Іванців // Іноземна філологія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. 69–77.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах