Web of Science ResearcherID:  AAB-8269-2020

Ignatenko

 Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Савенко В. Соціальний капітал як ціннісна складова громадянського суспільства / В. Савченко, Н. Ігнатенко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В, 2023. – С. 113-116

2022 рік

  1. Савенко В. Раціональна доцільність дії закону в структурі правової реальності / В. Савенко, Н. Ігнатенко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 116–121.
  2. Ihnatenko N. Historical and Retrospective Analysis of State Educational Policy in Ukraine (1991-2020) / N. Ihnatenko, M. Moskaliuk, L. Kostiuk // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2022. – Issue 2. – P. 203 –215. – URK.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000822539700015

2021 рік

  1. Ігнатенко Н. В. Духовно-моральні цінності як основа формування світогдяду особистості в освітньому середовищі сучасного ЗЗСО / Н. В. Ігнатенко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 187–191.

2020 рік

  1. Ігнатенко Н. Державна освітня політика України щодо забезпечення якості освіти: зміст та основні напрями / Н. Ігнатенко //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 23–26.
  2. Савенко В. Правосвідомість особи як шлях до матеріалізації ідеалу правової реальності у громадянському суспільстві  / В. Савенко, Н. Ігнатенко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 46–48.
  3. Ігнатенко Н. Професійний розвиток учителя історії у контексті реалізації концепції «Нова українська школа» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 42–49.

2019 рік

  1. Ігнатенко Н. В. Проблемне навчання в системі шкільної історичної освіти / Н. В. Ігнатенко // Інноваційні пріоритети у розвитку науки : збірник наукових матеріалів ХХVІІ : матеріали міжнар. наук-практ конф., м. Вінниця, 18 лютого 2019. – Вінниця, 2019. – С. 45–50.
  2. Ігнатенко Н. Громадянська освіта як засіб формування цінніфсних орієнтирів особистості в сучасному світі / Н. Ігнатенко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 17–21.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах